0

Giáo án thể dục lớp 1 cả năm (mới)

50 6,376 253

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 05:00

Bài 1 Tổ chức lớp - Trò chơi I- Mục tiêu: - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập , chọn cán sự bộ môn. yêu cầu HS biết đợc những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ Thể dục. - Chơi trò chơi: Diệt các con vật có hại. Yêu cầu bớc đầu biết tham gia đợc vào trò chơi. II- Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng. - GV chuẩn bị 1 còi, tranh, ảnh một số con vật. III- Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định lợng phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - G Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 2 phút 3 phút - G tập hợp H thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang. - Đứng vỗ tay, hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1- 2. 2. Phần cơ bản: - Biên chế tổ tập luyện , chọn cán sự bộ môn. - Phổ biến nội quy luyện tập: + Tập hợp dới sự điều khiển của cán sự. + Trang phục luôn gọn gàng, không đi dép lê. + Muốn ra ngoài hay vào lớp phải xin phếp G. Cho H sửa lại trang phục. - Trò chơi : : Diệt các con vật có hại. + G nêu tên trò chơi. + Hãy kể tên các con vật có ích ? có hại ? ( kết hợp sử dụng tranh.) G hớng dẫn cách chơi. 5 phút 10 phút 10 phút - Tập hợp 4 hàng ngang: x - x - x - x - x x - x - x - x - x x - x - x - x - x x - x - x - x - x x - H tập hợp theo hàng ngang hoặc vòng tròn. Các em có thể đứng hoặc ngồi xổm. - H sửa lại trang phục cho gọn gàng. - Kể tên - Khi gọi đến tên các con vật có hại thì cả lớp đồng thanh hô: Diệt ! Diệt ! Diệt !và tay giả làm động tác đập ruồi, muỗi; còn gọi tên con vật có ích thì đứng im, ai hô: Diệt ! là sai. Phải đi lò cò một vòng xung quanh các bạn. - G gọi tên một số con vật cho H làm quen dần với cách chơi. 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - G cùng H hệ thống bài học - G kết thúc giờ học. 3 phút 1 phút 1 phút - H đứng vỗ tay và hát. - G hô: Giải tán ! , H hô : Khoẻ ! Bài 2 Trò chơi -đội hình đội ngũ I- Mục tiêu: - Ôn trò chơi: Diệt các con vật có hại. Yêu cầu H biết thêm một số con vật có hại, biết tham gia vào trò chơi chủ động hơn bài trớc. - Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu thục hiện đợc ở mức độ đúng, có thể còn chậm. II- Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng. - GV chuẩn bị 1 còi, tranh, ảnh một số con vật. III- Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định lợng phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - G Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - G nhắc lại nội quy và cho H sửa lại trang phục. - Khởi động 2 phút 1 phút 2 phút - G tập hợp H thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang. - H sửa lại trang phục. - Đứng vỗ tay, hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1- 2. 2. Phần cơ bản: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. + Tập hợp hàng dọc: 12 -15 phút - G hô to: Cả lớp chú ý ! - G hô khẩu lệnh: Thành 1 ( 2, 3, 4) hàng dọc Tập hợp ! G đứng quay ngời về phía định cho H tập hợp và đ- a tay phải để chỉ hớng. Tổ trởng tổ 1 chạy đứng đối diện với G, cách G 1 cách tay. Các tổ trởng lần lợt đứng bên trái tổ trởng tổ 1, cách nhau 1 khuỷu tay. Các tổ viên đứng sau tổ tr- ởng, cách nhau 1 cánh tay, đứng từ thấp đến cao. - G hô: Nhìn trớc thẳng ! Tổ tr- ởng tổ 1 đứng nghiêm, tay phải giơ lên cao. Các tổ trởng khác tay phải chống hông, chỉnh hàng ngang. Tổ + Dóng hàng dọc: - Trò chơi : : Diệt các con vật có hại. 8 - 10 phút viên tổ 1 tay trái chạm vai bạn đứng trớc, dóng hàng dọc. Còn các tổ khác không cần giơ tay. -G hô: Thôi ! H tổ 1 buông tay xuống, đứng tự nhiên. - Hớng dẫn tổ 1 làm mẫu, vừa tập vừa giải thích động tác. Tiếp theo các tổ khác lần lợt đứng vào. ( làm vài lần nh vậy) G nhận xét, tuyên dơng. - H kể thêm các con vật có ích, có hại. - G điều khiển trò chơi 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - G hệ thống bài học. 3 phút 2 phút - H tập hợp theo hàng ngang. - H đứng vỗ tay và hát. Thứ ngày tháng năm Bài 3 đội hình đội ngũ - trò chơi I- Mục tiêu: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu H tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn trớc. - Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thục hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng. - Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức độ tơng đối chủ động. II- Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng. - GV chuẩn bị 1 còi. III- Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định lợng phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - G Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 2 phút 2 phút - G tập hợp H thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang. H sửa lại trang phục. - Đứng vỗ tay, hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1- 2. 2. Phần cơ bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. - Tập t thế đứng nghiêm, nghỉ: + T thế đứng nghiêm : 10 phút 10 phút - Lần 1: G điều khiển. - Lần 2, 3: Lớp trởng điều khiển. - Xoay thành hàng ngang. - G hô: Nghiêm ! H đứng ngay ngắn, hai gót chân sát vào nhau, hai + T thế đứng nghỉ: + Tập phối hợp: Nghiêm, nghỉ. + Tập phối hợp : Tập họp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ. - Trò chơi : : Diệt các con vật có hại. 5- 6 phút mũi chân chếch sang hai bên tạo thành hình chữ V, hai tay duỗi thẳng, lòng bàn tay áp nhẹ vào hai bên đùi. - G hô : Nghỉ ! H chùng gối chân trái, đúng dồn trọng tâm lên chân phải, tai buông tự nhiên. Khi mỏi, đổi chân. - Tập 2- 3 lần - Tập 2 lần. 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - G cùng H hệ thống bài học. - G nhận xét giờ học và giao bài về nhà. 3 phút 1 phút 1 phút - H tập hợp theo hàng ngang. - H giậm chân tại chỗ. -Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc nhở những H còn mất trật tự. Thứ ngày tháng năm Bài 4 đội hình đội ngũ - trò chơi I- Mục tiêu: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện đợc động tác cơ bản đúng, nhanh, trật tự và kỉ luật hơn giờ trớc. - Học quay phải, quay trái: Yêu cầu nhận biết đúng hớng và xoay ngời theo khẩu lệnh. - Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại. Yêu cầu tham gia vào trò chơi ở mức độ tơng đối chủ động. II- Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng. - GV chuẩn bị 1 còi. III- Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - G Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1 phút 2 phút - G giúp cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang. Để G nhận lớp. - Đứng vỗ tay, hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1- 2. 2. Phần cơ bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng 8 phút - Lần 1: G điều khiển. hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ: - Quay phải, quay trái: * Ôn tổng hợp: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái - Trò chơi : : Diệt các con vật có hại. 10 phút 7 phút 3 phút - Lần 2: Lớp trởng điều khiển. - Sau mỗi lần G nhận xét, cho H giải tán, rồi tập hợp. - Lần 3: Để cán sự tập hợp. - Trớc khi cho H quay phải, trái, G hỏi xem đâu là bên phải, cho các em giơ tay lên để nhận biết h- ớng, sau đó cho các em hạ tay xuống. G hô: "Bên phải (trái) quay!" để H xoay ngời theo hớng đó. Cha yêu cầu kĩ thuật quay. - G điều khiển cả lớp. - Lớp trởng điếu khiển từng tổ. - G điều khiển cho H ôn 2 lần. - G điều khiển. 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - G cùng H hệ thống bài học. - G nhận xét giờ học và giao bài về nhà. 1 phút 2 phút 1 phút - H đứng vỗ tay và hát. - G cho một vài H lên thực hiện động tác rồi cùng cả lớp nhận xét đánh giá. -Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc nhở những H còn mất trật tự. Th ba ngy 22 thỏng 9 nm2009 Bài 5 TP HP HNG DC , DểNG HNG, NG NGHIấM,NG NGH, QUAY PHI, QAUY TRI TRề CHI:I QUA NG LI I. Mục tiêu: - Bit cỏch tp hp hng dc, dúng thng hng. - Bit cỏch ng nghiờm ,ng ngh. - Nhn bit ỳng hng xoay ngi theo (cú th cũn chm) - Bc u lm quen vi trũ chi. * Khitham gia trũ chi, HS i theo cỏcvch hoc ụ ó k sn l c. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng. - GV chuẩn bị 1 còi. - Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi "Qua đờng lội": kẻ 2 vạch song song cách nhau 6- 8m giả làm giới hạn của đờng lội. ở giữa kẻ một số vòng theo hình tự nhiên giả làm các viên đá nổi trên mặt đất. Một bên quy ớc là nhà, bên kia là trờng. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định lợng phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - G Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 2 phút 4 phút - G giúp cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang. Để G nhận lớp. - Đứng vỗ tay, hát. + Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân tr- ờng: 30 - 40 m. + Đi theo vòng tròn và hít thở sâu: sau đó đứng quay mặt vào tâm. + Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại" 2. Phần cơ bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải. - Trò chơi: Qua đờng lội. 15 phút 10 phút - Lần 1: G điều khiển. - Lần 2, 3: Lớp trởng điều khiển. - H tập hợp theo 2 hàng dọc. - G nêu tên trò chơi. Sau đó cùng hình dung xem khi đi học từ nhà đến trờng nếu gặp phải đoạn đờng lội các em phải xử lí nh thế nào. Tiếp theo G chỉ vào hình vẽ đã chuẩn bị để chỉ dẫn và giải thích cách chơi. G làm mẫu, rồi cho các em lần lợt bớc lên các tảng đá sang bờ bên kia nh khi từ nhà đến trờng. Đi hết sang bờ kia, đi ngợc trở lại nh khi học xong, cần đi từ trờng về nhà. Nếu bớc lệch coi nh bị ngã. Trò chơi cứ tiếp tục nh vậy không vội vàng, mà thận trọng đi theo thứ tự em đi trớc đi qua đợc vài viên đá thì em đi sau mới đợc đi tiếp. Hàng nào xong trớc là thắng. 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - G cùng H hệ thống bài học. Nhận xét giờ học. 2 phút 2 phút - H đứng vỗ tay và hát. -Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc nhở những H còn mất trật tự. T h ba ngy 29 thỏng 9 nm 2009 Bài 6 TP HP HNG DC,DểNG HNG ,NG NGHIấM,NG NGH, QUAY PHI, QUAY TRI. DN HNG.DN HNG. TRề CHI:IQUA NG LI I Mục tiêu: -Bitcỏch tp hp hng dc , dúng thng hng. - Bit cỏch ng nghiờm, ng ngh. - Nhn bit ỳng hng xoay ngi theo hng ú. - Lm quen cỏch dn hng, dn hng. - Bit cỏch chi trũ chi. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng. - GV chuẩn bị 1 còi. Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi "Qua đờng lội III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - G Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1 phút 4 phút - Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang. Để G nhận lớp. - Đứng vỗ tay, hát. + Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trờng: 30 - 40 m. + Đi theo vòng tròn và hít thở sâu: sau đó đứng quay mặt vào tâm. + Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại" 2. Phần cơ bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải. - Dàn hàng, dồn hàng. 12 phút 8- 10 phút - Lần 1: G điều khiển. - Lần 2, 3: Lớp trởng điều khiển. Sau mỗi lần G cho H giải tán rồi giúp cán sự tập hợp dới hình thức thi đua xem tổ nào tập hợp nhanh, thẳng hàng, trật tự. - H tập hợp 4 hàng ngang. - G vừa giải thích, vừa làm mẫu, sau đó cho H tập. + Dàn hàng: Khẩu lệnh: " Em A làm chuẩn, cách 1 sải tay dàn hàng!". H A phải đứng ngay ngắn, hô" Có" rồi giơ tay phải lên cao, các ngón tay khép lại, sau đó buông tay xuống. Tiếp theo, tuỳ theo vị trí đứng ở đầu hàng bên nào hoặc ở giữa, mà đa 1 cách tay hoặc 2 cách tay để - Ôn trò chơi: Qua đờng lội. 4- 5 phút dàn hàng. Các thành viên trong hàng đa 2 cách tay dang ngang và di chuyển để giãn cách sao cho hai bàn tay vừa chạm tay bạn bên cạnh, đồng thời chỉnh hàng ngang cho thẳng. G hô " thôi" H bỏ tay xuống về t thế đứng nghiêm. + Dồn hàng: G hô" Em A làm chuẩn dồn hàng" H A phải hô "có" và giơ tay phải lên cao. Khi G hô tiếp khẩu lệnh" dồn hàng" thì dồn hàng về dứng cách nhau một khuỷu tay. Xen kẽ giữa các lần tập, G nhận xét, bổ sung thêm những điều H cha biết hoặc chỉnh những chỗ sai. Nhắc nhở H không đợc chen lấn xô đẩy nhau. - H tập hợp theo 2 hàng dọc. - H chơi 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - G cùng H hệ thống bài học. - G nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 2 phút 1 phút 2 phút - H chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại". -Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc nhở những H còn mất trật tự. th ba ngy 13 thỏng 10 nm 2009 TH D C TP HP HNG DC ,DểNG HNG,NG NGHIấM, NG NGH,QUAY , PHI,QUAY TRI .DN HNG, DN HNG Trũ chi: i qua ng li I. Mục tiêu: - Bit cỏch tp hp hng dc, dúng thng hng. - Bit cỏch ng nghiờm,ng ngh. - Nhn bit ỳng hng xoay ngi theo ỳng hng. - Bitcỏch dn hng, dn hng. - Bit cỏch tham gia chi trũ chi. II. Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng. - GV chuẩn bị 1 còi. - Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi "Qua đờng lội". III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - G Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1 phút 4 phút - Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang. Để G nhận lớp. - Đứng vỗ tay, hát. + Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân tr- ờng: 30 - 40 m. + Đi theo vòng tròn và hít thở sâu: sau đó đứng quay mặt vào tâm. + Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại" 2. Phần cơ bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải. - Ôn dàn hàng, dồn hàng. - Đi thờng theo nhịp 1-2 hàng dọc - Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. -Trò chơi: Qua đờng lội. 10 phút 3 phút 3- 4 phút 4 phút 3- 4 phút - Lần 1: GV điều khiển. - Lần 2: Lớp trởng điều khiển. - HS tập 2 lần. - HS tập hợp theo 2 hàng dọc. H bớc chân trái trớc rồi đi thờng. G dùng còi thổi nhịp 1 -2 để H cố gắng bớc đúng nhịp, tay vung tự do. Nếu không có còi G có thể đếm nhịp 1 -2 hoặc cho H vừa đi vừa hát. + GV hô " Đi thờng bớc!". H đồng loạt bớc chân trái về phía trớc đi th- ờng theo nhịp 1 - 2. + GV hô " Đứng lại đứng!". H đứng lại và điều chỉnh khoảng cách. - 1 lần. - HS chơi. 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - GV cùng HS hệ thống bài học. Nhận xét giờ học. 2 phút 2 phút - HS đứng vỗ tay và hát. -Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc nhở những HS còn mất trật tự. Th ba ngy 20 thỏng 10 nm 2009 Th dc T TH NG C BN. NG A HAI TAY RA TRC. Trũ chi i qua ng li I MC TIấU - Bc u bit cỏch thc hin t th ng c bn v ng a hai tay ra trc. - Bit cỏch chi v tham gia chi c. - Ghi chỳ: Hai tay a ra troc cú cũn cha thng. II Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng. - GV chuẩn bị 1 còi. - Kẻ sân chuẩn bị cho trò chơi "Qua đờng lội". III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng phơng pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: - GV Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động 1 phút 4 phút - Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang. Để G nhận lớp. - Đứng vỗ tay, hát. + Giậm chân, đếm theo nhịp 1 -2. + Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại" 2. Phần cơ bản: - Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng: - Ôn dàn hàng, dồn hàng. - T thế đứng cơ bản: 10 phút 2 -3 phút 3- 4 phút 2 phút - Mỗi tổ 1 lần. G điều khiển. - G chọn vị trí và hô từng tổ ra tập hợp, sau đó cùng H cả lớp nhận xét, đánh giá xếp loại. Sau khi các tổ thi xong G đánh giá chung. - Cả 4 tổ cùng thi 1 lúc dới sự điều khiển của GV. - H tập 2 lần. + Lần 1: G cho dàn hàng sau đó dồn hàng. + Lần 2: dàn hàng xong, G cho tập các động tác Thể dục rèn luyện t thế cơ bản. - H tập hợp theo hàng ngang + Lần 1: G nêu tên động tác TTĐCB, [...]... trên Từ đội hình vòng tròn tập Thể dục rèn luyện t thế cơ bản, GV cho HS giải tán sau đó dùng khẩu lệnh tập hợp Lần 2, cán sự điều khiển dới dạng thi đua - H Đi thờng theo nhịp 2 -4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát 2 phút 1 phút -Tuyên dơng tổ, cá nhân tập tốt, nhắc nhở những HS còn mất trật tự Bài 10 thể dục rèn luyện t thế cơ bản II Mục tiêu: - Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học Yêu cầu thực... pháp lên lớp: nội dung định l- phơng pháp tổ chức ợng 1 Phần mở đầu: - G nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Khởi động 2 phút 2 Phần cơ bản: - Đứng đa một chân ra trớc, hai tay chống hông 13 phút 3 phút - Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang Để G nhận lớp + Chạy nhẹ nhành theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trờng: 30 - 50m + Đi thờng theo 1 hàng dọc... tác thể dục RLTTCB Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng II Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng Dọn vệ sinh nơi tập và kiểm tra Vẽ 5 dấu chấm thành một thành ngang cách vị trí đứng của lớp từ 2 - 3 m, dấu nọ cách dấu kia từ 1 1,5 m III Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung 1 Phần mở đầu: - G nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học - Khởi động định lợng phơng pháp tổ chức 2 phút - Cán... thích cách chơi, làm mẫu Tiếp theo 1 H ra chơi thử Sau đó cho 1 nhóm 2 - 3 H chơi thử H cả lớp chơi thử G nhận xét, giải thích thêm để H nắm vững cách chơi, rồi lại cho H chơi thử lần 2, sau đó chơi chính thức có phân thắng thua và thởng phạt: 1 - 2 lần - H đi thờng theo nhịp (2 - 4 hàng dọc) trên địa hình tự nhiên ở sân trờng và hát 2 phút 1 phút Bài 19 Bài thể dục - trò chơi I Mục tiêu: - Ôn trò... chuẩn bị 1m Từ vạch xuất phát về trớc 0,6 - 0,8m kẻ hai dãy ô vuông, mỗi dãy 10 ô, mỗi ô có cạnh 0,4 - 0,6m Cách ô số 10 : 0,6m kẻ vạch đích dài 4m III Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định lợng phơng pháp tổ chức 1 Phần mở đầu: - G nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 phút - Khởi động 3 phút - Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang Để G nhận lớp Các tổ... vuông lớn, mỗi ô có cạnh 1m, rồi chia thành 4 ô nhỏ mỗi ô có cạnh 0,5m và đánh số Kẻ 2 vạch chuẩn bị và xuất phát cách nhau 1m Cách vạch xuất phát 0,5m kẻ ô số 1 III Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định l- phơng pháp tổ chức ợng 1 Phần mở đầu: - G nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 phút - Khởi động 3 phút 2 Phần cơ bản: - Động tác bụng 8 phút - Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng dọc,... lớn, mỗi ô có cạnh 1m, rồi chia thành 4 ô nhỏ mỗi ô có cạnh 0,5m và đánh số Kẻ 2 vạch chuẩn bị và xuất phát cách nhau 1m Cách vạch xuất phát 0,5m kẻ ô số 1 III Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định l- phơng pháp tổ chức ợng 1 Phần mở đầu: - G nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 phút - Khởi động 3 phút 2 Phần cơ bản: - Động tác phối hợp 8 phút - Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng... nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc rên địa hình tự nhiên: 50 - 60 m - Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu * Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB - G cùng H nhắc lại những kiến thức, kỹ năng đã học về: Đội hình đội ngũ, Thể dục RLTTCB và trò chơi vận động - Xen kẽ, G gọi một vài em (trên tinh thần xung phong) lên làm mẫu các động tác - G đáng giá kết quả học tập của H (cả lớp hoặc từng tổ và cá nhân... có thể chơi trong lớp 10 - 15 phút Bài 18 Trò chơi I Mục tiêu: - Làm quen với trò chơi: "Nhảy ô tiếp sức" Yêu cầu biết tham gia chơi ở mức ban đầu II Địa điểm và phơng tiện: - Sân trờng Dọn vệ sinh nơi tập - Kẻ một vạch chuẩn bị dài 4, sau đó kẻ vạch xuất phát dài 4m, cách vạch chuẩn bị 1m Từ vạch xuất phát về trớc 0,6 - 0,8m kẻ hai dãy ô vuông, mỗi dãy 10 ô, mỗi ô có cạnh 0,4 - 0,6m Cách ô số 10 :... GV chuẩn bị 1 còi - 2- 4 quả bóng nhỡ ( bằng nhựa, cao su, hoặc bằng da) III Nội dung và phơng pháp lên lớp: nội dung định l- phơng pháp tổ chức ợng 1 Phần mở đầu: - G nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học 2 phút - Khởi động 3 phút - Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng dọc, sau đó quay thành hàng ngang Để G nhận lớp + Dậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp + Ôn phối hợp: 2 X 4 nhịp Nhịp 1: từ TTĐCB . dọc: 12 -15 phút - G hô to: Cả lớp chú ý ! - G hô khẩu lệnh: Thành 1 ( 2, 3, 4) hàng dọc Tập hợp ! G đứng quay ngời về phía định cho H tập hợp và đ- a tay phải để chỉ hớng. Tổ trởng tổ 1 chạy. trái, quay phải. - Dàn hàng, dồn hàng. 12 phút 8- 10 phút - Lần 1: G điều khiển. - Lần 2, 3: Lớp trởng điều khiển. Sau mỗi lần G cho H giải tán rồi giúp cán sự tập hợp dới hình thức thi đua. bản: 10 phút 2 -3 phút 3- 4 phút 2 phút - Mỗi tổ 1 lần. G điều khiển. - G chọn vị trí và hô từng tổ ra tập hợp, sau đó cùng H cả lớp nhận xét, đánh giá xếp loại. Sau khi các tổ thi xong G đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 1 cả năm (mới), Giáo án thể dục lớp 1 cả năm (mới),