0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 11

2 180 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 15:51

Lớp Tiết PPCT 11 BÀI 11: ÔN ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT I - MỤC TIÊU: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng theo nhòp – hàng dọc Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang theo nhòp – hàng dọc - Đi vượt chướng ngại vật thấp Bước đầu biết cách vượt chướng ngại vật thấp - Học trò chơi: “Mèo đuổi chuột” Biết cách chơi tham gia chơi II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẻ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ vạch, chuẩn bò dụng cụ cho phần tập vượt chướng ngại vật III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Đứng chỗ vỗ tay, hát - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp - Trò chơi GV chọn 2/ Phần bản: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng + Cán điều khiển, GV quan sát, sửa sai - Ôn vượt chướng ngại vật + Chia nhóm tập luyện, GV quan sát, sửa sai + Thi đua theo tổ, có nhận xét, tuyên dương - Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột” Đònh lượng Số Thời Lượng Gian (6’ – 8’) lần 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ 1–2 lần (18’ – 20’) 4’ – 5’ 2–3 lần 5’ – 6’ 8’ – 10’ 2–3 lần Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € + GV nêu tên, HS nhắc lại cách chơi, cho chơi thử, sau chơi thức + Cho HS đọc vần điệu chơi, có nhận xét, tuyên dương nhân chơi tốt 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng, hít thở sâu - GV HS hệ thống nhận xét - GV giao tập lần ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € ... cho chơi thử, sau chơi thức + Cho HS đọc vần điệu chơi, có nhận xét, tuyên dương cá nhân chơi tốt 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng, hít thở sâu - GV HS hệ thống nhận xét - GV giao tập lần ‘’ (4’ – 6’)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 11 , Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 11 ,