0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 1

2 288 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 15:50

Lớp Tiết PPCT BÀI 1: ÔN GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH – TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI !” I - MỤC TIÊU: - Giới thiệu ND chương trình môn học  Biết điểm CB chương trình số nội quy tập luyện - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”  Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: chọn nơi thoáng mát, phẳng, vệ sinh sân tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV tập trung lớp khoảng – hàng dọc, sau quay phải quay trái nghe phổ biến nội dung, yêu cầu học - GV nhắc lại nội dung bản, quy đònh tập luyện lớp - Giậm chân chỗ vỗ tay theo nhòp hát 2/ Phần bản: - Phân công tổ nhóm tập luyện, chọn cán môn học + Có thể dùng biên chế tổ lớp học quy đònh khu vực tập + Cán môn học nên chọn em nhanh nhẹn hoạt bát, học tập cán lớp - Nhắc lại nội quy tập luyện phổ biến nội dung yêu cầu học + Những nội quy tập luyện đẫ rèn luyện lớp cần tiếp tục củng cố hoàn thiện Định lượng Số Lần Thời Gian lần (6’ – 8’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ – lần (18’ – 20’) 10’ – 12’ Phương Pháp Tổ Chức                - + HS phải tích cực tham gia tập luyện, bảo đảm an toàn kỉ luật học tập Chỉnh đốn trang phục, vệ sinh tập luyện Trò chơi “Nhanh lên bạn !” + GV nêu tên, nhắc lại cách chơi, sau cho HS chơi thử chơi thức + Có nhận xét, tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Đứng vỗ tay hát - GV HS hệ thống - Nhận xét học giao tập nhà     – lần 6’ – 7’  lần ‘’ ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’      ... Có nhận xét, tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Đứng vỗ tay hát - GV HS hệ thống - Nhận xét học giao tập nhà     – lần 6’ – 7’  lần ‘’ ‘’ (4’ – 6’) 1 – 2’ ‘’ ‘’  
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 1 , Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 1 ,