0

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

62 674 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:38

Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành ************************************************* BÀI 2 : Ngày dạy:Thứ / 04 / 11 /09 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2 SƠ KẾT HỌC KÌ I TRÒ CHƠI – “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC” I.Mục tiêu: - Sơ kết học kì I, yêu cầu HS hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học, những khuyết điểm trong học tập, rút kinh nghiệm từ đó học tập tốt hơn - Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” yêu cầu chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi II.Địa điểm ,phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường,vệ sinh nơi tập - Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi III.Nội dung - phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Thời gian Phương pháp tổ chức 1, Phần mở đầu 2, Phần cơ bản - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Đứng tại chỗ khởi động các khớp - Trò chơi “Kết bạn - Ôn bài thể dục” a, Sơ kết học kì I: - GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì I +Ôn tập các kĩ năng đội hình đội ngũ và một số động tác thể dục rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản ở lớp 1,2,3 +Quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp +Bài thể dục phát triển chung 8 động tác +Ôn một số trò chơi ở lớp 1,2,3 và trò chơi mới +GV nhận xét, đánh giá kết quả HS trong lớp, biểu dương những tổ, nhóm luyện tập tốt. Nhắc nhở những cá nhân, tập thể kém để khắc phục 8 - 10’ 18 - 20’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Năm học : 2010 - 2011 1 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành 3, Phần kết thúc b,Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” - GV nêu tên trò chơi, cho HS khởi động các khớp, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. Sau đó cho cả lớp cùng chơi, GV điều khiển cuộc chơi - Đứng vỗ tay hát - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn bài thể dục 4 - 6’ b xxx x a c x x x x x x x x x x ******************************************** THỂ DỤC+ : Ngày dạy:Thứ / 04 / 11 /09 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2 ÔN ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRÒ CHƠI – “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC” I.Mục tiêu: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh chuyển sang chạy,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác - Chơi trò chơi “Chạy theo hình tam giác” yêu cầu chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi II.Địa điểm ,phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường,vệ sinh nơi tập - Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi III.Nội dung - phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Thời gian Phương pháp tổ chức 1, Phần mở đầu 2, Phần cơ bản - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Đứng tại chỗ xoay các khớp - Trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh” *Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh trên vạch kẻ thẳng chuyển sang chạy +GV điều khiển cả lớp đi theo đội hình 2-4 hàng dọc, tập phối hợp các nội dung 8 - 10’ 18 - 20’ x x x x x x x x x x x x x x - - - - - - - Năm học : 2010 - 2011 2 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành 3, Phần kết thúc + Tập luyện theo tổ ở khu vực đã phân công, GV nhắc nhở, sửa sai cho từng tổ - Cho thi đua giữa các tổ, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi nhanh chuyển sang chạy, GV điều khiển * Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. Sau đó cho cả lớp cùng chơi, GV điều khiển cuộc chơi - Đứng vỗ tay hát - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn rèn luyện tư thế cơ bản 4 - 6’ x x x x - - - - - - - xp đn chạy b xxx x a c x x x x x x x x x x ********************************************************************** Năm học : 2010 - 2011 3 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành TUẦN 19 : Ngày dạy: Thứ hai / / /09 Tiết : 4 Lớp : 4A2 ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP TRÒ CHƠI – “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC” *********************************************** BÀI 2 : Ngày dạy:Thứ tư / / /09 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2 ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP TRÒ CHƠI – “THĂNG BẰNG” I.Mục tiêu: - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp ,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác - Học trò chơi “Thăng bằng” yêu cầu biết cách chơi, chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi II.Địa điểm ,phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường ,vệ sinh nơi tập - Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi, dụng cụ tập luyện III.Nội dung - phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Thời gian Phương pháp tổ chức Năm học : 2010 - 2011 4 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành 1, Phần mở đầu 2, Phần cơ bản 3, Phần kết thúc - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Đứng tại chỗ xoay các khớp - Trò chơi “Chẵn, lẻ” *Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp : +Tập luyện theo 1 hàng dọc mỗi em cách nhau 2-3 m, đi xoay quanh về phía cuối hàng chờ tập tiếp * Trò chơi “Thăng bằng” - GV cho khởi động kĩ các khớp, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. GV hướng dẫn cách co chân và nắm cổ tay, cách di chuyển trong vòng tròn, cách giữ thăng bằng, cho HS chơi dưới hình thức thi đua. - Cúi người thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn rèn luyện tư thế cơ bản đã học 8 - 10’ 18 - 20’ 4 - 6’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ◎ x x ◎ x x x x x x x x x x x x ********************************************** THỂ DỤC+ : Ngày dạy:Thứ tư / / /09 Tiết : 7 Lớp : 4A1+2 ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP TRÒ CHƠI – “THĂNG BẰNG” I.Mục tiêu: - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác - Chơi trò chơi “Thăng bằng” yêu cầu biết cách chơi, chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi II.Địa điểm ,phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường,vệ sinh nơi tập - Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi, dụng cụ tập luyện III.Nội dung - phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Thời gian Phương pháp Năm học : 2010 - 2011 5 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành tổ chức 1, Phần mở đầu 2, Phần cơ bản 3, Phần kết thúc - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Đứng tại chỗ xoay các khớp - Trò chơi “Kết bạn” - Ôn bài thể dục *Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp : +Tập luyện theo 1 hàng dọc mỗi em cách nhau 2-3 m, đi xoay quanh về phía cuối hàng chờ tập tiếp * Trò chơi “Thăng bằng” - GV cho khởi động kĩ các khớp, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. cho HS chơi dưới hình thức thi đua.GV điều khiển, phân công trọng tài - Cúi người thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn rèn luyện tư thế cơ bản đã học 8 - 10’ 18 - 20’ 4 - 6’ x x x x x x x x x x x x x x □ □ cb xp x x x x ◎ x x ◎ x x x x x x x x x x ********************************************************************** TUẦN 20 : Ngày dạy:Thứ hai / / /09 Tiết : 4 Lớp : 4A2 ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI TRÒ CHƠI – “THĂNG BẰNG” I.Mục tiêu: - Ôn đi chuyển hướng phải trái,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác - Chơi trò chơi “Thăng bằng” yêu cầu biết cách chơi, chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi II.Địa điểm ,phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường, vệ sinh nơi tập - Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi, dụng cụ tập luyện Năm học : 2010 - 2011 6 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành III.Nội dung - phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Thời gian Phương pháp tổ chức 1, Phần mở đầu 2, Phần cơ bản 3, Phần kết thúc - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - HS chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Ôn bài thể dục *Ôn đi chuyển hướng phải trái:. +Tập luyện theo tổ ở khu vực đã phân công, do tổ trưởng điều khiển, GV nhắc nhở, sửa sai nhứng HS thực hiện chưa đúng + Thi đua giữa các tổ với nhau * Trò chơi “Thăng bằng” - GV cho khởi động kĩ các khớp, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. sau 1 số lần GV thay đổi hình thức. - Đi thường theo nhịp hát - Đứng tại chỗ thả lỏng, hít thở sâu - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn rèn luyện tư thế cơ bản đã học 8 - 10’ 18 - 20’ 4 - 6’ x x x x x x x x x x xxx xp x x x x ◎ x x ◎ x x x x x x x x x x x x ******************************************** BÀI 2 : Ngày dạy:Thứ tư / / /09 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2 ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI TRÒ CHƠI – “LĂN BÓNG BẰNG TAY” I.Mục tiêu: - Ôn đi chuyển hướng phải trái,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác - Chơi trò chơi “Lăn bóng bằng tay” yêu cầu biết cách chơi, chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi Năm học : 2010 - 2011 7 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành II.Địa điểm ,phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường ,vệ sinh nơi tập - Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi, dụng cụ tập luyện III.Nội dung - phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Thời gian Phương pháp tổ chức 1, Phần mở đầu 2, Phần cơ bản 3, Phần kết thúc - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp - HS chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Khởi động các khớp +Ôn đi đều 1-4 hàng dọc, cán sự điều khiển, GV bao quát chung và nhắc nhở những em thực hiện chưa tốt +Ôn đi chuyển hướng phải trái: tập luyện theo tổ ở khu vực đã phân công, do tổ trưởng điều khiển, GV nhắc nhở, sửa sai nhứng HS thực hiện chưa đúng * Trò chơi “Lăn bóng bằng tay” - GV cho khởi động kĩ các khớp, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. cho chơi thử rồi chơi chính thức -Đứng tại chỗ vỗ tay hát - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn rèn luyện tư thế cơ bản đã học 8 - 10’ 18 - 20’ 4 - 6’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxx xp x x x x - - - - ◎ x x x x x x - - - - ◎ cb xp x x x x x x x x x x ************************************************* THỂ DỤC+ : Ngày dạy:Thứ tư / / /09 Tiết : 7 Lớp : 4A1+2 ÔN ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI TRÒ CHƠI – “LĂN BÓNG BẰNG TAY” Năm học : 2010 - 2011 8 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành I.Mục tiêu: - Ôn đi chuyển hướng phải trái,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác - Chơi trò chơi “Lăn bóng bằng tay” yêu cầu biết cách chơi, chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi II.Địa điểm ,phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường ,vệ sinh nơi tập - Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi, dụng cụ tập luyện III.Nội dung - phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Thời gian Phương pháp tổ chức 1, Phần mở đầu 2, Phần cơ bản 3, Phần kết thúc - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - HS chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đi thành vòng tròn vừa đi vừa khởi động các khớp - Ôn bài thể dục *Ôn đi chuyển hướng phải trái: +GV cho HS tập luyện theo tổ ở khu vực đã phân công, do tổ trưởng điều khiển, GV nhắc nhở, sửa sai những HS thực hiện chưa đúng +Cho cả lớp tập đồng loạt * Trò chơi “Lăn bóng bằng tay” - GV cho khởi động kĩ các khớp, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. cho chơi thử rồi chơi chính thức -Cúi người thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn rèn luyện tư thế cơ bản đã học 8 - 10’ 18 - 20’ 4 - 6’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxx xp x x x x - - - - ◎ x x x x x x - - - - ◎ cb xp x x x x x x x x x x ********************************************************************** TUẦN 21 : Ngày dạy:Thứ hai/ / /09 Tiết : 4 Lớp : 4A2 Năm học : 2010 - 2011 9 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN TRÒ CHƠI – “LĂN BÓNG BẰNG TAY” I.Mục tiêu: - Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân,Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác - Chơi trò chơi “Lăn bóng bằng tay” yêu cầu biết cách chơi, chơi chủ động, nhiệt tình, sôi nổi II.Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường ,vệ sinh nơi tập - Phương tiện: còi, kẻ sân trò chơi, 2 em 1 dây III.Nội dung - phương pháp lên lớp: Phần Nội dung Thời gian Phương pháp tổ chức 1, Phần mở đầu 2, Phần cơ bản 3, Phần kết thúc - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học -Đứng tại chỗ vỗ tay hát - Khởi động các khớp - Đi đều 1-4 hàng dọc *Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân: +Trước khi tập GV cho HS khởi động kĩ các khớp +GV nhắc lại và làm mẫu động tác so dây và trao dây, giải thích cử động để HS nắm được +HS đứng tại chỗ chụm 2 chân bật nhảy 1 vài lần rồi mới nhảy có dây, nhắc lại cách so dây +GV cho HS tập luyện theo tổ ở khu vực đã phân công, do tổ trưởng điều khiển, GV nhắc nhở, sửa sai những HS thực hiện chưa đúng +Cho cả lớp tập đồng loạt * Trò chơi “Lăn bóng bằng tay” - GV cho khởi động kĩ các khớp, nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. cho chơi thử rồi chơi chính thức -Cúi người thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài 8 - 10’ 18 - 20’ 4 - 6’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - ◎ x x x x x x - - - - ◎ cb xp Năm học : 2010 - 2011 10 [...]... giao bài tâp về nhà: Ôn nhảy dây Thời gian Phương pháp tổ chức 8 - 10’ xxxxx xxxxx 18 - 20’ x x x x ○ ○ ○ ○ x x x x x x x x ○ ○ x x xox xox xox xox xox xox xxx 4 - 6’ 86 7 2 34 xxx 10m xxxxx xxxxx ********************************************************************** TUẦN 27: Ngày dạy:Thứ hai / / /09 Tiết : 4 Lớp : 4A2 31 Năm học : 2010 - 2011 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành... hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn nhảy dây x x x x x x x x ○ ○ x x xox xox xox xox xox xox xxx 86 7 4 - 6’ 2 34 xxx 10m xxxxx xxxxx *********************************************** THỂ DỤC+: Ngày dạy:Thứ tư / / /09 Tiết : 7 Lớp : 4A1+2 ÔN DI CHUYỂN TUNG, BẮT BÓNG – NHẢY DÂY TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” I.Mục tiêu: - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người, nhảy dây... điều khiển cuộc chơi 4 - 6’ kết thúc - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà: Ôn bật xa cb xp x xxx x - - xxx x - - cb xp xxx xxx 6-8m xxx -xxxx -x6 -8 xxxxx xxxxx ********************************************************************* TUẦN 24: Ngày dạy:Thứ hai / / /09 Tiết : 4 Lớp : 4A2 PHỐI HỢP CHẠY,... Thành chơi chính thức, đảm bảo an toàn khi chơi trò chơi 86 7 2 34 xxx 10m 3, Phần kết thúc - Cúi người thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn nhảy dây 4 - 6’ xxxxx xxxxx ********************************************** BÀI 2: Ngày dạy:Thứ tư / / /09 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2 DI CHUYỂN TUNG, BẮT BÓNG – NHẢY DÂY TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”... bài tâp về nhà: Ôn nhảy dây Thời gian Phương pháp tổ chức 8 - 10’ xxxxx xxxxx 18 - 20’ x x x x ○ ○ ○ ○ x x x x xxx x -x○ □ 4 - 6’ xxx x -x○ □ cb xp xxxxx xxxxx ********************************************* Năm học : 2010 - 2011 32 Trường Tiểu Học Keo Lôm BÀI 2: GV: Trần Mỹ Thành Ngày dạy: Thứ tư / / /09 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2 MÔN TỰ CHỌN - TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I.Mục tiêu: - Học... học : 2010 - 2011 x x x x x x x x x xxx x -x○ □ xxx x -x○ □ 4 - 6’ cb xp 34 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn tâng cầu bằng đùi xxxxx xxxxx ********************************************************************** TUẦN 28: Ngày dạy:Thứ hai / / /09 Tiết : 4 Lớp : 4A2 MÔN TỰ CHỌN - TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I.Mục tiêu: -Ôn và... người - Gv chia lớp thành từng nhóm 3 người tung và bắt bóng cho nhau +Ôn nhảy dây kiểu chụm chân trước, chân sau, tập cá nhân, theo tổ * Trò chơi “Trao tín gậy” - GV nêu tên trò chơi, Gv kết hợp chỉ dẫn sân chơi và làm mẫu, Gv cho chơi thử rồi Năm học : 2010 - 2011 Thời gian Phương pháp tổ chức 8 - 10’ xxxxx xxxxx 18 - 20’ x x x x ○ ○ ○ ○ x x x x x x x x ○ ○ x x xxx 28 Trường Tiểu... x - - cb xp xxx xxx xxx -xxxx -x 18 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành chơi, luật chơi cho 1 nhóm ra làm mẫu sau đó chơi thử rồi chơi chính thức, GV 3, Phần điều khiển cuộc chơi 4 - 6’ kết thúc - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà: Ôn bật xa 6-8m 6 -8 xxxxx xxxxx **********************************************... bảo an toàn khi chơi trò chơi 3, Phần kết thúc - Đi đều 2 -4 hàng dọc hát - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Ôn tâng cầu 33 Năm học : 2010 - 2011 Thời gian Phương pháp tổ chức 8 - 10’ xxxxx xxxxx 18 - 20’ xxxxx xxxxx x x x x x x x x x x x x x x xxx x -x○ □ xxx x -x○ □ 4 - 6’ cb xp xxxxx Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành... Phần 4 - 6’ kết thúc -Đi thường theo nhịp hát - Cúi người thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét giờ học và giao bài tâp về nhà: Nhảy dây kiểu chân trước chân sau Phương pháp tổ chức xxxxx xxxxx x x x x x x x x xx xx xx xx xx xx xx xx xxx ○ x -x xxx cb xp xxxxx xxxxx ****************************************** THỂ DỤC+ Ngày dạy:Thứ tư / / /09 Tiết : 7 Lớp : 4A1+2 . học và giao bài tập về nhà: Ôn bật xa 8 - 10’ 18 - 20’ 4 - 6’ x x x x x x x x x x x xxx x . ·· . . cb xp xxx xxx -x- xxx xxx -x- 6-8m 6 -8 x x x x x x x x x x ********************************************* . học 8 - 10’ 18 - 20’ 4 - 6’ x x x x x x x x x x xxx xp x x x x ◎ x x ◎ x x x x x x x x x x x x ******************************************** BÀI 2 : Ngày dạy:Thứ tư / / /09 Tiết : 4. nhà: Ôn bài thể dục 4 - 6’ b xxx x a c x x x x x x x x x x ******************************************** THỂ DỤC+ : Ngày dạy:Thứ / 04 / 11 /09 Tiết : 4 Lớp : 4A1+2 ÔN ĐI NHANH CHUYỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8, Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8,