0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 9

3 183 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 15:51

Lớp Tiết PPCT BÀI 9: ÔN ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT I - MỤC TIÊU: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái cách - Đi vượt chướng ngại vật thấp Bước đầu biết cách vượt chướng ngại vật thấp - Học trò chơi: “Thi đua xếp hàng” Biết cách chơi tham gia chơi II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẻ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sân, vạch, chuẩn bò dụng cụ cho phần tập vượt chướng ngại vật thấp trò chơi vận động III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp - Trò chơi “Có chúng em” 2/ Phần bản: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái + Chia nhóm tập luyện, GV quan sát, sửa sai cho HS + Thi đua tổ, có nhận xét, tuyên dương - Ôn vượt chướng ngại vật thấp + GV điều khiển, quan sát, sửa sai - Chơi trò chơi “Thi đua xếp hàng” + GV nêu tên, nhắc lại cách chơi, luật chơi, cho chơi thử sau chơi thức + Có nhận xét, tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng - GV HS hệ thống nhận xét - GV giao tập nhà Đònh lượng Số Thời Lượng Gian (6’ – 8’) lần 1’ – 2’ ‘’ 1’ – 2’ ‘’ 2’ – 3’ Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 2–3 lần 2–3 lần (18’ – 20’) 4’ – 5’ 5’ – 6’ 6’ –8’ 2–3 lần lần ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € ... ‘’ 1’ – 2’ ‘’ 2’ – 3 Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 2 3 lần 2 3 lần (18’ – 20’) 4’ – 5’ 5’ – 6’ 6’ –8’ 2 3 lần lần ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € ... Có nhận xét, tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng - GV HS hệ thống nhận xét - GV giao tập nhà Đònh lượng Số Thời Lượng Gian (6’ – 8’) lần 1’ – 2’ ‘’ 1’ – 2’ ‘’ 2’ – 3 Phương Pháp Tổ Chức €€€€€...Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp - Trò chơi “Có chúng em” 2/
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 9 , Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 9 ,