0

Giáo án Đạo đức lớp 3 HK1_CKTKN

32 1,287 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:17

Giáo án mơn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 Tuần 1 Ngày: ………………… Tuần 1: KÍNH U BÁC HỒ (Tiết 1) I.MỤC TIÊU : - Biết cơng lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước, dân tộc. - Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ - Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các bài thơ, bài hát, truyện, tranh ảnh, băng hình về Bác Hồ, về tình cảm giũa Bác Hồ với thiếu nhi. - Photo các bức ảnh dùng cho hoạt động 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc * Khởi động: - HS hát bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng. 1.Hoạt động 1: Thảo luận nhóm - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm quan sát các bức ảnh, tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh - GV yêu cầu các nhóm thảo luận. - GV mời đại diện các nhóm lên giới thiệu về một ảnh. - GV yêu cầu cả lớp thảo luận: Em còn biết gì về Bác Hồ? - Cả lớp và GV nhận xét. - GV kết luận: 2.Hoạt động 2: Kể chuyện “Các cháu vào đây với Bác“ - GV kể chuyện. - GV yêu cầu HS thảo luận: + Qua câu chuyện, các em thấy tình cảm giữa Bác` Hồ và các cháu thiếu nhi như thế nào? + Thiếu nhi cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ? - GV kết luận: + Các cháu thiếu nhi rất yêu q Bác Hồ và Bác Hồ cũng rất yêu q, quan tâm đến các cháu thiếu nhi. + Để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ, thiếu nhi cần ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. 3.Hoạt động 3: Tìm hiểu về 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng - GV yêu cầu mỗi HS đọc một điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. -HS hát. -HS thực hiện. -HS thảo luận nhóm. -HS thực hiện. -HS thảo luận. - HS theo dõi. -HS thảo luận. -HS thực hiện. Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đơng Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 1 Giáo án mơn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 - GV chia nhóm và yêu cầu HS tìm một số biểu hiện cụ thể của 1 trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. - GV yêu cầu các nhóm thảo luận. - GV mời đại diện các nhóm lên trình bày. - GV củng cố lại nội dung 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. 4.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. -HS thực hiện. -HS thảo luận. - Các nhóm trình bày. **************************************** Ngày: …………………. Tuần 2: KÍNH U BÁC HỒ (tiết 2) A/ Mục tiêu: - Học sinh biết : Cơng lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước, dân tộc. - Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ. -Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. - Giáo dục HS Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. B/ Đồ dùng dạy học: - Các bài thơ, bài hát về Bác, tranh hoặc truyện. C/ Hoạt động dạy - học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: - u cầu cả lớp hát tập thể hoặc nghe băng bài hát Tiếng chim trong vườn Bác, nhạc và lời của Hàn Ngọc Bích 2. Bài mới: - Giới thiệu bài:  Hoạt động 1 : - u cầu lớp chia thành các cặp suy nghĩ và trả lời các ý: + Em đã thực hiện được những điều nào trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng? Thực hiện như thế nào? Còn điều nào chưa làm tốt? + Em dự định sẽ làm gì trong thời gian tới? - u cầu học sinh liên hệ theo cặp. - Mời vài em tự liên hệ trước lớp - Khen những học sinh đã thực hiện tốt 5 điều Bác dạy.  Hoạt động 2 : - u cầu lớp hoạt động nhóm trình bày giới thiệu về những bài hát, tranh ảnh, bài ca dao,… nói về Bác Hồ. * Thảo luận theo nhóm: 1. u cầu các nhóm trình bày, giới thiệu những sưu tầm nói về Bác với thiếu niên nhi đồng? 2. u cầu lớp nhận xét về kết quả sưu tầm của các nhóm. - Hát tập thể bài “Ai u …nhi đồng“ nhạc và lời Phong Nhã - Cả lớp thảo luận theo nhóm đơi. - Lần lượt từng bạn trả lời với nhau về việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy của bản thân và nêu những điều mà thực hiện chưa tốt, nêu cách cố gắng ¨để thực hiện tốt. - 2 HS tự liên hệ trước lớp. - Lớp bình chọn những bạn có việc làm tốt. - Đại diện các nhóm lên báo cáo. - Lớp trao đổi nhận xét. - Các nhóm lần lượt lên trình bày hoặc giới thiệu về những sưu tầm của mình có nội dung nói về Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng. Chẳng hạn như: Tranh ảnh, bài hát, Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đơng Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 2 Giáo án mơn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 3. Đánh giá và khen những nhóm có sưu tầm tốt.  Hoạt động 3: Trò chơi “Phóng viên” - Xin bạn vui lòng cho biết Bác Hồ còn có những tên gọi nào khác? - Q bác ở đâu? Bác sinh vào ngày tháng năn nào? hãy đọc 5 điều bác dạy? Hãy kể những việc làm được trong tuần qua để thể hiện lòng kính u bác Hồ ? - Bạn hãy đọc một câu ca dao nói về Bác? Bác Hồ đọc tun ngơn độc lập khi nào? Ở đâu? * Rút ra kết luận chung và ghi lên bảng như sgk 3. Củng cố, dặn dò: GDHS học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. - Chuẩn bị bài sau. các câu ca dao. - Lớp theo dõi nhận xét trình bày các nhóm . - Lớp lắng nghe bình chọn các nhóm có nhiều hình ảnh, bài hát nói về Bác. - Lần lượt từng học sinh thay nhau đóng vai phóng viên hỏi bạn các câu hỏi về cuộc đời của Bác Hồ : - Bác Hồ sinh ngày 19 – 5 – 1890 Q bác ở Làng Sen, xã Kim Liên Nam Đàn Nghệ An. Bác còn có tên khác như: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh hồi còn nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung. - Bác đọc “Tun ngơn độc lập" vào ngày 2 – 9 – 1945 tại vườn hoa Ba Đình - Hà Nội. **************************************** Ngày: …………………. Tuần 3 GIỮ LỜI HỨA A / Mục tiêu : - Học sinh biết :- Thế nào là giữ lời hứa . Nêu được vài ví dụ về giữ lời hứa . - Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người . - Quý trọng những người biết giữ lời hứa B /Tài liệu và phương tiện : - Truyện tranh chiếc vòng bạc , phiếu minh họa dành cho hoạt động 1 và 2 ( 2 tiết ) các tấm bìa xanh đỏ trắng . C/ Hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ: 2.Bài mới:  Hoạt động 1 :Thảo luận truyện“ Chiếc vòng bạc -Kể chuyện kèm theo tranh minh họa . - 1 – 2 học sinh đọc lại . Yêu cầu cả lớp cùng thảo luận -Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau - HS theo dõi và kết hợp quan sát tranh - Lớp lắng nghe và trả lời câu hỏi - Cả lớp thảo luận theo yêu cầu giáo viên . - Bác Hồ đã không quên lời hứa với một Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đơng Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 3 Giáo án mơn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 hai năm đi xa ? -Em bé và mọi người trong truyện cảm thấca thế nào trước việc làm của Bác ? Việc làm của Bác thể hiện điều gì ? - Qua câu chuyện em có thể rút ra điều gì ? -Thế nào là giữ lời hứa ? Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người đánh giá như thế nào? * Kết luận: Chúng ta cần phải biết giữ đúng lời hứa. Giữ lời hứa là thực hiện đúng những điều mình đã nói, đã hứa hẹn với người khác. Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người quý trọng, tin cậy và noi theo Hoạt động 2 :Xử lí tình huống - Chia lớp thành các nhóm và yêu cầu các nhóm xử lí một trong hai tình huống dười đây -Lần lượt nêu ra từng tình huống như SGV yêu cầu học sinh giải quyết. -Đại diện từng nhóm lên báo cáo. - Yêu cầu cả lớp thảo luận. -Em có đồng tình với ý kiến của nhóm bạn không ? Vì sao ? * Kết luận: Cần phải giữ lời húa vì giữ lời hứa là tự tôn trọng và tôn trọng người khác. - Khi vì một lí do nào đó, en ko thực hiện được lời hứa với người khác , em cần xin lỗi họ và giải thích lí do. Hoạt động 3 :Tự liên hệ - Yêu cầu HS tự liên hệ: + Thời gian qua em có hứa với ai điều gì không? Em có thực hiện được điều đã hứa không? Vì sao? + Em thấy thế nào khi thực hiện được(không được )điều đã hứa? em bé ….” Một chiếc vòng bạc mới “ - Mọi người rất cảm động và kính phục trước việc làm của Bác . - Chúng ta cần phải giữ đúng lời hứa. - Giữ lời hứa là thực hiện đúng lời của mình đã nói .Đã hứa hẹn với người khác. -Sẽ được mọi người tin cậy và noi theo . - Các nhóm thảo luận theo tình huống. - Tình huống 1: Tân cần sang nhà bạn học như đã hứa hoặc tìm cách báo cho bạn : Xem phim xong sẽ sang học với bạn khỏi chờ. -Tình huống 2 : Thanh cần dán và trả lại chuyện cho Hằng và xin lỗi bạn.Cần phải giữ lời hứa vì giữ lời hứa là tự trọng và tôn trọng người khác. -Đại diện các nhóm lên báo cáo lớp trao đổi nhận xét. -Lần lượt từng học sinh đứng lên nêu sự liên hệ của bản thân đối với việc giữ đúng lời hứa -Các em khác nhận xét đánh giá và bổ sung ý kiến . -Học sinh đọc câu tục ngữ trong SGK. -Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày . Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đơng Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 4 Giáo án mơn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 -Nhận xét khen những HS biết giữ lời hứa. c)Hướng dẫn thực hành : -Giáo dục HS ghi nhớ và thực theo bài học -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học **************************************** Ngày: …………………. Tuần 4 GIỮ LỜI HỨA (tiết 2). A / Mục tiêu : - Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa. - Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người. - Quý trọng những người biết giữ lời hứa và không đồng tình với những người hay thất hứa. - HS K- G nêu được thế nào là giữ lời hứa.Vì sao phải giữ lời hứa. Hiểu được ý ghóa của việc giữ lời hứa. B / Chuẩn bò : - Vở BT Đạo đức. - Bảng phụ ghi tình huống cho nhóm sắm vai .Thẻ xanh, đỏ C/ Hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1 :Thảo luận nhóm hai người - HS thảo luận theo nhóm 2 ngưới và làm BT 4 ở VBT. - Yêu cầu 1 số nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung . -Kết luận : - Các việc làm ở mục a, d là giữ lời hứa còn b và c là không giữ lời hứa . Hoạt động 2 : Đóng vai - Chia lớp thành các nhóm và giao n/vụ cho các nhóm xử lí 1trong 2 tình huống trong SGV - Yêu cầu cả lớp thảo luận rồi lên đóng vai . - Yêu cầu cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung. * Kết luận: Cần xin lỗi bạn, giải thích lý do và khuyên bạn không nên làm điều sai trái. Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến - Lần lượt nêu từng ý kiến , qua điểm ở BT6 yêu cầu học sinh bày tỏ thái độ của mình ? Giải thích lí do ? - HS trao đổi vàlàm bài tập 4 trong VBT. - Các nhóm trình bày kết quả . -HS cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung . - Lớp thảo luận theo nhiệm vụ yêu cầu của giáo viên để đóng vai. -Đại diện các nhóm lên đóng vai. -Lớp trao đổi nhận xét, bổ sung. -Bày tỏ thái độ của mình về từng ý kiến theo ba cách khác nhau : đồng tình, không đồng tình, lưỡng lự (Giơ phiếu màu). - Giải thích về ý kiến của mình . Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đơng Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 5 Giáo án mơn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 + Người lớn không cần phải giữ lời hứa với trẻ con. + Khi không thực hiện được lời hứa với ai đó, cần xin lỗi và nói rõ lý do với họ. +Bạn bè bằng tuổi không cần phải giữ lời hứa với nhau. +Đã hứa với ai điều gì, bạn phải cố gắng thực hiện được lời hứa đó. + Giữ lời hứa sẽ luôn được mọi người quý trọng và tin tưởng. - Nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm. -Kết luận : Đồng tình với các ý kiến b,d ,đ và không đồng tình với ý kiến a, c , e . *Kết luận chung : - Giữ lời hứa sẽ luôn được mọi người tin cậy và tôn trọng. - Giữ lời hứa là thực hiện đúng điều mình đã nói. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Nhắc HS luôn phải biết giữ lời hứa với người khác và với chính bản thân mình. -Nhận xét đánh giá tiết học - Thẻ xanh – Sai, vì chúng ta cần giữ lời hứa với tất cả mọi người, không phân biệt đó là người lớn hay trẻ em. - Thẻ đỏ – Đúng, vì như thế mới là tôn trọng người khác. Xin lỗi và nói rõ lý do sớm khi không thực hiện được lời hứa để người khác không chờ đợi mất thời gian. - Thẻ xanh – Sai, vì nếu không giữ lời hứa với bạn bè sẽ làm mất lòng tin của bạn và không tôn trọng nhau. - Thẻ đỏ – Đúng. - Thẻ đỏ – Đúng. - 1 vài HS nhắc lại kết luận. -Về nhà học thuộc bài và áp dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày . **************************************** Ngày: …………………. Tuần 5 TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Kể được một số việc mà HS lớp 3 có thể tự làm lấy . - Nêu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình . - Biết tự làm lấy những việc của mình ở nhà , ở trường . - Hiểu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình trong cuộc sống hằng ngày . - Giáo dục học sinh có thái độ tự giác , chăm chỉ thực hiện cơng việc của bản thân mình . II. CHUẨN BỊ - Nội dung tiểu phẩm”Chuyện bạn Lâm”. - Phiếu ghi 4 tình huống(Hoạt động 2- Tiết1). - Giấy khổ to in nội dung Phiếu bài tập(4 tờ) (Hoạt động- Tiết 2). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đơng Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 6 Giáo án môn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cũ : - GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 85 (VBT) - GV nhận xét, ghi điểm. 3 . Bài mới * Giới thiệu bài:  Hoạt động 1: Xử lý tình huống. + Gặp bài toán khó, Đạt loay hoay mãi mà vẫn chưa giải được. Thấy vậy, An đưa bài đã giải sẵn cho bạn chép. + Nếu là Đạt em sẽ làm gì? Vì sao? - GV kết luận: Trong cuộc sống, ai cũng có công việc của mình và mỗi người cần phải tự làm lấy việc của mình.  Hoạt động 2: Thảo luận. - GV phát phiếu học tập. - Điền những từ: tiến bộ, bản thân, cố gắng, làm phiền, dựa dẫm vào chỗ trống. - GV kết luận.  Hoạt động 3: Xử lý tình huống. - GV nêu tình huống cho HS xử lý. * Hướng dẫn thực hành: + Tự làm lấy những công việc hàng ngày của mình ở trường, ở nhà. + Sưu tầm những mẫu chuyện, tấm gương về việc tự làm lấy công việc của mình. 4. Củng cố - Dặn dò : - Hướng dẫn thực hành : - Tự làm lấy công việc hàng ngày của mình ở trường và ở nhà . Giáo viên nhận xét tiết học và biểu dương HS làm tốt + Hướng dẫn thực hiện ở nhà : Sưu tầm những mẫu chuyện , tấm gương về việc tự làm lấy công việc của mình -Dặn xem lại bài ở nhà -Nhận xét tiết học + Học sinh lên bảng thực hiện nội dung kiểm của giáo viên . - HS nêu phần ghi nhớ của bài. + Giữ lời hứa là thực hiện đúng điều mình đã nói, đã hứa hẹn. - Một số HS nêu cách giải quyết của mình. - HS thảo luận, phân tích và lựa chọn cách ứng xử đúng. - HS làm bài tập 2, vở bài tập. - HS nhắc lại: - Hiểu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình trong cuộc sống hằng ngày * Tự làm lấy việc của mình là cố gắng làm lấy công việc của bản thân mà không dựa dẫm vào người khác. - Bài tập 3, vở bài tập - Học sinh thực hiện . - Học sinh lắng nghe giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Học sinh ghi nhớ dặn dò của học sinh **************************************** Ngày: …………………. Tuần 6 TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH (Tiết 2) I. MỤC TIÊU - Kể được một số việc mà HS lớp 3 có thể tự làm lấy . Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đông Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 7 Giáo án môn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 - Nêu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình . - Biết tự làm lấy những việc của mình ở nhà , ở trường . - Hiểu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình trong cuộc sống hằng ngày . - Giáo dục học sinh có thái độ tự giác , chăm chỉ thực hiện công việc của bản thân mình . II. CHUẨN BỊ - Tranh minh họa tình huống. - Phiếu thảo luận, một số đồ vật cần cho trò chơi đóng vai. - Phiếu học tập cá nhân ; vở bài đạo đức 3 - Một số đồ vật cần cho trò chơi đóng vai. - Giấy khổ to in nội dung Phiếu bài tập(4 tờ) (Hoạt động- Tiết 2). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cũ : "Tự làm lấy việc của mình" - GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 85 (VBT) - GV nhận xét, ghi điểm. 3 . Bài mới  Hoạt động 1: Giới thiệu bài. + Em đã tự mình làm những việc gì? + Em cảm thấy như thế nào sau khi hoàn thành công việc? - GV kết luận: Khen ngợi những em đã biết tự làm lấy việc của mình và khuyến khích những học sinh khác noi theo.  Hoạt động 2: Đóng vai. - GV giao việc cho HS. - GV kết luận: + Khuyên Hạnh nên tự quét nhà. + Xuân nên tự làm trực nhật lớp và cho bạn mượn đồ chơi.  Hoạt động 3: - Thảo luận nhóm – Xem sách GV. 1) GV phát phiếu học tập cho HS. 4) GV kết luận theo từng nội dung. - Kết luận chung: * Trong học tập, lao động và sinh hoạt hàng ngày, em hãy tự làm lấy côngviệc của mình, không nên dựa dẫm vào người khác 4. Củng cố - Dặn dò : - Hướng dẫn thực hành : + Tự làm lấy công việc hàng ngày của mình ở trường và ở nhà . - Học sinh hát + 2 học sinh lên bảng thực hiện nội dung kiểm tra của giáo viên . + Học sinh khác nhận xét , sửa chữa. - HS trả lời bài tập 2 trang 9 vở bài tập Đạo đức. + Tự mình làm Toán và các bài tập Tiếng Việt. + Em cảm thấy vui và tự hào vì đã tự mình làm. * Một nửa số nhóm thảo luận xử lý tình huống 1, 1 nửa còn lại thảo luận xử lý tình huống 2 rồi thể hiện qua trò chơi đóng vai (xem SGV trang 39). * Các nhóm HS độc lập làm việc. * Theo từng tình huống, một số nhóm trình bày trước lớp 2) Từng HS độc lập làm việc. 3) HS nêu kết quả trước lớp. * Trong học tập, lao động và sinh hoạt hàng ngày, em hãy tự làm lấy côngviệc của mình, không nên dựa dẫm vào người khác - Học sinh thực hiện . - Học sinh lắng nghe giáo viên nhận xét đánh giá tiết học Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đông Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 8 Giáo án môn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh + Giáo viên nhận xét tiết học và biểu dương HS làm tốt + Hướng dẫn thực hiện ở nhà : Sưu tầm những mẫu chuyện , tấm gương về việc tự làm lấy công việc của mình - Dặn xem lại bài ở nhà - Nhận xét tiết học - Học sinh ghi nhớ dặn dò của học sinh **************************************** Ngày: …………………. Tuần 7 QUAN TÂM CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM (Tiết 1) I. MỤC TIÊU - Biết được những việc trẻ em cần làm để thực hiện quan tâm , chăm sóc những người thân trong gia đình - Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm , chăm sóc lẫn nhau . - Quan tâm chăm sóc ông bà , cha mẹ , anh chị em trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình - Trẻ em có bổ phận quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em vì đó là những người thân ruột thịt của chúng ta. - Biết thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em bằng lời nói, việc làm cụ thể, phù hợp với tình huống. Biết yêu quý , quan tâm , chăm sóc những người thân trong gia đình . II. CHUẨN BỊ - Nội dung câu chuyện ”Khi mẹ ốm” - Nguyễn Hồng Hạnh, THCS Ngọc Hân - Hà Nội (xem phụ lục). - Phiếu thảo luận nhóm(Hoạt động 2, Hoạt động 3- Tiết 1). - Bộ thẻ Xanh(sai)và Đỏ(đúng) . - Nội dung trò chơi”Phản ứng nhanh”. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cũ : - GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 85 (VBT) - GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới Hoạt động 1: Phân tích truyện”Khi mẹ ốm” - Học sinh hát - ổn định lớp để vào tiết học . + 02 học sinh lên bảng thực hiện nội dung kiểm tra của giáo viên . + Học sinh khác nhận xét , sửa chữa. - Đọc truyện ”Khi mẹ ốm”. - Chia HS thành 4 nhóm. - Yêu cầu thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau: 1. Bà mẹ trong truyện là người như thế nào? 2. Khi mẹ bị ốm, mẹ có nghỉ làm việc không? Hãy tìm những ý trong bài nói lên điều đó. - Một HS đọc lại. - HS thảo luận nhóm. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả. Câu trả lời đúng: 1. Là người tần tảo, hết lòng vì chồng con 2. Mẹ vẫn làm việc. Vẫn muốn dậy để nấu cơm cho mấy bố con. Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đông Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 9 Giáo án môn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3. Thấy mẹ ốm mà vẫn cố làm việc, bạn nhỏ trong truyện đã suy nghĩ và làm gì? 4. Theo em việc làm của bạn nhỏ là đúng hay sai? Vì sao? - Nhận xét, tổng kết ý kiến của các nhóm.  Kết luận: Cha mẹ, ông bà, anh chị em là những người thân thiết, ruột thịt của chúng ta, bởi vậy chúng ta cần quan tâm và chăm sóc ông bà, cha mẹ. 3. Bạn thương mẹ lắm.Cố giấu những giọt nước mắt, giúp mẹ thổi cơm,quét nhà, rửa bát,…để mẹ có thêm thời gian nằm nghỉ 4. Là đúng. Vì khi người thân trong gia đình bị ốm, chúng ta cần quan tâm, giúp đỡ người đó. - Các nhóm HS nhận xét lẫn nhau. - 1 - 2 HS nhắc lại. Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến - Chia lớp thành 4 nhóm. - Phát phiếu thảo luận và yêu cầu thảo luận. Nội dung: Phiếu thảo luận Theo em, mỗi bạn trong các tình huống sau xử sự đúng hay sai? Vì sao? 1.Em Bi bị ốm, bố mẹ tập trung chăm sóc cho em.Lan hay dỗi dằn để bố mẹ quay ra quan tâm chú ý tới mình vì Lan sợ bố mẹ quá quan tâm tới em Bi mà quên mất Lan. 2.Thư giúp mẹ nấu cháo cho bà em đang bị ốm. - Nhận xét câu trả lời của các nhóm. - Giả sử em bị ốm và được mọi người trong gia đình quan tâm, chăm sóc, em sẽ cảm thấy như thế nào? - Nhận xét các câu trả lời của HS.  Kết luận: Bất cứ ai trong gia đình khi được mọi người quan tâm, chăm sóc đều cảm thấy hạnh phúc.Việc Quan tâm, chăm sóc ông bà,cha mẹ, anh chị em làm cho gia đình đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn. - Tiến hành thảo luận. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả, kèm lời giải thích. Câu trả lời đúng: 1. Lan làm thế không đúng. Thay vì hay dỗi dằn. Lan hãy cùng một tay với bố mẹ để lo cho em Bi. 2. Thư làm thế là HS ngoan. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - 3 đến 4 HS trả lời.Ví dụ: + Em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng. + Sẽ rất vui và mau chóng khỏi bệnh. + Thấy rất cảm động. - 1 đến 2 HS nhắc lại. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm - Chia lớp làm 4 nhóm. - Phát biểu thảo luận và thẻ ghi đúng- sai. Nội dung phiếu thảo luận: - Theo em, mỗi ý kiến sau đúng hay sai? Vì sao? - Chỉ khi ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhà ốm đau thì mới cần phải quan tâm, chăm - Thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày và đưa ra lời giải thích của mình. Câu trả lời đúng: - Sai. Vì ông bà, cha mẹ, anh chị em cần được quan tâm, chăm sóc hằng ngày. Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đông Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 10 [...]... ơn - 1- >3 em trả lời các thơng binh, liệt sĩ - GV nhận xét 2 Giới thiệu bài - HS lắng nghe 3 Dạy học HĐ 1: Giáo dục ý thức tự giác tham gia việc lớp, việc trờng - tự giác làm các việc phù hợp với ? )Thế nào là tích cực tham gia việc lớp, việc trkhả năng ờng? - 2- >3 em kể ? )Kể tên các việc em đã làm thể hiện tích cực tham gia việc lớp, việc trờng? - Yêu cầu từng cá nhân ghi ra giấy những việc lớp, -... cả lớp và đề ra cách làm việc mình đăng kí đợc tốt - Các nhóm thảo luận - GV giao việc cho các nhóm - Các nhóm cam kết thực hiện Trng tiu hc Vn Phỳc - H ụng Giỏo viờn : Nguyn Diu Linh 30 Giỏo ỏn mụn o c lp 3 HK 1 HĐ 2: Giáo dục ý thức quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng ? )Thế nào là biết quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng? ? )Vì sao phải quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng? (Yêu cầu 2- >3 em... giúp - 2- >3 em kể đỡ hàng xóm láng giềng? - GV đánh giá 2 Giới thiệu bài mới - Yêu cầu hát tập thể: Em nhớ các anh - Nhạc và lời của Trần Ngọc Thành 3 Dạy - học Trng tiu hc Vn Phỳc - H ụng Giỏo viờn : Nguyn Diu Linh 28 Giỏo ỏn mụn o c lp 3 HK 1 Nm hc: 2011 2012 HĐ1: phân tích truyện - GV kể chuyện: Một chuyến đi bổ ích - Đàm thoại theo hệ thống câu hỏi: - HS nghe - HS trả lời ? Các bạn lớp 3A đi đâu... hc 1 Kiểm tra bài cũ - 2- >3 em trả lời theo cách hiểu của mình - Thế nào là quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng? - GV đánh giá 2 Giới thiệu bài: 3 Dạy học HĐ 1: GT các t liệu đã su tầm theo chủ đề bài học - 8 em làm 1 nhóm trình bày các ND su tầm - Chia nhóm 8 - Yêu cầu các cá nhân trong nhóm trng bày đợc với nhóm của mình các tranh vẽ, các bài thơ, ca dao, tục ngữ - Cả lớp nghe, chất vấn bổ sung... giúp đỡ hàng xóm, láng giềng - ai cũng có lúc gặp khó khăn, hoạn nạn biết giúp đỡ hàng xóm, láng giềng làm cho tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó - HS thảo luận và ghi - Các nhóm cho ý kiến - Các nhóm thảo luận và cho ý kiến có thể trả lời hoặc đóng vai Giỏo viờn : Nguyn Diu Linh 31 Giỏo ỏn mụn o c lp 3 HK 1 Trng tiu hc Vn Phỳc - H ụng Nm hc: 2011 2012 Giỏo viờn : Nguyn Diu Linh 32 ... đ) Hái trộm quả vờn nhà hàng xóm - Yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét - 3- > 4 em trả lời Kết luận: - Các việc a, d, e, g là những việc làm tốt thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ hàng xóm; các việc b, c, đ là những việc không nên làm - Yêu cầu HS liên hệ bản thân xem đã làm đợc việc gì tốt, việc gì cha tốt với làng xóm láng giềng - GV khen các em biết c xử đúng HĐ 3: Xử lý tình huống và đóng vai - Yêu cầu đọc... trình bày trớc lớp - Khen các nhóm, cá nhân su tầm đợc nhiều t liệu, trình bày tốt HĐ 2: Đánh giá hành vi - Yêu cầu HS đọc BT 4 vở BTĐĐ - Chia nhóm 4 - Yêu cầu HS thảo luận xem các hành vi đó Trng tiu hc Vn Phỳc - H ụng - HS đọc: a) Chào hỏi lễ phép khi gặp hàng xóm Giỏo viờn : Nguyn Diu Linh 27 Giỏo ỏn mụn o c lp 3 HK 1 Nm hc: 2011 2012 hành vi nào nên làm, hành vi nào không nên b) Đánh nhau với... và học tập, về nguyện vọngcủa thanh niên một số nớc để tiết sau gt trớc lớp **************************************** Ngy: Tuần 18: THC HNH K NNG HC Kè I I.Mục tiêu:Yêu cầu HS nắm đợc: - Thế nào là tích cực tham gia việc lớp, việc trờng và vì sao phải tích cực tham gia việc lớp, việc trờng - Thế nào là quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng và vì sao phải làm nh vậy II.Đồ dùng dạy học: - Chép các tình... thơng binh, liệt sĩ III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hot ng ca giỏo viờn Hot ụng ca hc sinh 1.Kiểm tra bài cũ ? Em cần làm gì để tỏ lòng biết ơn thơng binh và - 2- >3 em kể các gia đình liệt sĩ? - GV đánh giá - HS nghe 2 Giới thiệu bài: 3 Dạy học: HĐ 1: Xem tranh và kể về những ngời anh hùng - GV chia nhóm 8 và phát cho mỗi HS 1 ảnh của: Trần Quốc Toản, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Kim - Các nhóm thảo luận... lun (phúng to) lờn bng - Sau 3 phỳt, i din mi nhúm cỏc nhúm lờn in kt qu lờn ghi kt qu lờn bng - i din cỏc nhúm trỡnh by kt qu, cú kốm theo li gii thớch - Cỏc nhúm khỏc nhn xột, b Kt lun sung Cỏc ý 1, 3 l ỳng; cỏc ý 2, , 5 l sai- Hng xúm lỏng ging cn quan tõm, giỳp ln nhau- Dự cũn nh tui, cỏc em cng cn bit lm nhng vic phự hp vi sc mỡnh giỳp hng xúm lỏng ging Hot ng 3: Tho lun nhúm, tỡm hiu ý ngha . học Vạn Phúc - Hà Đơng Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 2 Giáo án mơn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 3. Đánh giá và khen những nhóm có sưu tầm tốt.  Hoạt động 3: Trò chơi “Phóng viên” -. lắng nghe giáo viên nhận xét đánh giá tiết học Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đông Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 8 Giáo án môn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm học: 2011 – 2012 Hoạt động của giáo viên. lắng nghe giáo viên nhận xét đánh giá tiết học . - Học sinh ghi nhớ dặn dò của học sinh Trường tiểu học Vạn Phúc - Hà Đông Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 13 Giáo án môn Đạo đức lớp 3 – HK 1 Năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 3 HK1_CKTKN, Giáo án Đạo đức lớp 3 HK1_CKTKN, , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU :, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU