0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 7

2 162 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 15:50

Lớp Tiết PPCT BÀI 7: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “THI ĐUA XẾP HÀNG” I - MỤC TIÊU: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái  Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái - Học trò chơi: “Thi đua xếp hàng”  Biết cách chơi tham gia chơi II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẻ, đảm bảo an toàn tập luyện * GV chuẩn bò khu vực khác cho lớp tập luyện theo tổ - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi “Thi xếp hàng” III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp - Chạy chậm đòa hình tự nhiên - Trò chơi khởi động 2/ Phần bản: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái + GV điều khiển lần + Chia nhóm tập luyện + Thi đua thực + GV quan sát, nhận xét, tuyên dương - Chơi trò chơi “Thi đua xếp hàng” + GV nêu tên hướng dẫn cách chơi, cho HS đọc thuộc vần điệu cho chơi thử sau chơi thức + GV chọn vò trí cố đònh phát lệnh HS nhanh chóng Đinh lượng Số Lượng lần Thời Gian (6’ – 8’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ – lần ‘’ (18’ – 20’) 10’ – 12’ – lần 8’ –10’ Phương Pháp Tổ Chức      xếp hàng đọc vần điệu + Có nhận xét tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng khớp - GV HS hệ thống - GV nhận xét giao tập nhà lần ‘’ ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’      ...xếp hàng đọc vần điệu + Có nhận xét tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng khớp - GV HS hệ thống - GV nhận xét giao tập nhà lần ‘’ ‘’ (4’ – 6’)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 7 , Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 7 ,