0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 3

Giáo án thể dục lớp 5 cả năm nhá các thầy nhớ cảm ơn em cái cho lần sau em lại gửi bài nhá

Giáo án thể dục lớp 5 cả năm nhá các thầy nhớ cảm ơn em cái cho lần sau em lại gửi bài nhá

... ngày tháng năm GIÁO VIÊN BỔ SUNG : ƠN TẬP ĐỘNG TÁC V ƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH,TỒN THÂN TRỊ CHƠI: “CHẠY NHANH THEO SỐ” Tiết 3: Thể dục: Bài 22 I MỤC ĐÍCH – U CẦU: - Ơn lại năm động tác v ơn thở, ... a) - Ơn lại nhảy dây kiểu chân trước 15 - Lần tập động tác chân sau : -3 lần, lần động tác - Lần – tập liên hồn động x nhịp tác b) - Ơn di chuyển tung bắt bóng : -3 lần, lần động tác - Lần tập ... a) - Ơn lại nhảy dây kiểu chân trước 15 - Lần tập động tác chân sau : -3 lần, lần động tác - Lần – tập liên hồn động x nhịp tác b) - Ơn di chuyển tung bắt bóng : -3 lần, lần động tác - Lần tập...
 • 60
 • 11,542
 • 144
Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)

Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)

... áo thể thao thể dục - Không mặc váy thể dục Biên chế tổ luyện tập: - Lớp chia thành hàng, đứng từ cao đến thấp dần Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang - Khi phân tổ luyện tập quay vòng, lớp ... Bài thể dục phát triển chung: 16 lần lần 2x8 a Học mới: + Động tác vươn thở (SGV TD6 - Tr 23) Giáo viên học sinh lớp quan sát, nêu nhận xét Sau giáo viên nhắc lại điểm để học sinh nắm vững Lớp ... chung Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương Giáo án Lớp 21 Bài thể dục: Nhằm rèn luyện nhóm cơ, khớp thể, góp phần phát triển thể lực chung rèn luyện tư + Tiếp tục ôn hoàn thiện thể dục + Yêu cầu: Thuộc...
 • 175
 • 12,628
 • 78
Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

... €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi ... €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi ... mơng 17phút phút  Đứng vai hướng chạy – xuất phát 10 phút 3/ CỦNG CỐ  ĐHĐN – Chạy nhanh phút €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên tình lớp ...
 • 125
 • 8,278
 • 71
giáo án thể dục lớp 5 cả năm

giáo án thể dục lớp 5 cả năm

... ××××××××× ××××××××× ××××××××× 40 Giáo án lớp tuần 16 Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2006 THỂ DỤC Bài 31: Bài thể dục phát triển chung Trò chơi: Thỏ nhảy I.Mục tiêu: - Ôn tập thể dục phát triển chung Yêu ... ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 36 Giáo án lớp tuần 16 THỂ DỤC Bài 28: Bài thể dục phát triển chung Trò chơi: Thăng I.Mục tiêu: - Ôn tập thể dục phát triển chung Yêu cầu tập liên hoàn ... 10 – 15 B.Phần 1)Ôn tập thể dục phát triển chung -GV hô cho HS tập lần Cách tổ chức ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 39 Giáo án lớp tuần 16 -Lần cán lớp hô...
 • 106
 • 8,629
 • 138
Giao an the duc lop 6 ca nam

Giao an the duc lop 6 ca nam

... Ch¹y gãt ch¹m m«ng + Xt ph¸t cao b Lun tËp: + Xt ph¸t cao - ch¹y nhanh 30 - 40m o o o o o o o o 32’ 16 6 2x15m 2x15m 2x15m Thùc hiƯn theo ®éi h×nh hµng ngang Thùc hiƯn theo ®éi h×nh níc ch¶y Yªu ... Ðp ngang II PhÇn c¬ b¶n Ch¹y nhanh: a ¤n tËp: + T¹i chç ®¸nh tay + Ch¹y bíc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch¹m m«ng b Häc míi: + Xt ph¸t cao (SGV TD6 - Tr 37, 38) c Lun tËp: + Xt ph¸t cao ... 37 Giáo án TD6- Ngày soạn : 16/ 10/2008 TiÕt 20 ch¹y nhanh - ThĨ thao tù chän I Mơc tiªu Ch¹y nhanh: Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ĩ rÌn lun ph¸t triĨn søc nhanh + ¤n tËp:...
 • 163
 • 2,390
 • 8
Giáo án Thể dục lớp 2 (Cả năm)

Giáo án Thể dục lớp 2 (Cả năm)

... bản: { 24 ’} a.Điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình hàng dọc: Theo 1 -2, 1 -2, …đến hết……….điểm số Nhận xét b.Điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình hàng ngang: Theo 1 -2, 1 -2, …đến hết… điểm số Nhận xét c.Ôn thể dục ... * Bài : 18 *Ôn thể dục phát triển chung *Điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng ngang I Mục tiêu: -Ôn thể dục phát triển chung.Yêu cầu hoàn thiện động tác thể dục -Học điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình ... xét II Cơ bản: { 24 ’} a.Ôn thể dục phát triển chung: Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Các tổ tổ chức luyện tập thể dục Giáo viên theo dõi góp ý Nhận xét *Các tổ trình diễn thể dục Giáo viên HS tham...
 • 71
 • 14,222
 • 189
Giao an the duc lop 4 ca nam

Giao an the duc lop 4 ca nam

... ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRÒ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC” I-MUC TIÊU -Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, nhanh chuyển sang chạy Yêu cầu thực động tác tương đối xác -Học trò chơi “Chạy theo ... lớp theo đội hình 2-3 hàng dọc GV ý sửa động tác chưa xác Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số vàđi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang ... ngũ: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng: Các tổ tập theo khu vực phân công GV theo dõi quan sát b Bài tập RLTTCB Ôn nhanh chuyển sang chạy Cả lớp thực theo đội hình hàng dọc, em cách 2m c Trò chơi:...
 • 72
 • 5,164
 • 145
giáo án thể dục lớp 2 cả năm

giáo án thể dục lớp 2 cả năm

... soạn : 12 / / 20 07 Bài 17 ôn thể dục phát triển chung điểm số - 2, - theo đội hình hàng dọc I Mục tiêu 1.Kiến thức: Ôn thể dục phát triển chung Học điểm số -2 , -2 theo đội hình hàng dọc 18 2. Kĩ ... xét, giao nhà Ngày soạn : 12 / / 20 07 Bài 19 ôn thể dục phát triển chung I Mục tiêu 1.Kiến thức: Ôn thể dục phát triển chung Học điểm số -2 , -2 theo đội hình hàng ngang 2. Kĩ : Học sinh thực tương ... thúc 12 O oooooooo oooooo OO OOOOOOOO - HS cúi người thả lỏng - Củng cố học - Nhận xét, giao nhà Ngày soạn : 12 / 9/ 20 07 Bài 12 ÔN ĐộNG TáC CủA BàI THể DụC PHáT TRIểN I Mục tiêu 1.Kiến thức: 2. Kĩ...
 • 80
 • 1,941
 • 26
Giáo án thể dục lớp 1 cả năm (mới)

Giáo án thể dục lớp 1 cả năm (mới)

... chức thi xong G cho H nhất, nhì, ba tổ lên thi l- Phần bản: - Ôn thể dục 10 - 14 phút - Tâng cầu 10 - 12 phút ợt xem vô địch lớp Phần kết thúc: - Hồi tĩnh - G H hệ thống học - Nhận xét học giao ... tròn - Ôn thể dục phát - 12 phút H tập lần, mối động tác X nhịp triển chung Lần 1: G hô nhịp, không làm mẫu, lần 2, cán hô nhịp thi xem tổ thuộc thực động tác - Tâng cầu cá nhân xác 10 - 12 Nên ... kĩ học Đánh giá kết học tập để phát huy khắc phục năm học II Địa điểm phơng tiện: - Trong lớp học G kẻ bảng để chuẩn bị hệ thống nội dung học Đội hình đội ngũ Thể dục RLTTCB Bài thể dục Trò chơi...
 • 50
 • 6,372
 • 253
giáo án thể dục lớp 7 cả năm mới nhất in dùng luôn

giáo án thể dục lớp 7 cả năm mới nhất in dùng luôn

... dài phải buộc cặp lại cho gọn) - Khuyến khích mặc quần áo thể thao thể dục - Tập hợp lớp nhanh nhẹn khẩn trương - Giáo viên học sinh vào lớp - Học tập nghiêm túc, không đùa nghịch học - Chuẩn bị ... Thạnh Giáo Án TD II.Chuẩn bị: - Thầy: Sân tập ,giáo án, còi - Trò: Trang phục tập luyện qui định III/Tiến trình lên lớp Nội dung đ/lượng Phương pháp tổ chức Ổn định tổ chức: 10 phút Cán lớp báo ... Thạnh Giáo Án TD - Nhằm rèn luyện cho học sinh tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn khoẻ mạnh, tinh thần tập thể tư - Biết thực mức tương đối xác, không chen lẫn xô dẩy động tác theo lệnh cụ thể: ...
 • 126
 • 5,765
 • 32
Giáo án thể dục lớp 1 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Giáo án thể dục lớp 1 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... ……………………………………………………………………………………………… Trang 35 TUẦN :11 Bài 11 : THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CHƠI Ngày soạn: ……………………… Ngày dạy: ………………… I MỤC TIÊU :  Ôn thể dục RLTTCB học Yêu cầu thực tương đối xác Trang ... động II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :tranh trò chơi qua đường lội - Học sinh : III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán tập hợp lớp , phổ biến nội dung yêu cầu học Cả lớp đứng ... động II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :tranh trò chơi qua đường lội - Học sinh : III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán tập hợp lớp , phổ biến nội dung yêu cầu học Cả lớp đứng...
 • 129
 • 1,840
 • 7
Giáo án thể dục lớp 2 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

Giáo án thể dục lớp 2 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

... Tuần Ngày Tháng Năm 20 Bài 17: *Ôn thể dục phát triển chung *Điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng dọc I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực động tác thể dục phát triển ... Tháng 10 Năm 20 10 Bài 18: *Ôn thể dục phát triển chung *Điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình hàng ngang I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực động tác -Học điểm số 1 -2, 1 -2, …theo ... Ngày 20 Tháng 10 Năm 20 10 Bài 20 : *Điểm số 1 -2, 1 -2, theo đội hình vòng tròn *Trò chơi : Bỏ khăn I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Điểm số 1 -2, 1 -2, …theo đội hình vòng tròn.Yêu cầu biết cách điểm số 1 -2, ...
 • 132
 • 5,817
 • 8
giáo án thể dục lớp 7 cả năm

giáo án thể dục lớp 7 cả năm

... trước lớp - Thống kê điểm 5p CS: Điều hành lớp thả lỏng x x x Lớp điểm sĩ số d t b x t t b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV: Giao tập nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét học 7A1 ... việc biết nguyên nhân cáhc ? Nguyên nhân dẫn đến chấn phòng tránh có ý nghĩa quan trọng thương Tránh tối đa chấn thương ? Việc phòng tránh chấn thương xảy trình tập luyện ý nghĩa biết biết coi thường, ... Phần kết thúc 5p 1/ Củng cố: 3p HS trả lời, lớp nhận xét GV bổ sung chốt lại nội dung ? Mục tiêu, nội dung chương trình TD7 ? ý nghĩa việc phòng tránh chấn GV: Giao tập nhà, nhận xét thương tập...
 • 136
 • 896
 • 0
giáo án thể dục lớp 5, cả năm

giáo án thể dục lớp 5, cả năm

... xét, đánh giá khen ngợi giao tập nhà 1- 2/ 1- 2/ - Đội hình hàng ngang -Cán điều khiển lớp chạy -Cán điều khiển lớp tập -Gv điều khiển lớp chơi -Lần 1:Gv hô nhịp lớp tập -Lần 2-3:cán hô nhịp lớp ... / - Giáo viên HS hệ thống 1-2 x x x x x x x / - Giáo viên nhận xét, đánh giá khen 1- X ngợi HS giao tập nhà x x x x x x x Tuần15: Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2009 Thể dục TIẾT 29: BÀI THỂ DỤC ... Tiết 24: Thứ sáu ngày tháng11 năm 2009 Thể dục ÔN TẬP ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I.Mục tiêu: - Ôn tập kiểm tra động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn toàn thân thể dục phát triển chung...
 • 69
 • 1,022
 • 2
GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 7 CẢ NĂM

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 7 CẢ NĂM

... nhãm, mçi nhãm 5 -7 em Nam 70 0m, N÷ 500m - H/s nhËn xÐt – G/v nhËn xÐt bỉ xung - Trêng TH & THCS H¶i Ninh 21 Tr¬ng ThÕ Vinh ThĨ dơc III PhÇn kÕt thóc: 1.Håi tÜnh th¶ láng Th¶ láng nhĐ nhµng ch©n ... PhÇn kÕt thóc: 1.Håi tÜnh th¶ láng Th¶ láng nhĐ nhµng ch©n tay toµn th©n 5p Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ láng            (HS) (GV) H/s lu ý th¶ láng tÝch cùc… §H tËp trung 2.NhËn ... 1.Håi tÜnh th¶ láng Th¶ láng nhĐ nhµng ch©n tay toµn th©n H/s nhËn xÐt – G/v nhËn xÐt bỉ xung 5p Cho gi¸o viªn híng dÉn cho HS th¶ láng            (HS) (GV) H/s lu ý th¶ láng tÝch cùc…...
 • 156
 • 1,179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án thể dục lớp 4 cả nămgiáo án thể dục lớp 5 cả năm 2012giáo án thể dục lớp 10 cả nămgiáo án thể dục lớp 1 cả nămgiáo án thể dục lớp 11 cả nămgiáo án thể dục lớp 2 cả nămgiáo án thể dục lớp 4 cả năm 2012giao an the duc lop 11 ca namgiao an the duc lop 12 ca namgiao an the duc lop 9 ca namgiáo án thể dục lớp 2 cả năm cktkngiao an the duc lop 5 ca nam co hinh minh hoagiáo án thể dục lớp 7 cả nămgiao an the duc lop 4 ca nam co hinh minh hoatai giao an the duc lop 4 ca namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam