0

Giáo án thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN

54 1,350 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:12

Tuần 1 Bài 1: Tổ chức lớp trò chơi I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 1. - Trò chơi Diệt các con vật có hại 2. Kỹ năng: - HS biết đợc một số nội dung cơ bản của chơng trình thể dục 1. Nắm đợc tác dụng của môn thể dục. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm Phơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp tổ chức Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 1. * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp ( Gv) HS khởi động theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Phổ biến nội quy tập luyện - Quần áo gọn gàng, đi giầy hoặc dép 4 quai - Khi ra sân chấp hành nghiêm túc yêu cầu của GV và cán sự lớp. - Khi ra vào lớp phải đợc sự đồng ý của GV * Biên chế tổ tập luyện * Giới thiệu chơng trình thể dục lớp1: - Gồm 35 tiết, mỗi tiết 35 phút - Gồm 4 nội dung chính: + ĐHĐN + Bài thể dục phát triển chung 8 động tác + Bài tập rèn luyện TTCB + Trò chơi vận động. * Trò chơi Diệt các con vật có hại 18-20 Phút 2-3 Phút 6-7 Phút - GV giới thiệu, phổ biến nội quy tập luyện - HS đứng trật tự chú ý lắng nghe (GV) - GV cùng cả lớp lựa chọn cán sự bộ môn do cả lớp bình chọn, theo yêu cầu của GV - GV chia tổ tập luyện. Và cho các tổ bầu cán sự tổ GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét ( Gv) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên d- ơng 3. Phần kết thúc. Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học ( Gv) Tuần 2 Bài 2: trò chơi - đội hình đội ngũ I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Trò chơi Diệt các con vật có hại 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhng cha cần nhanh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm Phơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp tổ chức Nội dung Địnhlợng Phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Chơi trò chơi diệt các con vật có hại * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp ( Gv) HS khởi động theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Trò chơi Diệt các con vật có hại 18-20 Phút 8- 10 phút 8- 10 phút - Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét - GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét ( Gv) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dơng 3. Phần kết thúc. Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học  ( Gv) Tuần 3 Bài 3: đội hình đội ngũ - trò chơi I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ - Trò chơi Diệt các con vật có hại 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm Phơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp tổ chức Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ - Chơi trò chơi diệt các con vật có hại * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp ( Gv) HS khởi động theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng * Làm quen với đứng nghiêm đứng nghỉ * Trò chơi Diệt các con vật có hại 18-20 Phút 4-6 phút 3-4 Phút 8- 10 phút - GV nêu tên động tác, sau đó h- ớng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lợt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng - Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét - GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn nắn GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét ( Gv) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dơng 3. Phần kết thúc. Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học (Gv) Tuần 4 Bài 4: đội hình đội ngũ - trò chơi I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Học quay phải, quay trái - Trò chơi Diệt các con vật có hại 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Xoay ngời theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm Phơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp tổ chức Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Học quay phải, quay trái - Chơi trò chơi diệt các con vật có hại * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp ( Gv) - HS khởi động theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ * Học quay phải, quay trái * Trò chơi Diệt các con vật có hại 18-20 Phút 4-6 phút 3-4 Phút 8- 10 phút - GV nêu tên động tác, sau đó h- ớng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lợt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng (GV) - Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động (GV) Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn nắn - GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét ( Gv) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dơng 3. Phần kết thúc. Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng hàng, diểm số, quay phải, quay trái 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học ( Gv) Tuần 5 Bài 5: đội hình đội ngũ - trò chơi vận động I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ - Ôn quay phải, quay trái - Trò chơi Qua đờng lội 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Xoay ngời theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm Phơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp tổ chức Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ 8-10 Phút 2-3 Phút GV tập hợp lớp - Ôn quay phải, quay trái - Chơi trò chơi Qua đờng lội * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 4-6 Phút ( Gv) HS khởi động theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ * Ôn quay phải, quay trái * Trò chơi Qua đờng lội 18-20 Phút 4-6 phút 3-4 Phút 8- 10 phút - GV nêu tên động tác, sau đó h- ớng dẫn một nhóm HS thực hiện GV phân tích kỹ thuật động tác, sau đó gọi lần lợt từng tổ ra tập hợp và hô khẩu lệnh dóng hàng (GV) - Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động (GV) Sau mỗi lần tập GV nhắc nhở uốn nắn GV nêu tên trò chơi , nhắc lại cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi thử GV nhận xét thêm sau đó cho HS chơi chính thức GV quan sát nhận xét (GV) Trong quá trình chơi GV quan sát nhận xét nhắc nhở, tuyên dơng 3. Phần kết thúc. Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng - Dậm chân vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống bài học - Nhận xét giờ học và giao bài về nhà BTVN: Ôn Tập hợp hàng dọc dóng hàng, diểm số, quay phải, quay trái 4-6 Phút GV cùng HS hệ thống và nhận xét giờ học ( Gv) Tuần 6 Bài 6: đội hình đội ngũ - trò chơi vận động I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ quay phải, quay trái - Học dàn hàn dồn hàng - Trò chơi Qua đờng lội 2. Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, đứng nghiêm nghỉ theo khẩu lệnh. Xoay ngời theo khẩu lệnh. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. Biết thêm tên một số con vật 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo. II. Địa điểm Phơng tiện 1. Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập. 2. Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp tổ chức Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ quay phải, quay trái - Học dàn hàng dồn hàng - Chơi trò chơi Qua đờng lội * Khởi động: - Dậm chân vỗ tay và hát - Trò chơi Cao, thấp, ngắn, dài, thò, thụt 8-10 Phút 2-3 Phút 4-6 Phút GV tập hợp lớp ( Gv) HS khởi động theo nhịp hô của GV 2. Phần cơ bản: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, dứng nghỉ quay phải, quay trái 18-20 Phút 4-6 phút (GV) - Sau mỗi lần tập hợp GV nhắc nhở, nhận xét GV Nêu tên động tác, làm mẫu động tác và phân tích kỹ thuật, sau đó hô nhịp cho HS thực hiện theo từng cử động [...]... chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp tổ chức Địnhlợng Nội dung Phơng pháp tổ chức 1 Phần mở đầu 8 -10 Phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và * Nhận lớp : Phổ biến nội dung yêu 2-3 Phút chúc GV Khoẻ cầu giờ học - Học động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Ôn trò chơi Nhảy ô tiếp sức * Khởi động: -Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc... Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn II Địa điểm-phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2 Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, tranh thể dục, các dụng cụ cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp tổ chức Địnhlợng Nội dung Phơng pháp tổ chức 1 Phần mở đầu 8 -10 Phút Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và * Nhận lớp : Phổ biến... của bài thể dục phát triển chung 3-5 Phút - Cán sự điều khiển và cùng GV hệ thống bài học Tuần 21: Bài 21: Bài thể dục trò chơi I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Ôn 3 động tác vơn thở ,tay và chân của bài thể dục phát triển chung Học động tác Vặn mình -Điểm số hàng dọc theo tổ 2 Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng động tác theo nhịp hô, đúng hớng, biết cách điểm số to, rõ ràng 3 Thái độ: - Giáo dục ý thức... bài thể dục phát triển chung Ngày Soạn: 1 Ngày giảng: I Mục tiêu: 1 Kiến thức: 3-5 Phút - Cán sự điều khiển và cùng GV hệ thống bài học Lớp Tuần 20: Bài 20: Bài thể dục trò chơi - Ôn 2 động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung Học động tác chân -Điểm số hàng dọc theo tổ 2 Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng động tác theo nhịp hô, đúng hớng, biết cách điểm số to, rõ ràng 3 Thái độ: - Giáo. .. Gv) Ngày soạn: Lớp 1 Ngày giảng: Tuần 16 : Bài 16 : thể dục rèn luyện ttcb I Mục tiêu 1 Kiến thức:- Ôn các t thế cơ bản đã học - Chơi trò chơi Chạy tiếp sức 2 Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, thực hiện các t thế đúng, tham gia đợc vào trò chơi 3 Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo II Địa điểm Phơng tiện 1 Địa điểm: Trên... Giảng: Lớp 1 Tuần 19 : Bài 19 : Bài thể dục trò chơi I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Học 2 động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung -Ôn trò chơi Nhảy ô tiếp sức 2 Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng động tác theo nhịp hô, đúng hớng, cơ bản đúng kỹ thuật 3 Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ, thể lực, kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn II Địa điểm-phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân... thêm tên một số con vật 3 Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo II Địa điểm Phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2 Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp tổ chức Nội dung Định lPhơng pháp tổ chức ợng 8 -10 Phút GV tập hợp lớp 1 Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu 2-3 Phút... gia đợc vào trò chơi 3 Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo II Địa điểm Phơng tiện 1 Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập 2 Phơng tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi III Nội dung và phơng pháp tổ chức Định lNội dung Phơng pháp tổ chức ợng 8 -10 Phút GV tập hợp lớp 1 Phần mở đầu * Nhận lớp: Phổ biến nội dung yêu 2-3 Phút... soạn: Lớp1 Ngày giảng: Tuần 14 : Bài 14 : thể dục rèn luyện ttcb trò chơi I Mục tiêu 1 Kiến thức:- Ôn các t thế cơ bản đã học - Làm quen với trò chơi Chạy tiếp sức 2 Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, thực hiện các t thế đúng, tham gia đợc vào trò chơi 3 Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo II Địa điểm Phơng tiện 1 Địa điểm:... Ngày soạn: Lớp 1 Ngàygiảng: Tuần 15 : Bài 15 : thể dục rèn luyện ttcb trò chơi I Mục tiêu 1 Kiến thức:- Ôn các t thế cơ bản đã học - Chơi trò chơi Chạy tiếp sức 2 Kỹ năng: - Thực hiện tập hợp cơ bản đúng, nhanh trật tự, thực hiện các t thế đúng, tham gia đợc vào trò chơi 3 Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác phong, sự nhanh nhẹn khéo léo II Địa điểm Phơng tiện 1 Địa điểm: . Tuần 1 Bài 1: Tổ chức lớp trò chơi I. Mục tiêu. 1. Kiến thức:- Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 1. - Trò chơi. cán sự lớp. - Khi ra vào lớp phải đợc sự đồng ý của GV * Biên chế tổ tập luyện * Giới thiệu chơng trình thể dục lớp1 : - Gồm 35 tiết, mỗi tiết 35 phút - Gồm 4 nội dung chính: + ĐHĐN + Bài thể. biết đợc một số nội dung cơ bản của chơng trình thể dục 1. Nắm đợc tác dụng của môn thể dục. Nắm đựơc cách chơi, luật chơi. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức tổ chức tập luyện, rèn luyện t thế tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN, Giáo án thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN, , III. Nội dung và phương pháp tổ chức

Mục lục

Xem thêm