0

Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

125 8,283 71

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 18:10

TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : Bài : PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT I/. MỤC TIÊU : - Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN. - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh. - Trang bò cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT và thi đấu. Hiểu biết những ngun nhân cơ bản và cách phòng tránh trấn thương trong luyện tập TDTT. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Trên lớp - vở, bút. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIẾN TRÌNH GI ẢNG DẠY : NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU : - Giáo viên nhận lớp, học sinh báo cáo só số lớp. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 8phút - Lớp trưởng ổn định lớp, báo cáo só số cho giáo viên. B. PHẦN CƠ BẢN : QH • Phòng tránh chấn thương khi hoạt độngTDTT : Ý nghóa của phòng tránh chấn thương TDTT: - Mục đích cơ bản và quan trong nhất khi tham gia tập luyện TDTT là nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực của mỗi người. Thế nhưng do không biết hoặc xem thường, không chòu tuân theo các quy tắc, phương pháp khoa học trong hoạt động TDTT, nên người tập đã để xảy ra chấn thương như : 1. Xây sát. 2. Choáng, ngất. 3. Tổn thương cơ 4. Bông gân 5. Tổn thương khớp và sai khớp 6. Giập hoặc gãy xương. - Chấn thương làm ảnh hưởng xấu đến sức 32 phút - Học sinh chú ý nghe giảng và tự ghi bài. - Học sinh đóng góp xây dựng bài, trả lời những câu hỏi của GV. 1 khỏe, thể lực, thi đấu, kết quả học tập hiện tại cũng như lao động và công tác sau này là đi ngược lại với mục đích khi tham gia tập luyện TDTT. Do đó, chấn thương là kẻ thù của TDTT. Biết được nguyên nhân và cách phòng tránh không để chấn thươngxảy ra là yêu cầu quan trọng trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. Câu hỏi trao đổi với học sinh : - Mục đích tập luyện TDTT là gì ? - Có em nào đã để xảy ra chấn thương khi tập luyện TDTT ? - Hãy kể một số chấn thương TDTT mà em biết ? C. KẾT THÚC : - Nhắc nhở học sinh về ôn bài và chuẩn bò bài tiếp theo. - Nhận xét. - Xuống lớp. 5 phút - Về ý thức học tập của lớp. - GV cho xuống lớp. RÚT KINH NGHIỆM TI ẾT 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ĐHĐN +CHẠY NHANH + CHẠY BỀN. I/ MỤC TIÊU U CẦU . 1 MỤC TIÊU : • ĐHĐN :Ơn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. • Chạy nhanh : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mơng. • Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “thở dốc” và cách khắc phục; Một số động tác thư giãn, thã lỏng. 2 .U CẦU : • Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh ,tập luyện tốt sức bền. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN . 1. ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục. 2. PHƯƠNG TIỆN : 2 * Còi , tranh chạy nhanh. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. N ỘI DUNG Đ L / V Đ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung u cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng - Khởi động chun mơn: * Chạy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc, chạy tăng tốc, xuất phát chạy nhanh ở các tư thế khác nhau, … 8 phút 2 phút 6 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác.      - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp .                          - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. B/ PHẦN CƠ B ẢN . 1/ ĐHĐN. Ơn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. 2/ CHẠY NHANH .  Chạy bước nhỏ  Chạy nâng cao đùi  Chạy gót chạm mơng 3/ CỦNG CỐ.  ĐHĐN – Chạy nhanh 4/ CHẠY BỀN. a/ Hiện tượng “thở dốc” : Thở dốc là thở nhanh, nhưng nơng, chủ yếu thở bằng miệng, hoặc miệng, mũi. Sau khi chạy vài trăm mét,ta thấy hiện tượng tức ngực, khó thở , khơng muốn chạy nữa và thở dốc. Để khắc phục cần giảm tốc độ, hít thở sâu b/ Luyện tập chạy bền. 32 phút 12 phút 10 phút 4 phút 6 phút 1 phút. 5 phút.     - Giáo viên phân tích và     thị phạm lại cho học     sinh quan sát 1lần sau     đó điều khiển cho học     sinh ơn tập .Chú ý quan     sát sửa sai cho các em. - Giáo viên thị phạm lại     các động 1 lần sau đó điều     khiển cho các em ơn tập.     Vừa cho các em ơn tập vừa    chú ý quan sát sửa sai cho     các em.  60 m Giáo viên nhắc lại kỹ thuật và thò phạm lại động tác. - Gọi 1 học sinh lên thực hiện .Lớp quan sát nhận xét.GV kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc theo nhóm sức khoẻ. Nam chạy riêng 4 vòng,Nữ chạy riêng 3 vòng.GV hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy.        3 C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ HỒI TĨNH: Một số động tác thư dãn, thả lỏng : - Vừa đi, vừa dang tay hoặc đưa hai tay lên cao : Hít vào bằng mũi ; khi buông tay xuống : Thở ra bằng miệng. – Lắc bắp đùi, rung bắp cẳng chân, Nhún nhảy thả lỏng. – Rũ tay : Cuối người, hai tay buông thõng rũ tay. - Phơi cá, đấm lưng,… 2 . NHẬN XÉT GIỜ HỌC VÀ GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ. Kết thúc giờ học. 5 phút 3 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 2 phút                   - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. IV. Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ĐHĐN +CHẠY NHANH. I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1 MỤC TIÊU : • ĐHĐN :Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. Điểm số từ một đến hết và điểm số 1-2, 1-2 đến hết ; Học : Biến đổi đội hình 0-2-4. • Chạy nhanh : Trò chơi “ Chạy tiếp sức” , “Chạy tiếp sức chuyển vật” , một số động tác bổ trợ : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 2.YÊU CẦU : • Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN . 1. ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục. 2. PHƯƠNG TIỆN : * Còi , tranh chạy nhanh. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. N ỘI DUNG Đ L / V Đ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, 8 phút 1 phút 6 phút      - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp .        4 ép dọc, động tác lườn, động tác bụng - Khởi động chun mơn: * Chạy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc, chạy tăng tốc, xuất phát chạy nhanh ở các tư thế khác nhau, … 3. Kiểm tra bài cũ : ĐHĐN 2lần x 8 nhịp/ động tác. 1 phút                   - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét. Giáo viên cho điểm, đánh giá chung. B/ PHẦN CƠ B ẢN . 1/ ĐHĐN. - Ơn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. Điểm số từ một đến hết và điểm số 1-2, 1-2 đến hết ; - Học : Biến đổi đội hình 0-2-4. 2/ CHẠY NHANH .  Chạy bước nhỏ  Chạy nâng cao đùi  Chạy gót chạm mơng  Trò chơi “ Chạy tiếp sức” ,  “Chạy tiếp sức chuyển vật” 3/ CỦNG CỐ.  ĐHĐN – Chạy nhanh 32 phút 10 phút 17phút 7 phút 5 phút 5 phút. 5 phút.     - Giáo viên phân tích và     thị phạm lại cho học     sinh quan sát 1lần sau     đó điều khiển cho học     sinh ơn tập .Chú ý quan     sát sửa sai cho các em. - Giáo viên thị phạm lại     các động 1 lần sau đó điều     khiển cho các em ơn tập.     Vừa cho các em ơn tập vừa    chú ý quan sát sửa sai cho     các em.  - Giáo viên phổ biến nội dung trò chơi cách chơi,luật chơi,bầu ban trọngtài… sau đó điều khiển cho các em chơi.Chia lớp ra thành 4 đội chơi ,2 đội Nam,2 đội Nữ.Cho 2 đội Nam chơi trước, 2 đội Nữ chơi sau. A   15 m B   GV - Gọi 1 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật ĐHĐN.Lớp quan sát nhận xét.GV kết luận và cho điểm các em. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ HỒI TĨNH: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét giờ học, bài tập ở nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút                          - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. IV. Rút kinh nghiệm: 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ĐHĐN +CHẠY NHANH + CHẠY BỀN. I/ MỤC TIÊU U CẦU . 1 MỤC TIÊU : • ĐHĐN :Ơn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. Biến đổi đội hình 0-2-4. • Chạy nhanh : Ơn luyện tại chỗ đánh tay, Đứng mặt hướng chạy xuất phát, Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. • Chạy bền : Học phân phối sức khi chạy, Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.U CẦU : • Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh ,tập luyện tốt sức bền. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN . 1. ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục. 2. PHƯƠNG TIỆN : * Còi , tranh chạy nhanh. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. N ỘI DUNG Đ L / V Đ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung u cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng - Khởi động chun mơn: * Chạy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc, chạy tăng tốc, xuất phát chạy nhanh ở các tư thế khác nhau, … 3. Kiểm tra bài cũ : ĐHĐN 8 phút 1 phút 6 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 1 phút      - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp .                          - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét. Giáo viên cho điểm, đánh giá chung. B/ PHẦN CƠ B ẢN . 32 phút     - Giáo viên phân tích và 6 1/ ĐHĐN. -Ơn Tập hợp hàng dọc,dóng hàng đứng nghiêm,đứng nghỉ,quay phải,quay trái,quay đằng sau. - Biến đổi đội hình 0-2-4 2/ CHẠY NHANH .  Ơn tại chổ đánh tay  Đứng mặt hướng chạy xuất phát.  Chạy bước nhỏ  Chạy nâng cao đùi 3/ CỦNG CỐ.  ĐHĐN – Chạy nhanh 4/ CHẠY BỀN. a/ Học phân phối sức khi chạy : Do cự li chạy dài hơn mà sức người có hạn, nên trong chạy bền khơng thể chạy nhanh với tốc độ tối đa như khi chạy 60m.Tùy theo cự li chạy mà người tập phân phối sức sao cho chạy hết cự li một cách hiệu quả nhất. Trách chạy q nhanh lúc đầu, sau đó mệt, thở dốc, thậm chí đau bụng khơng đủ sức chạy hết cự li. Thơng thường khi mới xuất phát nên chạy chậm, nhẹ nhàng cho cơ thể thích nghi dần, sau đó nâng dần và giữ ổn định tốc độ đến khi về đích. b/ Luyện tập chạy bền. 12 phút 10 phút 4 phút 6 phút 1 phút. 5 phút.     thị phạm lại cho học     sinh quan sát 1lần sau     đó điều khiển cho học     sinh ơn tập .Chú ý quan     sát sửa sai cho các em. - GV nhắc nhỡ HS chú ý hiệu lệnh, tập luyện đúng và tích cực - GV cho HS thực hiện nhanh chống và liên tục - Giáo viên thị phạm lại     các động 1 lần sau đó điều     khiển cho các em ơn tập.     Vừa cho các em ơn tập vừa    chú ý quan sát sửa sai cho     các em.  60 m Giáo viên nhắc lại kỹ thuật và thò phạm lại động tác. - Gọi 1 học sinh lên thực hiện .Lớp quan sát nhận xét.GV kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc theo nhóm sức khoẻ. Nam chạy riêng 4 vòng,Nữ chạy riêng 3 vòng.GV hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ HỒI TĨNH: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét giờ học, bài tập ở nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút                          - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. IV. Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : 7 Bài : PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT (tt) I/. MỤC TIÊU : - Tiếp tục trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về ngun nhân và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT. - Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu TDTT. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Trên lớp - vở, bút. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIẾN TRÌNH GI ẢNG DẠY : NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU : - Giáo viên nhận lớp, học sinh báo cáo só số lớp. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Kiểm tra bài cũ : nêu 1 số xảy ra chấn thương trong họat động TDTT ? 8-10 phút - Lớp trưởng ổn định lớp, báo cáo só số cho giáo viên. - Giáo viên gọi 1-2 em lên trả lời, cho cả lớp nhận xét và cho điểm B. PHẦN CƠ BẢN: QH • Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT: Nguyên nhân xảy ra chấn thương TDTT: - Không chòu tuân theo các quy tắc cơ bản trong tập luyện và thi đấu TDTT như: 1. Nguyên tắc hệ thống. 2. Nguyên tắc tăng tiến. 3. Nguyên tắc vừa sức. - Không đảm bảo các nguyên tắc vệ sinh trong tập luyện TDTT như: 1. Đòa điểm, phương tiện tập luyện không đảm bảo an toàn, vệ sinh. 2. Trang phục tập luyện không phù hợp. 3. Môi trường tập luyện như ánh sáng, không khí, nhiệt độ, tiếng ồn … không bảo đảm yêu cầu. 4. Ăn, uống quá nhiều ngay trước hoặc sau khi tập luyện. … - Không tuân thủ nội quy, kỉ luật trong tập luyện và thi đấu TDTT thì sẽ rất dễ xảy ra chấn thương. Vd : Trong giớ học ném bóng, chưa có lệnh của người điều khiển, HS đã ném nên dễ ném vào nhau. Cách phòng tránh : 28-30 phút - Học sinh trật tự, chú ý lắng nghe GV giới thiệu tiếp về cách phòng tránh chấn thương. - Học sinh chú ý nghe giảng và tự ghi bài. - Học sinh đóng góp xây dựng bài, trả lời những câu hỏi của GV. 8 - Khi bắt đầu mỗi buổi tập hoặc thi đấu, nhất thiết phải tiến hành khởi động tốt để cơ thể dần thích nghi. Kết thúc buổi tập phải tiến hành hồi tónh, thả lỏng và thở sâu. - Phải có người hướng dẫn, bảo hiểm khi khi tập luyện động tác khó. - Cần tập luyện TDTT theo các quy tắc cơ bản. - Cần kiểm tra, vệ sinh sân bãi dụng cụ thật tốt trước khi tập luyện. • Câu hỏi trao đổi với học sinh : - Nguyên nhân xảy ra chấn thương TDTT là gì? - Không khởi động khi bắt đầu tập luyện TDTT như vậy là đúng hay sai? - Để thực hiện nguyên tắc tăng tiến, vừa sức, em cần tập luyện như thế nào? C. KẾT THÚC: - Nhắc nhở học sinh về ôn bài - Nhận xét. - Xuống lớp. 5 phút - Về ý thức học tập của lớp. - GV cho xuống lớp. RÚT KINH NGHIỆM TI ẾT 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ĐHĐN +CHẠY NHANH. I/ MỤC TIÊU U CẦU . 1 MỤC TIÊU : • ĐHĐN :Ơn Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy. • Chạy nhanh : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mơng, Đứng vai hướng chạy – xuất phát. 2.U CẦU : • Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN . 1. ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục. 2. PHƯƠNG TIỆN : * Còi , tranh chạy nhanh. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. N ỘI DUNG Đ L / V Đ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 8 phút  9 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung u cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng - Khởi động chun mơn: * Chạy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc, chạy tăng tốc, xuất phát chạy nhanh ở các tư thế khác nhau, … 3. Kiểm tra bài cũ : Lí thuyết phòng tránh chấn thương. 1 phút 6 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 1 phút     - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp .                          - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. - Gọi học sinh lên trả lời các câu hỏit, Cho học sinh nhận xét. Giáo viên cho điểm, đánh giá chung. B/ PHẦN CƠ B ẢN . 1/ ĐHĐN. - Ơn Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Cách điều khiển của người chỉ huy. 2/ CHẠY NHANH .  Chạy bước nhỏ  Chạy nâng cao đùi  Chạy gót chạm mơng  Đứng vai hướng chạy – xuất phát. 3/ CỦNG CỐ.  ĐHĐN – Chạy nhanh 32 phút 15 phút 17phút 7 phút 10 phút 5 phút.     - Giáo viên phân tích và     thị phạm lại cho học     sinh quan sát 1lần sau     đó điều khiển cho học     sinh ơn tập .Chú ý quan     sát sửa sai cho các em. - GV nhắc nhỡ HS chú ý hiệu lệnh, tập luyện đúng và tích cực - GV cho HS thực hiện nhanh chống và liên tục - Giáo viên thị phạm lại     các động 1 lần sau đó điều     khiển cho các em ơn tập.     Vừa cho các em ơn tập vừa    chú ý quan sát sửa sai cho     các em.  - Gọi 1 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật ĐHĐN.Lớp quan sát nhận xét.GV kết luận và cho điểm các em. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ HỒI TĨNH: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút                          10 [...]... €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét Giáo viên cho điểm, đánh giá chung - Giáo viên mời một tổ lên ,vừa giảng giải vừa điều khiển tập luyện cho lớp quan sát sau đó chia lớp thành 4 nhóm... €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét Giáo viên cho điểm, đánh giá chung € € € € - Giáo viên phân tích và € € € € thị phạm lại cho học € € € €... €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét Giáo viên cho điểm, đánh giá chung € € € € - Giáo viên phân tích và € € € € thị phạm lại cho học € € € €... €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét Giáo viên cho điểm, đánh giá chung € € € € - Giáo viên phân tích và € € € € thị phạm lại cho học € € € €... €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét Giáo viên cho điểm, đánh giá chung € € € € - Giáo viên phân tích và € € € € thị phạm lại cho học 13 1/ ĐHĐN... PHÁP TỔ CHỨC €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét Giáo viên cho điểm, đánh giá chung 22 B/ PHẦN CƠ B ẢN 32 phút 1/ ĐHĐN - Ơn Đi đều – đứng lại... các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN 1 ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục 2 PHƯƠNG TIỆN : * Còi , tranh chạy nhanh III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP N ỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Giáo viên nhận lớp. Phổ biến nội dung u cầu bài học 2 Khởi động - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng... các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN 1 ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục 2 PHƯƠNG TIỆN : * Còi , tranh chạy nhanh III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP N ỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Giáo viên nhận lớp. Phổ biến nội dung u cầu bài học 2 Khởi động - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng... các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN 1 ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục 2 PHƯƠNG TIỆN : * Còi , tranh chạy nhanh III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP N ỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Giáo viên nhận lớp. Phổ biến nội dung u cầu bài học 2 Khởi động - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng... các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN 1 ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục 2 PHƯƠNG TIỆN : * Còi , tranh chạy nhanh III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP N ỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Giáo viên nhận lớp. Phổ biến nội dung u cầu bài học 2 Khởi động - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng . ĐẦU : - Giáo viên nhận lớp, học sinh báo cáo só số lớp. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 8phút - Lớp trưởng ổn định lớp, báo cáo só số cho giáo viên   - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp .                          - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm), Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm),

Hình ảnh liên quan

C/ PHẦN KẾT THÚC. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)
C/ PHẦN KẾT THÚC Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Học:Biến đổi đội hình 0-2-4. 2/ CHẠY NHANH . - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

c.

Biến đổi đội hình 0-2-4. 2/ CHẠY NHANH Xem tại trang 5 của tài liệu.
• Chạy bền: Học phân phối sức khi chạy, Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ạy bền: Học phân phối sức khi chạy, Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Biến đổi đội hình 0-2-4 2/ CHẠY NHANH . - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

i.

ến đổi đội hình 0-2-4 2/ CHẠY NHANH Xem tại trang 7 của tài liệu.
• Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh Xem tại trang 9 của tài liệu.
-Chạy bền: luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng đau “só c“ và cách khắc phục . - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ạy bền: luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng đau “só c“ và cách khắc phục Xem tại trang 11 của tài liệu.
• Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh Xem tại trang 13 của tài liệu.
• Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Chạy bền: luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ạy bền: luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 18 của tài liệu.
• Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh Xem tại trang 20 của tài liệu.
-Ơn biến đổi đội hình 0-3-6-9 - Ơn biến đổi đội hình 0-2-4 - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

n.

biến đổi đội hình 0-3-6-9 - Ơn biến đổi đội hình 0-2-4 Xem tại trang 21 của tài liệu.
-GV hoặc HS điều khiển đội hình 4 hàng ngang hoặc đội hình vòng tròn. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

ho.

ặc HS điều khiển đội hình 4 hàng ngang hoặc đội hình vòng tròn Xem tại trang 26 của tài liệu.
ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)
ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: Xem tại trang 33 của tài liệu.
BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)
BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: Xem tại trang 37 của tài liệu.
Đội hình kiểm tra - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

i.

hình kiểm tra Xem tại trang 43 của tài liệu.
NỘI DUNG: HỌC CÁC KỸ NĂNG VỀ BÓNG CHUYỀN. CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)
NỘI DUNG: HỌC CÁC KỸ NĂNG VỀ BÓNG CHUYỀN. CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH Xem tại trang 44 của tài liệu.
IV. Rút kinh nghiệm: - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

t.

kinh nghiệm: Xem tại trang 46 của tài liệu.
NỘI DUNG: HỌC CÁC KỸ NĂNG VỀ BÓNG CHUYỀN. CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)
NỘI DUNG: HỌC CÁC KỸ NĂNG VỀ BÓNG CHUYỀN. CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH Xem tại trang 53 của tài liệu.
• Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : Xem tại trang 66 của tài liệu.
-Chạy trên địa hình tự nhiên. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 67 của tài liệu.
thực hiện ở đội hình trên. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

th.

ực hiện ở đội hình trên Xem tại trang 72 của tài liệu.
-Chạy trên địa hình tự nhiên. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 75 của tài liệu.
-Chạy trên địa hình tự nhiên. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 84 của tài liệu.
Đội hình lên lớp - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

i.

hình lên lớp Xem tại trang 85 của tài liệu.
-Chạy trên địa hình tự nhiên. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 88 của tài liệu.
-Chạy trên địa hình tự nhiên. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 99 của tài liệu.
IV. Rút kinh nghiệm: - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

t.

kinh nghiệm: Xem tại trang 102 của tài liệu.
-Chạy trên địa hình tự nhiên. - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 103 của tài liệu.
IV. Rút kinh nghiệm: - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

t.

kinh nghiệm: Xem tại trang 113 của tài liệu.
• Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : - Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

h.

ạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : Xem tại trang 115 của tài liệu.