0

Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

182 436 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:48

Thứ ba ngày18 .tháng 8 năm 2010 TUẦN 1 BÀI 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC” I.Mục tiêu : -Giới thiệu trương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của trương trình và có thái độ học tập đúng. -Một số quy định về nội quy, yêu cầu luyện tập, yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục. -Biên chế tổ chọn cán sự bộ môn. -Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức ”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn. II.Đặc điểm – phương tiện : Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4 quả bóng nhỏ bằng nhựa, cao su hay bằng da. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu -Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. -Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 2.Phần cơ bản: a) Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4: -GV giới thiệu tóm tắt chương trình môn thể dục lớp 4 : Thời lượng học 2 tiết / 1 tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết. Nội dung bao gồm : Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động và đặc biệt có môn học tự chọn như : “Ném bóng, Đá cầu”, … Như vậy so với lớp 3 nội dung học có nhiều hơn, sau 1 – 2 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 18 – 22 phút 3 – 4 phút -Nhận lớp     GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang nghe giới thiệu.     GV mỗi nội dung học của các em đều có kiểm tra đánh giá, do đó cô yêu cầu các em phải tham gia đầy đủ các tiết học và tích cực tự tập ở nhà. b) Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện: Trong giờ học, quần áo phải gọn gàng các em nên mặc quần áo thể thao, không được đi dép lê, phải đi giày hoặc dép có quai sau. Khi muốn ra vào lớp tập hoặc nghỉ tập phải xin phép giáo viên. c) Biên chế tổ tập luyện: Cách chia tổ tập luyện như theo biên chế lớp (như lớp chúng ta có 4 tổ thì được chia làm 4 nhóm để tập luyện) hoặc chia đồng đều nam, nữ và trình độ sức khoẻ các em trong các tổ. Tổ trưởng là em được tổ và cả lớp tín nhiệm bầu ra(Phân công tổ trưởng). d) Trò chơi : “Chuyền bóng tiếp sức”. -GV phổ biến luật chơi: Có hai cách chuyền bóng. Cách 1: Xoay người qua trái hoặc qua phải, ra sau rồi chuyển bóng cho nhau. Cách 2: Chuyển bóng qua đầu cho nhau. -GV làm mẫu cách chuyền bóng. -Tiến hành cho cả lớp chơi thử cả hai cách truyền bóng một số lần để nắm cách chơi. -Sau khi học sinh cả lớp biết được cách chơi giáo viên tổ chức cho chơi chính thức và chọn ra đội thắng thua. 3.Phần kết thúc: -Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. -GV hô giải tán. 2 – 3 phút 2 – 3 phút 6 - 8 phút 2 lần 4 – 6 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập.   GV   -HS chuyển thành đội hình vòng tròn. -Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.     GV -HS hô “khỏe”. GV ∗  ∗ Thứ…….ngày…… tháng………năm 2009 BÀI 2 TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” I.Mục tiêu : -Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh hô của GV. -Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II.Đặc điểm – phương tiện : Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 2 - 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ, vẽ sân trò chơi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: -Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. -Khởi động : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 2. Phần cơ bản: a) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm số, đứng nghiêm , đứng nghỉ: -GV điều khiển cho lớp tập có nhận xét sửa chữa động tác sai cho HS. -GV chia tổ cho HS luyện tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng. GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS. 6 – 10 phút 1– 2 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 18 –22 phút 8 – 10 phút 1– 2 lần 3 – 4 lần -Nhận lớp.     GV     GV -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập.   GV   -HS trở lại đội hình 4 hàng dọc.   -Tập hợp lớp tập lại 1 lần, cho các tổ thi đua trình diễn. GV cùng HS quan sát, nhận xét, biểu dương tinh thần, kết quả tập luyện. d) Trò chơi : “ Chạy tiếp sức ” -GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi. -GV giải thích cách chơi và luật chơi: Lớp chia thành 4 tổ đứng theo hàng dọc. Em đứng đầu chạy tới đích, sau đó chạy về vỗ tay vào em thứ hai rồi chạy xuống hàng cuối. Em thứ hai thực hiện giống em thứ nhất tương tự như vậy cho đến hết. Tổ nào chạy hết số người trước thì thắng cuộc. -GV cùng một nhóm HS làm mẫu. -GV cho một tổ chơi thử, rồi cho cả lớp chơi thử . -Tổ chức cho HS thi đua chơi. -GV quan sát, biểu dương tổ thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: -Cho HS các tổ đi nối tiếp nhau thành một vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng. Sau đó đi khép lại thành vòng tròn nhỏ rồi đứng lại quay mặt vào trong. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà . -GV hô giải tán. 1 lần 8 – 10 phút 1 lần 1 – 2 lần 2 lần 4 – 6 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút   GV         GV     -HS chuyển thành đội hình vòng tròn. -Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.     GV -HS hô “khoẻ”. GV Thứ…….ngày…… tháng………năm 2009 TUẦN 2 BÀI 3 QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG NHANH” I.Mục tiêu : -Củng cố nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. -Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi. II.Đặc điểm – phương tiện : Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 .Phần mở đầu: -Tập hợp lớp , phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. -Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay, giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2 , 1-2 -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 2. Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ -Ôn quay phải , quay trái , dàn hàng , dồn hàng + GV điều khiển cho HS tập, có nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS + Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS các tổ . + Tập hợp lớp sau đó cho các tổ thi đua 6 – 10 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 18 – 22 phút 10 – 12 phút 1 – 2 lần 2 – 3 phút Nhận lớp     GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang nghe giới thiệu.     GV -Học sinh 4 tổ chia trình diễn nội dung đội hình đội ngũ. GV cùng HS quan sát, nhận xét, đánh giá. GV sửa chữa những sai sót biểu dương các tổ thi đua tập tốt. +GV điều khiển cho cả lớp tập lại để củng cố . b) Trò chơi : “Thi xếp hàng nhanh” -GV nêu tên trò chơi -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi: HS đứng không thành hai hàng. GV có thể ra khẩu lệnh cho HS xếp hàng dọc hoặc hàng ngang một cách nhanh chống và thẳng hàng. -Cho một tổ HS chơi thử, sau đó cả lớp chơi thử . -Tổ chức cho HS chơi chính thức có thi đua. GV quan sát, nhận xét tuyên dương đội thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: -Cho HS làm động tác thả lỏng. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. -GV hô giải tán. 1 – 2 lần 2 lần 6 – 8 phút 1 – 2 lần 2 – 3 lần 4 – 6 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập.   GV       GV          -Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.     GV -HS hô “khoẻ”. ∗  ∗ BÀI 4 ĐỘNG TÁC QUAY SAU TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” I.Mục tiêu : -Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều đúng với khẩu hiệu. -Học kĩ thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau. -Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng, trật tự trong khi chơi. II.Đặc điểm – phương tiện : Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi và kẻ sẵn sân chơi trò chơi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh. -GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. -Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. -Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”. 2. Phần cơ bản : a) Đội hình đội ngũ: - Ôn quay phải, quay trái, đi đều. * GV điều khiển cả lớp tập. * Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ. 6 – 10 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 18 – 20 phút 10 – 12 phút 3 – 4 phút 1 – 2 lần 3 – 4 lần Nhận lớp     GV -Đội hình trò chơi -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc.      GV - Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí GV -Học kỹ thuật động tác quay sau: * GV làm mẫu động tác: Lần 1 làm chậm. * Lần 2 vừa làm vừa giảng giải yếu lĩnh động tác: TTCB : Đứng nghiêm Khẩu lệnh : Đằng sau …. Quay. Động tác : Khi dứt lệnh giữ nguyên tư thế thân trên, đồng thời dùng gót chân phải và nửa bước bàn chân trái làm trụ quay qua phải ra sau. Khi quay trọng tâm trọng tâm cơ thể dồn vào chân phải, quay xong nhanh chóng thu chân trái về sát chân phải thành tư thế đứng nghiêm. * Gọi 3 HS tập làm thử, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS. * Cho cả lớp tập theo khẩu lệnh của GV. * Chia tổ cho HS luyện tập, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS. d) Trò chơi : “ Nhảy đúng , nhảy nhanh”. -GV tập hợp HS theo đội hình chơi. -Nêu tên trò chơi. -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi. -GV cho một nhóm HS làm mẫu cách nhảy, rồi cho một tổ chơi thử . -Tổ chức cho cả lớp chơi. -Tổ chức cho HS thi đua chơi. -GV quan sát, nhận xét, biểu dương đội thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: -HS hát một bài và vỗ tay theo nhịp. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. 7 – 8 phút 2 lần 1 lần 2 – 3 phút 4 – 6 phút 1 – 2 lần 2 – 3 lần 4 – 6 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút khác nhau để luyện tập   GV   -HS chuyển thành đội hình vòng tròn . -Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.     GV -HS hô “khoẻ”. GV -GV hô giải tán . ∗  ∗ Thứ 3 ngày 31 tháng 9 năm 2010 Thể dục : BÀI 5 ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ” I.Mục tiêu : -Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Đi đều, đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh. -Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe” Yêu cầu HS chơi đúng luật hào hứng trong khi chơi. II.Đặc điểm – phương tiện : Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh. -GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. -Khởi động : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. 6 – 10 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút -Nhận lớp.     GV -Trò chơi : “Trò chơi hiệu lệnh”. 2. phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ: -Ôn đi đều, đứng lại, quay sau. * Lần 1 và 2 GV điều khiển lớp tập. * Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển , GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ * Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt. * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố. b) Trò chơi : “Kéo cưa lừa xe: -GV tập hợp HS theo đội hình chơi. -Nêu tên trò chơi. -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi -GV cho cả lớp ôn lại vần điệu trước. -Cho 2 HS làm mẫu, rồi cho một tổ chơi thử . -Tổ chức cho HS thi đua chơi. -GV quan sát, nhận xét, biểu dương các cặp HS chơi đúng luật, nhiệt tình . 3. Phần kết thúc: 2 – 3 phút 18 – 22 phút 8 – 10 phút 1 – 2 lần 3-4 lần 1 lần 2 lần 8 – 10 phút 1 – 2 lần 2 – 3 lần 4 – 6 phút 1 – 2 phút -Đội hình trò chơi -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc.      GV -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập.   GV       GV    GV        -HS chuyển thành đội hình vòng tròn. GV GV [...]...-Cho HS cả lớp chạy đều theo thứ tự 1, 2, 3, 4 nối tiếp nhau thành một vòng tròn 1 – 2 phút lớn, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ 1 – 2 phút -HS làm động tác thả lỏng -GV cùng học sinh hệ thống bài học 1 – 2 phút -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà -GV hô giải tán Thứ -Đội hình hồi tĩnh và kết thúc     G-HS hô “ khỏe” ngày tháng 9 năm 2010 Thể dục : BÀI 6... điều khiển lớp tập 18 – 22 phút 10 – 12 phút 5 – 6 phút 1 – 2 lần * Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa 3 – 4 lần sai sót cho HS các tổ -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc      GV -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập   GV       * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để 1 lần... -HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang 18 – 22 phút 10 – 12 phút     GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc      GV       GV   * Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ 4 – 5 phút -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập   GV   3 – 4 phút -HS chuyển thành... -Lớp trưởng tập hợp lớp 1 – 2 phút báo cáo  1 – 2 phút   2 – 3 phút  GV 1-2 phút -Đội hình trò chơi GV 18 – 22 2 Phần cơ bản: phút a) Đội hình đội ngũ: 12 – 14 -Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại phút đổi chân khi đi đều sai nhịp * GV điều khiển lớp tập 1 – 2 phút * Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho 3 – 4 lần HS các tổ * Tập hợp cả lớp. .. -GV cho một tổ HS chơi thử -Tổ chức cho cả lớp chơi -Tổ chức cho HS thi đua chơi -GV quan sát, nhận xét, biểu dương đội thắng cuộc 3 Phần kết thúc: -Tập hợp HS thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang làm động tác thả lỏng -GV cùng học sinh hệ thống bài học -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà -GV hô giải tán ∗ -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc      GV ... hình 4 hàng ngang     GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc      GV -Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho 3 phút HS các tổ       GV   -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập   GV       GV -Tập hợp cả lớp đứng... 1 đến 2 vòng -HS làm động tác thả lỏng -GV cùng học sinh hệ thống bài học -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà -GV hô giải tán -Đội hình hồi tĩnh và kết thúc 4 – 6 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút             GV -HS hô “khỏe” Thứ 3 ngày 14 tháng 9 năm 2010 BÀI 9 TUẦN 5 ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ” I.Mục... lên lớp : Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng 1 Phần mở đầu: 6 – 10 -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh phút -Lớp trưởng tập hợp lớp -GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - 1 – 2 phút báo cáo  yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ,  trang phục tập luyện  -Khởi động: Trò chơi: “Tìm người chỉ  huy” 2 – 3 phút GV 2 Phần cơ bản: 18 – 22 -HS đứng theo đội hình a) Đội hình đội ngũ: phút 4 hàng... chức cho cả lớp cùng chơi -GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình 3 Phần kết thúc: -GV cùng học sinh hệ thống bài học -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà -GV hô giải tán 5 – 6 phút 5 – 6 phút HS chuyển thành đội hình vòng tròn 4 – 6 phút 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút ∗∗ GV -HS vẫn đứng theo đội hình vòng tròn -HS hô “khỏe” Thứ 5 ngày 16 tháng 9 năm... khiển lớp tập có quan sát sửa chữa sai sót cho HS 4 – 5 phút * Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ 6 – 8 phút b) Trò chơi : “Bỏ khăn”: -GV tập hợp HS theo đội hình chơi -Nêu tên trò chơ.i -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi -GV cho cán sự điều khiển cho cả lớp cùng chơi -GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS tích cực trong khi chơi 4 – 6 phút . trình thể dục lớp 4: -GV giới thiệu tóm tắt chương trình môn thể dục lớp 4 : Thời lượng học 2 tiết / 1 tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết. Nội dung bao gồm : Đội hình đội ngũ, bài thể. Thứ ba ngày18 .tháng 8 năm 2010 TUẦN 1 BÀI 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC” I.Mục tiêu : -Giới thiệu trương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được. lần 3 – 4 lần -Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo.     GV -Đội hình trò chơi. -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc.      GV -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4, Giáo án thể dục lớp 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4,