0

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

71 1,224 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:19

đạo đức: Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2012 Tuần 1: Dạy lớp 3A Bài 1: kính yêu bác hồ ( tiết 1) I. Mục tiêu: - HS biết Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nớc, với dân tộc , tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ. - Giúp hs biết thêm những thông tin về Bác và củng cố bài học. - Rèn kĩ năng kính yêu Bác Hồ thông qua các việc làm tốt của bản thân. II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập đạo đức. - Bài thơ, bài hát, truyện, tranh ảnh về Bác Hồ. III. Phơng pháp: Đàm thoại, quan sát, luyện tập thực hành, thảo luận nhóm. IV. Các hoạt động dạy học: A.ổn định tổ chức: (1 phút) B. Kiểm tra đồ dùng sách vở của môn học. (5 phút) C. Bài mới: (30 phút) 1. Khởi động: Hát bài về Bác Hồ. 2. Hoạt động 1: Thảo luận nhóm - Gv chia nhóm, giao nhiệm vụ: Quan sát ảnh, tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh. - Gv đánh giá ý kiến đúng. - Yêu cầu trả lời câu hỏi. + Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? Quê Bác ở đâu? + Bác Hồ có tên gọi nào khác? Tình cảm của Bác đối với Tổ quốc và nhân - Hát - Hs hát. - Hs thảo luận nhóm 4: Quan sát các ảnh và nêu nội dung, đặt tên cho từng ảnh: + Đại diện các nhóm lên trình bày: ảnh 1: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. ảnh2: Bác Hồ với các cháu mẫu giáo. ảnh 3: Bác quây quần bên thiếu nhi. ảnh 4: Bác ôm hôn các cháu. ảnh 5: Bác chia kẹo cho các cháu. - Các nhóm khác bổ sung. - Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890. Quê Bác ở Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. - Còn nhỏ Bác tên là Nguyễn Sinh Cung- >Nguyễn Tất Thành->Nguyễn ái Quốc 1 dân nh thế nào? - Gv chốt lại ý chính. 3. Hoạt động 2: Kể chuyện "Các cháu vào đây với Bác" - Gv kể chuyện kết hợp tranh nội dung. + Qua câu chuyện em thấy tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu nhi nh thế nào? + Thiếu nhi làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ? 4. Hoạt động 3: Tìm hiểu 5 điều Bác dạy. Liên hệ bản thân về việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. - Câu ca dao nào nói về Bác Hồ? -Yêu cầu mỗi học sinh đọc một điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. -GVgắn lên bảng 5 điều BácHồ dạy. - Chia nhóm và yêu cầu mỗi nhóm tìm một số biểu hiện cụ thể của một trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. - Gv củng cố lại nội dung 5 điều Bác Hồ dạy. 5. Hoạt động 4: Hớng dẫn hs rút ra bài học: - Con có ý nghĩ gì về Bác Hồ? - Con có tình cảm gì đối với Bác Hồ? 6. Củng cố dặn dò: HD thực hành: + Ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy + Su tầm tranh ảnh, truyện, bài hát, thơ về Bác Hồ. ->Hồ Chí Minh. Bác hết lòng yêu thơng nhân loại, nhất là thiếu nhi. - Hs theo dõi. - Hs trả lời: + Bác Hồ luôn yêu thơng và chăm sóc + Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. - Hs nêu ý kiến của bản thân. Giới thiệu t liệu s tầm đợc về Bác Hồ. - Câu ca dao: Tháp mời đẹp nhất hoa sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. - Hs đọc 5 điều Bác Hồ dạy. - Các nhóm thảo luận ghi lại những biểu hiện cụ thể của mỗi điều Bác Hồ dạy. - Đại diện các nhóm trình bày, cả lớp nhận xét bổ sung. Ví dụ: Học tập tốt , lao động tốt là chăm chỉ học tập và rèn luyện để cố gắng vơn lên. thờng xuyên tự giác lao động vệ sinh ở trờng lớp và ở nhà sạch sẽ. - Hs nêu: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bác luôn luôn yêu quý và quan tâm đến các cháu thiếu niên, nhi đồng. - Con rất yêu quý và kính trọng Bác Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2012 2 Tuần 2: Dạy lớp 3A kính yêu bác hồ (Tiết2) I. Mục tiêu: -Thông qua các hình thức luyện tập thực hành bài tập và trò chơi giúp hs tự đánh giá việc thực hiện 5 điều Bác hồ dạycủa bản thân. - Giúp hs biết thêm những thông tin về Bác và củng cố bài học. - Rèn kĩ năng kính yêu Bác Hồ thông qua các việc làm tốt của bản thân. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh, truyện, bài thơ, su tầm về Bác. III. Phơng pháp: - Đàm thoại, luyên tập thực hành. IV. Các hoạt động dạy học: A. ổn định tổ chức: (1 phút) B. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Để tỏ lòng kính yêu Bác thiếu niên phải làm gì? - Con đã làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy cha? Nêu những việc làm cụ thể? - Gv đánh giá. C. Bài mới: (30 phút) 1. Khởi động: 2. Nội dung bài Hoạt động 1: Tự liên hệ. - Con đã thực hiện những điều nào trong 5 điều Bác Hồ dạy? Còn nhữnh điều nào cha thực hiện , vì sao? - Gv khen ngợi động viên. Hoạt động 2: Giới thiệu t liệu đã - Hát - Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. - Hs nêu, gv và cả lớp nhận xét. - Hs hát bài: Tiếng chim kêu trong vờn Bác. - Hs tự liên hệ đến bản thân và trả lời trớc lớp. - Hs nhận xét. 3 su tầm. * Mục tiêu: Giúp hs biết thêm những thông tin về Bác Hồ và tình cảm giữa bác Hồ với thiếu nhi , thêm kính yêu Bác Hồ. - Yêu cầu hs trình bày kết quả su tầm đợc. - Gv khen những hs, nhóm hs su tầm đợc nhiều tài liệu. - Gv giới thiệu thêm một số t liệu. Hoạt động 3: Trò chơi phóng viên * Mục tiêu: Giúp hs củng cố bài học. - Gv hớng dẫn trò chơi. - Gv khen ngợi , độnh viên hs. 3. Củng cố dặn dò: - Về nhà thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy. - Chuẩn bị bài sau. - Hs trình bày dới hình thức: Hát, kể chuyện, đọc thơ, giới thiệu tranh ảnh theo tổ. - Hs nhận xét về cách trình bày kết quả su tầm của các bạn giới thiệu về Bác Hồ. - Hs theo dõi. - Hs thực hiện: + Một số hs đóng vai phóng viên hỏi bạn về Bác Hồ. Những hs đợc phỏng vấn trả lời câu hỏi tìm hiểu về Bác. + Hs theo dõi xem bạn nào làm tốt. Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2012 Tuần 3: Dạy lớp 3A 4 Bài 2:giữ lời hứa ( Tiết 1 ) I. Mục tiêu: 1. Hs hiểu: - Thế nào là giữ lời hứa. - Vì sao phải giữ lời hứa. 2. Hs biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi ngời. 3. Hs có thái độ quý trọng những ngời biết giữ lời hứa và không đồng tình với những ngời hay thất hứa. II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập đạo đức. - Tranh minh hoạ truyện Chiếc vòng bạc. - Phiếu học tập dùng cho hoạt động 2. - Các tấm bìa đỏ, xanh, trắng cỡ nhỏ. III. Phơng pháp: - Đàm thoại, luyện tập thực hành. IV. Các hoạt động dạy học: A. ổn định tổ chức: (1 phút) B. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Để tỏ lòng kính yêu Bác thiếu niên phải làm gì? - Con đã thuộc 5 điều Bác Hồ dạy cha? Nêu những việc làm cụ thể? - Gv đánh giá. C. Bài mới: ( 30 phút) 1. Hoạt động 1: Thảo luận * Mục tiêu: - Gv kể chuyện ( vừa kể vừa minh hoạ bằng tranh ) - y/c 1 hs đọc lại truyện - y/c hs thảo luận. + Bác Hồ đã làm gì khi gặp lai bé sau 2 năm? + Em bé và mọi ngời cảm thấy thế nào trớc việc làm của bác? + Việc làm của bác thể hiện điều gì? + Qua câu chuyện trên con có thể rút ra điều gì? + Ngời biết giữ lời hứa sẽ đợc mọi ngời đánh giá nh thế nào? *. Giáo viên kết luận: 2. Hoạt động 2: xử lý tình huống. - Gv chia lớp thành các nhóm giao cho mỗi nhóm 1 tình huống. - Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. - Hs nêu, gv và cả lớp nhận xét. - Truyện " Chiếc vòng bạc" - Giúp hs biết đợc thế nào là giữ lời hứa và ý nghĩa của việc giữ lời hứa. - Hs theo dõi. - 1 hs đọc lại truyện. + Bác trao cho em bé chiếc vòng bạc. + Em bé và mọi ngời cảm động rơi nớc mắt trớc tấm lòng của bác. + Bác là ngời giữ lời hứa, đã hứa là phải làm cho kì đợc. + Cầm phải giữ đùng lời hứa đã hứa hẹn với ngời khác. + Đợc mọi ngời quý trọng, tin cậy và noi theo. + Tình huống 1: Tâm hẹn chiều CN sang nhà tiến giúp bạn học toán. Nhng khi tâm vừa chuẩn bị đi thì trên ti vi lại chiếu phim hoạt hình rất hay. Theo em 5 - y/c cả lớp thảo luận. + Em có đồng tình với cách giải quyết của các nhóm không ? Vì sao? + Theo em, Tiến sẽ nghĩ gì khi không thấy Tâm sang nhà mình học nh đã hứa. Hằng sẽ nghĩ gì khi Thanh không dán trả lại bạn tâm có thể ứng xử nh thế nào trong tình huống đó? Nếu là tâm em chọn cách ứng xử nào? Vì sao? + Tình huống 2: Hằng có quyển truyện mới. Thanh mợn bạn đem về nhà xem và hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Nhng về nhà Thanh sơ ýđể em bé nghịch làm rách truyện. Theo em thanh có thể làm gì? Nếu là em, em chọn cách nào? - Hs lần lợt nêu ý kiến. + Tiến, Hằng sẽ không cảm thấykhông vui, không hài lòng, không thích. Có thể mất lòng tin khi bạn không giữ lời hứa với ngời khác truyện và xin lỗi. + Cần làm gì khi không thể thực hiện lời hứa với ngới khác - Gv kết luận: (nh bên ) 3. Hoạt động 3: Tự liên hệ - y/c hs tự liên hệ bản thân: Vừa qua có hứa với ai điều gì không ? Có thực hiện đợc điều đã hứa cha? vì sao? - Em cảm thấy nh thế nào khi đã thực hiện đợc lời hứa? - Gv nhận xét khen ngợi đồng thời nhắc nhở những hs cha biết giữ lời hứa với ngời khác. 4. Củng cố dặn dò: - Hớng dẫn thực hành. + Thực hiện giữ lời hứa với mọi ngời, su tầm các tấm gơng giữ lời hứa + Khi vì một lý do nào đó em không thể thực hiện đợc lời hứa với ngời khác, em cần phải xin lỗi họ và giải thích rõ lý do để họ hiểu và thông cảm cho ta. - hs tự liên hệ bản thân , lần lợt nói trớc lớp. - hs cả lớp theo dõi và nhận xét việc làm của bạn. - Hs nêu. ********************************** Thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2012 Tuần 4: Dạy lớp 3A Bài 2:giữ lời hứa ( Tiết 2 ) 6 I. Mục tiêu: - Thông qua các bài tập luyện tập thực hành giúp hs tự đánh giá bản thân và bầy tỏ ý kiến của mình về những hành vi giữ đúng lời hứa, không giữ đúng lời hứa. - Rèn kĩ năng giữ đúng lời hứa với mọi ngời. II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập đạo đức; phiếu học tập. III. Phơng pháp: - Đàm thoại, thảo luận nhóm , đóng vai, thực hành luyện tập. IV. Hoạt động dạy học: A.ổn định tổ chức: (1 phút) B. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Thế nào là giữ lời hứa? - Vì sao phải giữ đúng lời hứa? - Gv nhận xét đánh giá. C. Bài mới: (30 phút) 1. Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi * Mục tiêu: Hs biết đồng tình với những hành vi thể hiện giữ đúng lời hứa, không đồng tình với những hành vi không giữ đúng lời hứa. - Bài tập 1: - Yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi. - Gv kết luận: Các việc làm a, d là giữ đúng lời hứa. Các việc làm b, c là không giữ đúng lời hứa. 2. Hoạt động 2: Đóng vai. - Gv chia nhóm giao nhiệm vụ cho các - Hát. - Giữ lời hứa là làm đúng những điều mình đã nói đã hứa hẹn với ngời khác. - Vì giữ đúng lời hứa là tự trọng và tôn trọng ngời khác. - 1 hs đọc yêu cầu của bài. - Hs thảo liận nhóm đôi. - Một số nhóm trình bày kết quả , hs cả lớp nhận xét bbổ sung. 7 nhóm thảo luận và chuẩn bị đóng vai trong các tình huống: Em đã hứa cùng bạn làm một việc gì đó , nhng sau đó đã hiểu ra việc làm đó là sai. Khi đó em làm gì? - Gv yêu cầu các nhóm lần lợt lên đóng vai ở mức độ đơn giản. - Yêu cầu cả lớp trao đổi: + Em có đồng tình với cách ứng xử của nhóm vừa trình bày không? Vì sao? + Theo em cách giải quyết nào là tốt hơn? - Gvkl: Em cần xin lỗi bạn, giải thích lí do và khuyên bạn không bên làm điều sai trái. 3. Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến - Gv lần lợt nêu từng quan điểm có liên quan đến việc giữ lời hứa. - Vì sao không đồng tình với các ý kiến a, c, e? - Gvkl: Đồng tình với các ý kiến b, d, đ . Không đồng tình với các ý kiếna, c, e. 4. Củng cố dặn dò: - Học bài và chuẩn bị bài sau. - Hs trong nhóm thảo luận tìm ra cách ứng xử để đóng vai trong tình huống. - Các nhóm lên đóng vai thể hiện cách ứng xử trong tình huống đã chọn. - Lớp theo dõi nhận xét. - Hs lần lợt tự do nêu ý kiến của mình. - Hs nêu cách giải quyết tốt nhất. - Hs bày tỏ ý kiến của mình: + ý kiến b, d, đ -> Giơ thẻ đỏ. + ý kiến a, c, e - > Giơ thẻ vàng - Hs nêu. Giữ lời hứa là thực hiện đúng điều mình đã nói và đã hứa với ngời khác. Ngời biết giữ đúng lời hứa sẽ đợc mọi ngờ tin cậy và tôn trọng. Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012 Tuần 5: Dạy lớp 3A 8 Bài 3:tự làm lấy việc của mình ( Tiết 1 ) I. Mục tiêu: Học sinh hiểu - Thế nào là tự làm lấy việc của mình. ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình. - Tuỳ theo độ tuổi trẻ em có quyền quyết định và thực hiện công việc của mình. HS có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc của mình. - Rèn kĩ năng tự làm lấycông việc của mình trong học tập, lao động , sinh hoạt ở trờng và ở nhà. II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập đạo đức. - Tranh minh hoạ tình huống hoạt động 1. III. Phơng pháp: - Đàm thoại, thảo luận, thực hành luyện tập. IV. Các hoạt động dạy học: A. Ôn định tổ chức: (1phút) B. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Em cảm thấy nh thế nào khi thực hiện đúng lời hứa với ngời khác? - Gv đánh giá. C. Bài mới: (30 phút) 1. Hoạt động 1: Xử lí tình huống. - Gv nêu tình huống cho hs tìm cách giải quyết: Gặp bài toán khó Đại loay hoay mãi mà vẫn cha giải đợc, thấy vậy An đa bài đã giải sẵn cho bạn chép. Nếu là Đại em sẽ làm gì khi đó? - Gv kl: Trong cuộc sống ai cũng có công việc của mình và mỗi ngời ai cũng phải tự làm lấy việc của mình. 2. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Bài tập 2: - Hát - Em cảm thấy rất vui và hài lòng với việc làm của mình. - 2-3 hs nêu cách giải quyết. - Hs nhận xét phân tích cách ứng xử đúng 9 - Yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi - Gvkl: nh bên 3. Hoạt động 3: Xử lí tình huống - Gv nêu tình huống: - Khi Việt đang cắt hoa giấy chuẩn bị cho cuộc thi " Hái hoa dân chủ " tuần tới của lớp thì Dũng đến chơi Dũng bảo Việt: Tớ khéo tay bạn để tớ làm , còn cậu giỏi toán cậu làm hộ tớ. Nếu em là Việt em có đồng ý không ? Vì sao? - Gvkl: 4. Củng cố dặn dò: - Hớng dẫn thực hành: Hằng ngày tự làm lấy việc của mình. - Một học sinh đọc yêu cầu - Các nhóm độc lập thảo luận - Đại diện nhóm trình bày trớc lớp, các nhóm còn lại nhận xét bổ sung: + Tự làm lấy việc của mình là cố gắng làm lấy công việc của bản thân mà không dựa dẫm vào ngời khác. + Tự làm lấy việc cuả mình giúp cho em mau tiến bộ và không làm phiền ngời khác. - Học sinh suy nghĩ tìm cách giải quyết - Học sinh lần lợt nêu cách xử lý của mình hoặc có thể chơi trò chơi sắm vai. - Học sinh cả lớp có thể tranh luận nêu cách giải quyết khác. Ví dụ: đề nghị bạn Dũng là sai. Hai bạn tự làm lấy việc của mình. Vì cứ làm hộ bạn nh vậy thì không bao giờ bạn biết làm - Rút kinh nghiệm: Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 Tuần 6: Dạy lớp 3A tự làm lấy việc của mình 10 [...]... việc lớp ờng việc lớp - Rút kinh nghiệm: Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2 012 Tuần 13 : Dạy lớp 3A tham gia việc trờng, việc lớp ( Tiết 2 ) I Mục tiêu: 24 - Hs tích cực tham gia việc lớp, việc trờng và biết quý trọng các bạn có ý thức tích cực tham gia việc lớp việc lớp, việc trờng - Biết bày tỏ ý kiến và đánh giá hành vi đúng sai về việc tham gia việc trờng việc lớp. .. Cả lớp hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết 3 Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Rút kinh nghiệm: Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2 012 Tuần 14 : Dạy lớp 3A Bài 7: quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ( Tiết 1) I Mục tiêu: 26 1 Học sinh hiểu: - Thế nào là quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng - Sự cần thiết phải quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng trong... dặn dò: (5 phút) - Thực hành các chuẩn mực đạo đức đã học - Rút kinh nghiệm: Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2 012 Tuần 12 : Dạy lớp 3A Bài 6: tích cực tham gia việc trờng việc lớp ( Tiết 1 ) 22 I Mục tiêu: 1 Học sinh hiểu: - Thế nào là tham gia việc trờng, việc lớp và vì sao phải tham gia việc trờng, việc lớp - Trẻ em có quyền đợc tham gia những việc... tiêu: 34 - Giúp hs ôn tập củng cố lại các chuẩn mực đạo đức đã học ở kì I - Hs hiểu vì sao phải thực hiện đầy đủ các chuẩn đạo đức đó - Rèn kĩ năng sống cho các em đối với các huẩn mực đạo đức đã học ở kì I II Đồ dùng học tập: - Phiếu học tập III Phơng pháp: - Đàm thoại , luyện tập thực hành IV Các hoạt động dạy và học: 1 ổn định tổ chức (1 phút) - Cả lớp hát bài tự chọn 2 KTBC :(5phút) 3 Ôn tập (30 phút)... trờng sĩ - Đại diện các nhóm trình bày, các 3 Củng cố dặn dò: nhóm khác nhận xét bổ sung - HDTH: Tìm hiểu về các hoạt động - Hs tự liên hệ và nêu trớc lớp đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình th- - Lớp nhận xét ơng binh, liệt sĩ ở địa phơng - Hs lắng nghe Thứ năm ngày 3 tháng 1 năm 20 13 Tuần 17 : Dạy lớp 3A biết ơn thơng binh, liệt sĩ ( Tiết 2 ) I Mục tiêu: 32 - Hs biết làm các công việc phù hợp với khả... ngày 15 tháng 11 năm 2 012 Tuần 10 : Dạy lớp 3A chia sẻ vui buồn cùng bạn ( Tiết 2 ) I Mục tiêu: 18 - Luyện tập thực hành giúp hs phân biệt hành vi đúng sai đối với bạn bè khi có chuyện vui buồn Các em có quyền tự do kết giao bạn bè, có quyền đợc đối xử bình đẳng, có quyền đợc hỗ trợ, giúp đỡ khi khó khăn -Hs biết cảm thông, chia sẻ vui buồn cùng bạn trong những tình huống cụ thể, biết đánh giá và tự đánh... dơng hs đã thể - Lớp nhận xét hiện hay * KL chung: Thơng binh, liệt sĩ là những ngời hy sinh xơng máu vì Tổ quốc Chúng ta cần ghi nhớ và đền đáp công ơn to lớn đó bằng những việc làm thiết thực của mình 3 Củng cố dặn dò: - Học bài và chuẩn bị bài sau ôn tập - Rút kinh nghiệm: Thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 20 13 Tuần 18 : Dạy lớp 3A Tiết 18 :ôn tập và... bài cũ: (5 phút) - Kể tên những việc đã làm để giúp - Hs nêu đỡ hàng xóm láng giềng? - Gv nhận xét đánh giá C Bài mới: (30 phút) 1 Khởi động: - Cả lớp hát bài: Em nhớ các anh 2 Hoạt động 1: Phân tích truyện - Gv kể chuyện: Một chuyến đi bổ - Hs theo dõi kết hợp quan sát tranh ích - Các bạn lớp 3a đã đi đâu vào ngày - Các bạn lớp 3a đi thăm các cô chú thơng binh nặng ở trại điều dỡng 27/ 7 ? - Qua câu... từng tình huống từng tình huống - KL chung: Nêu câu ca dao trong sách bài tập 3 Củng cố dặn dò: - Học bài và chuẩn bị bài sau - Rút kinh nghiệm: Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2 012 Tuần 16 : Dạy lớp 3A Bài 8: biết ơn thơng binh, liệt sĩ ( Tiết 1 ) I Mục tiêu: 1 Học sinh hiểu: 30 - Thơng binh, liệt sĩ là những ngời đã hi sinh xơng máu vì Tổ quốc - Những... em Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2 012 Tuần 9: Bài 5: Dạy lớp 3A chia sẻ vui buồn cùng bạn 16 ( Tiết 1 ) I Mục tiêu: 1 Hs hiểu: - Cần chúc mừng khi bạn có chuyện vui, an ủi, động viên, giúp đỡ khi bạn có chuyện buồn - ý nghĩa của việc chia sẻ vui buồn cùng bạn - Trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè, có quyền đợc đối xử bình đẳng, có quyền đợc hỗ trợ, giúp đỡ khi khó khăn 2 Hs biết cảm thông, chia sẻ vui . đạo đức: Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2 012 Tuần 1: Dạy lớp 3A Bài 1: kính yêu bác hồ ( tiết 1) I. Mục tiêu: - HS biết Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ. lời hứa sẽ đợc mọi ngờ tin cậy và tôn trọng. Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2 012 Tuần 5: Dạy lớp 3A 8 Bài 3: tự làm lấy việc của mình ( Tiết 1 ) I. Mục tiêu: Học sinh hiểu - Thế nào là tự làm. nghĩa bài thơ, bài hát bạn trình bày. Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2 012 Tuần 9: Bài 5: Dạy lớp 3A chia sẻ vui buồn cùng bạn 16 ( Tiết 1 ) I. Mục tiêu: 1. Hs hiểu: - Cần chúc mừng khi bạn có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1,