0

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

73 589 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:38

Bài 1 Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp Trò chơi: “truyền bóng, tiếp nước”. I/ Mục tiêu: Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. Một số quy định về nội dung, nội quy yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học. Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn. Trò chơi: “truyền bóng, tiếp nước”. Yêu cầu: HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn. II/ Địa điểm, phương tiện: Địa điểm:Trên sân trường. Phương tiện: 01 còi, 04 quả bóng. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL 1) Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung - Đứng tại chỗ hát và vỗ tay - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” 2) Phần cơ bản: a) Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4, thời lượng 2 tiết/tuần 35 tuần cả năm 70 tiết - Nội dung bao gồm (xem sách HDTD) b) Phổ biến nội dung, yêu cầu tập luyện - Dặn dò tác phong, trang phục c) Biên chế tổ, tập luyện - Phân chia tổ trong lớp d) Trò chơi: “truyền bóng, tiếp nước” (Xem sách HD) 3) Phần kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay hát - GV cùng HS hệ thống bền - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà 6- 10’ 1- 2’ 1- 2’ 2- 3’ 18- 22’ 2- 3’ 2- 3’ 6- 8’ 4- 6’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ **** **** **** **** 4 hàng dọc 1 Tiết 2 Bài 2 Tập hợp hàng dọc đúng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. I/ Mục tiêu: Củng cố và nâng cao kỹ thuật, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát đúng theo khẩu lệnh HS của GV. Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. II/ Địa điểm, phương tiện: Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, bảo đảm…. Phương tiện: Chuẩn bị còi 2, 4 lá cờ, vẽ sân trò chơi III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL 1) Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” 2) Phần cơ bản: a) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Cả lớp luyện tập, GV sửa chữa - Từng tổ điều khiển, GV quan sát nhận xét - Tập hợp cả lớp, các tổ thi đua trình diễn - GV và HS quan sát nhận xét b) Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. - Nêu tên chơi - Tập hợp theo đội hình chơi - GV làm mẫu. Sau đó một tổ chơi thử cho cả lớp chơi - GV quan sát biểu dương 3) Phần kết thúc: - Cho HS các tổ thi nối tiếp nhau thành 1 vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng thành 1 8- 10’ 4- 6’ 2- 3’ 6- 10’ 2- 3’ 18- 22’ 2- 3’ 3- 4’ 1’ 2, 3’ 3 hàng dọc 3 hàng dọc 2 vòng tròn nhỏ rồi đứng lại quay mặt vào trong - GV nhận xét đánh kết quả Tiết 3 Bài 3 Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng Trò chơi: “Thi xếp hang nhanh”. I/ Mục tiêu: Củng cố và nâng cao kỹ thuật, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng. II/ Địa điểm, phương tiện: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn học tập. Phương tiện: 01 còi III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL 3 1) Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục - Đứng tại chỗ vỗ tay hát - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 2) Phần cơ bản: - Ôn quay phải, quay trái, dồn hàng - lần 1- 2: GV điều khiển có nhận xét, sửa chữa sai sót, biểu dương - Cả lớp trình diễn đội hình, đội ngũ - Cho cả lớp tập để củng cố do GV điều khiển. b) Trò chơi vận động - Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh”. - GV nêu tên, giải thích cách chơi rồi cho một tổ chơi thử cả lớp - GV quan sát nhận xét, biểu dương 3) Phần kết thúc: - Cho HS làm động tác thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá 6- 10’ 1- 2’ 1- 2’ 18- 22’ 6- 8’ 1,2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, 2 e 4, 6 e 2, 3 e 1, 2 e 1, 2 e 3 hàng dọc 3 hàng dọc 3 hàng dọc 4 Tiết 4: Bài 4: Động tác quay sau Trò chơi: “nhảy đứng, nhảy nhanh” I/ Mục tiêu: Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều với khẩu lệnh - Học động tác quay sau -Trò chơi: “nhảy đứng, nhảy nhanh” II/ Địa điểm, phương tiện: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện Phương tiện: 01 còi và kẻ sân chơi trò chơi III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL 1) Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung - Chơi trò chơi: “diệt các côn trùng có hại” 2) Phần cơ bản: - Ôn quay phải, quay trái, đi đều - GV điều khiển lớp tập - Tổ tập luyện - GV quan sát sửa chữa sai sót - Học kỹ thuật động tác quay sau ( Xem sách HD) - Chia tổ tập luyện: GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS b) Trò chơi vận động - Trò chơi: “nhảy đứng, nhảy nhanh” - Tập theo đội hình chơi nêu tên: GV hoặc nhóm HS làm mẫu rồi tổ chức chơi - Cho cả lớp thi đua - GV quan sát nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc. 3) Phần kết thúc: - Cho HS hát một bài và vỗ tay theo nhịp - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét, đánh giá 6- 10’ 1- 2’ 18- 22’ 3- 4’ 7- 8’ 6- 8’ 4- 6’ 1, 2 e 1, 2 e 2, 3 e 1, 2 e 1, 2 e 1, 2 e 3 hàng dọc 3 hàng dọc 5 Tiết 7 Bài 7: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” I/ Mục tiêu: -Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - Ôn đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” II/ Địa điểm, phương tiện: Địa điểm :Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn Phương tiện: còi, vẽ, kẻ sân chơi III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL 1) Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung - Chơi một vài trò chơi đơn giản để khởi động 2) Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải - Ôn đi đều vòng phải, đứng lại… - Ôn đi đều vòng trái, đứng lại - Ôn tổng hợp tất cả các nội dung ĐHĐN nêu trên b)Trò chơi vận động - Chơi trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” - GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi rồi cho một tổ HS chơi thử, sau đó cho cả lớp chơi thi đua - GV quan sát nhận xét, biểu dương tổ thắng cuộc 3) Phần kết thúc: - Tập hợp HS thành 03 hàng dọc quay thành hàng ngang, làm động tác thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài -GV nhận xét, đánh giá giờ học 6 – 10’ 1- 2’ 2 - 3’ 18- 22’ 14- 15’ 2- 3’ 2- 3’ 5- 6’ 4- 6’ 4- 6’ 2- 3’ 1- 2’ 3 hàng dọc 3 hàng dọc 3 hàng dọc hàng ngang 6 Tiết 8 Bài 8: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại Trò chơi: “Bỏ khăn” I/ Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại Trò chơi: “Bỏ khăn” II/ Địa điểm, phương tiện: Địa điểm :Trên sân trường, vệ sinh nơi tập… Phương tiện: 01 còi, 02 chiếc khăn tay III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL 1) Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại” - Đứng tại chỗ hát và vỗ tay 2) Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ - Tập hợp hàng dọc,hàng ngang, đi đều vòng phải, vòng trái đứng lại - Chia tổ tập luyện (do tập thể điều khiển) - Tập hợp cả lớp cho từng tổ thi đua đồng diễn. - GV quan sát nhận xét - Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố. b) Trò chơi: “Bỏ khăn” (xem sách HD) 3) Phần kết thúc: - Cho HS chạy thường quanh sân tập 1- 2 vòng xong về tập hợp thành 4 hàng ngang để làm động tác thả lỏng. - GV nhận xét, đánh giá kết quả 6 – 10’ 1- 2’ 1- 2’ 18- 22’ 12- 13’ 3- 4’ 2- 3’ 3’ 2’ 5- 6’ 4- 6’ 2- 3’ 1- 2’ Vòng tròn 7 Tiết 9 Bài 9: Đổi chân khi đi đều sai nhịp Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” I/ Mục tiêu: Củng cố và nâng cao kỹ thuật. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại Học động tác đổi chân đi đều sai nhịp. Yêu cầu HS biết cách bước đệm khi đổi chân Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” II/ Địa điểm, phương tiện: Địa điểm :Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện Phương tiện: 01 còi, 2- 6 chiếc khăn sạch III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL 1) Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung - Chấn chỉnh đội hình đội ngũ - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” 2) Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ - Ôn tập hàng dọc,hàng ngang, đi đều vòng phải, vòng trái đứng lại - GV điều khiển tập - Chia tổ tập luyện (do tập thể điều khiển) - Tập hợp cả lớp cho từng tổ thi đua cả lớp để củng cố. - GV làm mẫu động tác chậm và giảng giải cách bước theo nhịp HS * Chú ý: Động tác trước tiên phải nhanh, khớp với nhịp b) Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” - GV hướng dẫn cho học sinh chơi 3) Phần kết thúc: - Cho HS chạy thường thành một vòng tròn quanh sân trường khép vòng tròn thả lỏng đứng lại quay mặt vào trong Nhận xét 6 – 10’ 1- 2’ 2- 3 2- 3’ 3’ 2’ 5- 6’ 4- 6’ 2- 3’ 1- 2’ 3 hàng dọc Vòng tròn 8 Tiết 10 Bài 10: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp Trò chơi: “Bỏ khăn” I/ Mục tiêu: Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp Trò chơi: “Bỏ khăn” II/ Địa điểm, phương tiện: Địa điểm :Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện Phương tiện: 01 còi và khăn III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL 1) Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung. Yêu cầu giờ học - Chạy theo một hàng dọc quanh sân tập - Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh” 2) Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ - Ôn quay sau, đi đều, vòng phải, vòng trái đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp - GV điều khiển lớp - Tổ tập luyện Tập hợp cả lớp cho từng tổ thi trình diễn GV quan sát nhận xét b) Trò chơi vận động Trò chơi: “bỏ khăn” 3) Phần kết thúc: - GV cho cả lớp vừa hát, vừa vỗ tay - GV cùng HS hệ thống bài - GV nhận xét đánh giá 6 – 10’ 1- 2’ 1- 2’ 18- 22’ 10- 12’ 2- 3’ 6- 8’ 4- 6’ 1- 2’ 1- 2’ 3 hàng dọc Vòng tròn 9 Tiết 1 Bài 1: Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp Trò chơi: “truyền bóng, tiếp nước”. I/ Mục tiêu: Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. Một số quy định về nội dung, nội quy yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học. Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn. Trò chơi: “truyền bóng, tiếp nước”. Yêu cầu: HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn. II/ Địa điểm, phương tiện: Địa điểm:Trên sân trường. Phương tiện: 01 còi, 04 quả bóng. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL 1) Phần mở đầu: - Tập hợp lớp phổ biến nội dung - Đứng tại chỗ hát và vỗ tay - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” 2) Phần cơ bản: a) Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4, thời lượng 2 tiết/tuần 35 tuần cả năm 70 tiết - Nội dung bao gồm (xem sách HDTD) b) Phổ biến nội dung, yêu cầu tập luyện - Dặn dò tác phong, trang phục c) Biên chế tổ, tập luyện - Phân chia tổ trong lớp d) Trò chơi: “truyền bóng, tiếp nước” (Xem sách HD) 3) Phần kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay hát - GV cùng HS hệ thống bền - GV nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà 6- 10’ 1- 2’ 1- 2’ 2- 3’ 18- 22’ 2- 3’ 2- 3’ 6- 8’ 4- 6’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ ******** ****** 4 hàng dọc 10 [...]... ngang a Bài thể dục phát triển chung: 12- 14 + Động tác vươn thở Gv hướng dẫn từng động tác hs tập 3e 2 + Động tác tay : như trên (xem cánh sách) 4e tay b Trò chơi vận động: 3 hàng dọc - (Tập một số động tác thả lỏng Gv 4- 6’ chọn) 1,2’ - Trò chơi: “ Nhanh lên bạn ơi” Gv hướng dẫn hs chơi 3 Phần kết thúc: - Tập một số động tác thả lỏng 4- 6’ cho hs - Gv cùng hs hệ thống bài 1-2’ - Gv nhận xét, đánh giá kết... phương pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp TG SL CL 1 Phần mở đầu: 6-10’ - Gv nhận lớp phổ biến nội 1,2’ dung - Trò chơi : khởi động chân tay - Kiểm tra bài cũ: 4 động tác lưng bụng 1002 Phần cơ bản: 18-22’ 200m a Trò chơi vận động 3 ,4 Trò chơi: COn cóc là cậu ông trời b Bài TD phát triển chung: 14- 16’ - Ôn 4 động tác: vươn thở, chân và lưng bụng cả lớp ôn - theo tổ ôn luyện 3 Phần kết thúc: 4- 6’ - Dồn... hs - Ôn 4 động tác đã học 1,2e b Trò chơi vận động: 5,6’ Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời Chú ý: Chơi đảm bảo an toàn 3 Phần kết thúc: 4, 6’ 3 hàng dọc - - Đứng tại chỗ thả lỏng sau đó hát và vỗ tay theo nhòp 2’ 19 - Gv hệ thống bài học - Gv nhận xét – đánh giá 2’ 1,2’ Tiết 19 Bài 19: Động tác phối hợp Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời I Mục tiêu: - Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời - Ôn 4 động tác:... thống bài - GV nhận xét, đánh giá kết quả 30 Tổ chức Tiết 29 Ôn bài thể dục phát triển chung Trò chơi: “Thỏ nhảy” I Mục tiêu: - Hoàn thiện bài TD phát triển chung - Trò chơi “ Thỏ nhảy” II Đòa điểm, phương tiện: - Đòa điểm: trên sân trường, đảm bảo vệ sinh - Phương tiện: như bài 28 III Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung 1 Phần mở đầu: - Gv nhận lớp phổ biến nội dung - Cả lớp chạy chậm 1 vòng xung... tra theo nhiều đợt tử 2-5 em + Cách đánh giá: Dựa trên mức độ thực hiện kiểm tra động tác và thành tích đạt được 23 của từng em theo mức sau: Hoàn thành tốt : đủ 5 động tác Hoàn thành: đúng 4 động tác Chưa hoàn thành: thực hiện sai 2,3 động tác b Trò chơi vận động: 3 -4 Trò chơi “Kết bạn” 3 Phần kết thúc: 4- 6’ - Gv nhận xét, đánh giá công bố kết quả - Tuyên dương 24 Tiết 23 Học động tác thăng bằng Trò... sinh nơi tập - Chuẩn bò: 1 còi, phấn viết, thước dây, 4 cờ nhỏ, cốc đựng cát III Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL 1 Phần mở đầu: 6-10’ 3 hàng dọc - Gv nhận lớp, kiểm tra só số, 1,2’ phổ biến nội dung - Khởi động: Giậm chân tại 1’ chỗ - Trò chơi tại chỗ 1’ 2 Phần cơ bản: 18-22’ 3 hàng ngang a Bài thể dục phát triển 14- 15’ chung: - Ôn động tác vươn thở 2,3e 2l 1 lần... pháp lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL , I Phần mở đầu: 6-10 - Nhận lớp, phổ biến nội dung, chấn 1,2’ 3 hàng dọc chỉnh trang phục - Trò chơi: Diệt các con vật có hại 1,2’ Vòng tròn - Đứng tại chỗ hát vỗ tay 18-22’ 2 Phần cơ bản: 10-12’ a ĐHĐN - Ôn tập hợp hàng ngang, hàng dọc, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi đều sai nhòp 4, 5’ - Chia tổ tập luyện 3 -4 - Tập họp cả lớp cho... lên lớp: Nội dung Phương pháp Tổ chức TG SL CL 1 Phần mở đầu: 6-10’ 3 hàng dọc - Gv nhận lớp phổ biến nội dung - Khởi động các khớp - Giậm chân tại chỗ hát vỗ 1,2’ tay - Trò chơi: tự chọn 2 Phần cơ bản: 18-22’ 3 hàng ngang a Bài TD phát triển chung: 12- 14 - Ôn 5 động tác của bài TD 2,3e phát triển chung + Lần 1: Gv vừa hô vừa làm mẫu hs tập + Lần 2: Gv vừa hô vừa quan sát sửa chữa + Lần 3 ,4: lớp trưởng... điều khiển tập cho lớp + Chia tổ tập luyện + Cả lớp tập 1-2’ b Trò chơi vận động: Trò chơi : “Kết bạn” 2’ Gv hướng dẫn cho hs như sách 8-10’ Nêu tên trò chơi Cách chơi Luật chơi 4- 6’ 3 Phần kết thúc: 1,2’ - Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp 1,2’ 13 Tổ chức 3 hàng dọc 3 hàng dọc 3 hàng dọc - Gv cùng hs hệ thống bài học - Gv nhận xét đánh giá kết quả Tiết 14 - Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái đổi... động: Trò chơi “Mèo đuổi chuột” 3 Phần kết thúc: - Đứng vỗ tay hát - GV cùng hs hệ thống bài Phương pháp TG SL CL 6-10’ Tổ chức 3 hàng dọc 2,3’ 2,3’ 18-22’ 12- 14 3 hàng ngang 2e 4, 5e 1,2e 3 hàng dọc 5,6’ 4, 6’ 1’ 1,2’ 25 - GV nhận xét, đánh giá Tiết 24 Hc động tác nhảy Trò chơi: “Mèo đuổi chuột” I Mục tiêu: - Trò chơi: “Mèo đuổi chuột” Yêu cầu tham gia chơi đúng luật - Ôn 6 động tác đã học của bài TD phát . nhòp. 6-10’ 2,3’ 18-22’ 12- 14 3 ,4 7-8’ 5,6’ 4, 6 ’ 2 ’ 2e 2,3e 2,3e 1,2e vòng tròn 3 hàng dọc 3 hàng dọc 19 - Gv hệ thống bài học - Gv nhận xét – đánh giá. 2 ’ 1,2 ’ Tiết 19 Bài 19: Động tác phối hợp Trò. lỏng cho hs. - Gv cùng hs hệ thống bài. - Gv nhận xét, đánh giá kết quả. 6-10’ 2,3’ 18-22’ 12- 14 4- 6’ 1,2’ 4- 6’ 1-2’ 1-2 ’ 1-2 ’ 3e 4e 2 cánh tay 3 hàng dọc 3 hàng ngang 3 hàng dọc 17 Tiết 17 -. tập hợp thành 4 hàng ngang để làm động tác thả lỏng. - GV nhận xét, đánh giá kết quả 6 – 10’ 1- 2’ 1- 2’ 18- 22’ 12- 13’ 3- 4 2- 3’ 3’ 2’ 5- 6’ 4- 6’ 2- 3’ 1- 2’ Vòng tròn 7 Tiết 9 Bài 9: Đổi chân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9, Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9,