0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 10

2 128 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 15:51

Lớp Tiết PPCT 10 BÀI 10: TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT” I - MỤC TIÊU: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái cách - Đi vượt chướng ngại vật thấp Bước đầu biết cách vượt chướng ngại vật thấp - Học trò chơi: “Mèo đuổi chuột” Biết cách chơi tham gia chơi II – ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẻ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ vạch, chuẩn bò dụng cụ cho phần tập vượt chướng ngại vật thấp trò chơi III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Khởi động khớp - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp 2/ Phần bản: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số + Chia nhóm tập luyện, GV quan sát, sửa sai cho HS + Thi đua giữacác tổ, có nhận xét, tuyên dương - Ôn vượt chướng ngại vật thấp + GV điều khiển, quan sát, sửa sai - Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột” + GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi, cho chơi thử sau chơi thức + Xen kẽ, GV có bổ sung thêm + Có nhận xét tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng - GV HS hệ thống nhận xét - GV giao tập nhà Đònh lượng Số Thời Lượng Gian (6’ – 8’) lần 1’ – 2’ ‘’ ‘’ 2’ – 3’ 1’ – 2’ Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 3–4 lần 3–4 lần (18’ – 20’) 5’ – 6’ 4’ – 5’ 8’ – 10’ 2-3 lần lần ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € ... ‘’ ‘’ 2’ – 3 1’ – 2’ Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 3 4 lần 3 4 lần (18’ – 20’) 5’ – 6’ 4’ – 5’ 8’ – 10 2 -3 lần lần ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € ... thêm + Có nhận xét tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng - GV HS hệ thống nhận xét - GV giao tập nhà Đònh lượng Số Thời Lượng Gian (6’ – 8’) lần 1’ – 2’ ‘’ ‘’ 2’ – 3 1’ – 2’ Phương Pháp Tổ Chức...Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Khởi động khớp - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp 2/ Phần bản:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 10 , Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 10 ,