0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 3

2 216 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 15:50

Lớp Tiết PPCT BÀI 3: ÔN ĐI THƯỜNG THEO NHỊP – TRÒ CHƠI “NHÓM BA NHÓM BẢY” I - MỤC TIÊU: - Đi theo nhòp – hàng dọc  Biết đầu biết cách – hàng dọc theo nhòp ( nhòp bước chân trái, nhòp bước chân phải, biết cách dóng hàng cho thẳng - Trò chơi: “Tìm người huy” Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẻ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò còi III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàn theo hàng dọc sân trường - Đứng chỗ xoay khớp - Trò chơi khởi động 2/ Phần bản: - Tập thường theo – hàng dọc + GV làm mẫu, sau cho lớp tập thường theo nhòp GV quan sát, sửa sai + Cán hô nhòp, GV quan sát, sửa sai cho HS - Chơi trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy” + GV nêu tên, giải thích cách chơi, sau cho lớp chơi thử chơi thức + Có thi đua thưởng phạt + Có nhận xét, tuyên dương Định lượng Số lần Phương Pháp Tổ Chức lần Thời gian (6’ – 8’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’     ‘’ ‘’ ‘’  – lần (18’ – 20’) 8’ – 10’ – lần 8’ – 10’ 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng khớp - GV HS hệ thống bài, nhận xét giao tập nhà lần ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’      .. .3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng khớp - GV HS hệ thống bài, nhận xét giao tập nhà lần ‘’ (4’ – 6’) 1’
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 3 , Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 3 ,