Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

11 762 3
Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 Tuần :14 Ngày soạn: 18/11/2012 Tiết :01 Ngày lên lớp: 20/11/2012 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN-TRÒ CHƠI A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1-MỤC ĐÍCH: - Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học -Làm quen với trò chơi:Chạy tiếp sức. 2-YÊU CẦU: - Yêu cầu hoàn thiện bài tập, động tác tương đối chính xác và đẹp. - Yêu cầu tham gia được vào trò chơi ở mức ban đầu. - Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. - Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường. B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1- Thời gian: 35 phút 2- Địa điểm : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, còi. C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1-Gv ổn định tổ chức lớp HS đứng tại chỗ vổ tay và hát 2-Gv kiểm tra sĩ số 3-Gv phổ biến nội dung bài học. Giậm chân….giậm Đứng lại……… đứng HS chạy 1 vòng trên sân tập Thành vòng tròn,đi thường… bước Thôi Kiểm tra bài cũ : 4 HS - Nhận xét * Khởi động: - Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân. - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc. - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 5-6 phút LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo. ĐHTT      Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động ĐHKĐ      NĂM HỌC : 2012-2013 1 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 II-PHẦN CƠ BẢN 1. Ôn phối hợp: Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện Nhận xét 2. Ôn phối hợp Giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện Nhận xét • Ôn phối hợp:Đứng đưa một chân ra trước(sau),hai tay chống hông Nhận xét 3. Học trò chơi:Chạy tiếp sức Hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét 26-28 phút LT cho lớp thực hiện gv quan sát và sửa sai nếu có. Gv cho lớp ôn tập, quan sát và sửa sai (nếu có). ĐHTL      Chia nhóm tập luyện: ĐHTL      Gv quan sát nhắc nhở và sữa sai nếu có. Sau đó cho các tổ thi với nhau và tuyên dương. Gv phổ biến nội dung và luật của trò chơi sau đó chia lớp thành 4 tổ. Những tổ nào thua sẽ bi lò cò 1 vòng sân ĐH chơi trò chơi: III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Đi đều……… bước Đứng lại……….đứng HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống bài học và nhận xét giờ học Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 4-5 phút ĐHTL      GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE NĂM HỌC : 2012-2013 2 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 Tuần :15 Ngày soạn: 25/11/2012 Tiết :01 Ngày lên lớp: 27/11/2012 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN-TRÒ CHƠI A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1-MỤC ĐÍCH: - Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học -Ôn trò chơi:Chạy tiếp sức. 2-YÊU CẦU: - Yêu cầu hoàn thiện bài tập, động tác tương đối chính xác và đẹp. - Yêu cầu tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động. - Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. - Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường. B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1- Thời gian: 35 phút 2- Địa điểm : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, còi. C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1-Gv ổn định tổ chức lớp HS đứng tại chỗ vổ tay và hát 2-Gv kiểm tra sĩ số 3-Gv phổ biến nội dung bài học. Giậm chân….giậm Đứng lại……… đứng HS chạy 1 vòng trên sân tập Thành vòng tròn,đi thường… bước Thôi Kiểm tra bài cũ : 4 HS - Nhận xét * Khởi động: - Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân. - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc. - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 5-6 phút LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo. ĐHTT      Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động ĐHKĐ      NĂM HỌC : 2012-2013 3 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 II-PHẦN CƠ BẢN 1. .Ôn phối hợp: Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét 2.Ôn phối hợp Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét 3.Trò chơi:Chạy tiếp sức Hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét 26-28 phút LT cho lớp thực hiện gv quan sát và sửa sai nếu có. Gv cho lớp ôn tập, quan sát và sửa sai (nếu có). ĐHTL      Chia nhóm tập luyện: ĐHTL      Gv quan sát nhắc nhở và sữa sai nếu có. Sau đó cho các tổ thi với nhau và tuyên dương. Gv phổ biến nội dung và luật của trò chơi sau đó chia lớp thành 4 tổ. Những tổ nào thua sẽ bi lò cò 1 vòng sân ĐH chơi trò chơi: III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Đi đều……… bước Đứng lại……….đứng HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống bài học và nhận xét giờ học Gv dặn dò và cho bài tập về nhà 4-5 phút ĐHTL      GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE NĂM HỌC : 2012-2013 4 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 Tuần :16 Ngày soạn: 02/12/2012 Tiết :01 Ngày lên lớp: 04/12/2012 ÔN TẬP THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1-MỤC ĐÍCH: - Ôn tập các động tác TD RLTTCB. 2-YÊU CẦU: - Yêu cầu hoàn thiện bài tập, động tác tương đối chính xác và đẹp - Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. - Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường. B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1- Thời gian: 35 phút 2- Địa điểm : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, còi. C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1-Gv ổn định tổ chức lớp HS đứng tại chỗ vổ tay và hát 2-Gv kiểm tra sĩ số 3-Gv phổ biến nội dung bài học. Giậm chân….giậm Đứng lại………đứng Trò chơi:Diệt các con vật có hại HS chạy 1 vòng trên sân tập Thành vòng tròn,đi thường… bước Thôi Kiểm tra bài cũ : 4 HS - Nhận xét * Khởi động: - Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân. - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc. - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 5-6 phút LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo. ĐHTT      Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động ĐHKĐ      NĂM HỌC : 2012-2013 5 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 II-PHẦN CƠ BẢN 1. .Ôn phối hợp: Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét 2.Ôn phối hợp Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét 26-28 phút LT cho lớp thực hiện gv quan sát và sửa sai nếu có. Gv cho lớp ôn tập, quan sát và sửa sai (nếu có). ĐHTL      Chia nhóm tập luyện: ĐHTL      Gv quan sát nhắc nhở và sữa sai nếu có. Cho các tổ thi đua với nhau. Và tuyên dương. III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Đi đều……… bước Đứng lại……….đứng HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Hệ thống bài học và nhận xét giờ học Gv dặn dò và cho bài tập về nhà: Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB 4-5 phút ĐHTL      GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE NĂM HỌC : 2012-2013 6 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 Tuần :17 Ngày soạn: 10/12/2012 Tiết :01 Ngày lên lớp:11/12/2012 TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1-MỤC ĐÍCH: - Làm quen với trò chơi:Nhảy ô tiếp sức. 2-YÊU CẦU: - Yêu cầu HS biết tham gia chơi ở mức ban đầu - Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. - Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường. B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1- Thời gian: 35 phút 2- Địa điểm : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, còi. C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1-Gv ổn định tổ chức lớp HS đứng tại chỗ vổ tay và hát 2-Gv kiểm tra sĩ số 3-Gv phổ biến nội dung bài học. Giậm chân … giậm Đứng lại……đứng Trò chơi:Diệt các con vật có hại Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét * Khởi động: - Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân. - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc. - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 5-6 phút LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo. ĐHTT      Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động ĐHKĐ      NĂM HỌC : 2012-2013 7 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 II-PHẦN CƠ BẢN 1. Trò chơi:Nhảy ô tiếp sức Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi. Nhận xét 26-28 phút Gv phổ biến nội dung và luật của trò chơi sau đó chia lớp thành 4 tổ. Những tổ nào thua sẽ bi lò cò 1 vòng sân ĐH chơi trò chơi: Gv quan sát nhắc nhở và sữa sai nếu có. III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Đi thường… bước Đứng lại…đứng HS vừa đi vừa hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Gv dặn dò và cho bài tập về nhà biết cách chơi trò chơi trên. 4-5 phút ĐHTL      GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE NĂM HỌC : 2012-2013 8 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 Tuần :18 Ngày soạn: 16/12/2012 Tiết :01 Ngày lên lớp:18/12/2012 SƠ KẾT HỌC KÌ I A-MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: 1-MỤC ĐÍCH: - Sơ kết học kỳ I. 2-YÊU CẦU: - Yêu cầu học sinh hệ thống được những kiến thức,kỹ năng đã học, ưu, khuyết điểm và hướng khắc phục để học tốt ở học kỳ II. - Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao. - Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường. B-THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN 1- Thời gian: 35 phút 2- Địa điểm : sân thể dục trường 3- Phương tiện: giáo án, còi. C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I-PHẦN MỞ ĐẦU 1-Gv ổn định tổ chức lớp HS đứng tại chỗ vổ tay và hát 2-Gv kiểm tra sĩ số 3-Gv phổ biến nội dung bài học. Giậm chân … giậm Đứng lại……đứng HS chạy một vòng trên sân tập Thành vòng tròn,đi thường……bước Thôi * Khởi động: - Khớp: cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân. - Căng cơ: tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc. - Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 5-6 phút LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo. ĐHTT      Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động ĐHKĐ      NĂM HỌC : 2012-2013 9 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 II-PHẦN CƠ BẢN 1 Sơ kết học kỳ I:  Đội hình đội ngũ:  Tập hợp hàng dọc,Dóng hàng dọc, tư thế đứng nghiêm(nghỉ), quay phải(trái), dàn hàng, dồn hàng, điểm số từ 1 đến hết, đi thường theo nhịp.  Thể dục RLTTCB :  Trò chơi vận động: - Diệt các con vật có hại. - Qua dường lội. - Chuyền bóng tiếp sức. - Chạy tiếp sức. 2.Trò chơi:Chạy tiếp sức Tổ chức học sinh chơi Nhận xét 26-28 phút LT cho lớp thực hiện gv quan sát và sửa sai nếu có. Gv cho lớp ôn tập, quan sát và sửa sai (nếu có). ĐHTL      Chia nhóm tập luyện: ĐHTL      Gv quan sát nhắc nhở và sữa sai nếu có. Cho các tổ thi đua với nhau. Và tuyên dương. Gv quan sát nhắc nhở và sữa sai nếu có. ĐH chơi trò chơi: Gv phổ biến nội dung và luật của trò chơi sau đó chia lớp thành 4 tổ. Những tổ nào thua sẽ bi lò cò 1 vòng sân ĐH chơi trò chơi Gv quan sát nhắc nhở và sữa sai nếu có. III-PHẦN KẾT THÚC Gv cho lớp hồi tĩnh, thả lõng Đi thường… bước Đứng lại…đứng HS vừa đi vừa hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học. 4-5 phút ĐHTL      GV HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE NĂM HỌC : 2012-2013 10 [...]...TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ 11 NĂM HỌC : 2 0 12 -2 013 . THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE NĂM HỌC : 2 0 12 -2 013 2 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 Tuần :15 Ngày soạn: 25 /11 /2 0 12 Tiết : 01 Ngày lên lớp: 27 /11 /2 0 12 THỂ DỤC. HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE NĂM HỌC : 2 0 12 -2 013 6 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 Tuần :17 Ngày soạn: 10 / 12 /2 0 12 Tiết : 01 Ngày lên lớp: 11 / 12 /2 0 12 TRÒ. HÔ THỂ DỤC ĐỒNG LOẠT HỌC SINH HÔ KHỎE NĂM HỌC : 2 0 12 -2 013 8 TRƯỜNG TH TÂN TIẾN GV : NGUYỄN THỊ HOA THUÝ GIÁO ÁN : THỂ DỤC 1 Tuần :18 Ngày soạn: 16 / 12 /2 0 12 Tiết : 01 Ngày lên lớp: 18 / 12 /2 0 12 SƠ

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan