0

Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2

65 1,870 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:37

Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni Giáo án môn Thể Dục lớp 3 TUN 1 : TIT 1 Giới thiệu chơng trình Trò chơi Nhanh lên bạn ơi I. Mục tiêu: - Phổ biến một số qui định khi tập luyện. Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng. - Giới thiệu chơng trình môn học. Yêu cầu học sinh biết đợc các điểm cơ bản của chơng trình , có thái độ đúng và tinh thần tập luyện tích cực. - Chơi trò chơi Nhanh lên bạn ơi. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tơng đối chủ động. II. Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Nh a nng sạch sẽ, thoáng mát, an toàn. - Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức I. Phần mở đầu : 1.Nhận lớp: -Tập trung,ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số. -Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết học. -Kiểm tra sức khỏe học sinh. 5 2 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ************* ************* ************* ************* 2.Khởi động: -Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát. -Tập bài thể dục phát triển chung của lớp 2. 3 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV quan sát, sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * II.Phần cơ bản: 1.Phân công tổ nhóm tập luyện ,chọn cán sự môn học: 25 3 - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. - Đa ra 1 số tên bạn để lớp quyết định chọn. Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni - Mỗi tổ của lớp học là 1 tổ tập luyện. - Quy định khu vực tập của tổ mỗi khi chia nhóm ôn tập. - CS là 1 nam, 1 nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, học tập khá, có uy tín với các bạn. 2.Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ biến nội dung yêu cầu môn học. - Phải tập hợp ngoài sân dới sự điều khiển của CS. - Trang phục phải gọn gàng, nên đi giầy dép có quai hậu, không đi dép lê. - Bắt đầu giờ học đến khi kết thúc giờ học ai muốn ra, vào lớp phải xin phép. Khi GV cho phép mới đợc ra, vào lớp . - GV hớng dẫn HS chỉnh trang phục gọn gàng. 3.Chỉnh đốn trang phục,vệ sinh tập luyện. 4.Chơi trò chơi Nhanh lên bạn ơi . 5.Ôn lại một số động tác đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1,2: - Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số,quay phải(trái), đứng nghiêm (nghỉ) ,dàn hàng,dồn hàng 4 4 7 7 ************* ************* ************* ************* - HS chú ý lắng nghe, hỏi lại những điều cha hiểu. - GV nhắc lại trò chơi, tổ chức cho HS chơi. ************* ************* ************* ************* - GV điều khiển cả lớp thực hiện. ************* ************* ************* ************* III.Phần kết thúc: 1.Thả lỏng: -Đi thờng theo nhịp 1-2,1-2; và hát. 2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài 3.Bài về nhà:Ôn đội hình đội ngũ. 4.Xuống lớp. 5 - GV nhận xét ngắn gọn, hớng dẫn HS thực hiện. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 02 Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ Trò chơi Nhóm ba nhóm bảy I. Mục tiêu: - Ôn tập một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1,2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng trật tự,theo đúng đội hình tập luyện. Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni - Chơi trò chơi Nhóm ba nhóm bảy. Các em đã học ở lớp 2. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia đúng luật. II. Địa điểm _Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát. - Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi. III.Nội dung_Ph ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức I. Phần mở đầu : 1.Nhận lớp: -Tập trung,ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số. -Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học. -Kiểm tra sức khỏe học sinh. 5 2 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ************* ************* ************* ************* 2.Khởi động: - Vừa giậm chân tại chỗ vừa đếm theo nhịp. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên của trờng. - Chơi trò chơi Làm theo hiệu lệnh. 3 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV quan sát, sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * II.Phần cơ bản: 1 Ôn tập hợp hàng dọc,quay phiải,quay trái,đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng,dồn hàng, cách chào,báo cáo,xin phép ra vào lớp. 25 17 - GV phổ biến ngắn gọn yêu cầu. - CS điều khiển cả lớp thực hiện. GV quan sát nhắc nhở. Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức - Cả lớp tập. - Chia nhóm tập. ************* ************* ************* ************* - Tổ trởng điều khiển các bạn thực hiện. ************* ************* ************* ************* Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni 2.Chơi trò chơi Nhóm ba nhóm bảy 8 - GV nhắc lại trò chơi, tổ chức cho HS chơi. III.Phần kết thúc: 1.Thả lỏng: - Đi thờng theo nhịp 1-2,1-2; và hát. 2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài 3.Bài về nhà:Ôn động tác hai tay chống hông. 4.Xuống lớp. 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện. - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu. Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 03 Ôn đi đều Trò chơi Kết bạn I. Mục tiêu: - Ôn tập đi đều theo 1-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng và theo đúng nhịp hô của giáo viên. - Ôn đi kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang). Yêu cầu đợc động tác ở mức tơng đối đúng. - Chơi trò chơi Kết bạn. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia vào trò chơi chủ động. II. Địa điểm _Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát. - Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung _Ph ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni I. Phần mở đầu : 1.Nhận lớp: -Tập trung,ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số. -Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết học. -Kiểm tra sức khỏe học sinh. 5 2 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ************* ************* ************* ************* 2.Khởi động: - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trờng. - Trò chơi Làm theo hiệu lệnh II.Phần cơ bản: 1.Tập đi đều theo 1-4 hàng dọc. 3 25 8 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV quan sát, sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn, điều khiển cả lớp thực hiện. Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức ************* ************* ************* ************* 2.Ôn động tác đi kiễng gót hai tay chống hông(dang ngang): * KL Động tác đi kiễng gót hai tay chống hông(dang ngang)bắt đầu. Thôi. 10 - GV thị phạm, sửa chữa động tác sai. ************* ************* ************* ************* 3.Chơi trò chơi Kết bạn : 7 - GV hớng dẫn trò chơi, tổ chức chơi cho HS. Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni III.Phần kết thúc: 1.Thả lỏng: -Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát. 2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài 3.Bài về nhà:Ôn đi đều,đi kiễng gót hai tay chống hông. 4.Xuống lớp. 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện. - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu. Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 04 Ôn bài RLTT, KNVĐCB Trò chơi Tìm ngời chỉ huy I. Mục tiêu: - Ôn tập đi đều theo 1-4 hàng dọc; đi kiễng gót hai tay chống hông, dang ngang, đi theo vạch kẻ,đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối chính xác. - Học trò chơi Tìm ngời chỉ huy. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và bớc đầu biết tham gia vào trò chơi. II.Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát. - Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp: Nội dung-Yêu cầu Địnhlợng Phơng pháp Tổ chức I. Phần mở đầu : 1.Nhận lớp: -Tập trung,ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số. -Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết học. -Kiểm tra sức khỏe học sinh. 7 2 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ************* ************* ************* ************* Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni 2.Khởi động: -Đứng tại chỗ,vỗ tay,hát. - Giậm chân tại chỗ,đếm theo nhịp. -Trò chơi Có chúng em - Chạy chậm xung quanh sân 80- 100m. 5 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV quan sát, sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Nội dung Yêu cầu Địnhlợng Phơng pháp Tổ chức II.Phần cơ bản: 1.Ôn đi đều theo 1-4 hàng dọc. 23 5 - GV hớng dẫn, điều khiển cả lớp thực hiện. ************* ************* ************* ************* 2.Ôn động tác đi kiễng gót hai tay chống hông(dang ngang). 3.Ôn phối hợp đi theo vạch kẻ thẳng,đi nhanh chuyển sang chạy. 5 5 - GV thị phạm, sửa chữa động tác sai. ************* ************* ************* ************* 4.Học trò chơi Tìm ng ời chỉ huy -Trò chơi Chạy tiếp sức 8 - GV nêu tên, giải thích trò chơi, tổ chức chơi cho HS. Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni III.Phần kết thúc: 1.Thả lỏng: -Đi thờng theo nhịp và hát. 2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài 3.Bài về nhà: Ôn ĐHĐN 4.Xuống lớp. 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện. - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu. Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 05 Tập hợp hàng ngang dóng hàng ,điểm số I. Mục tiêu: - Ôn tập: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu học sinh thực hiện thuần thục những kĩ năng nàỷơ mức tơng đối chủ động. - Học tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng. - Chơi trò chơi Tìm ngời chỉ huy.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia vào trò chơi. II.Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát. - Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi. III.Nội dung_Ph ơng pháp lên lớp: Nội dung-Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức I. Phần mở đầu : 1.Nhận lớp: -Tập trung,ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số. -Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết học. -Kiểm tra sức khỏe học sinh. 7 2 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ************* ************* ************* ************* 2.Khởi động: - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. - Chạy chậm một vòng quanh sân. - Chơi trò chơi Chạy tiếp sức 5 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV quan sát, sửa sai. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni Nội dung-Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức II.Phần cơ bản: 1. Ôn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng,điểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng,dồn hàng. 23 5 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV quan sát, sửa động tác sai. ************* ************* ************* ************* 2 Học tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số. - Tập theo tổ. - Thi đua giữa các tổ. 10 - GV gới thiệu, thị phạm. - HS tập các động tác riêng lẻ, tập phối hợp. ************* ************* ************* ************* 3.Chơi trò chơi Tìm ng ời chỉ huy : 8 - GV nhắc tên, cách chơi, tổ chức cho HS chơi. III.Phần kết thúc: 1.Thả lỏng: -Đi thờng theo nhịp và hát. 2.Nhận xét giờ học,hệ thống bài 3.Giao bài về nhà: Ôn ĐHĐN 4.Xuống lớp. 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện. - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu. Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 06 Ôn đội hình đội ngũ I. Mục tiêu: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng. - Ôn động tác đI đều từ 1-4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng. - Chơi trò chơi Tìm ngời chỉ huy. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia vào trò chơi một cách tơng đối chủ động. II. Địa điểm Ph ơng tiện tập luyện: - Địa điểm: Sân trờng sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn, thoáng mát. - Phơng tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung Ph ơng pháp lên lớp: Nội dung Yêu cầu Định lợng Phơng pháp Tổ chức I. Phần mở đầu : 1.Nhận lớp: -Tập trung,ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số. -Phổ biến,nhiệm vụ,yêu cầu tiết học. -Kiểm tra sức khỏe học sinh. 7 2 - CS điều khiển cả lớp thực hiện. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. ************* ************* ************* ************* 2.Khởi động: - Đứng tại chỗ xoay các khớp vừa đếm to theo nhịp. - Trò chơi Chui qua hầm - Chạy chậm xung quanh sân 80- 100m. 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** II.Phần cơ bản: 1.Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng, điểm số. 23 5 - GV điều khiển mẫu cho cả lớp tập. - CS điều khiển các bạn thực hiện. ************* ************* ************* ************* Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 [...]... nghe thực hiện đúng theo yêu cầu 2. Nhận xét giờ học,hệ thống bài 3. Giao bài về nhà: Ôn 2 động tác đã học 4.Xuống lớp Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 19 Động tác chân và lờn của bài thể dục phát triển chung I Mục tiêu: - Ôn động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng - Ôn động tác chân và lờn của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực... Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni III.Phần kết thúc: 1.Thả lỏng: - Đi thờng theo nhịp và hát 5 2. Nhận xét giờ học,hệ thống bài - GV hớng dẫn HS thực hiện - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3. Giao bài về nhà: Ôn 4 động tác đã học * * 4.Xuống lớp Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 20 Ôn bài thể dục. .. : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni II Phần cơ bản: 1.Ôn đi chuyển hớng phải, trái - Tập theo tổ - Cả lớp thực hiện - Cả lớp thực hiện có thi đua giữa các tổ Nội dung Yêu cầu 23 13 - GV phổ biến yêu cầu thực hiện - Tổ trởng điều khiển tổ thựchiện - GV điều khiển cả lớp thực hiện - CS điều khiển cả lớp thực hiện Định lợng Phơng... * * * * * * 4.Xuống lớp Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 18 Ôn hai động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung I Mục tiêu: - Ôn động tác vơn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối đúng - Chơi trò chơi Chim về tổ.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng... ,chân, lờn của bài thể dục phát triển chung Nội dung Yêu cầu -Tập liên hoàn 2 động tác vơn thở và tay -Ôn động tác chân -Ôn động tác lờn -Tập liên hoàn 2 động tác chân và lờn 23 10 Định lợng Phơng pháp Tổ chức - Tổ trởng điều khiển tổ thực hiện - GV quan sát nhắc nhở sửa động tác sai ************* ************* 2. Tập 4 động tác thể dục đã học Ôn 4 động tác thể dục đã học 7 3 lần *************... toàn - GV hớng dẫn HS thực hiện - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu 2. Nhận xét giờ học,hệ thống bài 3. Giao bài về nhà: Ôn luyện đi vợt chớng ngại vật và đi đều 4.Xuống lớp Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 12 Đi chuyển hớng phải,trái Trò chơi Mèo đuổi chuột Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni I Mục tiêu: - Tiếp tục ôn tập tập hợp hàng... Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni III.Phần kết thúc: 1.Thả lỏng: -Đi thờng theo nhịp và hát 5 2. Nhận xét giờ học,hệ thống bài - GV hớng dẫn HS thực hiện - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3. Giao bài về nhà: Ôn luyện đi vợt chớng ngại vật * * 4.Xuống lớp Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 10... chức cho HS chơi - GV hớng dẫn HS thực hiện - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu 2. Nhận xét giờ học,hệ thống bài 3. Giao bài về nhà: Ôn luyện đi vợt chớng ngại vật và đi đều 4.Xuống lớp Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 11 Ôn đi vợt chớng ngại vật I Mục tiêu: - Tiếp tục ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng... -Đi thờng theo nhịp và hát 2. Nhận xét giờ học,hệ thống bài 3. Giao bài về nhà: Ôn ĐHĐN 4.Xuống lớp 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 07 Ôn đội hình đội ngũ Trò chơi Thi xếp hàng Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni... vần điệu, tổ chức cho HS chơi - HS chơi trật tự, at toàn - GV hớng dẫn HS thực hiện - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu 2. Nhận xét giờ học,hệ thống bài 3. Giao bài về nhà: Ôn đi chuyển hớng phải, trái 4.Xuống lớp Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn số: 13 Ôn đi chuyển hớng phải,trái Trò chơi Mèo đuổi chuột I Mục tiêu: - Tiếp tục ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng.Yêu cầu biết và thực . thả lỏng. 2. Nhận xét giờ học,hệ thống bài 3. Giao bài về nhà 4.Xuống lớp. 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện. - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu. Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài soạn. ngũ. 4.Xuống lớp. 5 - GV nhận xét ngắn gọn, hớng dẫn HS thực hiện. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo án môn Thể Dục lớp 3 Bài. lớp. 5 - GV hớng dẫn HS thực hiện. - HS chú ý lắng nghe thực hiện đúng theo yêu cầu. Giỏo viờn : Ngụ ỡnh Vn Giỏo ỏn th dc Lp 3 Trng tiu hc Kim ng Dng Ni H ụng H Ni Giáo án môn Thể Dục lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2,