0

Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4

15 1,000 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:11

Tuần: 1 Giáo án số: 01 Ngày dạy:26,27,28/08/2014 Bài dạy: ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC - TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 1. - Trò chơi Diệt các con vật có hại 2. Kỹ năng: - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục 1. Nắm được tác dụng của môn thể dục. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II-ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập và đảm bảo an toàn tập luyện. -Phương tiện: Chuẩn bị còi, tranh ảnh về một số con vật có hại, có lợi và các dụng cụ cần thiết (nếu có). III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần nội dung Định lượng Phần tổ chức 1-Phần mở đầu: +GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học. *Khởi động: -GV cho HS đi thường vỗ tay, hát, giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2; 1-2… -GV điều khiển *Chơi trò chơi “Lái ôtô” -GV tổ chức và điều khiển cho HS chơi, có thưởng phạt. -GV quan sát, nhận xét, đánh giá và tuyên dương. 2-Phần cơ bản: +Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn: -GV dự kiến và nêu lên . -HS cả lớp quyết định. (Nên chọn cán sự có sức khỏe, nhanh nhẹn, thông mịnh ). +Phổ biến nội qui tập luyện: -GV nêu ngắn gọn những qui định khi học tiết thể dục như: Phải khẩn trương tập hợp dưới sự điều khiển của GV hoặc cán sự lớp khi có tín hiệu. Trang phục phải gọn gàng, nên đi giày, dép có quai hậu, không đi dép lê. Khi ra vào lớp phải xin phép thầy, cô… -GV cho HS sửa lại trang phục và chỉ dẫn cho HS thế nào là trang phục gọn gàng. -GV nhận xét, tuyên dương một số HS thực hiện tốt. *Củng cố: -GV nhắc nhở các em cần tập trung, chú ý hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ. -HS chú ý trao đổi rút kinh nghiệm. *Trò chơi vận động: +Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại” -GV giới thiệu trò chơi, mục đích chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. -GV tồ chức, điều khiển cho HS chơi thử 1 – 2 lần. Sau mới cho chơi chính thức có thi đua. -GV quan sát, nhận xét, đánh giá và tuyên dương. 3-Phần kết thúc: +Thả lỏng: -HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát. +GV ổn định lớp và cùng HS hệ thống bài. +GV nhận xét, đánh giá giờ học. +GV giao bài tập: -Cho HS về nhà ôn lại trò chơi và nhớ các nội qui để giờ sau thực hiện tốt. 6 - 8’ 20 -22’ 4 - 5’ Dieä t Dieä t Tuần: 2 Giáo án số: 02 Ngày dạy:2,3,4/9/2014 Bài dạy: TRÒ CHƠI – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I-MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Trò chơi Diệt các con vật có hại 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhưng chưa cần nhanh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II-ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: -Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập và đảm bảo an toàn tập luyện. -Phương tiện: Chuẩn bị còi, tranh ảnh về một số con vật có hại, có lợi hoặc các dụng cụ cần thiết (nếu có). III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần nội dung Định lượng Phần tổ chức 1-Phần mở đầu: -GV giúp đỡ HS tập hợp và ổn định lớp. +GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học. *Khởi động: -GV cho HS đứng vỗ tay, hát, giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2; 1-2… -GV điều khiển *Chơi trò chơi “Gà gáy” -GV tổ chức và điều khiển cho HS chơi, có thưởng phạt. -GV quan sát, nhận xét, đánh giá và tuyên dương. *Kiểm tra bài cũ: 2-Phần cơ bản: +Tập hợp hàng dọc, dóng hàng: -GV giới thiệu động tác, sau giải thích và làm mẫu động tác một lần. Các lần còn lại GV giúp đỡ cán sự tập. Xen kẽ GV uốn nắn, và sửa sai cho các em. -Lần cuối cùng GV cho các đội tập luyện dưới hình thức thi đua, xem đội nào nhanh, đúng và trật tự hơn. -GV nhận xét, đánh giá và tuyên dương một số HS thực hiện tốt. *Củng cố: -GV ổn định lớp và chỉ dẫn HS những sai lầm mà các em mắc phải . - HS chú ý trao đổi và rút kinh nghiệm. *Trò chơi vận động: +Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại” -GV giới thiệu trò chơi, mục đích chơi, giải thích cách chơi, luật chơi,. -GV tồ chức, điều khiển cho HS chơi thử 1 –2 lần. Sau mới cho chơi chính thức có thi đua. -GV quan sát, nhận xét, đánh giá và tuyên dương. 3-Phần kết thúc: +Thả lỏng: -HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát. +GV ổn định lớp và cùng HS hệ thống bài. +GV nhận xét, đánh giá giờ học. +GV giao bài tập: -Cho HS về nhà ôn lại trò chơi, đội hình đôi ngũ. +GV xuống lớp. 6 - 8’ 20 -22’ 4 - 5’ Dieät Dieät Tuần: 3 Giáo án số: 03 Ngày dạy:9,10,11/9/2014 Bài dạy: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I-MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ - Trò chơi Diệt các con vật có hại 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II-ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: -Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập và đảm bảo an toàn tập luyện. -Phương tiện: Chuẩn bị còi, tranh ảnh về đội hình đội ngũ và một số con vật có hại, có lợi hoặc các dụng cụ cần thiết (nếu có). III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần nội dung Định lượng Phần tổ chức 1-Phần mở đầu: -GV giúp đỡ HS tập hợp và ổn định lớp. +GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học. *Khởi động: -GV cho HS đứng vỗ tay, hát, giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2; 1-2… -Xoay khớp vai, khớp hông, khớp gối… -GV điều khiển *Chơi trò chơi “Có chúng em” -GV tổ chức và điều khiển cho HS chơi, có thưởng phạt. -GV quan sát, nhận xét, đánh giá và tuyên dương. *Kiểm tra bài cũ: 2-Phần cơ bản: +Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc: -GV chỉ dẫn cho HS tập hợp lần 1. Các lần còn lại do cán sự điều khiển. -GV xen kẽ giúp đỡ, uốn nắn cho các em. -Lần cuối cùng GV cho các đội tập luyện dưới hình thức thi đua, xem đội nào nhanh, đúng và trật tự hơn. -GV nhận xét, đánh giá và tuyên dương một số HS thực hiện tốt. +Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ: -GV giới thiệu động tác (hoặc cho xem tranh) 1 lần. Lần 2 GV giải thích và làm mẫu. -Lần 3, GV hô khẩu lệnh HS thực hiện. Xen kẽ GV uốn nắn cho HS. -Các lần tiếp theo GV cho HS tập luyện dưới hình thức thi đua, có thưởng phạt. -GV theo dõi, nhận xét, đánh giá và tuyên dương. +Tập phối hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ: -GV hô khẩu lệnh HS thực hiện 1 lần. Lần 2, do cán sự chỉ huy. GV giúp đỡ, uốn nắn cho các em. *Củng cố: -GV ổn định lớp và chỉ dẫn HS những sai lầm mà các em mắc phải . - HS chú ý trao đổi và rút kinh nghiệm. *Trò chơi vận động: +Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại” -GV nhắc lại tên trò chơi, mục đích chơi, cách chơi, luật chơi. -GV tồ chức, điều khiển cho HS chơi thử 1 –2 lần, sau mới cho chơi chính thức, có thi đua. -GV quan sát, nhận xét, đánh giá và tuyên dương. 3-Phần kết thúc: 6 - 8’ 20 - 22’ 4 - 5’ Dieä t Dieä t Tuần: 4 Giáo án số: 04 Ngày dạy:16,17,18/9/2014 Bài dạy: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I-MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Học quay phải, quay trái - Trò chơi Diệt các con vật có hại 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Xoay người theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II-ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: -Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập và đảm bảo an toàn tập luyện. -Phương tiện: Chuẩn bị còi, tranh ảnh về đội hình đội ngũ , một số con vật có hại, có lợi hoặc các dụng cụ cần thiết (nếu có). III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: [...]... thúc: 4 - 5’ +Thả lỏng: -HS giậm chân tại chỗ, vỗ tay và hát… +GV ổn định lớp và cùng HS hệ thống bài +GV nhận xét, đánh giá giờ học +GV giao bài tập: -Cho HS về nhà ôn đứng nghiêm, đứng nghỉ +GV xuống lớp Dieä Dieä t t Tuần: 5 Bài dạy: Giáo án số: 05 Ngày dạy:23, 24, 25/9/2 0 14 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I-MỤC TIÊU: 1 Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ... nội dung 1- Phần mở đầu: -GV giúp đỡ HS tập hợp và ổn định lớp +GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học Định lượng 6 - 8’ Phần tổ chức *Khởi động: -GV cho HS đứng vỗ tay, hát, giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1- 2; 1- 2… -Xoay khớp vai, khớp hông, khớp gối… -GV điều khiển *Chơi trò chơi “Gà gáy” -GV tổ chức và điều khiển cho HS chơi, có thưởng phạt -GV quan sát, nhận xét, đánh giá... độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện tư thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo II-ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: -Địa điểm: Trên sân trường Vệ sinh nơi tập và đảm bảo an toàn tập luyện -Phương tiện: Chuẩn bị còi, tranh ảnh về đội hình đội ngũ , dụng cụ cho trò chơi III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần nội dung Định lượng 6 – 8/ 1- Phần mở đầu: -GV giúp đỡ HS tập hợp và ổn định lớp +GV nhận lớp, ... theo nhịp 1- 2; 1- 2… -GV điều khiển +Khởi động chuyên môn (nếu có): -Bài tập:………… -GV điều khiển *Chơi trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” -GV tổ chức và điều khiển cho HS chơi, có thưởng phạt -GV quan sát, nhận xét, đánh giá và tuyên dương *Kiểm tra bài cũ: 2-Phần cơ bản: 18 – 22/ +Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ: -GV chỉ dẫn cho HS tập hợp lần 1 Các lần còn lại do cán sự điều... dẫn cho HS tập hợp lần 1 Các lần còn lại do cán sự điều khiển -GV xen kẽ giúp đỡ, uốn nắn cho các em -Lần cuối cùng GV cho các đội tập luyện dưới hình thức thi đua, xem đội nào nhanh, đúng và trật tự hơn -GV nhận xét, đánh giá và tuyên dương một số HS thực hiện tốt +Tập phối hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ: -GV hô khẩu lệnh HS thực hiện 1 lần Lần 2, do cán sự chỉ huy GV giúp... cố: -GV ổn định lớp và chỉ dẫn HS những sai lầm mà các em mắc phải - HS chú ý trao đổi và rút kinh nghiệm *Trò chơi vận động: +Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại” -GV nhắc lại tên trò chơi, mục đích chơi, cách chơi, luật chơi -GV tồ chức, điều khiển cho HS chơi thử 1 –2 lần, sau mới cho chơi chính thức, có thi đua -GV quan sát, nhận xét, đánh giá và tuyên dương 3-Phần kết thúc: 4 - 5’ +Thả lỏng:... nhận xét, đánh giá và tuyên dương một số HS thực hiện tốt *Củng cố: -GV ổn định lớp và chỉ dẫn HS những sai lầm mà các em mắc phải - HS chú ý trao đổi và rút kinh nghiệm *Trò chơi vận động: +Chơi trò chơi “Đi qua đường lội” -GV nêu tên trò chơi, mục đích chơi, cách chơi, luật chơi -GV tồ chức, điều khiển cho HS chơi thử 1 –2 lần, sau mới cho chơi chính thức, có thi đua -GV quan sát, nhận xét, đánh giá... sát, nhận xét, đánh giá và tuyên dương 3-Phần kết thúc: +Thả lỏng: -HS giậm chân tại chỗ, vỗ tay và hát… +GV ổn định lớp và cùng HS hệ thống bài +GV nhận xét, đánh giá giờ học +GV giao bài tập: -Cho HS về nhà ôn đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái và trò chơi +GV xuống lớp 4 - 5/ Phần tổ chức . xét, đánh giá giờ học. +GV giao bài tập: -Cho HS về nhà ôn lại trò chơi, đội hình đôi ngũ. +GV xuống lớp. 6 - 8’ 20 -22’ 4 - 5’ Dieät Dieät Tuần: 3 Giáo án số: 03 Ngày dạy:9 ,10 ,11 /9/2 0 14 Bài. Tuần: 1 Giáo án số: 01 Ngày dạy:26,27,28/08/2 0 14 Bài dạy: ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC - TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn -. thử 1 –2 lần, sau mới cho chơi chính thức, có thi đua. -GV quan sát, nhận xét, đánh giá và tuyên dương. 3-Phần kết thúc: 6 - 8’ 20 - 22’ 4 - 5’ Dieä t Dieä t Tuần: 4 Giáo án số: 04 Ngày dạy :16 ,17 ,18 /9/2 0 14 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4, Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4,