0

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

110 932 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:41

THể DụC – LớP 4 Bài1: Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp –trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức” I. Mục tiêu: - Giới thiệu chương thể dục lớp 4. –Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. - Một số quy định về nội quy, yêu cầu rèn luyện. – Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục. - Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn. - Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức: - Yêu cầu HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn. II. Địa điểm và phương tiện. - Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi, bốn quả bóng bằng nhựa. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Trò chơi: Tìm người chỉ huy B. Phần cơ bản. 1)Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4. - Giới thiệu tóm tắt chương trình. - Thời lượng 2 tiết/tuần, trong 35 luần, cả năm 70 tiết. - Nội dung bao gồm: Bài thể dục phát triển chung. . . 2) Phổ biến nội quy, yêu cầu luyện tập: Trong giờ học quần áo, phải gọn gàng, ngăn nắp. . . 3) Biên chế tập luyện. - Chia tổ tập luyện theo biên chế lớp. Và lớp tín nhiệm bầu ra. 4) Trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức. - Làm mẫu: Và phổ biếnluật chơi. - Chơi thử một lần: - Thực hiện chơi thật. C. Phần kết thúc. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. - Cùng HS hệ thống bài. - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. 1- 2’ 1- 2’ 2- 3’ 3- 4’ 2- 3’ 2- 3’ 6- 8’ 1- 2’ 1- 2’ 1- 2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× × × THể DụC Bài 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đúng nghỉ Trò chơi: Chạy tiếp sức I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều. Yêu cầu thực hiện nhanh trật tự, động tác điểm số đứng nghiêm đứng nghỉ phải đều, dứt khoát theo hiệu lệnh của GV. - Trò chơi “Chạy tiếp sức” yêu cầu HS biết cách chơi và chơi đúng luật, hào hứng khí chơi. II. Địa điểm và phương tiện. - Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân trò chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. - Nhắc lại nội quy giờ thể dục. - Trò chơi: Tìm người chỉ huy - Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. B. Phần cơ bản. 1)ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ: Lần 1- 2 gv điều khiển. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. - Tổ chức thi đua trình diễn, gv Quan sát nhận xét và biểu dương tinh thần học tập. Tập cả lớp, củng cố kết quả tập luyện. 2) Trò chơi: Chạy tiếp sức - Nêu tên trò chơi. Tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. - Tổ chức 1 tổ chơi thử, sau đó cả lớp chơi thử 1- 2 lần và thực hiện thi đua chơi. - Quan sát nhận xét biểu dương đội thắng cuộc. C. Phần kết thúc. - Đi thường nối tiếp nhau thành vòng tròn lớn. Vừa đi vừa làm động tác thả lỏng. - Hệ thống bài. - Nhận xét đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà 6- 10’ 18- 22’ 8- 10’ 3- 4lần 8- 10’ 4- 6’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × THể DụC Bài 3: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Trò chơi: Thi xếp hàng nhanh. I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải quay trái đúng kĩ thuật, đều đẹp. Đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi: Thi xếp hàng nhanh. - Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi. II. Địa điểm và phương tiện. - Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. - Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. - Trò chơi: Tìm người chỉ huy B. Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. - ôn quay phải, quay trái, dàn hàng và dồn hàng. - Lần 1: Gv điều khiển nhận xét sửa sai cho HS. - Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển Quan sát sửa sai cho HS. - Tập hợp lớp phổ tổ chức các tổ thi đua nhau. - Quan sát – đánh giá và biểu dương. - Cho Cả lớp tập lại. 2)Trò chơi vận động Thi xếp hàng nhanh. - Nêu tên trò chơi: Giải thích cách chơi. - Cho 1 tổ chơi thử 1- 2 lần rồi lớp chơi thử 1- 2 lần. - Lớp chơi chính thức có thi đua. C. Phần kết thúc. - Làm một số động tác thả lỏng. Cùng HS hệ thống bài. 1- 2’ 1- 2; 1- 2’ 2- 3’ 10- 12’ 2- 3’ 6- 8’ 2- 3lần 2- 3’ 1- 2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1- 2’ × × × × × × × × × THể DụC Bài 4: Động tác quay sau. Trò chơi nhảy đúng nhảy nhanh I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay phải quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đi đều đúng với khẩu lệnh. - Học kĩ thuật động tác quay sau. Yêu cầu biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau. - Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn hào hứng, trật tự khi chơi. II. Địa điểm và phương tiện. - Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. - Trò chơi: Diệt các con vật có hại. B. Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. - Quay phải quay trái, đi đều: Điều khiển cả lớp tập 1- 2 lần - Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và cá nhân. 2)Học động tác quay đằng sau - làm mẫu động tác 2 lần. Lần 1 làm chậm Lần 2 làm mẫu và giải thích - Cho HS tập thử – Nhận xét sửa chữa những sai sót của HS. 3)Trò chơi vận động: Trò chơi: Nhảy nhanh – nhảy đúng. - Tập hợp hs theo đội hình chơi. Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. - Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. - Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C. Phần kết thúc. 1- 2’ 2- 3’ 10- 12’ 3- 4’ 7- 8’ 6- 8’ 2- 3lần 1- 2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× × × Hát và vỗ tay theo nhịp. - Cùng HS hệ thống bài. - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1- 2’ 1- 2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × THể DụC Bài 5: Đi đều, đứng lại, quay sau Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Đi đều, đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh. - Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II. Địa điểm và phương tiện. - Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh _Đứng tại chỗ vỗ tay và hát một bài. B. Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. - Đi đều đứng lại, quay sau. Lần 1 và lần 2: Tập cả lớp do gv điều khiển. Lần 3- 4 chia tổ do các tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét sửa sai cho HS. - Tập cả lớp do gv điều khiển. 2)Trò chơi vận động. - Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ - Tập hợp HS theo đội hình chơi. Cho cả lớp ôn lại vần điệu. - nêu tên trò chơi và giải thích cách chơi, luật chơi. Cả lớp ôn lại vần điệu 1- 2 lần. - 2HS làm mẫu. 1tổ chơi thử - Cả lớp thi đua chơi: Quan sát, nhận xét, biểu dương các cặp HS chơi đúng theo luật, nhiệt tình. C. Phần kết thúc. 1- 2’ 1- 2’ 1- 2’ 8- 10’ 8- 10’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × - Chạy đều thành một vòng tròn. - Làm động tác thả lỏng. - Cùng hs hệ thống bài học. Nhận xét đánh giá giờ học giao bài tập về nhà. 1- 2’ 1- 2’ 1- 2’ THể DụC Bài 6: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại Trò chơi: Bịt mắt bắt dê I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay sau. Yêu cầu cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh. - Học động tác mới: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu HS biết nhận biết đúng hướng vòng, làm quen với ý thức động tác. - Trò chơi: Bịt mắt bắt bắt dê- Yêu cầu: Rèn luyện và nâng cao tập trung chú ý và khả năng định hướng cho HS chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi. II. Địa điểm và phương tiện. - Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi, 4 – 6 khăn sạch. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. - Trò chơi làm theo khẩu lệnh - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. B. Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. - ôn quay sau lần 1- 2 gv điều khiển lớp tập. - Lần sau: Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển. GV quan sát nhận xét sửa chữa sai sót cho HS. - Tập trung cả tập. 2)Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại: GV làm mẫu động tác chậm và giải thích kĩ thuật động tác. - Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc. GV quan sát sửa chữa. - Tập trung lớp tập theo đội hình 2,3,4 hàng dọc. 3)Trò chơi vận động: Trò chơi: Bịt mắt bắt dê. 1- 2’ 1- 3’ 1- 2’ 5- 6’ 5- 6’ 6- 8’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× × × - Tập hợp theo đội hình chơi. - Nêu tên trò chơi: giải thích cách chơi và luật chơi. - Cho Một nhóm lên làm mẫu và sau đó cả lớp cùng chơi. - Quan sát nhận xét và biểu dương HS. C. Phần kết thúc. - Cho HS chạy theo vòng tròn. - Đi thường và thả lỏng. - Hệ thống bài. - Nhận xét đánh giá kết quả và giao bài tập về nhà. 2- 3’ 1- 2’ 1- 2’ 1- 2’ Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2005 THể DụC – lớp 4 Tiết 1- 2: Bài 7: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” I. Mục tiêu: - ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. Yêu cầu thực hiện đúng động tác, đều đúng với khẩu lệnh. - ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đi đúng hướng, đảm bảo cự li đội hình. - Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau- Yêu cầu rèn luyện kĩ năng chạy phát triển sức mạnh, HS chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi. II. Địa điểm và phương tiện. - Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi, kẻ vẽ sân chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. - Chơi một vài trò chơi đơn giản. - Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. B. Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. - ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, do cán sự điều khiển. - ôn đi đều vòng phải, đứng lại. GV và cán sự điều khiển. 1- 2’ 2- 3’ 1- 2’ 2- 3’ 2- 3’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × - ôn đi đều vòng trái. - ôn tổng hợp tất cả nội dung đội hình đội ngũ. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. - Tập hợp theo đội hình chơi. - Nêu tên trò chơi- giải thích cách chơi và luật chơi. Chơi thử – Chơi thật có thi đua - Nhận xét và biểu dương. C. Phần kết thúc. - Một số động tác thả lỏng. - Cùng HS hệ thống bài Nhận xét đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà. 2- 3’ 5- 6’ 4- 5’ 2- 3’ 1- 2’ 1- 2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× × × Thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2005 THể DụC – lớp 4 Bài 8: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau. Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Trò chơi: Bỏ khăn. I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay đằng sau, đi đều vòng phải, đi đều vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đứng động tác, tương đối đều và đúng khẩu lệnh. - Trò chơi: “Bỏ khăn” – Yêu cầu tập trung chú ý nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II. Địa điểm và phương tiện. - Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi, 2 chiếc khăn tay. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. - Trò chơi “Diệt các con vật có hại” - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. B. Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái – đứng lại. - Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. - Tập hợp cả lớp, từng tổ thi đua trình diễn. GV quan sát và nhận xét sửa chữa - GV điều khiển cả lớp tập. 2)Trò chơi: “Bỏ khăn” GV tập hợp HS theo đội hình chơi - Nêu tên trò chơi – Giải thích cách chơi và chơi. - 1Nhóm HS làm mẫu- lớp chơi thử 1- 2’ 2- 3’ 1- 2’ 2- 3’ 3- 4’ 3’ 2’ 5- 6’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × - Thực hiện chơi – có thi đua. - GV quan sát nhận xét và biểu dương C. Phần kết thúc. - Chạy thường quanh sân. - Tập hợp 4 hàng ngang làm động tác thả lỏng. - Hệ thống bài. - Nhận xét và giao bài tập về nhà. 2- 3’ 1- 2’ 1- 2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × [...]... chơi và luật chơi - Cả lớp thực hiện chơi - Quan sát nhận xét và biểu dương C Phần kết thúc - Hát và vỗ tay - Cùng HS hệ thống bài - Nhận xét đánh giá kết quả và giao bài tập về nhà Thời lượng 6- 10 ’ 18 - 22’ 10 - 12 ’ Cách tổ chức ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ×××××××× × × × ×××××××× 6- 8’ 4- 6’ × × × × × × × × × × × × × Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2005 THể DụC – LớP 4 Bài 11 : TậP HợP HàNG NGANG,... bản 1) Bài thể dục phát triển chung - Động tác vươn thở Lần 1: Nêu tên động tác, làm mẫu và phân tích động tác, giảng giải từng nhịp để HS bắt chước Lần 2 làm mẫu chậm và phân tích động tác Lần 3: Hô cho HS tập toàn bộ động tác Lần 4: Mời cán sự khô cho cả lớp tập GV theo dõi sửa sai - Động tác tay: 6- 10 ’ 18 - 22’ 12 - 14 3- 4lần 2x8 nhịp ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× CB 1 2 4lần 2x8 nhịp 3 4. .. ba động tác: vươn thở, tay, chân +Lần 1: GV hô +Lần 2: Cán sự vừa tập vừa hô cho cả lớp tập +Lần 3: Cán sự hô cho cả lớ tập - Thi đua thực hiện 3 động tác 3)Trò chơi vận động: - Nêu tên trò chơi Nhắc lại cách chơi, cả 6- 10 ’ ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 18 - 20’ 3- 4 14 - 16 ’ 3lần ×××××××× × × × ××××××× 3 lần 2x 8 nhịp 4- 5lần Cb 1 2 3 4 lớp chơi thử 1 lần Sau đó chơi chính thức có phân thắng... pháp lên lớp Nội dung A Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học B Phần cơ bản 1) C Phần kết thúc Thời lượng 2’ 2- 3’ 2 – 3 lần Cách tổ chức ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 10 – 15 ’ ××××××××× × × ××××××××× ××××××××× ××××××××× 8’ 5’ 2 – 3’ 1 1 ×××××××× × × × ×××××××× × × × × × × × × × × × ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2005 THể DụC Bài 15 : KIểM... và kẻ sân chơi III Nội dung và Phương pháp lên lớp Nội dung Thời lượng A Phần mở đầu: 6- 10 ’ - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học - Chạy một vòng xung quanh sân - Khoay các khớp Giậm chân tại chỗ hát và vỗ tay - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh B Cơ bản 18 - 22’ 1) Bài thể dục phát triển chung 12 - 14 - ôn 5động tác của bài thể dục phát triển chung - Lần 1: GV hô và làm mẫu cho HS tập Lần 2: GV vùa hô... và kẻ sân chơi III Nội dung và Phương pháp lên lớp Nội dung Thời lượng A Phần mở đầu: 6- 10 ’ - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học - Chạy một vòng xung quanh sân - Khoay các khớp Giậm chân tại chỗ hát và vỗ tay - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh B Cơ bản 18 - 22’ 1) Bài thể dục phát triển chung 12 - 14 - ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung - Lần 1: GV hô và làm mẫu cho HS tập Lần 2: GV vùa hô... vận động: - Nêu tên trò chơi Nhắc lại cách chơi, cả lớp chơi thử 1 lần Sau đó chơi chính thức có phân thắng thua C Phần kết thúc Thời lượng 6- 10 ’ 18 - 22’ 14 - 15 ’ 2- 3lần 2x8 nhịp 2- 3 lần Cách tổ chức ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× × 2lần 4- 5 lần 2x8 nhịp Cb 1 2 4 4- 5’ 4- 6’ ×××××××× × × × ×××××××× 4 ... đánh giá giờ học 18 - 22’ 12 - 14 8- 10 ’ ×××××××× × × × ×××××××× 4- 6’ ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× * Rút kinh nghiệm: Người thực hiện: Mai Văn Hùng THể DụC Bài: I Mục tiêu: II Địa điểm và phương tiện - Vệ sinh an toàn sân trường III Nội dung và Phương pháp lên lớp Nội dung A Phần mở đầu: - Tập hợp lớp. .. lên điều khiển tổ tập 1 lần GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS các tổ - Cả lớp tập cho GV hoặc cán sự điều khiển để củng cố Thời lượng 6- 10 ’ 18 - 22’ 10 - 12 ’ ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 8- 10 ’ 2) Trò chơi vận động: - Trò chơi “Kết bạn” GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, rồi cho HS lên chơi thử Sau đó, cho cả lớp cùng chơi, GV quan... trường - Còi, bàn, ghế GV III Nội dung và Phương pháp lên lớp Nội dung Thời lượng A Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học 1- 2’ - Đứng tại chỗ hát và vỗ tay 1- 2; - Trò chơi: Tự chọn 1- 2’ - ôn động tác quay sau, đi đều, vòng phải, 2- 3’ vòng trái, đổi chân khi sai nhịp - GV điều khiển tập B Phần cơ bản 1) Kiểm tra đội hình đội ngũ 14 - 15 ’ - Nội dung kiểm tra: Kiểm tra động tác, quay sau, . THể DụC – LớP 4 Bài1: Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp –trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức” I. Mục tiêu: - Giới thiệu chương thể dục lớp 4. –Yêu cầu HS biết được một. chơi thử 1- 2 lần rồi lớp chơi thử 1- 2 lần. - Lớp chơi chính thức có thi đua. C. Phần kết thúc. - Làm một số động tác thả lỏng. Cùng HS hệ thống bài. 1- 2’ 1- 2; 1- 2’ 2- 3’ 10 - 12 ’ 2- 3’ 6-. - Nhận xét đánh giá kết quả và giao bài tập về nhà. 2- 3’ 1- 2’ 1- 2’ 1- 2’ Thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2005 THể DụC – lớp 4 Tiết 1- 2: Bài 7: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Trò chơi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1, Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1,