0

Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4

64 774 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:40

TH Ể DỤC :LỚP 4 Thời gian :35p TUẦN 1 Tiết 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC” I. Mục tiêu : - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4và một số nội qui trong các giờ học thể dục . - Biết cách tập hợp hàng dọc dóng thẳng hàng , đểm số đứng nghiêm nghỉ . - Biết được các trò chơi và tham gia chơi theo u cầu của giáo viên . II. Đòa điểm – phương tiện : Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi, 4 quả bóng nhỏ bằng nhựa, cao su hay bằng da. III. Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu - Học sinh tập hợp lớp điểm số báo cáo. - Gv nhận lớp phổ biến nội dung u cầu bài học -Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay cổ chân , bả vai cách tay ,khớp hơng gối -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 2.Phần cơ bản : a/Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4: -GV giới thiệu tóm tắt : Thời lượng học 2 tiết / 1tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết. Nội dung bao gồm : Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động và đặc biệt có môn học tự chọn như :“Ném bóng, Đá cầu”, … Như vậy so với lớp 3 nội dung học có nhiều hơn - Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện: Trong giờ học, quần áo phải gọn 3-6p 2-3p 2-3p 18-22p 2-4p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cs x x x x x x x x Gv 4 Hàng ngang so le gàng các em nên mặc quần áo thể thao, không được đi dép lê, phải đi giày hoặc dép có quai sau. Khi muốn ra vào lớp tập hoặc nghỉ tập phải xin phép giáo viên. - Biên chế tổ tập luyện: Cách chia tổ tập luyện như theo biên chế lớp. - Ơn tập hợp hàng dọc ,dóng hàng ,điểm số ,đứng nghiêm ,đứng nghỉ.cho cả lớp ơn cán sự điều khiển Gv quan sát uốn nắn . - Trò chơi : “Chuyền bóng tiếp sức”. + GV phổ biến luật chơi: Có hai cách chuyền bóng. Cách 1: Xoay người qua trái hoặc qua phải, ra sau rồi chuyển bóng cho nhau. Cách 2: Chuyển bóng qua đầu cho nhau GV làm mẫu cách chuyền bóng. -Học sinh chơi thử. -Học sinh chơi –Gv nhận xét tun dương đội thắng. 3.Phần kết thúc: -Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. -GV hô giải tán. 5-6p 6-8p 2lần 4-6p 2-3p 1-2p hàng dọc 4 hàng dọc Thả lỏng Học sinh lắng nghe và thực hiện. “ Khoẻ” Ti ết : 2 TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” I.Mục tiêu : - Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh hô của GV. - Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II Đòa điểm – phương tiện : Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi, 2 - 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ, vẽ sân trò chơi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : 1 . Phần mở đầu : -Học sinh tập hợp lớp điểm số ,báo cáo GV nhận lớp phổ biến nội dung, u cầu giờ học. -Khởi động :xoay các khớp . -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 2. Phần cơ bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm số, đứng nghiêm , đứng nghỉ: -GV điều khiển cho lớp tập có nhận xét sửa chữa động tác sai cho HS. -GV chia tổ cho HS luyện tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng. GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS. -Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn. GV cùng HS quan sát, nhận xét, biểu dương tinh thần, kết quả tập luyện. - Trò chơi : “ Chạy tiếp sức ” + GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi. -GV cùng một nhóm HS làm mẫu. + GV cho một tổ chơi thử, rồi cho cả lớp chơi thử . +Tổ chức cho HS thi đua chơi. +GV quan sát, biểu dương tổ thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: -Cho HS thả lỏng -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà . -GV hô giải tán -6p 2-3p 18-22p 2-4p 6-8p 5-6p 2-3p -Nh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cs x x x x x x x x Gv 4 Hàng ngang so le hàng dọc 4 hàng dọc . . TU ẦN 2 Tiết :3 QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG NHANH” I.Mục tiêu : - Biết cách dàn hàng dồn hàng ,động tác quay phải quay trái đúng với khẩu lệnh . - Bước cách chơi và tham gia được các trò chơi . II.Đòa điểm – phương tiện : Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 .Phần mở đầu: - Học sinh tập hợp lớp ,điểm số,báo cáo . - - Gv nhận lớp phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu ,yêu cầu giờ học. Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay, giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp 1-2 , 1- 2. -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 2. Phần cơ bản : a) Đội hình đội ngũ -Ôn quay phải , quay trái , dàn hàng , 4-6p 2-4p 2-3p 18-22p 8-10p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cs x x x x x x x GV Vòng tròn Õ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x dồn hàng, quay phải, quay trái đúng với khẩu lệnh . + GV điều khiển cho HS tập, có nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS + Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS các tổ +GV điều khiển cho cả lớp tập lại để củng cố . b) Trò chơi : “Thi xếp hàng nhanh” -GV nêu tên trò chơi -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi: HS đứng không thành hai hàng. GV có thể ra khẩu lệnh cho HS xếp hàng dọc hoặc hàng ngang một cách nhanh chống và thẳng hàng. -Cho một tổ HS chơi thử, sau đó cả lớp chơi thử . - GV quan sát, nhận xét tuyên dương đội thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: - Cho HS làm động tác thả lỏng giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. -GV hô giải tán. 5-7p 2lần 4-6p 1-2 2-3p Cs x x x x x x x x Gv Hàng ngang Vòng tròn Ti ết :4 ĐỘNG TÁC QUAY SAU TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH I.Mục tiêu : - Củng cố và nâng cao kó thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều đúng với khẩu hiệu. - Học kó thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau. - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng, trật tự trong khi chơi. II.Đòa điểm – phương tiện : Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi và kẻ sẵn sân chơi trò chơi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu : -Tập hợp lớp, ổn đònh: Điểmsố - GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. -Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay cổ chân , bả vai cách tay ,khớp hơng ,gối 2. Phần cơ bản : a) Đội hình đội ngũ: - Ôn quay phải, quay trái, đi đều. * GV điều khiển cả lớp tập. * Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển - GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ. -Học kỹ thuật động tác quay sau: * GV làm mẫu động tác: Lần 1 làm chậm. * Lần 2 vừa làm vừa giảng giải yếu lónh động tác: TTCB : Đứng nghiêm Khẩu lệnh : Đằng sau …. Quay. . * Gọi 3 HS tập làm thử, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS. * Cho cả lớp tập theo khẩu lệnh của GV. * Chia tổ cho HS luyện tập, GV nhận xét sửa chữa sai sót cho HS. - Trò chơi : “ Nhảy đúng , nhảy nhanh”. -GV Nêu tên trò chơi. -Gv giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi. 4-6p 2-3p 10-12p 18-22p 6-8p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cs x x x x x x x GV Vòng tròn Õ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cs x x x x x x x x Gv Hàng ngang -GVcho một nhóm HS làm mẫu cách nhảy, rồi cho một tổ chơi thử . -Tổ chức cho cả lớp chơi -GV quan sát, nhận xét, biểu dương đội thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: -HS hát một bài và vỗ tay theo nhòp. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. -GV hô giải tán . 4-6p Vòng tròn TU ẦN: 3 Tiết : 5 ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ” I.Mục tiêu : - Bước đầu biết cách đi đều đứng lại và quay sau . - Bước đầu thực hiện được động tác đi đều vòng phải vòng trái đứng lại. - Biết cách chơi và tham gia được trò chơi . II.Đòa điểm – phương tiện : Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: -Tập hợp lớp, ổn đònhdiiểm số. - GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. -Khởi động : Xoay các khớp : Cổ tay cổ chân , bả vai cách tay ,khớp hơng ,gối -Trò chơi : “Trò chơi hiệu lệnh”. 2. phần cơ bản : a) Đội hình đội ngũ: -Ôn đi đều, đứng lại, quay sau. 4-6p 2-3p 18-22p 10-12p x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cs x x x x x x x GV Vòng tròn Õ x x x x x x x x x x x x x x x x x GV điều khiển lớp tập. chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển , GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ * Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt. * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố. b) Trò chơi : “Kéo cưa lừa xẻ: -GV tập hợp HS theo đội hình chơi. -Nêu tên trò chơi. -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi -GV cho cả lớp ôn lại vần điệu trước. -Cho 2 HS làm mẫu, rồi cho một tổ chơi thử . -Tổ chức cho HS thi đua chơi. -GV quan sát, nhận xét, biểu dương các cặp HS chơi đúng luật, nhiệt tình . 3. Phần kết thúc: -Cho HS cả lớp chạy đều theo thứ tự 1, 2, 3, 4 nối tiếp nhau thành một vòng tròn lớn, sau khép dần thành vòng tròn nhỏ. -HS làm động tác thả lỏng. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. -GV hô giải tán . 6-8p 4-6p x x x x x x x x Cs x x x x x x x x Gv Hàng ngang Vòng tròn Tiết :6 ĐI ĐỀU ,VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI , ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” I.Mục tiêu : - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác quay đằng sau. Yêu cầu cơ bản đúng động tác, đúng với khẩu lệnh. -Học động tác mới: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu HS nhận biết đúng hùng vòng, làm quen với kỹ thuật động tác. -Trò chơi: “Bòt mắt bắt dê” Yêu cầu rèn luyện và nâng cao tập trung chú ývà khả năng đònh hướng cho HS, chơi đúng luật hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi. II.Đòa điểm – phương tiện : Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi, 4 – 6 khăn sạch để bòt mắt khi chơi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: -Tập hợp lớp, ổn đònh: điểm số ,báo cáo. -GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, -Khởi động: Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhòp. 2.Phần cơ bản a) Đội hình đội ngũ -Ôn quay sau. * Lần 1 và2 GV điều khiển lớp tập. * Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ. * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố. -Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. * GV làm mẫu động tác chậm. * GV vừa làm động tác vừa giảng giải kó thuật động tác : Khẩu lệnh “Vòng bên phải (bên trái) … bước !” Động tác: Động lệnh “Bước ! * GV hô khẩu lệnh cho tổ HS đại diện làm mẫu tập. 4-6p 2-3p 10-12p 18-22p 6-8p Lần 1 Lần 2 Lần 3-4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cs x x x x x x x GV Vòng tròn Õ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cs x x x x x x x x Gv Hàng dọc 2 hàng dọc * Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc, GV quan sát sửa sai sót cho HS các tổ . * Cho HS cả lớp tập lại theo đội hình 2ø hàng dọc. b) Trò chơi : “Trò chơi bòt mắt bắt dê”: - GV Nêu tên trò chơi. - GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi. - GV cho một nhóm HS làm mẫu cách chơi. -Tổ chức cho HS cả lớp cùng chơi. -GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng đứng nhún nhịp hát. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. -GV hô giải tán. 5-7p 4-6p Vòng tròn Vòng tròn “Khoẻ” TUẦN :4 Tiết :7 ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” I.Mục tiêu : - Biết cách đi đều vòng phải vòng trái đúng hướng . - Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi. II.Đòa điểm – phương tiện : Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi và vẽ sân chơi trò chơi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Đònh lượn g Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu : -Học sinh tập hợp lớp, ổn đònh: điểm 4-6p x x x x x x x x x x x x x x [...]... động tác * Cho cán sự lớp lên hô nhòp cho cả lớp tập, GV theo dõi sửa sai cho các em -Tập phối hợp cả 3 động tác vươn thở , tay , chân + GV hô nhòp cho cả lớp tập + Cán sự vừa tập vừa hô nhòp cho cả lớp tập 4 hàng ngang so le 12(4x8) 23(2x8) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cs x x x x x x x x x Gv Lần 1 Lần 2 4 hàng ngang so le Lần 3 Lần 4 3-4p Từng tổ 3 lần 4 5phút +Cán sự chỉ hô nhòp cho cả lớp tập, GV quan... tác và quan sát HS tập + Cho cán sự lớp lên vừa tập vừa hô nhòp cho cả lớp tập theo, GV theo dõi sửa sai cho các em * Chú ý : Khi tập động tác lưng bụng lúc đầu nên yêu cầu HS thẳng chân, thân chưa cần gập sâu mà qua mỗi lần tập GV yêu cầu HS gập sâu hơn một chút - GV điều khiển kết hợp cho HS tập ôn cả 4 động tác cùng một lượt - Cán sự lớp điều khiển hô nhòp để HS cả lớp tập -GV chia tổ tập luyện... sai sót cho HS các tổ -Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn GV cùng HS quan sát, nhận xét , đánh giá GV sửa chữa sai sót , biểu dương các tổ thi đua tập tốt + GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố b) Trò chơi : “Con cóc là cậu ông trời xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cs x x x x x x x x x Gv Lần 1 Lần 2 4 hàng ngang so le Lần 3 Lần 4 3-4p 3 lần 4 5phút Từng 1 lần 1 lần tổ tập... HS tập Cho cán sự lớp lên vừa tập vừa hô nhòp cho cả lớp tập theo, GV theo dõi sửa sai cho các em HS tập tương đối thuộc bài GV không làm mẫu chỉ hô nhòp cho HS tập Đònh lượng 4- 7p 2-3p Phương pháp tổ chức xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Cs x x x x x x x GV 2-3p Hàng ngang so le 1-2p 1-2p 18-22p 14- 16p 1(2x8) 2(4x8) 3-4p 5-7p xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cs x x x x x x x x x Gv Lần 1 Lần 2 2(2x8) 4 hàng ngang... hàng ngang so le Lần 3 Lần 45 2(2x8) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cs x x x x x x x x x -GV điều khiển kết hợp cho HS tập ôn cả 5 động tác cùng một lượt -Cán sự lớp điều khiển hô nhòp để HS cả lớp tập -GV chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ -Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn GV cùng HS quan sát, nhận xét, đánh giá GV sửa chữa sai... Bài cũ 3 động tác vừa học Gv nhận xét xxxxxxxx đánh giá 18 – xxxxxxxx 2 Phần cơ bản 22 p xxxxxxxx a) Bài thể dục phát triển chung cs x x x x x x x x x 14 – * Ôn các động tác vươn thở tay và 15 p chân Gv +GV hô nhòp cho HS tập 3 động tác 2(2 x +Mời cán sự lên hô nhòp cho cả lớp 8) tập, GV quan sát để uốn nắn, sửa sai cho HS (Chú ý : Sau mỗi lần tập GV 4 hàng ngang so le nên nhận xét kết quả lần tập... cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt b) Trò chơi : “Bỏ khăn”: -GV tập hợp HS theo đội hình chơi -Nêu tên trò chơ.i 6-Học sinh nêu lại cách chơi và luật 8p chơi -GV cho cán sự điều khiển cho cả lớp cùng chơi -GV quan sát, nhận xét, biểu Gv dương HS tích cực trong khi chơi 3 Phần kết thúc: 5-GV cho cả lớp. .. nêu lại cách chơi và luật chơi -GV cho cán sự điều khiển cho cả lớp cùng chơi -GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS tích cực trong khi chơi 3 Phần kết thúc: 5-7p Gv -GV cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp 2-4p -GV cùng học sinh hệ thống bài học 2-3p -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.ơn quay trái quay phải ,quay sau -GV hô giải tán -HS chuyển thành đội hình vòng tròn -HS... chước + Gv tập học sinh tập theo +Cán sự điều khiển học sinh tập gv quan sát sửa sai -GV điều khiển kết hợp cho HS tập 2 động tác cùng một lượt -Cán sự lớp điều khiển hô nhòp để HS cả lớp tập -GV chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ -Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn GV cùng HS quan sát, nhận xét, đánh giá GV sửa chữa sai sót, biểu... hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các p HS đứng theo đội hình 4 tổ thi đua trình diễn GV quan sát, hàng ngang nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt -GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố b) Trò chơi : “Bỏ khăn”: -GV tập hợp HS theo đội hình chơi -Nêu tên trò chơi -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi -Cho một nhóm HS ra làm mẫu cách chơi -Tổ chức cho cả lớp . Ể DỤC :LỚP 4 Thời gian :35p TUẦN 1 Tiết 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC” I. Mục tiêu : - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4và. thiệu chương trình thể dục lớp 4: -GV giới thiệu tóm tắt : Thời lượng học 2 tiết / 1tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết. Nội dung bao gồm : Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung,. * Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt. * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4, Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 4,