0

GIÁO ÁN tHỂ DỤC LỚP 3 CẢ NĂM

50 1,173 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:37

Tuần 1 BÀI 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI” Mục tiêu: Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập luyên trong giờ học thể dục lớp 3. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát, sau đó tập bài thể dục phát triển chung lớp 2. (3-4 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) GV giới thiệu cùng cả lớp chương trình thể dục lớp 3. (4-5 phút) Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Một số nội quy tập luyệnc. Biên chế tổ, chọn cán sự. (2-3 phút) Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” (5-6 phút) Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo nhịp và hát (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài (1 phút) - GV nhận xét gời học và giao bài tập về nhà (1 phút) 2. Hoạt động ứng dụng - Em hãy kể lại với bố mẹ một số nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 3 và một số quy định trong giờ học thể dục lớp 3. - Em hãy hướng dẫn cho các bạn (anh, chị, em) trong làng xóm và cùng các bạn tổ chức chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Tuần 1 BÀI 2 ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “NHÓM BA, NHÓM BẢY” 1 Mục tiêu: Biết tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Vừa giậm chân tại chỗ vừa đếm theo nhịp. (1 phút) - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên (40-50m) * Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”. (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, theo tổ) Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ (8-10 phút) Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy” (6-8 phút) Hoạt động 4: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đứng vỗ tay và hát. - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2. Hoạt động ứng dụng - Ứng dụng vào tập trung đầu các giờ sau, xếp hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp…. - Ứng dụng quy phải, quay trái để triển khai đội hình tập các nội dung khác . - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Tuần 2 BÀI 3 ĐI THƯỜNG THEO NHỊP TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” Mục tiêu: Bước đầu biết cách đi thường theo nhịp và biết dóng thẳng hàng trong khi đi. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 2 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. (1 phút) - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên (40-50m) * Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”. (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, theo tổ) Đi thường theo nhịp (8-10 phút) Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Kết bạn” (6-8 phút) Hoạt động 4: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát. (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2. Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện ở nhà. - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Rèn luyện phản xạ Tuần 2 BÀI 4 ÔN BÀI TẬP RLTT VÀ KNVĐCB TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” Mục tiêu: Bước đầu biết cách đi thường theo nhịp và biết dóng thẳng hàng trong khi đi. Biết cách đi nhanh chuyển sang chạy. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. (1 phút) 3 - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. (1 phút) - Trò chơi “Có chúng em”. (2 phút) * Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên (80-100m) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) Đi thường theo nhịp (3-4 phút) Hoạt động 3: Phần cơ bản (Chia tổ) Đi nhanh chuyển sang chạy (3-4 phút) Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (6-8 phút) Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo nhịp và hát. (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2. Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện ở nhà. - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Tuần 3 BÀI 5 TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ Mục tiêu: Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. (1 phút) - Chạy chậm sung quanh sân tập (80-100m) * Trò chơi “Chạy tiếp sức”. (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng (5-6 Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ) 4 Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (10-12 phút)Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (6-8 phút) Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo nhịp và hát. (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2. Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện ở nhà. - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Tuần 3 BÀI 6 ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Mục tiêu: Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Biết cách đi thường theo nhịp. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Xoay các khớp. (2 phút) - Chạy chậm sung quanh sân tập (100-120m) * Trò chơi “Chui qua hầm”. (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ) Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số (8-10 phút) Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Ôn đi thường theo nhịp. (5-6 phút) Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (6-8 phút) 5 Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo nhịp và hát. (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2. Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện ở nhà. - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. Tuần 4 BÀI 7 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” Mục tiêu: Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát. (1 phút) - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên (100-120m) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ) Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái (8-10 phút) Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Thi xếp hàng” (8-10 phút)Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng. (1 phút) - GV cùng h/s hệ thống bài. - GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2. Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc… Dưới sự hướng dẫn của gia đình em hãy tập luyện ở nhà. - Tự tổ chức chơi cùng các bạn ở làng xóm. 6 Tun 4 BI 8 đi vợt chớng ngại vật - Trò chơi Thi xếp hàng Mc tiờu: Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. Bớc đầu biết cách đi vợt chớng ngại vật thấp. - Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn khi ng (C lp) - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. (1 phỳt) - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trờng(100-120m) * Chơi trò chơi Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. GV giải thích lại cách chơi, luật chơi rồi tổ chức cho học sinh chơi (2 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) Tp hp hng ngang, dúng hng, im s. (6-8 phỳt) Hot ng 3: Phn c bn (C lp) i vt chng ngi vt thp. (10-12 phỳt) Hot ng 4: Phn c bn (C lp) Trũ chi Thi xp hng (5-7 phỳt)Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - Đi thờng theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng. (1 phỳt) - GV cùng học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn t th, tỏc phong chng chc Di s hng dn ca gia ỡnh em hóy tp luyn nh. - T t chc chi cựng cỏc bn lng xúm. Tun 5 7 BI 9 ễn đi vợt chớng ngại vật Mc tiờu: Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, im s, quay phi, quay trỏi. Biết cách đi vợt chớng ngại vật thấp. - Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn khi ng (C lp) - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. (1 phỳt) - Chơi trò chơi Cú chỳng em. GV giải thích lại cách chơi, luật chơi rồi tổ chức cho học sinh chi (2 phỳt) * Chạy chm theo vũng trũn rng (1 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) Tp hp hng ngang, dúng hng, im s, quay phi, quay trỏi. (5-7 phỳt) Hot ng 3: Phn c bn (C lp) i vt chng ngi vt thp. (8-10 phỳt) Hot ng 4: Phn c bn (C lp) Trũ chi Thi xp hng (6-8 phỳt) Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - Đi thờng theo nhp v hỏt. (1 phỳt) - GV cùng học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn t th, tỏc phong chng chc Di s hng dn ca gia ỡnh em hóy tp luyn nh. - T t chc chi cựng cỏc bn lng xúm. Tun 5 8 BI 10 TRề CHI MẩO UI CHUT Mc tiờu: Biết cách đi vợt chớng ngại vật thấp. - Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi Mốo ui chut. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn khi ng (C lp) - Chy chm theo mt hng dc trờn a hỡnh t nhiờn sung quanh sõn tp (2 phỳt) - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. (1 phỳt) - Chơi trò chơi Qua ng li. GV giải thích lại cách chơi, luật chơi rồi tổ chức cho học sinh chi (2 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) i vt chng ngi vt thp. (8-10 phỳt) Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi Mốo ui chut (8-10 phỳt)Hot ng 4: Phn kt thỳc (C lp) - Đng v tay v hỏt. (1 phỳt) - GV cùng học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn t th, tỏc phong chng chc Di s giỳp ca gia ỡnh em hóy chun b sõn tp v tp luyn nh. - T t chc chi cựng cỏc bn lng xúm. Tun 6 BI 11 ễN I VT CHNG NGI VT THP 9 Mc tiờu: Biết cách đi vợt chớng ngại vật thấp. - Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi Mốo ui chut. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn khi ng (C lp) - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. (1 phỳt) - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. (1 phỳt) - Chơi trò chơi Chui qua hầm. GV giải thích lại cách chơi, luật chơi rồi tổ chức cho cỏc em chi (2 ln) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) i vt chng ngi vt thp. (8-10 phỳt) Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi Mốo ui chut (8-10 phỳt) Hot ng 4: Phn kt thỳc (C lp) - i theo vũng trũn, va i va th lng v hớt th sõu. (1 phỳt) - GV cùng học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn t th, tỏc phong chng chc Di s giỳp ca gia ỡnh em hóy chun b sõn tp v tp luyn nh. - T t chc chi cựng cỏc bn lng xúm. Tun 6 BI 12 I CHUYN HNG PHI TRI TRề CHI MẩO UI CHUT Mc tiờu: Bc u bit cỏch i chuyn hng phi trỏi. - Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi Mốo ui chut. 10 [...]... cỏc bn lng xúm Tun 18 BI 36 S KT HC K I TRề CHI UA NGA 32 Mc tiờu: Nm c nhng ni dung c bn ó hc trong hc k I - Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi ua nga 1 Hot ng c bn Hot ng 1: Phn khi ng (C lp) - Chy chm thnh mt hng dc sung quanh sõn tp (1 phỳt) - Trũ chi Kt bn (2 phỳt) * ễn bi th dc phỏt trin chung (1 ln 2x8 nhp) Hot ng 2: Phn c bn (C lp) S kt hc k I (12-14 phỳt) Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi... học và giao bài tập về nhà (1 phỳt) 2 Hot ng ng dng - Di s hng dn ca gia ỡnh em hóy tp luyn mt s ni dung ó hc trong hc k I nh - T t chc chi trũ chi ua ngacựng cỏc bn lng xúm Tun 19 BI 37 TRề CHI TH NHY Mc tiờu: 33 Bit i theo vch k thng, i hai tay chng hụng, i king gút, i vt chng ngi vt thp, i chuyn hng phi trỏi ỳng cỏch Bc u bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Th nhy 1 Hot ng c bn Hot ng 1: Phn... chi Th nhycựng cỏc bn lng xúm Tun 19 BI 38 I HèNH I NG - TRề CHI TH NHY Mc tiờu: 34 Thc hin c tp hp hng ngang nhanh, trt t, dúng thng hng ngang, im ỳng s ca mỡnh v trin khai i hỡnh tp bi th dc Bc u bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Th nhy 1 Hot ng c bn Hot ng 1: Phn khi ng (C lp) - H/s chy chm thnh mt hng dc xung quanh sõn tp (1 phỳt) - Trũ chi Chui qua hm (3 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia... nhp theo hng dc Bc u bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Th nhy 35 1 Hot ng c bn Hot ng 1: Phn khi ng (C lp) - H/s chy chm thnh mt hng dc xung quanh sõn tp (1 phỳt) - Gim chõn ti ch m to theo nhp (1 phỳt) - Trũ chi Chui qua hm (3 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) ễn tp hp hng ngang, dúng hng, im s, i u theo nhp (14 phỳt) Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi Th nhy (8 phỳt) Hot ng 4: Phn kt thỳc... xúm 26 Tun 15 BI 30 BI TH DC PHT TRIN CHUNG Mc tiờu: Thc hin c bn ỳng cỏc ng tỏc ca bi th dc phỏt trin chung - Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi ua nga 1 Hot ng c bn Hot ng 1: Phn khi ng (C lp) - Chy chm thnh mt vũng trũn sung quanh sõn tp (1 phỳt) - Xoay cỏc khp (1 phỳt) - Trũ chi Lm theo hiu lnh (2 ln) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) ễn bi th dc phỏt trin chung (12 phỳt) Hot ng 3: Phn c bn (C... bài tập về nhà (1 phỳt) 2 Hot ng ng dng - Rốn luyn sc khe, t th, tỏc phong Di s giỳp ca gia ỡnh em hóy tp luyn cỏc ng tỏc nh - T t chc chi trũ chi Con cúc l cu ụng tricựng cỏc bn lng xúm Tun 17 BI 33 ễN BI TP RẩN LUYN T TH V K NNG VN NG C BN TRề CHI CHIM V T Mc tiờu: 29 Bit cỏch tp hp hng ngang, dúng thng hng ngang, im ỳng s ca mỡnh Bit cỏch i vt chng ngi vt thp, i chuyn hng phi trỏi - Bit cỏch... sc khe, t th, tỏc phong Di s giỳp ca gia ỡnh em hóy tp luyn cỏc ng tỏc nh - T t chc chi trũ chi Chim v tcựng cỏc bn lng xúm Tun 17 BI 34 ễN I HèNH I NG - BI TP RẩN LUYN T TH V K NNG VN NG C BN Mc tiờu: Bit cỏch tp hp hng ngang, dúng thng hng ngang, im ỳng s ca 30 mỡnh Bit cỏch i theo hng dc theo nhp Bit cỏch i vt chng ngi vt thp, i chuyn hng phi trỏi - Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Mốo ui... Hot ng ng dng - Rốn luyn sc khe, t th, tỏc phong Di s giỳp ca gia ỡnh em hóy tp luyn cỏc ng tỏc nh - T t chc chi trũ chi Mốo ui chutcựng cỏc bn lng xúm Tun 18 BI 35 ễN I HèNH I NG - BI TP RẩN LUYN T TH V K NNG VN NG C BN Mc tiờu: 31 Bit cỏch tp hp hng ngang, dúng thng hng ngang, im ỳng s ca mỡnh Bit cỏch i vt chng ngi vt thp, i chuyn hng phi trỏi - Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Mốo ui chut... hng phi trỏi - Bc u biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi Chim v t 13 1 Hot ng c bn Hot ng 1: Phn khi ng (C lp) - Chy chm theo hng dc sung quanh sõn tp (1 phỳt) - Gim chõn ti ch m to theo nhp (1 phỳt - Trũ chi Kộo ca la x GV iu khin cỏc em chi (2 ln) Hot ng 2: Phn c bn (C lp) Tp hp hng ngang, dúng hng (5-7 phỳt) Hot ng 3: Phn c bn (C lp, chia t) ễn i chuyn hng phi trỏi (6-8 phỳt) Hot ng 4: Phn... chung - Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Nhúm 3 nhúm by 1 Hot ng c bn Hot ng 1: Phn khi ng (C lp) - Gim chõn ti ch v tay theo nhp v hỏt (1 phỳt) * Chy trờn a hỡnh t nhiờn (1 phỳt) - ng thnh vũng trũn khi ng xoay cỏc khp (1 phỳt) - Trũ chi Chui qua hm (2 ln) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) ễn 5 ng tỏc ó hc ca bi th dc phỏt trin chung (7-8 phỳt) Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Hc ng tỏc ton thõn ca bi th . tập bài thể dục phát triển chung lớp 2. (3- 4 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) GV giới thiệu cùng cả lớp chương trình thể dục lớp 3. (4-5 phút) Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Một số. cơ bản (Cả lớp) Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung (10-12 phút) Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Chim về tổ” (6-8 phút) Hoạt động 4: Phần kết thúc (Cả lớp) -. động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung (5-6 phút) Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Học động tác chân và lườn của bài thể dục phát triển chung. Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN tHỂ DỤC LỚP 3 CẢ NĂM, GIÁO ÁN tHỂ DỤC LỚP 3 CẢ NĂM,