0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

... x xox xox xox xox xox xox xxx 86 7 - 6’ 2 34 xxx 10m xxxxx xxxxx *********************************************** THỂ DỤC+: Ngày dạy:Thứ tư / / /09 Tiết : Lớp : 4A1+2 ÔN DI CHUYỂN TUNG, BẮT ... 10’ xxxxx xxxxx 18 - 20’ x x x x ○ ○ ○ ○ x x x x x x x x ○ ○ x x xxx 28 Trường Tiểu Học Keo Lôm GV: Trần Mỹ Thành chơi chính thức, đảm bảo an toàn chơi trò chơi 86 7 2 34 xxx 10m 3, Phần ... - cb xp xxx xxx 6-8m xxx -xxxx -x6 -8 xxxxx xxxxx ********************************************************************* TUẦN 24: Ngày dạy:Thứ hai / / /09 Tiết : Lớp : 4A2 PHỐI HỢP CHẠY,...
 • 62
 • 674
 • 3
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

... Bài thể dục phát triển chung: 12- 14 + Động tác vươn thở Gv hướng dẫn động tác hs tập 3e + Động tác tay : (xem cánh sách) 4e tay b Trò chơi vận động: hàng dọc - (Tập số động tác thả lỏng Gv 4- 6’ ... thống 1- 2’ - GV nhận xét đánh giá Vòng tròn Tiết Bài 1: Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp Trò chơi: “truyền bóng, tiếp nước” I/ Mục tiêu: Giới thiệu chương trình thể dục lớp u cầu HS biết nội ... đảm bảo an toàn Phần kết thúc: 4, 6’ hàng dọc - - Đứng chỗ thả lỏng sau hát vỗ tay theo nhòp 2’ 19 - Gv hệ thống học - Gv nhận xét – đánh giá 2’ 1,2’ Tiết 19 Bài 19: Động tác phối hợp Trò chơi:...
 • 73
 • 588
 • 0
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

... động tác Lần 4: Mời cán khô cho lớp tập GV theo dõi sửa sai - Động tác tay: 6- 10 18 - 22’ 12 - 14 3- 4lần 2x8 nhịp ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× CB 4lần 2x8 nhịp 4- 6’ CB 12 4- 6’ 2)Trò ... ××××××××× ××××××××× ××××××××× ×××××××× × × × ×××××××× 6- 8’ 4- 6’ × × × × × × × × × × × × × Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2005 THể DụC LớP Bài 11 : TậP HợP HàNG NGANG, DóNG HàNG, ĐIểM Số, ĐI ĐềU VòNG ... chơi - Cho tổ chơi thử 1- lần lớp chơi thử 1- lần - Lớp chơi thức có thi đua C Phần kết thúc - Làm số động tác thả lỏng Cùng HS hệ thống Thời lượng 1- 2’ 1- 2; 1- 2’ 2- 3’ 10 - 12 ’ Cách tổ chức ×××××××××...
 • 110
 • 932
 • 13
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10

... – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục + Lần 1: GV hô nhòp cho lớp tập + Lần 2: Cán vừa tập vừa hô nhòp cho lớp tập + Lần 3: Cán hô nhòp cho lớp tập, GV quan sát, sửa sai cho HS, ... pháp tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo     GV - Đội hình trò chơi G V 26 Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục Phần bản: a) Bài thể dục phát triển ... Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục Tiết 26 Bài 26 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “ CHIM VỀ TỔ ” I MỤC TIÊU : - Ôn từ động tác đến động tác thể dục phát triển chung Yêu cầu...
 • 138
 • 710
 • 0
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11

... thể dục phát triển chung Gv GVTH: Lê Văn Theo Trang 37 Giáo án khối  Trường TH Bình Hàng Tây GIÁO ÁN TÊN BÀI DẠY : Tuần : 14 Tiết : 28 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200… ƠN BÀI THỂ DỤC ... xxxxxxxxxxxxx - Giáo viên nhận xét học xxxxxxxxxxxxx - Giáo viên giao tập nhà xxxxxxxxxxxxx Gv GVTH: Lê Văn Theo Trang Giáo án khối  Trường TH Bình Hàng Tây GIÁO ÁN Tuần : Tiết : 04 Thời gian : ... xxxxxxxxxxxxx - Giáo viên HS hệ thống xxxxxxxxxxxxx - Giáo viên nhận xét học xxxxxxxxxxxxx - Giáo viên giao tập nhà Gv GVTH: Lê Văn Theo Trang Giáo án khối  Trường TH Bình Hàng Tây GIÁO ÁN Tuần :...
 • 83
 • 1,022
 • 0
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

... tập toàn động tác * Lần 4: Cho cán lớp lên hô nhòp cho lớp tập, GV theo dõi sửa sai cho em -GV điều khiển kết hợp cho HS tập động tác lượt -Cán lớp điều khiển hô nhòp để HS lớp tập -GV chia tổ tập ... tác * Cho cán lớp lên hô nhòp cho lớp tập, GV theo dõi sửa sai cho em -Tập phối hợp động tác vươn thở , tay , chân + Lần 1: GV hô nhòp cho lớp tập + Lần 2: Cán vừa tập vừa hô nhòp cho lớp tập + ... phút Phần bản: a) Bài thể dục phát triển chung: * Ôn động tác thể dục phát triển chung +Lần : GV hô nhòp vừa làm mẫu cho HS tập động tác +Lần 2: Mời cán lên làm mẫu hô nhòp cho lớp tập ( GV nhận...
 • 123
 • 599
 • 8
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

... xếp hàng ” 24 Phương pháp tổ chức - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo     GV - Đội hình trò chơi G V Ngô Thò Tư – Trường tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục 22 Phần bản: ... tiểu học Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục  để chuẩn bò sau kiểm tra GV - GV nhận xét, đánh giá kết - HS hô “ khỏe” học giao tập nhà - GV hô giải tán Tiết 22 Bài 22 TRÒ CHƠI “KẾT BẠN ” - KIỂM ... Lê Thò Hồng Gấm – Giáo án Thể dục vai GV - Trò chơi : “Trò chơi hiệu lệnh ” - Đội hình trò chơi G V 22 phút - HS đứng theo đội hình hàng 14 Phần bản: ngang phút a) Bài thể dục phát triển chung:...
 • 176
 • 819
 • 1
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

... kết hợp thả lỏng - Cùng hs hệ thống học - Nhận xét giao tập nhà Cb 4- 5’ 4- 6’ 34 × × × × × × × × × × × × × THể DụC Bài32: Thể dục RLTTCB Trò chơi: “Nhảy lướt sóng” I Mục tiêu: - ôn theo vạch kẻ ... tác Lần 3: Hô cho HS tập toàn động tác Lần 4: Mời cán khô cho lớp tập GV theo dõi sửa sai - Động tác tay: 6- 10’ 18- 22’ 12- 14 3- 4lần 2x8 nhịp ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× CB 4lần ... Nhận xét đánh giá kết học giao tập nhà 2- 3 5- 6’ 4- 5’ 2- 3 1- 2’ 1- 2’ ×××××××× × × × ×××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× Thứ năm ngày 28 tháng năm 2005 THể DụC lớp Bài 8:...
 • 110
 • 510
 • 2
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

... Bài thể dục phát triển chung: * Ôn động tác thể dục phát 18 – 22 triển chung phút – +Lần : GV hô nhịp vừa làm mẫu cho phút HS tập động tác động +Lần 2: Mời cán lên làm mẫu hô tác lần nhịp cho lớp ... động tác * Cho cán lớp lên hô nhịp cho lớp tập, GV theo dõi sửa sai cho em -Tập phối hợp động tác vươn thở , – lần tay , chân – lần + Lần 1: GV hô nhịp cho lớp tập + Lần 2: Cán vừa tập vừa hô ... còi, 4- 6 bóng vật làm đích, kẻ sân chơi III Nội dung phương pháp lên lớp: Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng Phần mở đầu: –10 -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh phút -Lớp trưởng tập hợp lớp...
 • 182
 • 434
 • 0
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

... thể dục phát triển chung 3-5 Phút - Cán điều khiển GV hệ thống học 50 Soạn: Lớp Giảng: Tuần 13: Bài 26: ôn tập thể dục phát triển chung trò chơi chim tổ I Mục tiêu: Kiến thức: - Ôn thể dục ... luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ khéo léo, nhanh nhẹn II Địa điểm-phơng tiện Địa điểm: Trên sân thể dục trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, tranh thể dục, dụng cụ cho ... luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ khéo léo, nhanh nhẹn II Địa điểm-phơng tiện Địa điểm: Trên sân thể dục trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, tranh thể dục, dụng cụ cho...
 • 102
 • 1,038
 • 0
Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 7

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 7

... 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dàn hàng ngang, ... Giao tập nhà Giáo án Thể dục lớp Tg 8p đl sl 24p 14p 4x8 2x8 2x8 3x8 4x8 4x8 4x8 2x8 Phơng pháp tổ chức ĐH nhận lớp: x x x x x x x x x x x x X ĐH khởi động: x x x x x x X ĐH thể dục: x x x x ... kỹ vận động - TC 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Giáo án Thể dục lớp Tiết: Ngày: giới thiệu chơng trình tổ chức lớp đội hình đội ngũ...
 • 45
 • 550
 • 0
Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

... 2phút 2phút GV 20 phút 2phút 2phút -5 2phút 2phút 1phút thể dục Bài 28 : Trò chơi Vòng tròn - Đi I Mục tiêu: Nguyễn Thị Hằng, TTHTT Tân Dân năm học: 20 08 - 20 09 Giáo án lớp 2, - Học ... Nhảy thả lỏng - Giáo viên hs hệ thống - Nhận xét giao nhà Giáo án lớp 2, 2phút 2phút 3phút 5phút 10 phút 2phút 2phút -5 2phút 2phút 1phút GV thể dục Bài 21 : Đi - Trò chơi ... học: 20 08 - 20 09 đầu Cơ Giáo án lớp 2, - Đi theo hàng dọc - Ôn thể dục học, động 1- tác ì nhịp * Kiểm tra thể dục phát triển 4- 5 chung: - Nội dung kiểm tra: Mỗi học sinh thực tất động tác thể dục...
 • 83
 • 768
 • 1
Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Thể dục lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

... XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: Tuần: Tiết: Ngày soạn: 28/ 08/ 20 14 Ngày dạy: 04, / 09/ 20 14 Tên bài: ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD ... nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD Tuần: Tiết: 20 14 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Ngày soạn: 28/ 08/ 20 14 Ngày dạy: 04, / 09/ ... XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD Tuần: Tiết: 16 20 14 Tên bài: TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Ngày soạn: 03/ 10/ 20 14 Ngày dạy: 06, 09/ 10/...
 • 79
 • 700
 • 0
Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

... sinh chi + Cú thng pht - GV cho hc sinh th lng - H thng bi - Nhn xột gi hc TG 2 2-3 KL 2- 3 20 0m 2x8n 3-4 2x8n 7-9 6-7 2 Phng phỏp t chc i hỡnh nhn lp ( ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx GV i ... KL 2- 3 GV i hỡnh ng( ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 0m 2x8n 2- 3 Phng phỏp t chc i hỡnh nhn lp ( ) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2x8n - ễn im s 1 -2; 1 -2 theo ... nhúm7 10 12 2 - Chia t cho hc sinh chi trũ chi - Quy nh hỡnh thc thng pht - Th lng tớch cc - Gi 1 -2 em lờn cng c i hỡnh xung lp nh ( 1) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 20 11 Bài...
 • 79
 • 1,038
 • 4
Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Thể dục lớp 2 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

... thả lỏng - Giáo viên hs hệ thống - Nhận xét giao nhà 2phút 2phút -5 2phút 2phút 1phút GV XP CB thể dục Bài 19 : Kiểm tra thể dục phát triển chung I Mục tiêu: - Kiểm tra thể dục phát triển ... - Nhảy thả lỏng - Giáo viên hs hệ thống - Nhận xét giao nhà 1phút 1phút 2phút 2phút 3phút 5phút 10 phút 2phút 2phút -5 2phút 2phút 1phút GV thể dục Bài 21 : Đi - Trò chơi ... Nhảy thả lỏng - Giáo viên hs hệ thống - Nhận xét giao nhà 2phút 2phút -5 2phút 1phút thể dục Bài 30 : Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi Vòng tròn I Mục tiêu: - Ôn thể dục phát tiển chung...
 • 99
 • 837
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án thể dục lớp 4giáo án thể dục lớp 4 tuần 25giáo án thể dục lớp 4 tuần 35giáo án thể dục lớp 4 tuần 28giáo án thể dục lớp 1 trọn bộgiáo án thể dục lớp 11 trọn bộgiáo án thể dục lớp 4 học kỳ 2giáo án thể dục lớp 4 có hìnhgiáo án thể dục lớp 4 năm 2013giáo án thể dục lớp 4 tuần 26giáo án thể dục lớp 4 năm 2012giáo án thể dục lớp 4 cktkngiáo án thể dục lớp 4 mới nhấtgiáo án thể dục lớp 4 có hình ảnhgiáo án thể dục lớp 2 trọn bộBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ