0

Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 7

83 1,860 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:36

Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  GIAÙO AÙN Tuaàn : 1 Số : 01 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200 TÊN BÀI DẠY : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI ! ” I/ Mục tiêu : - Phổ biến một số quy định khi tập luyện. Ỵêu cầu HS biết được những điểm cơ bản của chương trình thể dục lớp 3. - Giới thiệu chương trình môn học. Yêu cầu HS biết những điểm cơ bản của chương trình, có thái độ đúng và tinh thần tập luyện tích cực. - Chơi trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi ! “. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV tập hợp HS thành 2-4 hàng dọc ( mỗi hàng 01 tổ ) sau đó cho quay thành hàng ngang. phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Giậm chân tại chổ vỗ tay theo nhịp và hát. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv 2/ Phần cơ bản : - Phân công tổ nhóm tập luyện, chọn cán sự môn học : Có thể dùng ngay biên chế tổ của lớp học là tổ tập luyện và quy định khu vực tập của mỗi tổ khi chia nhóm ôn luyện. cán sự môn học nên chọn những em nhanh nhẹn hoạt bát, học tập khá hoặc cán bộ lớp. - Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ biến nội dung yêu cầu môn học : Những nội quy tập luyện đã được rèn luyện ở các lớp dưới cần được tiếp tục củng cố và hoàn thiện : khẩn trương tập hợp lớp, quần áo trang phục học tập phải gọn gàng ngăn nắp… - Chỉnh đốn trang phục, vệ sinh tập luyện : cho các em sửa lại trang phục, để gọn quần áo, giày dép vào nơi quy định. - Trò chơi : “ Nhanh lên bạn ơi ! “. 22 p -25 p 2 L -3 L xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv Đội hình tam giác hoặc hình vuông. 3/ Phần kết thúc : - Đi thường theo nhịp 1-2, 1-2 và hát. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên kết thúc giờ học bằng cách hô : “ Giải 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv GVTD : Lê Văn Theo Trang 1 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  tán ! “, HS hô to “ Khoẻ ! “. GIAÙO AÙN Tuaàn : 1 Số : 02 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200 TÊN BÀI DẠY : ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐHĐN TRÒ CHƠI “ NHÓM BA, NHÓM BẢY ” I/ Mục tiêu : - Ôn một số kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1, 2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng trật tự, đúng theo đội hình tập luyện. - Chơi trò chơi “ Nhóm ba nhóm bảy “ các em đã học ở lớp 2. Yêu cầu biết cách chơi và cùng tham gia chơi đúng luật. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV chỉ dẫn, giúp đỡ lớp trưởng tập hợp, báo cáo sau đó phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Giậm chân tại chổ vỗ tay theo nhịp và hát. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv 2/ Phần cơ bản : - Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp : GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa nhắc lại động tác để HS nắm chắc. GV dùng khẩu lệnh cho HS tập. Trong quá trình HS thực hiện, GV kiểm tra, uốn nắn động tác cho các em. Có thể tập lần lượt từng động tác hoặc tập xen kẽ giữa các động tác với nhau. Khi ôn cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp, có thể chia lớp thành các nhóm nhỏ để tập báo cáo, cách thức ra vào lớp. Chia nhóm ôn tập sau đó từng nhóm lên thi đua trình diễn xem nhóm nào nhanh và đẹp nhất. - Trò chơi : “ Nhóm ba, nhóm bảy “ GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, sau đó cho HS chơi thử 1-2 lần để hiểu cách chơi và thực hiện. Sau một số lần chơi, em nào thắng đựơc biểu dương, những nhóm nào, em nào thực hiện không đúng phải có 1 vòng xung quanh lớp. 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv Đội hình tam giác hoặc hình vuông. 3/ Phần kết thúc : - HS thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx GVTD : Lê Văn Theo Trang 2 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  - Giáo viên giao bài tập về nhà. Gv GIAÙO AÙN Tuaàn : 2 Số : 03 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200… TÊN BÀI DẠY : ÔN ĐI ĐỀU - TRÒ CHƠI : “ KẾT BẠN ” I/ Mục tiêu : - Ôn tập đi đều theo 1-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng và theo đúng nhịp hô của giáo viên. - Bước đầu biết cách đi 1-4 hàng dọc theo nhịp. - Chơi trò chơi : “ Kết bạn “. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV chỉ dẫn, giúp đỡ lớp trưởng tập hợp, báo cáo sau đó phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Giậm chân tại chổ vỗ tay theo nhịp và hát. - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv 2/ Phần cơ bản : - Tập đi đều theo 1-4 hàng dọc : GV cho lớp tập đi thường theo nhịp, rồi đi theo nhịp hô 1-2, 1-2… Chú ý động tác phối hợp giữa tay và chân, tránh tình trạng học sinh cùng tay cùng chân, nếu có phải uốn nắn ngay. - Trò chơi : “ Kết bạn “ 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L Đội hình hàng dọc. Đội hình vòng tròn. 3/ Phần kết thúc : - HS thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv GVTD : Lê Văn Theo Trang 3 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  GIAÙO AÙN Tuaàn : 2 Số : 04 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200… TÊN BÀI DẠY : ÔN BÀI TẬP RLTT, KỸ NĂNG VĐCB TRÒ CHƠI “ TÌM NGƯỜI CHỈ HUY ” I/ Mục tiêu : - Ôn đi đều 1-4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Học trò chơi : “ Tìm người chỉ huy “. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, kẻ sân để tập các bài tập RLTT và KNVĐCB. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Đứng tại chổ vỗ tay hát. - Giậm chân tại chổ đếm theo nhịp. - Kiểm tra bài cũ 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv 2/ Phần cơ bản : - Ôn đi đều theo 1-4 hàng dọc : Lần đầu GV hô cho lớp học tập, những lần sau cán sự điều khiển, GV đi đến các hàng uốn nắn hoặc nhắc nhở các em thực hiện chưa tốt. - Ôn phối hợp đi theo vách kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. - Học trò chơi : “ Tìm nguời chỉ huy “ 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L 2 L -3 L x x x x x x x x CB  Gv XP CHẠY ĐÍCH Đội hình vòng tròn. 3/ Phần kết thúc : - HS thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx GVTD : Lê Văn Theo Trang 4 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  - Giáo viên giao bài tập về nhà. xxxxxxxxxxxxx Gv GIAÙO AÙN Tuaàn : 3 Số : 05 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200… TÊN BÀI DẠY : TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG I/ Mục tiêu : - Ôn tập : tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, quay phải, quay trái. Yêu cầu HS thực hiện thuần thục những kỹ năng này ở mức tương đối chủ động - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng quay phải, quay trái - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu HS thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi : “ Tìm người chỉ huy “. Yêu cầu biết cách chơi và biết tham gia chơi. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Giậm chân tại chổ đếm theo nhịp. - Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân tập : 60-80m. - Kiểm tra bài cũ. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv 2/ Phần cơ bản : - Ôn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, quay phải, quay trái. Cán sự hô cho lớp tập, GV đi đến các hàng uốn nắn hoặc nhắc nhở các em thực hiện chưa tốt. - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng : GV giới thiệu, làm mẫu trước 1 lần, sau đó HS tập theo động tác mẫu của GV. Sau khi các em tập được các động tác lẻ, GV mới cho tập phối hợp. - Học trò chơi : “ Tìm nguời chỉ huy “ 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L 2 L -3 L Đội hình hàng dọc sau đó chuyển sang đội hình hàng ngang. Đội hình hàng ngang. Đội hình vòng tròn. 3/ Phần kết thúc : - HS thả lỏng - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv GVTD : Lê Văn Theo Trang 5 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  GIAÙO AÙN Tuaàn : 3 Số : 06 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200… TÊN BÀI DẠY : ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I/ Mục tiêu : - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Ôn động tác đi thường từ 1-4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thục hiện động tác tương đối đúng. - Biết cách đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp. - Chơi trò chơi : “ Tìm người chỉ huy “. Yêu cầu biết cách chơi và biết tham gia chơi một cách tương đối chủ động. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - Cán sự lớp chào, báo cáo, GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Khởi động các khớp. - Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân tập : 60-80m. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv 2/ Phần cơ bản : - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số : Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau cán sự hô cho lớp tập, GV uốn nắn và động viên các em thực hiện cho tốt. Sau đó chia tổ tập luyện, sáu đó các tổ thi tập hợp nhanh với nhau. - Đi đều theo 1-4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng : Chia theo tổ để tập, khi đi đều các em thay nhau chỉ huy, Gv đến từng tổ nhắc nhở hoặc chỉ dẫn, chú ý các em đi cho đúng nhịp, tránh tình trạng đi cùng chân cùng tay. Khi tập đi theo vách kẻ thẳng, GV nên kẽ sẵn vách thẳng để các em đi cho tốt. - Học trò chơi : “ Tìm nguời chỉ huy “ Sau một số lần thay đổi vị trí người chơi. Yêu cầu các em tham gia chơi một cách tích cực và tương đốI chủ động. 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L 2 L -3 L Đội hình hàng ngang. Đội hình hàng ngang. Đội hình vòng tròn. 3/ Phần kết thúc : - HS thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx GVTD : Lê Văn Theo Trang 6 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  Gv GIAÙO AÙN Tuaàn : 4 Số : 07 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200… TÊN BÀI DẠY : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “ THI XẾP HÀNG ” I/ Mục tiêu : - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái. - Chơi trò chơi : “Thi xếp hang”. Yêu cầu các em tham gia chơi tích cực và tương đối chủ động. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV tiếp tục giúp đỡ cán sự lớp tập hợp lớp, chào và báo cáo. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Giậm chân tại chổ vỗ tay theo nhịp và hát. - Kiểm tra bài cũ. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv 2/ Phần cơ bản : - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái : Những lần đầu Gv hô cho HS tập, động tác nào có nhiều em thực hiện chưa tốt thì tập động tác đó nhiều lần hơn, chú ý uốn nắn tư thế cho các em. Chia tổ tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng sau đó từng tổ lên trình diễn dưới dạng thi đua xem tổ nào thực hiện nhanh, trật tự và đẹp nhất. - Học trò chơi : “ Thi xếp hàng “ GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi sau đó cho HS học thuộc vần điệu của trò chơi, cho HS chơi thử 1-2 lần để các em nắm dược cách chơi và cả lớp cùng chơi. GV chọn vị trí cố định phát tín hiệu, nghe thấy tín hiệu học sinh nhanh chóng xếp hàng vào hàng dọc và đọc những vần điệu. Đọc xong vần điệu cũng là lúc phải tập hợp xong. Yêu cầu các em phải đứng đúng vị trí và thứ tự của mình. Tổ nào tập hợp nhanh, đứng đúng vị trí thẳng hàng thì đó sẽ thắng. GV cần nhớ thứ tự tập hợp học sinh lúc ban đầu, GV cử 01 học sinh chuyên theo dõi vị trí tập hợp của các bạn để tạo không khí thi đua giữa các tổ với 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L Đội hình hàng ngang. Đội hình hàng ngang. GVTD : Lê Văn Theo Trang 7 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  nhau. 3/ Phần kết thúc : - Đi thường theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  Gv GIAÙO AÙN Tuaàn : 4 Số : 08 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200 TÊN BÀI DẠY : ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT - TRÒ CHƠI “ THI XẾP HÀNG ” I/ Mục tiêu : - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác. - Học đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện được ở mức cơ bản đúng. - Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. - Chơi trò chơi : “ Thi xếp hàng “. Yêu cầu biết cách chơi và chơi một cách chủ động. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Giậm chân tại chổ, đếm to them nhịp. - Kiểm tra bài cũ. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv 2/ Phần cơ bản : - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số : GV cho lớp tập hợp 1 lần theo hàng ngang để làm mẫu sau đó chia tổ tập luyện. GV đến từng tổ quan sát giúp đỡ những em thực hiện chưa tốt. Cuối cùng cho 1 tổ lên thực hiện lại cả lớp nhận xét. - Học đi vượt chướng ngại vật thấp : GV nêu tên động tác sau đó vùa làm mẫu vừa giải thích động tác và cho HS tập bắt chước. Gv dùng khẩu lệnh hô cho HS tập. GV hướng dẫn cho HS cách đi, nhảy, vượt qua chướng ngại vật. Trong quá trình thực hiện GV kiểm tra, uốn nắn từng động tác cho HS. - Chơi trò chơi : “ Thi xếp hàng “ GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi rồi cho cả lóp chơi, có xếp lọai nhất, nhì, ba…. 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L 2 L -3 L Đội hình hàng ngang. x x x Gv CB XP Đ Đội hình hàng ngang. 3/ Phần kết thúc : - HS thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv GVTD : Lê Văn Theo Trang 8 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  GIAÙO AÙN Tuaàn : 5 Số : 09 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200 TÊN BÀI DẠY : ÔN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT I/ Mục tiêu : - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái. Yêu cầu biết và thực hiện động tác tương đối chính xác. - Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi : “ Thi xếp hàng “. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Giậm chân tại chổ, đếm to them nhịp. - Kiểm tra bài cũ 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv 2/ Phần cơ bản : - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái : Những lần đầu GV hô cho lớp tập, những lần sau cán sự điều khiển, GV đi uốn nắn nhắc nhở các em thực hiện chưa tốt. - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp : GV cần chú ý một số sai lầm thường mắc : khi đi cúi đầu, mất thăng bằng, đặt chân không thẳng hướng, đi lệch ra ngòai đường kẻ sẵn, sợ không dám bước dài và nhảy qua… Cách sửa : GV chỉ động tác mà HS chưa làm đúng hoặc làm lại động tác sai của HS, sau đó hướng dẫn lại động tác đồng thời làm mẫu đúng cho HS cùng tập. Cần uốn nắn kịp thời nhgững động tác sai cho HS, nên để những em thực hiện tốt đi trước, các em thực hiện chưa tốt đi sau để bắt chước theo. - Chơi trò chơi : “ Thi xếp hàng “ Khi tập luyện đảm bảo chú ý trật tự, kỹ luật và phòng tránh chấn thương. Có thể thay đổi hình thức chơi hoặc thêm yêu cầu đối với học sinh cho trò chơi thêm hào hứng. 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L 2 L -3 L Đội hình hàng ngang. x x x Gv CB XP Đ Đội hình hàng ngang. 3/ Phần kết thúc : 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx GVTD : Lê Văn Theo Trang 9 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  - HS thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv GIAÙO AÙN Tuaàn : 5 Số : 10 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200 TÊN BÀI DẠY : TRÒ CHƠI : “ MÈO ĐUỔI CHUỘT ” I/ Mục tiêu : - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu biết và thực hiện động tác tương đối chính xác. - Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi : “ Mèo đuổi chuột “. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập. - Giậm chân tại chổ, đếm to them nhịp. - Kiểm tra bài cũ 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv 2/ Phần cơ bản : - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số : Tập theo các tổ, các em thay nhau làm chỉ huy. Đặc biệt chú ý khâu dóng hàng làm sao cho thẳng, không bị lệch hàng, khỏang cách phù hợp. Sau mỗi lần thực hiện tập hợp hàng ngang xong, có thể cho giải tán rồi tập trung lại để các em nhớ được vị trí của mình trong hàng và dóng hàng cho thẳng. - Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp : Tập theo đội hình nước chảy. Trước khi đi GV nên cho các em khởi động lại các khớp một số lần rồi sau đó mới cho HS đi. Trong quá trình tập luyện, GV chú ý kiểm tra, uốn nắn động tác cho các em. - Chơi trò chơi : “ Mèo đuổi chuột “ GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. GV cho các em học thuộc vần điệu trước khi chơi trò chơi. Cho các em chơi thử 1-2 lần sau đó mới cho chơi chính thức. Trong quá trình chơi GV phải giám sát cuộc chơi, kịp thời nhắc nhở các em tránh vị phạm luật chơi, đặc biệt là không được ngán chân, ngán tay của đường chạy các bạn. 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L 2 L -4 L Đội hình hàng ngang. x x x Gv CB XP Đ Gv 3/ Phần kết thúc : - HS thả lỏng. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx GVTD : Lê Văn Theo Trang 10 [...]... chân 3/ Phần kết thúc : - Tập 1 số động tác hồi tỉnh do GV chọn - Giáo viên cùng HS hệ thống bài - Giáo viên nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà Ôn các động tác đã học của bài thể dục X X X X 3p-5p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv GIAÙO AÙN Tuaàn : 14 Số : 27 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200 TÊN BÀI DẠY : ÔN BÀI THỂ DỤC PTC AAA -I/ Mục tiêu : - Ôn bài thể dục. .. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài - Giáo viên nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung để giờ học sau kiểm tra Giaùo AÙn Khoái  3p-5p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv GIAÙO AÙN Tuaàn : 14 Số : 28 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200 TÊN BÀI DẠY : HÒAN THIỆN BÀI THỂ DỤC PTC AAA -I/ Mục tiêu : - Hòan thiện bài thể. .. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv Trang 31 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  GIAÙO AÙN Tuaàn : 13 Số : 25 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200 TÊN BÀI DẠY : ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA CỦA BÀI THỂ DỤC PTC AAA -I/ Mục tiêu : - Ôn 7 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, tòan thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính... an tòan, đòan kết trong khi chơi 3/ Phần kết thúc : - Tập 1 số động tác hồi tỉnh do GV chọn - Giáo viên cùng HS hệ thống bài - Giáo viên nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung GVTD: Lê Văn Theo Giaùo AÙn Khoái  2L-4L Như bài sọan số 15 3p-5p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv Trang 33 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1... chổ phải chạy theo đường quy định, tránh va chạm nhau Khi gặp nhau các em vỗ tay nhau có thể hô “ Chào bạn “ Giaùo AÙn Khoái  2L-4L x x Gv x 3/ Phần kết thúc : - Tập 1 số động tác hồi tỉnh do GV chọn - Giáo viên cùng HS hệ thống bài - Giáo viên nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung GVTD: Lê Văn Theo x p 3 -5 x x p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx... tròn 3p-5p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Trang 29 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung xxxxxxxxxxxxx Gv GIAÙO AÙN Tuaàn : 12 Số : 24 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200 TÊN BÀI DẠY : ĐỘNG TÁC NHẢY CỦA BÀI THỂ DỤC PTC AAA -I/ Mục tiêu : - Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và tòan thân của bài thể dục. .. nhở các em đa3m bảo kỷ luật, an tòan tập luyện Tổ nào thắng được biểu dương, tổ nào thua phải đi vịt 1 vòng xung quanh các bạn Giaùo AÙn Khoái  2L-4L Gv XP CB X X X X X 3/ Phần kết thúc : - Tập 1 số động tác hồi tỉnh do GV chọn - Giáo viên cùng HS hệ thống bài - Giáo viên nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung GVTD: Lê Văn Theo 3p-5p xxxxxxxxxxxxx... cản đường chạy của các bạn Khi các em chơi GV có thể quy định thêm một số yêu cầu nhàm tăng hứng thú và tính sôi động của cuộc chơi GV có thể hướng dẫn các em tự tổ chức chơi và tập luyện ngòai giờ 3/ Phần kết thúc : GVTD: Lê Văn Theo Đ Đội hình vòng tròn 3p-5p Trang 13 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 - HS thả lỏng - Giáo viên cùng HS hệ thống bài - Giáo viên nhận xét giờ học - Giao bài tập về nhà... toàn nơi tập - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học LVĐ 3p-5p - Chạy chậm thành vòng tròn rộng xung quanh sân - Đứng tại chổ khởi động các khớp.Kiểm bài cũ 2/ Phần cơ bản : - Ôn 7 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, tòan thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung :... an tòan trong khi chơi 3/ Phần kết thúc : - HS thả lỏng - Giáo viên cùng HS hệ thống bài - Giáo viên nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung đã học GVTD: Lê Văn Theo 3p-5p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Gv Trang 24 Trường Tiểu Học Bình Hàng Tây 1 Giaùo AÙn Khoái  GIAÙO AÙN Tuaàn : 11 Số : 21 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : …… /……./200 . 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L 2 L -3 L x x x x x x x x CB  Gv XP CHẠY ĐÍCH Đội hình vòng tròn. 3/ Phần kết thúc : - HS thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. 3 p -5 p xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx GVTD :. động. 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L 2 L -3 L Đội hình hàng ngang. Đội hình hàng ngang. Đội hình vòng tròn. 3/ Phần kết thúc : - HS thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo. rồi cho cả lóp chơi, có xếp lọai nhất, nhì, ba…. 22 p -25 p 2 L -3 L 2 L -3 L 2 L -3 L Đội hình hàng ngang. x x x Gv CB XP Đ Đội hình hàng ngang. 3/ Phần kết thúc : - HS thả lỏng. - Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 7, , PHẦN & NỘI DUNG, Như bài soạn số 63.

Mục lục

Xem thêm