0

Giáo án Thể dục lớp 3 HK1_CKTKN

56 879 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:37

Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 TUẦN I Ngày soạn : 18/08/2012 BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH – TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI” I.MỤC TIÊU: 1.Mục tiêu: - Phổ biến một số quy định khi luyện tập - Giới thiệu chương trình môn học . - Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi “. 2.Yêu cầu: - Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập luyện trong giờ học lớp 3. - Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, nghiêm nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo,xin phép khi ra vào lớp. - Bước đầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi. - Nghiêm túc, tập trung. II.ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: trên sân trường, vệ sinh sân tập sạch sẽ. 2. Phương tiện: Còi, dụng cụ chơi trò chơi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1.Phần mở đầu : - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện - Yêu cầu lớp thực hiện các động tác khởi động - Giậm chân tại chỗ , hát 6–10 phút - Cán sự tập hợp lớp, GV phổ biến. HS lắng nghe. - GV yêu cầu, HS thực hiện.    Δ 2.Phần cơ bản -Phân công tổ nhóm luyện tập -Chọn cán sự môn học . -Giáo viên nhắc lại nội quy tập luyện và phổ biến nội dung yêu cầu môn học . - Chỉnh đốn trang phục , vệ sinh tập luyện . -Yêu cầu học sinh ôn lại một số động tác đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1 và 2 . -Hướng dẫn trò chơi : “ Nhanh lên bạn ơi “ 18-22 phút - GV cùng HS chia nhóm và chọn cán sự bộ môn. - HS lắng nghe    Δ - GV yêu cầu, HS thực hiện. - GV yêu cầu HS thưc hiện. GV quan sát, sửa sai và nhận xét. HS lắng nghe * * * * * GV Trần Đình Lâm 1 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức cho HS chơi thử rồi tổ chức cho HS chơi chính thức. * * * * * * * * * * * * * * * Δ 3.Phần kết thúc: - GV cho học sinh thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống nội dung bài học. - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học. - GV giao bài tập về nhà cho học sinh 4-6 phút - GV yêu cầu, HS thực hiện. GV quan sát và hướng dẫn thêm. - HS lắng nghe. BÀI 2: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “NHÓM BA NHÓM BẢY” I.MỤC TIÊU: - Ôn một số kĩ năng đội hình, đọi ngũ đã học ở lớp 1, 2. Yêu cầu biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, nghiêm nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo,xin phép khi ra vào lớp. - Trò chơi “ nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật. - Nghiêm túc, tập trung. II.ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. 2.Phương tiện: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu : -Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện - Giậm chân tại chỗ và đếm theo nhịp -GV Yêu cầu lớp chạy nhẹ nhàng một vòng sân . -Trở về chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh “. 6–10 phút - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo GV.    Δ - GV tổ chức cho HS chơi. GV Trần Đình Lâm 2 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 2.Phần cơ bản -Giáo viên cho lớp giải tán sau đó yêu cầu học sinh xếp hàng theo Đội hình hàng dọc ; hàng ngang , - Giáo viên hô để học sinh thực hiện cách chào báo cáo , dồn hàng , xin phép ra vào lớp . -Giáo viên quan sát uốn nắn và sửa sai cho học sinh . -Tổ chức cho học sinh biểu diễn xem nhóm nào nhanh và đẹp hơn -Chơi trò chơi : “ Nhóm ba nhóm bảy”. -Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần -Tổ chức cho học sinh thực hiện. 18-22 phút - GV quan sát và tuyên dương tổ nào xếp hàng nhanh và thẳng nhất.    Δ - Cán sự hô cho cả lớp tập. 3.Phần kết thúc : - GV cho học sinh thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống nội dung bài học - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học. - GV giao bài tập về nhà cho học sinh 4-6 phút - GV nhắc lai và nhận xét, cả lớp lắng nghe.    Δ GV Trần Đình Lâm 3 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 TUẦN II Ngày soạn : 25/08/2012 `BÀI 3: ÔN ĐI ĐỀU – “TRÒ CHƠI KẾT BẠN” I.MỤC TIÊU: - Ôn đi đều 1-4 hàng dọc. Yêu cầu biết cách đi 1- 4 hàng dọc theo nhịp, (nhịp 1 bước chân trái nhịp 2 bước chân phải ),biết dóng hang cho thẳng trong khi đi. - Ôn đi kiễng gót hai tay chống hông ( dang ngang). Yêu cầu biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. - Trò chơi “ Kết Bạn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. - Nghiêm túc, tập trung. II.ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ. 2. Phương tiện : 1 còi, kẻ sân cho trò chơi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG LƯỢNG VẬN ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện Giậm chân tại chỗ và đếm theo nhịp -Lớp chạy nhẹ nhàng một vòng sân -Giậm chân tại chỗ và đếm 6–10 phút - CS tập hợp lớp, lắng nghe GV phổ biến nội dung bài học.    Δ - GV yêu cầu, HS thực hiện. 2.Phần cơ bản: + Lớp tập đi đều theo 1- 4 hàng dọc -Lớp tập đi đều theo hàng theo yêu cầu của giáo viên . -Dưới sự điều khiển của lớp trưởng lớp đi thường theo nhịp rồi đi đều theo nhịp hô 1 -2 , 1- + Phối hợp chân tay -Ôn động tác đi kiểng gót hai tay chống hông -Làm mẫu vài lần sau đó hô để học sinh thực hiện -Yêu cầu lớp đi từ 5 – 10 mét thì hô thội ! 18-22 phút - GV yêu cầu, CS điều khiển, cả lớp thực hiện. * * * * * * * * * * * * * * Δ * * * * * * * - GV quan sát, uốn nắn, sửa sai cho HS và nhận xét. GV Trần Đình Lâm 4 Δ Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 + Chơi trò chơi : “Kết bạn” -Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần -Thực hiện chơi trò chơi :”Kết bạn “ - GV quan sát, nhắc nhở HS và nhận xét. 3.Phần kết thúc: - Đi chậm xum quanh vòng tròn vỗ tay hát. - GV cho học sinh thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống nội dung bài học - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học. - GV giao bài tập về nhà cho học sinh 4-6 phút - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học sau đó GV nhận xét buổi tập. BÀI 4: ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” I.MỤC TIÊU: - Ôn đi đều 1-4 hàng dọc; đi kiễng gót hai tay chống hông, dang ngang, đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu biết cách thực hiện các động tác tương đối chính xác. - Trò chơi “ Tìm người chỉ huy” . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. - Nghiêm túc, tập trung. II.ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm: trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện. 2.Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi tìm người chỉ huy. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LƯỢNG VẬN ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện . - Đứng tại chỗ vỗ tay hát - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp * Trò chơi: Có chúng em 6–10 phút - cán sự tập hợp lớp, báo cáo GV, cả lớp lắng nghe GV phổ biến nội dung bài học.    GV Trần Đình Lâm 5 Δ Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 Δ 2.Phần cơ bản Ôn bài tập RLTTCB. + Ôn phối hợp đi theo vạch kẻ thẳng Đi nhanh chuyển sang chạy - GV hướng dẫn làm mẫu và tổ chức cho học sinh tập luyện. GV quan sát sửa sai cho học sinh . Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” - Giáo viên giải thích trò chơi, cho chơi thử , giải thích thêm rồi tở chức cho HS chơi chính thức, sau đổi vị trí chơi. + GV quan sát, nhận xét. 18-22 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Δ    * Δ 3.Phần kết thúc: - GV cho học sinh thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống nội dung bài học - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học. - GV giao bài tập về nhà cho học sinh 4-6 phút    Δ GV Trần Đình Lâm 6 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 TUẦN III Ngày soạn : 01/09/2012 BÀI 5: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ I. MỤC TIÊU: 1 Mục tiêu: -Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang,dóng hàng, quay phải, quay trái. - Biết đi thường 1- 4 hàng dọc theo nhịp. - Thực hiện đi đúng theo vạch kẻ thẳng. - Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. 2.Thái độ: - Nghiêm túc, tập trung. II.ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện. 2.Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi tìm người chỉ huy. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP GV Trần Đình Lâm 7 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 BÀI 6: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” I, MỤC TIÊU: 1. Mục tiêu: GV Trần Đình Lâm NỘI DUNG LƯỢNG VẬN ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp. Chạy chậm 1 vòng quanh sân. 6–10 phút     Δ 2. Phần cơ bản - Kiểm tra bài cũ: Ôn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số quay trái, dồn hàng. Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng. + Giáo viên làm mẫu, Học sinh tập hợp theo động tác mẫu. + Trò chơi: Tìm người chỉ huy + Giải thích trò chơi, hướng dẩn cách chơi. - Cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thử. 18-22 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Δ * * * * * * *     Δ 3.Phần kết thúc: - Đi thường theo nhịp và hát. - GV cùng học sinh hệ thống nội dung bài học - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học. - GV giao bài tập về nhà cho học sinh 4-6 phút     Δ 8 Δ Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 - Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang,dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. - Biết đi thường 1- 4 hàng dọc theo nhịp. - Thực hiện đúng đi theo vạch kể thẳng. - Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. 2. Thái độ: - Nghiêm túc, tập trung. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện. 2.Phương tiện: còi, kẻ sân cho trò chơi tìm người chỉ huy. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG LƯỢNG VẬN ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1.Phần mở đầu: - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện - Đứng tại chỗ vỗ tay hát - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp * Trò chơi: “Có chúng em” GV hướng dẩn và tổ chức cho học sinh chơi. 6–10 phút     Δ 2.Phần cơ bản Kiểm tra bài cũ: Ôn đi đều 1-4 hàng dọc Bài mới: Ôn bài tập RLTTCB. + Ôn phối hợp đi theo vạch kẻ thẳng + Chia theo tổ để tập, nhắc học sinh đi đúng nhịp + Giáo viên nhắc học sinh đi cà đặt bàn chân tiếp xúc đất cho đúng, nhẹ nhàng tự nhiên Đi nhanh chuyển sang chạy Trò chơi : “Tìm người chỉ huy” - Giáo viên giải thích trò chơi, cho chơi thử rồi chơi chính thức. 18-22 phút  ● ● ● ●●● ●  ○ ○ ○ ○○○ ○  ● ● ● ●●● ●  ○ ○ ○ ○○○ ○ GV XP CB 3.Phần kết thúc: - Đi thường theo nhịp và hát. - GV cùng học sinh hệ thống nội dung bài học - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học. - GV giao bài tập về nhà cho học 4-6 phút     Δ GV Trần Đình Lâm 9 Δ Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 sinh GV Trần Đình Lâm 10 [...]...  Δ 18 Trường TH Lý Tự Trọng 3 Phần kết thúc: 4-6 phút - GV cho học sinh thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống nội dung bài học - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà cho học sinh GV Trần Đình Lâm giáo án thể dục lớp 3     Δ 19 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 TUẦN VII Ngày soạn : 29/09/2012 BÀI 13: ƠN ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI TRỊ... Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 TUẦN 9 Ngày soạn : 13/ 10/2012 BÀI 17: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: + Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung + Trò chơi “Chim về tổ” 2.Kỹ năng: - Bước đầu biết cách thực hiện hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi 3. Thái độ:... của bài thể dục * * * * * * - Giáo viên đến từng tổ quan sát * * * * * * sửa một số động tác sai của học * * * * * *  sinh Cả lớp tập liên hồn cả hai động tác vươn thở và tay + Ơn động tác chân và lườn: Tập liên hồn 4 động tác đã học, giáo viên hơ làm mẫu + Lần 1 cả lớp tập + Lần 2 Cán sự làm mẫu hơ + Lần 3 thi đua giữa các tổ dưới GV Trần Đình Lâm 29 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 sự... thua sẽ bị phạt 3 Phần kết thúc: - GV cho học sinh thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống nội dung bài học - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà cho học sinh * GV Trần Đình Lâm * * ****** * 4-6 phút *  * *      Δ 34 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 TUẦN 12 Ngày soạn: 03/ 11/2012 BÀI 23: ƠN CÁC ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN... thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống nội dung bài học - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà cho học sinh GV Trần Đình Lâm giáo án thể dục lớp 3 4-6 phút     Δ 16 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 TUẦN 6 Ngày soạn: 22/09/2012 BÀI 11: ƠN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Ơn tập động tác đi vượt chướng ngại vật - Chơi trò... sau đó cả lớp ****** cùng thực hiện + Lần 1: GV hướng dẫn + Lần 2: Cán sự điều khiển + Lần 3: hình thức thi đua Tổ nào thực hiện tốt được biểu dương - còn ngược lại tổ nào còn nhiều người chưa thực hiện được chạy một vòng quanh sân trường - Học trò chơi " Chim về tổ" + GV nêu tên hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho học sinh chơi GV Trần Đình Lâm 23 Trường TH Lý Tự Trọng - giáo án thể dục lớp 3 3 Phần kết... xét đánh giá kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà cho học sinh giáo án thể dục lớp 3 4-6 phút     Δ BÀI 18: ĐỘNG TÁC CHÂN , LƯỜN I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: + Ơn động tác vươn thở và động tác tay + Học động tác chân và lườn của bài thể dục + Chơi trò chơi : “ Nhanh chân lên bạn ơi” 2.Kỹ năng: - Bước đầu biết cách thực hiện hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát... chuyển hướng phải trái Giáo viên thay đổi vị trí các cột mốc để học sinh đi và tự điều khiển các hàng cho đều GV Trần Đình Lâm PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC     Δ     Δ 21 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 +GV điều khiển +Cán sự điều khiển - Trò chơi: Đứng ngồi theo lệnh + Khi Giáo viên hơ ngồi thì học sinh ngồi nhanh Khi Giáo viên hơ đứng thì... tham gia được vào trò chơi 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tập trung II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Phân tích, làm mẫu, hướng dẫn tập luyện III CHUẨN BỊ 1 .Giáo viên: 1 còi, 2.Học sinh:Vệ sinh sân tập sạch sẻ VI TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: GV Trần Đình Lâm 27 Trường TH Lý Tự Trọng NỘI DUNG giáo án thể dục lớp 3 LƯỢNG VẬN ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC  1.Phần mở đầu: 6–10 phút  - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung ... chơi : Thi xếp hàng + Giáo viên nêu tên trò chơi Giáo viên chọn vị trí người phát lệnh, tổ nào tập hợp nhanh, đúng vị trí, thẳng hàng thi Tổ đó thắng 3. Phần kết thúc: GV Trần Đình Lâm     Δ 4-6 phút 11 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 - Đi thường theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng - GV cng học sinh hệ thống nội dung bi học - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học . phút     Δ GV Trần Đình Lâm 9 Δ Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 sinh GV Trần Đình Lâm 10 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 TUẦN IV Ngày soạn : 08/09/2012 BÀI 7: ÔN TẬP ĐỘI. Lâm 2 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 2.Phần cơ bản -Giáo viên cho lớp giải tán sau đó yêu cầu học sinh xếp hàng theo Đội hình hàng dọc ; hàng ngang , - Giáo viên hô để học sinh. lắng nghe.    Δ GV Trần Đình Lâm 3 Trường TH Lý Tự Trọng giáo án thể dục lớp 3 TUẦN II Ngày soạn : 25/08/2012 `BÀI 3: ÔN ĐI ĐỀU – “TRÒ CHƠI KẾT BẠN” I.MỤC TIÊU: - Ôn đi đều
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 3 HK1_CKTKN, Giáo án Thể dục lớp 3 HK1_CKTKN,