0

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

176 819 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:46

Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 TUẦN 1 Tiết 1: Bài 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC” I.MỤC TIÊU : - Giới thiệu trương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của trương trình và có thái độ học tập đúng. - Một số quy đònh về nội quy, yêu cầu luyện tập, yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục. - Biên chế tổ chọn cán sự bộ môn. - Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức ”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn. II.ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN : - Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Chuẩn bò 1 còi, 4 quả bóng nhỏ bằng nhựa, cao su hay bằng da. III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. - Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 2.Phần cơ bản: a) Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4: -GV giới thiệu tóm tắt chương trình môn thể dục lớp 4 : Thời lượng học 2 tiết / 1 tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết. Nội dung : Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn 7 phút 2 phút 2 phút 3 phút 20 phút 3 phút - Nhận lớp     GV - HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang nghe giới thiệu.     GV 1 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 luyện kỹ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động có môn học tự chọn. Sau mỗi nội dung học đều có kiểm tra đánh giá. Yêu cầu các em phải tham gia đầy đủ các tiết học và tích cực tự tập ở nhà. b) Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện: - Mặc quần áo thể thao, phải đi giày hoặc dép có quai sau. Khi muốn ra vào lớp tập hoặc nghỉ tập phải xin phép giáo viên. c) Biên chế tổ tập luyện: Cách chia tổ tập luyện như theo biên chế lớp (như lớp chúng ta có 4 tổ thì được chia làm 4 nhóm để tập luyện) d) Trò chơi : “Chuyền bóng tiếp sức”. - GV nêu tên trò chơi. - GV phổ biến luật chơi : Có hai cách chuyền bóng. * Cách 1: Xoay người qua trái hoặc qua phải, ra sau rồi chuyển bóng cho nhau. * Cách 2: Chuyển bóng qua đầu cho nhau. - GV làm mẫu cách chuyền bóng. - Tiến hành cho cả lớp chơi thử cả hai cách truyền bóng một số lần để nắm cách chơi. - Sau khi học sinh cả lớp biết được cách chơi giáo viên tổ chức cho chơi chính thức và chọn ra đội thắng thua. 3.Phần kết thúc: 2 phút 2 phút 13 phút 2 lần 6 phút 2 phút 2 phút 2 phút - Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò trí khác nhau để luyện tập.   GV   - HS chuyển thành đội hình vòng tròn. -Đội hình hồi tónh và kết thúc.     GV - HS hô “khỏe”. 2 G V Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 - Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát. - GV cùng học sinh hệ thống bài học. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. - GV hô giải tán. Tiết 2 Bài 2 TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” I.MỤC TIÊU : - Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh hô của GV. - Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Chuẩn bò 1 còi, 2 - 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ, vẽ sân trò chơi. III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. - Khởi động : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. + GV nêu tên trò chơi. + HS nhắc lại cách chơi. + Lớp trưởng điều khiển cả lớp 7 phút 2 phút 2 phút 3 phút - Nhận lớp.     GV 3 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 chơi. 2. Phần cơ bản: a) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm số, đứng nghiêm , đứng nghỉ: - GV điều khiển cho lớp tập có nhận xét sửa chữa động tác sai cho HS. - GV chia tổ cho HS luyện tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng. GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS. - Tập hợp lớp tập lại 1 lần, cho các tổ thi đua trình diễn. GV cùng HS quan sát, nhận xét, biểu dương tinh thần, kết quả tập luyện. d) Trò chơi : “ Chạy tiếp sức ” - GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi. - GV giải thích cách chơi và luật chơi: Lớp chia thành 4 tổ đứng theo hàng dọc. Em đứng đầu chạy tới đích, sau đó chạy về vỗ tay vào em thứ hai rồi chạy xuống hàng cuối. Em thứ hai thực hiện giống em thứ nhất tương tự như vậy cho đến hết. Tổ nào chạy hết số người trước thì thắng cuộc. - GV cùng một nhóm HS làm mẫu. - GV cho một tổ chơi thử, rồi cho cả lớp chơi thử . - Tổ chức cho HS thi đua chơi. - GV quan sát, biểu dương tổ thắng 22 phút 10 phút 2 lần 2 lần 1 lần 12 phút 1 lần 1 lần 2 lần 6 phút     GV - Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò trí khác nhau để luyện tập.   GV   - HS trở lại đội hình 4 hàng dọc.     GV         GV         - HS chuyển thành đội hình vòng tròn. 4 G V Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 cuộc. 3. Phần kết thúc: - Cho HS các tổ đi nối tiếp nhau thành một vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng. Sau đó đi khép lại thành vòng tròn nhỏ rồi đứng lại quay mặt vào trong. - GV cùng học sinh hệ thống bài học. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà . - GV hô giải tán. 2 phút 2 phút 2 phút - Đội hình hồi tónh và kết thúc.     GV - HS hô “khoẻ”. TUẦN 2 Tiết 3: Bài 3 QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG NHANH” I.MỤC TIÊU : - Củng cố nâng cao kó thuật: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Chuẩn bò 1 còi. III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 .Phần mở đầu: - Tập hợp lớp , phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. - Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay, giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp 7 phút 2 phút 2 phút - Nhận lớp    5 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 1-2 , 1-2 - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 2. Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ - Ôn quay phải , quay trái , dàn hàng , dồn hàng + GV điều khiển cho HS tập, có nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS + Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS các tổ . + Tập hợp lớp sau đó cho các tổ thi đua trình diễn nội dung đội hình đội ngũ. GV cùng HS quan sát, nhận xét, đánh giá. GV sửa chữa những sai sót biểu dương các tổ thi đua tập tốt. + GV điều khiển cho cả lớp tập lại để củng cố. b) Trò chơi : “Thi xếp hàng nhanh” - GV nêu tên trò chơi -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi. - Cho một tổ HS chơi thử, sau đó cả lớp chơi thử . -Tổ chức cho HS chơi chính thức có thi đua. GV quan sát, nhận xét tuyên dương 3 phút 22 phút 12 phút 2 lần 2 lần 2 lần 10 phút 1 lần GV - HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang nghe giới thiệu.     GV - Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò trí khác nhau để luyện tập.   GV       GV         - Đội hình hồi tónh và kết thúc.  6 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 đội thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: - Cho HS làm động tác thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài học. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. - GV hô giải tán. 6 phút 2 phút 2 phút 2 phút    GV - HS hô “khoẻ”. Tiết 4: Bài 4 ĐỘNG TÁC QUAY SAU TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” I.MỤC TIÊU : - Củng cố và nâng cao kó thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều đúng với khẩu hiệu. - Học kó thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau. - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng, trật tự trong khi chơi. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Chuẩn bò 1 còi và kẻ sẵn sân chơi trò chơi. III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, ổn đònh: Điểm danh. - GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. - Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”. 7 phút 2 phút 2 phút 3 phút 20 - Nhận lớp     GV -Đội hình trò chơi 7 G V Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 2. Phần cơ bản : a) Đội hình đội ngũ: - Ôn quay phải, quay trái, đi đều. * GV điều khiển cả lớp tập. * Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ. - Học kỹ thuật động tác quay sau : * GV làm mẫu :Lần 1 làm chậm. * Lần 2 vừa làm vừa giảng giải * Gọi 3 HS tập làm thử, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS. * Cho cả lớp tập theo khẩu lệnh của GV. * Chia tổ cho HS luyện tập, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS. d) Trò chơi :“Nhảy đúng,nhảynhanh”. - GV tập hợp HS theo đội hình chơi. - Nêu tên trò chơi. - GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi. - GV cho một nhóm HS làm mẫu cách nhảy, rồi cho một tổ chơi thử . - Tổ chức cho cả lớp chơi. - Tổ chức cho HS thi đua chơi. phút 12 phút 2 lần 10 phút 2 – 3 phút 6 phút 2 phút - HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc.      GV - Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò trí khác nhau để luyện tập   GV   - HS chuyển thành đội hình vòng tròn . - Đội hình hồi tónh và kết thúc.     GV - HS hô “khoẻ”. 8 G V Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 - GV quan sát, nhận xét, biểu dương đội thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: - HS hát một bài và vỗ tay theo nhòp. - GV cùng học sinh hệ thống bài học. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. - GV hô giải tán . 2 phút 2 phút TUẦN 3 Tiết 3 : Bài 5 ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ” I.MỤC TIÊU : - Củng cố và nâng cao kó thuật: Đi đều, đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh. - Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe” Yêu cầu HS chơi đúng luật hào hứng trong khi chơi. II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Chuẩn bò 1 còi. III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, ổn đònh: Điểm danh. - GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. - Khởi động : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. -Trò chơi : “Trò chơi hiệu lệnh”. 7 phút 2 phút 2 phút 3 phút - Nhận lớp.     GV - Đội hình trò chơi 9 G V Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 2. phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ: - Ôn đi đều, đứng lại, quay sau. * GV điều khiển lớp tập. * Tập theo tổ do tổ trưởng điều khiển , * GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ * Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn. * GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt. * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố. b) Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe: - GV tập hợp HS theo đội hình chơi. - Nêu tên trò chơi. - GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi - GV cho cả lớp ôn lại vần điệu trước. - Cho 2 HS làm mẫu, rồi cho một tổ 22 phút 10 phút 2 lần 2 lần 12 phút - HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc.      GV -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò trí khác nhau để luyện tập.   GV       GV    GV        - HS chuyển thành đội hình vòng tròn. 10 G V [...]...  GV - Đội hình trò chơi G 22 phút 2 Phần cơ bản: 12 a) Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, phút 14 V - HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4  điểm số , đứng nghiêm, đứng nghỉ,  quay phải, quay trái, do cán sự điều  khiển   - Ôn đi đều vòng phải, đứng lại, do GV GV và cán sự điều khiển - Ôn đi đều... Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh” 2 phút - HS đứng theo đội hình 4 hàng 20 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 dọc  2 Phần cơ bản: 22  a) Đội hình đội ngũ: phút  - Ôn quay sau, đi đều vòng phải, 12   vòng trái, đứng lại, phút GV * GV điều khiển lớp tập có quan - Học sinh 4 tổ chia thành 4 sát sửa chữa sai sót cho HS nhóm ở vò trí khác nhau để * Chia tổ tập... Gấm – Giáo án Thể dục 4 22 2 Phần cơ bản: phút a) Đội hình đội ngũ: - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, 12 phút đứng lại * GV điều khiển lớp tập * Tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ * Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt - HS đứng theo đội hình 4 hàng... Nhòp 2: Đứng thẳng đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay ngửa Nhòp 3: Khu gối, lưng thẳng, đồng thời hai tay đưa ra trước và vỗ tay ngang ngực Nhòp 4: Về TTCB Nhòp 5, 6, 7, 8 : như nhòp 1, 2, 3, 4 * Treo tranh : HS phân tích, tìm hiểu các cử động của động tác tay 34 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 theo tranh * Lần 2 : GV vừa hô nhòp chậm - Học sinh 4 tổ chia thành 4 vừa...  chỉ huy” GV - HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang 2 Phần cơ bản: 22 18 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4  a) Đội hình đội ngũ: phút  - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 12  hàng, điểm số, đi đều vòng phải, phút  vòng trái, đứng lại GV * GV điều khiển lớp tập, có nhận - HS đứng theo đội hình 4 hàng xét sửa chữa sai sót cho HS dọc ... vật làm đích, kẻ sân chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Đònh lượng 1 Phần mở đầu: 6 phút - Tập hợp lớp, ổn đònh: Điểm danh 2 - GV phổ biến nội dung : Nêu mục phút 28 Phương pháp tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo  Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4  tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh 2 phút  đội ngũ, trang phục tập luyện  - Khởi động:... bàn tay hướng vào nhau, đầu 33 22 phút 14 phút - HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang     GV Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 ngửa, mắt nhìn theo tay và từ từ hít sâu vào bằng mũi Nhòp 4: Từ từ hạ hai tay xuống, đồng thời thu chân trái về TTCB và thở ra bằng miệng Nhòp 5 , 6, 7, 8 : Như nhòp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên * GV treo tranh... tập luyện - Chuẩn bò 1 còi, 4 – 6 khăn sạch để bòt mắt khi chơi III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Nội dung Đònh lượng 11 Phương pháp tổ chức Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 1 Phần mở đầu: 7 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp báo - Tập hợp lớp, ổn đònh: Điểm danh 2 cáo - GV phổ biến nội dung: Nêu mục phút  tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh 2 phút  đội ngũ, trang... (mới đầu nhanh sau chậm 2 phút  dần) Vòng cuối cùng HS vừa đi  vừa làm động tác thả lỏng, rồi đứng   lại quay mặt vào trong GV - GV cùng học sinh hệ thống bài 2 phút 2 phút - HS hô “khoẻ” học - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà - GV hô giải tán TUẦN 4 Tiết 7: Bài 7 13 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG... nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Chuẩn bò 1 còi, phấn trắng, thước dây, 4 cờ nhỏ, cốc đựng các để phục vụ cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 32 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 Nội dung Đònh Phương pháp tổ chức lượng 1 Phần mở đầu: 6 - Lớp trưởng tập hợp lớp báo - Tập hợp lớp, ổn đònh: Điểm danh phút cáo - GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu . cách chơi. + Lớp trưởng điều khiển cả lớp 7 phút 2 phút 2 phút 3 phút - Nhận lớp.     GV 3 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 chơi. 2. Phần cơ. theo nhòp 7 phút 2 phút 2 phút - Nhận lớp    5 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 1 -2 , 1 -2 - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 2. Phần cơ bản: . Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 4 TUẦN 1 Tiết 1: Bài 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC” I.MỤC TIÊU : - Giới thiệu trương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2, Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2,