0

Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11

92 636 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:16

Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 1 Tiết 1 Tên bài: LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT(mục 1) I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1. Kiến thức: Biết được một số một số lợi ích của việc tham gia và thường xuyên tập luyện TDTT. 2. Kĩ năng: Vận dụng trong giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày. 3. Yêu cầu: Nghiêm túc trong giờ học. II.ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm:Sân trường THCS Lạc Tánh. 2. Phương tiện:viết, vở… III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, ổn định lớp. - Kiểm tra sỉ số của lớp. - Kiểm tra sức khỏe HS. ( 5-7’) Lớp trưởng ổn định lớp. Báo cáo sỉ số. II. PHẦN CƠ BẢN: - Lợi ích, tác dụng của TDTT: • Góp phần giáo dục, hình thành nhân cách HS. • Giúp HS có tính kỉ luật, tinh thần và trách nhiệm cao trước tập thể, góp phần giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách . - Biên chế tổ tập luyện,chọn cán sự. - Một số quy định khi học tập bộ môn thể dục. (28-32’) Sau khi ổn định lớp xong GV truyền đạt mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình thể dục lớp 6. Trong HK I nêu lợi ích tác dụng của luyện tập TDTT, GV có thể giải thích từng nội dung vừa truyền đạt. GV đặt câu hỏi cho HS trả lời để HS tiếp thu bài tốt hơn. - GV chọn cán sự. Nêu các quy định trong môn thể dục. III. PHẦN KẾT THÚC: - GV nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm. - Dặn dò HS về nhà học bài. - Xuống lớp. ( 5-7’) HS ngồi trật tự lắng nghe GV nhận xét, dặn dò. GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 1 Tiết 2 Tên bài: ĐHĐN - BÀI TD. I.MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, cách chào, báo cáo xin phép ra vào lớp. - Biết tên và cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, ngực. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, cách chào, báo cáo xin phép ra vào lớp. - Thực hiện được các động tác vươn thở, tay, ngực. 3.Yêu cầu: Nghiêm túc trong giờ học. II.ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm:Sân trường THCS Lạc Tánh. 2.Phương tiện:còi, sân bãi… III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp 2. Phổ biến nội dung,yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe HS 3. Khởi động chung - Khởi động chuyên môn: - Khởi động chung: xoay các khớp cổ, vai, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. - Khởi động chuyên môn: • Chạy bước nhỏ. • Nâng cao đùi. • Gót chạm mông. ( 5-7 ’) 1’ 2’ 4’ 2Lx8N 2Lx8N Đội hình nhận lớp     GV Đội hình khởi động                     .GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 II.PHẦN CƠ BẢN: 1.ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, nghỉ quay phải, quay trái, quay sau, cách chào, báo cáo xin phép ra vào lớp. 2.Bài TD: Học 3 động tác a.Vươn thở: b.tay: c.Ngực: 3.Củng cố nội dung bài học (28-32’) 15’ 15’ 2-4 HS 2’ GV thị phạm,phân tích Quan sát sửa sai cho HS Cho tất cả lớp ngồi xuống khi GV đang hướng dẫn nội dung bài mới để HS quan sát kĩ hơn. Đội hình tập luyện                     .GV GV thị phạm động tác nhiều lần nếu HS sai nhiều. GV cho lớp trưởng điều khiển lớp tập. Đội hình tập luyện                     .Gv HS nhận xét,GV nhận xét chung GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 III. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. - Nhận xét giờ học. - Giao bài tập và dặn dò. - Xuống lớp. (5-7’) 4’ 1’ 1’ Đội hình thả lỏng                     .GV Đội hình xuống lớp     .GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 2 Tiết: 3+4 Tên bài: ĐHĐN - BÀI TD - CHẠY BỀN. I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàng hàng, dồn hàng, giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại. - Biết tên và cách thực hiện các động tác: vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàng hàng, dồn hàng, giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác : vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. 3. Yêu cầu: - Biết vận dụng để luyện tập hằng ngày. - Nghiêm túc trong giờ học. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân trường THCS Lạc Tánh. 2. Phương tiện: còi, sân bãi, đồng hồ… III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp 2. Phổ biến nội dung,yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe HS 3. Khởi động chung - Khởi động chuyên môn: - Khởi động chung: xoay các khớp cổ, vai, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. - Khởi động chuyên môn: • Chạy bước nhỏ. • Nâng cao đùi. • Gót chạm mông. 4. Kiểm tra bài cũ: thực hiện nội dung đã học. (8-10 ’) 1’ 2’ 4’ 2Lx8N 2Lx8N 1-2 HS 3’ Đội hình nhận lớp     GV Đội hình khởi động                     .GV GV nhận xét, cho điểm. GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 II. PHẦN CƠ BẢN: 1. ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàng hàng ngang, dồn hàng. 2. Bài TD: Ôn 3 động tác:vươn thở, tay, ngực. Học: a. Chân: b. Bụng: 3. Củng cố nội dung vừa học 4. ĐHĐN: Giậm chân tại chỗ, đi đều - đứng lại. ( 73-77’) 16’ 16’ 2-4 HS 2’ 16’ Đội hình tập luyện     GV Đội hình tập luyện                     .GV - GV thị phạm, phân tích. - Quan sát sửa sai cho HS - Cho tất cả lớp ngồi xuống khi GV đang hướng dẫn nội dung bài mới để HS quan sát kĩ hơn. Đội hình tập luyện                     .GV - GV thị phạm động tác nhiều lần nếu HS sai nhiều. - GV cho lớp trưởng điều khiển lớp tập. HS nhận xét, GV nhận xét chung. Đội hình tập luyện                     .GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 5.Bài TD: Ôn 5 động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng. Học 2 động tác: a.Vặn mình: b.Phối hợp: 6. Củng cố nội dung vừa học 7. Chạy bền: chạy vòng số 8. 16’ 2-4 HS 2’ 6’ - GV thị phạm, phân tích. - Quan sát sửa sai cho HS Cho tất cả lớp ngồi xuống khi GV đang hướng dẫn nội dung bài mới để HS quan sát kĩ hơn. Đội hình tập luyện                     .GV - GV thị phạm động tác nhiều lần nếu HS sai nhiều. - GV cho lớp trưởng điều khiển lớp tập. HS nhận xét, GV nhận xét chung. III. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. - Nhận xét giờ học. - Giao bài tập và dặn dò. - Xuống lớp. (5-7’) 4’ 1’ 1’ Đội hình thả lỏng                     .GV Đội hình xuống lớp     .GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 3 Tiết 5+6 Tên bài: ĐHĐN - BÀI TD - CHẠY BỀN. I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện đi đều-đứng lại, đi đều vòng phải,vòng trái. - Biết tên và cách thực hiện các động tác:vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác: vươn thở, tay ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 3. Yêu cầu: - Biết vận dụng để luyện tập hằng ngày. - Thi đạt tiêu chuẩn RLTT. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: Sân trường THCS Lạc Tánh. 2. Phương tiện:còi, sân bãi, đồng hồ… III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Kiểm tra sức khỏe HS 3. Khởi động chung - Khởi động chuyên môn: - Khởi động chung: xoay các khớp cổ, vai, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang. - Khởi động chuyên môn: • Chạy bước nhỏ. • Nâng cao đùi. • Gót chạm mông. 4. Kiểm tra bài cũ: thực hiện nội dung đã học. (8-10’) 1’ 2’ 4’ 2Lx8N 2Lx8N 1-2 HS 3’ Đội hình nhận lớp     GV Đội hình khởi động                     .GV GV nhận xét, cho điểm. GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 II.PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: - Ôn một số kĩ năng đã học: tập hợp hàng ngang, dàn hàng, dồn hàng, giậm chân, đi đều. - Học: đi đều, đi đều vòng phải, (trái). + Khẩu lệnh: • “Đi đều…bước” • “Đứng lại…đứng” • “Vòng phải (trái)…bước” 2. Bài TD: - Ôn 7 động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp. 3. Củng cố: Thực hiện nội dung vừa học. 4. Chạy bền: Trò chơi 2 lần hít vào, 2 lần thở ra, chạy vòng số 8. 5. ĐHĐN: - Một số kĩ năng HS còn yếu: đi đều - đứng lại; đi đều - vòng phải (trái). 6. Bài TD: - Ôn 7 động tác đã học. - Học 2 động tác: + Nhảy (73-77’) 16’ 16’ 2-4 HS 2’ 6’ 16’ 16’ GV thị phạm các động tác, quan sát sửa sai cho HS. Đội hình tập luyện      .GV Đội hình tập luyện bài TD                     .GV HS nhận xét, GV nhận xét chung. Đội hình tập luyện Đội hình tập luyện     .GV GV thị phạm, phân tích kĩ từng động tác sau đó cho HS luyện tập. Chú ý quan sát sửa sai cho HS GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 +Điều hòa: 8.Củng cố: Thực hiện nội dung vừa học. 2-4 HS 2’ Đội hình luyện tập Bài TD                     .GV - GV chia 4 tổ thành 4 nhóm cho HS luyện tập. Tổ trưởng các tổ sẽ điều khiển. - GV đi quan sát hướng dẫn, sửa sai cho HS. HS nhận xét, GV nhận xét chung. III. PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng. - Nhận xét giờ học. - Giao bài tập và dặn dò. - Xuống lớp. (5-7’) 4’ 1’ 1’ Đội hình thả lỏng                     .GV Đội hình xuống lớp     .GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 [...]... Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 €.GV - Xuống lớp Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€€ € €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €.GV Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người soạn Lê Trọng Phi GIÁO ÁN: SỐ 11 PHÂN MÔN: Bài: LÝ THUYẾT LỢI ÍCH TÁC DỤNG CỦA TDTT (mục 2) Tiết thứ: 16. .. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người soạn GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Lê Trọng Phi GIÁO ÁN: SỐ 9 PHÂN MÔN: Bài: ĐHĐN – CHẠY BỀN Tiết thứ: 14 1 Mục đích – Yêu cầu: a Mục đích: - Biết và thực hiện cơ bản đúng đi đều-đứng lại, đi đều vòng phải,... Xuống lớp GV: Lê Trọng Phi Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV Đội hình xuống lớp Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 €€€€€€€€€€ €€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €.GV Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người soạn Lê Trọng Phi GIÁO ÁN: SỐ 10 PHÂN MÔN:... đều-đứng lại, đi đều vòng phải(trái) 16 6 Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác 16 €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ GV Đội hình tập luyện bài TD € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV 7 Củng cố:Thực hiện nội dung đã học GV: Lê Trọng Phi 2-4 HS 2’ HS nhận xét, GV nhận xét chung Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh III.PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng... trường THCS Lạc Tánh NỘI DUNG I PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, ổn định và kiểm tra sỉ số - Phổ biến nội dung bài học - Kiểm tra sức khỏe HS II PHẦN CƠ BẢN: 1 Lợi ích góp phần giáo dục hình GV: Lê Trọng Phi ĐLVĐ (5- 7’) BIỆN PHÁP TỔ CHỨC Lớp trưởng ổn định lớp Báo cáo sỉ số cho GV (28-32’) Sau khi ổn định lớp xong GV Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người soạn GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Lê Trọng Phi GIÁO ÁN: SỐ 13 PHÂN MÔN: Bài: ĐHĐN - CHẠY BỀN Tiết thứ: 19 1 Mục đích – Yêu cầu: a Mục đích: - Biết và thực hiện cơ bản đúng cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng,điểm... Học một số động tác hồi tĩnh sau khi GV: Lê Trọng Phi chạy + Vừa đi vừa dang tay ngang hít vào bằng mũi, buông tay xuống thở ra bằng miệng 6 Đội hình chạy bền Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 GIÁO ÁN: SỐ 8 PHÂN MÔN: Bài: KIỂM TRA BÀI TD Tiết thứ: 13 1.Mục đích – Yêu cầu: a Mục đích: Biết tên và thực hiện cơ bản đúng các động tác:vươn thở, tay... Lê Trọng Phi 2-4HS 2’ HS nhận xét, GV nhận xét chung Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh III PHẦN KẾT THÚC: - Thả lỏng - Nhận xét giờ học Năm học 2012 - 2013 ( 5-7’) 4’ 1’ 1’ - Giao bài tập và dặn dò Đội hình thả lỏng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €.GV - Xuống lớp Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €.GV GV: Lê Trọng Phi Giáo. .. dặn dò €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €.GV Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người soạn Lê Trọng Phi GIÁO ÁN: SỐ 12 PHÂN MÔN: Bài: ĐHĐN - CHẠY BỀN Tiết thứ: 17 + 18 1 Mục... bài tập và dặn dò - Xuống lớp € € € € € € € € € € € € € € € €.GV Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€ €€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €.GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 6 Tiết :11+ 12 Tên bài: ĐHĐN-BÀI TD-CHẠY BỀN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 Kiến thức: - Biết cách thực hiện đi đều-đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái Tập . đồng hồ… III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 NỘI DUNG ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. PHẦN.      .GV GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh Năm học 2012 - 2013 Tuần 6 Tiết :11+ 12 Tên bài: ĐHĐN-BÀI TD-CHẠY BỀN. I.MỤC ĐÍCH -. lớp trưởng điều khiển lớp tập. Đội hình tập luyện                     .Gv HS nhận xét,GV nhận xét chung GV: Lê Trọng Phi Giáo án: Thể dục 6 Trường THCS Lạc Tánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11, Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11,