0

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

102 1,038 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:48

Tuần 1 Bài 1: Giới thiệu chơng trình Trò chơi "cHUYểN BóNG TIếP SứC" I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 4. - Một số quy định về nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện - Ôn ĐHĐN, Trò chơi Chuyển bóng tiếp sức 2. Kỹ năng: - HS biết đợc một số nội dung cơ bản của chơng trình thể dục 4. Thực hiện đúng các động tác ĐHĐN, hô to, rõ ràng, chính xác. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm Ph ơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trờng, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp tổ chức Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 4 - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện - Ôn một số nội dung ĐHĐN - Chơi trò chơi Chuyển bóng tiếp sức * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 6-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV Khoẻ ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang ( Gv) 2. Phần cơ bản: * Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 4: - Gồm 70 tiết, mỗi tiết 35 phút - Gồm 4 nội dung chính: + ĐHĐN + Bài thể dục phát triển chung 8 động tác 18-22 Phút - GV cùng HS nhắc lại các nội dung đã học ở các lớp 1,2,3. - GV giới thiệu chơng trình thể dục lớp 4 - HS đứng trật tự chú ý lắng nghe 1 + Bài tập rèn luyện TTCB + Trò chơi vận động. * Phổ biến nội quy tập luyện - Quần áo gọn gàng, đi giầy hoặc dép 4 quai - Khi ra sân chấp hành nghiêm túc yêu cầu của GV và cán sự lớp. - Khi ra vào lớp phải đợc sự đồng ý của GV * Biên chế tổ tập luyện * Ôn ĐHĐN: + Ôn cách chào và báo sáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học * Trò chơi :Chuyển bóng tiếp sức 2-3 Phút 2-3 Phút 4-5 Phút 6-7 Phút (GV) - GV giới thiệu, phổ biến nội quy tập luyện đến đâu, HS thực hiện, chỉnh sửa trang phục - GV cùng cả lớp lựa chọn cán sự bộ môn do cả lớp bình chọn, theo yêu cầu của GV - GV chia tổ tập luyện. Và cho các tổ bầu cán sự tổ - GV nêu tên động tác, nhắc lại cách thực hiện, sau đó hớng dẫn HS tập luyện cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học ( Gv) GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét (G V) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dơng 3. Phần kết thúc. Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn các nội dung ĐHĐN 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học (G V) 2 Tuần 1 Bài 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - trò chch Chạy tiếp sức I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay phải, trái, dàn hàng, dồn hàng, quay phỉa, quay trái. - Chơi trò chơi Chạy tiếp sức 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng tập hợp hàng dọc, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm ph ơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Ph ơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung định l- ợng Phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Chơi trò chơi Chạy tiếp sức * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Chơi trò chơI Tìm ngời chỉ huy 6-10 phút 1-2 phút 6-7 phút 1-2 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV Khoẻ ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang ( Gv) - Đội hình vòng tròn (G V) 2. Phần cơ bản * Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 18-22 phút 8-10 phút (GV) 3 * Chia tổ tập luyện - Trò chơi Chạy tiếp sức Lần 1, 2 - GV hớng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 ( GV) Tổ 3 Tổ 4 - Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn, GV cùng học sinh quan sát nhận xét biểu dơng tinh thần kết quả tập luyện - Tập cả lớp để củng cố kết quả do giáo viên điều khiển. (GV) - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn - Cả lớp cùng chơi. GV quan sát nhận xét biểu dơng tổ thắng cuộc. (GV) 3. Phần kết thúc - Dậm chân vỗ tay và hát Cúi ngời thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 4-6 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học 4 Tuần 2 Bài 3: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng TRò chơi thi xếp hàng nhanh I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật : Quay phải, quay trái, dàn hàng, đồn hàng. - Chơi trò chơi Thi xếp hàng nhanh 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng quay, dàn hàng, dồn hàng biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm ph ơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Ph ơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung định l- ợng Phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn quay phải, quay trái, dàn hang, dồn hàng - Chơi trò chơi Thi xếp hàng nhanh * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đứng vỗ tay và hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. 6-10 phút 1-2 phút 6-7 phút 1-2 phút 2-3 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV Khoẻ ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang ( Gv) 2. Phần cơ bản * Đội hình đội ngũ : * Ôn quay phải, quay trái. dàn hàng, đồn hàng * Chia tổ tập luyện 18-22 phút 10-12 phút Lần 1, 2 2-3 phút - GV hớng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn (GV) 5 * Trò chơi Thi xếp hàng nhanh 6-8 phút 1-2 lần 2-3 lần - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 ( GV) Tổ 3 Tổ 4 - GV quan sát nhận xét sửa chữa những sai sót cho học sinh các tổ - Thi đua trình diễn nội dung đội hình, đội ngũ giữa các tổ. (GV) - Cho cả lớp tập để củng cố do giáo viên điều khiển (GV) - GV nêu tên chò trơi, giải thích cách chơi. - Cho HS chơi thử. - Cho HS chơi chính thức. GV quan sát nhận xét biểu dơng tổ thắng cuộc. (GV) 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi ngời thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 4-6 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học 6 Tuần 2 Bài 4: Động tác quay sau TRò chơi "nhảy đúng, nhảy nhanh I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật : Quay phải, quay trái, đi đều. - Học động tác quay sau - Chơi trò chơi Nhảy đúng nhảy nhanh 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng quay, biết cách quay sau biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm ph ơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Ph ơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung định l- ợng Phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn quay phải, quay trái, đi đều. - Học động tác quay sau - Chơi trò chơi Nhảy đúng nhảy nhanh * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Chơi trò chơiDiệt các con vật có hại 6-10 phút 2-3 phút 6-7 phút 2-3 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV Khoẻ ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang ( Gv) 2. Phần cơ bản a. Đội hình đội ngũ * Ôn quay phải, trái, đi đều * Chia tổ tập luyện 18-22 phút 10-12 phút 3-4 phút 1-2 lần 8-10 phút - GV hớng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn (GV) - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ 7 * Học động tác quay sau b. Trò chơi Nhảy đúng nhảy nhanh -Tuyên dơng đội thắng cuộc ,phạt đội thua cuộc nhảy lò cò . 7-8 phút 1 lần 1 lần 6-8 phút Tổ 1 Tổ 2 ( GV) Tổ 3 Tổ 4 - GV nêu tên động tác, làm mẫu hoàn chỉnh. - Sau đó làm mẫu chậm và phân tích - Cho 3 HS tập thử. GV quan sát uốn nắn. Sau đó hô cho HS thực hiện (GV) - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn 8 4 2 3 1 4 2 3 1 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát Cúi ngời thả lỏng GV cùng HS hệ thống bài học Nhận xét giờ học BTVN: Ôn các động tác ĐHĐN 3-5 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học (GV) Tuần 3 Bài 5: đi đều, đứng lại, quay sau TRò chơi Kéo ca lừa xẻ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật : Đi đều, đứng lại, quay sau - Chơi trò chơi Kéo ca lừa xẻ 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, thuần thục những kỹ năng, đi đều đúng, đẹp, biết cách chơi và biết tham gia chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm ph ơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2. Ph ơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung định l- ợng Phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn quay sau. - Ôn đi đều đứng lại - Chơi trò chơi Kéo ca lừa xẻ * Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Chò trơi"Làm theo hiệu lệnh" 6-10 phút 1-2 phút 6-7 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV Khoẻ ( Gv) HS chạy theo hàng dọc do cán sự điều khiển sau đó tập hợp 3 hàng ngang ( Gv) 2. Phần cơ bản a. Đội hình đội ngũ * Ôn đi đều, đứng lại, quay sau 18-22 phút GV hớng dẫn cán sự tập hợp, sau đó cho CS điều khiển GV quan sát uốn nắn 9 * Thi trình diễn giữa các tổ * Trò chơi Kéo ca lừa xẻ 8-10 phút ( Gv) - Tập cả lớp do GV điều khiển. - Cán sự các tổ điều khiển GV đến các tổ quan sát giúp đỡ Tổ 1 Tổ 2 ( GV) Tổ 3 Tổ - Giáo viên quan sát nhận xét đánh giá sửa chữa sai sót biểu dơng các tổ thi đua tập tốt. (GV) - Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố ( Gv) - Đội hình hai hàng ngang, HS đứng quay mặt vào nhau làm động tác kéo ca (GV) - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. - GV cho cả lớp ôn lại vần điệu - Sau đó cho HS chơi thử. - Chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn 3. Phần kết thúc Đi theo vòng tròn vỗ tay và 4-6 phút HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ 10 [...]... luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn II Địa điểm-phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân thể dục của trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2 Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp tổ chức Nội dung Định lợng 1 Phần mở đầu 8-10 Phút * Nhận lớp : Phổ biến nội dung 2-3 Phút yêu cầu giờ học - Học động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển... chơi nhiệt tình, chủ động 3 Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn II Địa điểm-phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân thể dục của trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2 Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp tổ chức Nội dung Định lợng 1 Phần mở đầu * Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu cầu giờ... trò chơi nhiệt tình, chủ động 3 Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn II Địa điểm-phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân thể dục của trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2 Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp tổ chức Nội dung 1 Phần mở đầu * Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học... biết tham gia chơi 3 Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo II Địa điểm phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân thể dục của trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2 Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp lên lớp định l- Phơng pháp tổ chức Nội dung ợng 1 Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu... biết tham gia chơi 3 Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo II Địa điểm phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2 Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp lên lớp định lNội dung Phơng pháp tổ chức ợng 6- 10 1 Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu phút 2-3... chơi và biết tham gia chơi 3 Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện t thế tác phong, rèn luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo II Địa điểm phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2 Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung định lợng 6- 10 phút 1 Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung 1-2 phút yêu cầu... tập 31 * Chia nhóm tập luyện 4- 5 lần 2x8 nhịp - Sau mỗi lần tập GV quan sát nhận xét đánh giá - Cán sự điều khiển GV quan sát nhận xét, sửa sai cho HS - Cán sự điếu khiển GV đến các tổ quan sát sửa sai Tổ 1 Tổ 2 ( GV) Tổ 3 * Thi đua giữa các tổ Tổ 4 - Từng tổ lên thực hiện do cán sự điều khiển GV cùng học sinh quan sát nhận xét (GV) * Chơi trò chơi Nhanh lên bạn ơi 6- 8 Phút 3 Phần kết thúc 3-5... điểm phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân thể dục của trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2 Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung địnhlợng Phơng pháp tổ chức 8-10 phút 1 Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung 2-3 phút yêu cầu giờ học - Ôn, quay sau đi đều vòng phải, vòng trái - Chơi trò chơi Ném trúng đích Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc GV... luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo II Địa điểm phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân thể dục của trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2 Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung định lợng Phơng pháp tổ chức 8-10 phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và 1 Phần mở đầu ** Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu 2-3 phút chúc GV Khoẻ cầu giờ học - Ôn, quay sau đi... học Tổ 4 HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ thống bài học (GV) 30 Tuần 8 Bài 16: Động tác vơn thở và tay Trò chơI nhanh lên bạn ơi I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Học 2 động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung -Chơi trò chơi Nhanh lên bạn ơi 2 Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng động tác theo nhịp hô, đúng hớng, chơi trò chơi nhiệt tình, chủ động 3 Thái độ: - Giáo dục ý thức . trình thể dục lớp 4: - Gồm 70 tiết, mỗi tiết 35 phút - Gồm 4 nội dung chính: + ĐHĐN + Bài thể dục phát triển chung 8 động tác 18-22 Phút - GV cùng HS nhắc lại các nội dung đã học ở các lớp. trình thể dục lớp 4. - Một số quy định về nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện - Ôn ĐHĐN, Trò chơi Chuyển bóng tiếp sức 2. Kỹ năng: - HS biết đợc một số nội dung cơ bản của chơng trình thể dục. Phút 2-3 Phút 4- 5 Phút 6- 7 Phút (GV) - GV giới thiệu, phổ biến nội quy tập luyện đến đâu, HS thực hiện, chỉnh sửa trang phục - GV cùng cả lớp lựa chọn cán sự bộ môn do cả lớp bình chọn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6, Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6, , III. Nội dung và phương pháp lên lớp

Mục lục

Xem thêm