0

Giáo án Đạo đức lớp 3 HK2_CKTKN

36 934 9
  • Giáo án Đạo đức lớp 3 HK2_CKTKN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:18

Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 9 : ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ ( TIẾT 1 ) Ngày dạy : 19/12/2008 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : - Hs biết : Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè , được giữ gìn bản sắc dân tộc và được đối xử bình đẳng . Do đó cần phải đoàn kết , giúp đỡ lẫn nhau . - Hs tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu , biểu lộ tình đoàn kết với các thiếu nhi quốc tế . - Hs có thái độ tôn trọng , thân ái , hữu nghò với các bạn thiếu nhi các nước khác II- Đồ dùng dạy học : - Vở bài tập Đạo đức . - Các bài hát về chủ đề bài học . III- Các hoạt động dạy - học : A- Khởi động : Hát tập thể 1 bài hát nói về tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế. 1 phút B- Kiểm tra bài cũ : 5 phút Nhận xét về bài kiểm tra đònh kỳ cuối HKI . C- Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 10’ 1. Giới thiệu bài : Nêu bài học và mục tiêu cần đạt 2. Hoạt động 1 : Phân tích thông tin . . Mục tiêu : Hs biết những biểu hiện của tình đoàn kết , hữu nghò thiếu nhi quốc tế. Hs hiểu trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè . . Cách tiến hành : 1- Gv chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một vài bức ảnh về các hoạt động hữu nghò giữa thiếu nhi VN và thiếu nhi quốc tế . Yêu cầu - Hs các nhóm thảo luận theo yêu cầu . - Đại diện các nhóm trình Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . 15’ 3’ các nhóm thảo luận tìm hiểu nội dung và ý nghóa của các hoạt động đó . 2- Đại diện từng nhóm trình bày, Các nhóm khác nhận xét bổ sung . 3- Gv kết luận : ( theo sgv trang 72 ) 3. Hoạt động 2 : Du lòch thế giới . . Mục tiêu : Hs biết thêm về nền văn hoá , về cuộc sống, học tập của các bạn thiếu nhi một số nước trên thế giới và trong khu vực. . Cách tiến hành : 1- Yêu cầu mỗi nhóm hs đóng vai trẻ em của một nước như : Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga … ra chào , múa hát và giới thiệu đôi nét về dân tộc đó, về cuộc sống và học tập, về mong ước của trẻ em nước đó . 2- Thảo luận cả lớp : Qua phần trình bày của các nhóm , em thấy trẻ em các nước có những điểm gì giống nhau ? Những sự giống nhau ù nói lên điều gì ? 3- Gv kết luận : ( theo sgv trang 73 ) 4. Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm . . Mục tiêu : HS biết được một số việc cần làm để tỏ tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế . . Cách tiến hành : - Gv chia nhóm : Chia lớp thành 4 nhóm - Gv phát phiếu bài tập , nêu yêu cầu : Các em hãy thảo luận, liệt kê những việc các em có thể làm để tỏ tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế . - Gv kết luận ( theo sgv trang 73 ) - Cho hs tự liên hệ về những việc mà trường mình, lớp mình, hoặc bản thân các em đã làm để tỏ tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế . 5. Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò : bày . - Cả lớp theo dõi để nhận xét , bổ sung . - Các nhóm thảo luận, đóng vai - Đại diện các nhóm trình diễn . - Cả lớp theo dõi để nhận xét , bổ sung . - Hs các nhóm thảo luận . - Đại diện từng nhóm trình bày , các nhóm khác góp ý kiến . Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . - Cho hs nhắc lại nội dung bài học. - Hướng dẫn thực hành : Hs lựa chọn và thực hiện các hoạt động phù hợp với khả năng để tỏ tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế . Sưu tầm các bài hát, bài thơ , tranh ảnh về các hoạt động hữu nghò giữa thiếu nhi VN và thiếu nhi quốc tế . Vẽ tranh, làm thơ … về các hoạt động trên - Bài sau : Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế ( tiết 2 ). Rút kinh nghiệm Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Tuần : 20 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 9 : ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ ( TIẾT 2 ) Ngày dạy : 02 - 02 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : - Hs biết : Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè , được tiếp nhận thông tin phù hợp , được giữ gìn bản sắc dân tộc và được đối xử bình đẳng .Thiếu nhi thế giới đều là anh em , bè bạn , do đó cần phải đoàn kết , giúp đỡ lẫn nhau . - Hs tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu , biểu lộ tình đoàn kết với các thiếu nhi quốc tế . - Hs có thái độ tôn trọng , thân ái , hữu nghò với các bạn thiếu nhi các nước khác II- Đồ dùng dạy học : Vở bài tập Đạo đức . Các bài hát về chủ đề bài học . Các tư liệu về hoạt động giao lưu giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi quốc tế . III- Các hoạt động dạy - học : A- Khởi động : Hát tập thể 1 bài hát nói về tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế. 1 phút B- Kiểm tra bài cũ : 4 phút Kiểm tra nội dung bài học tuần trước - Nhận xét . C- Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 10’ 1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu cần đạt ở tiết 2 . 2. Hoạt động 1 : Giới thiệu những sáng tác, tư liệu đã sưu tầm được : . Mục tiêu : Tạo cơ hội cho hs thể hiện quyền được bày tỏ ý kiến, được thu nhận thông tin, được tự do kết giao bạn bè. . Cách tiến hành : - Các nhóm trưng bày tranh ảnh và các tư liệu đã sưu tầm được . - Cả lớp đi xem, nghe các Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . 10’ 5’ -Tổ chức các nhóm trưng bày tranh ảnh. -Gv nhận xét , khen các hs hoặc nhóm hs đã sưu tầm được nhiều tư liệu hoặc đã có những sáng tác tốt về chủ đề bài học . 3. Hoạt động 2 : Viết thư bày tỏ tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi các nước . . Mục tiêu : Hs biết thể hiện tình cảm hữu nghò với thiếu nhi quốc tế qua nội dung thư . . Cách tiến hành : Viết thư theo từng nhóm . 1- Các nhóm thảo luận để lựa chọn và quyết đònh xem nên gửi thư cho các bạn thiếu nhi nước nào ? Nội dung thư sẽ viết những gì ?. 2- Tiến hành viết thư : Các nhóm cử một thư ký để ghi chép ý của các bạn đóng góp . 3- Thông qua nội dung thư và ký tên vào thư . 4- Cử người sau giờ học ra bưu điện gửi thư . 4. Hoạt động 3 : Củng cố – dặn dò. - Hs hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, diễn tiểu phẩm … về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế . Kết luận chung : ( theo sgv trang 75 ) - Cho hs nhắc lại nội dung bài học. - Hd thực hành : Về nhà tập viết thư gửi cho các bạn thiếu nhi quốc tế . - Bài sau : Tôn trọng khách nước ngoài. nhóm giới thiệu tranh ảnh, tư liệu và có thể nhận xét, chất vấn … - Các nhóm thực hiện. - Các nhóm lên trình diễn . Cả lớp theo dõi nhận xét . Rút kinh nghiệm Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Tuần : 21 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 10 : TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI ( TIẾT 1 ) Ngày dạy : 09- 02 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : - Hiểu : Như thế nào là tôn trọng khách nước ngoài . Vì sao phải tôn trọng khách nước ngoài . Trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt màu da, quốc tòch … ; quyền được giữ gìn bản sắc dân tộc . - Hs biết cư xử lòch sự khi gặp gỡ với khách nước ngoài . - Hs có thái độ tôn trọng khi gặp gỡ , tiếp xúc với khách nước ngoài . II- Đồ dùng dạy học : - Vở bài tập Đạo đức . - Phiếu học tập cho hoạt động3 – tiết 1 . - Tranh ảnh cho hoạt động 1 – tiết 1 . III- Các hoạt động dạy - học : A- Khởi động : Hát tập thể 1 bài hát nói về tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế. 1 phút B- Kiểm tra bài cũ : 4 phút Cho vài hs nêu lại nội dung của bài học trước . Nhận xét về bài cũ . C- Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 10’ 1 . Giới thiệu bài : Nêu bài học và mục tiêu cần đạt 2. Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm . . Mục tiêu : Hs biết được một số biểu hiện tôn trọng đối với khách nước ngoài . . Cách tiến hành : 1- Gv chia nhóm, Yêu cầu hs quan sát các tranh treo trên bảng và thảo luận , nhận xét về cử chỉ, thái độ, nét mặt của các bạn nhỏ - Hs các nhóm thảo luận theo yêu cầu . - Đại diện các nhóm trình bày . Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . 7’ 8’ 3’ trong các tranh khi gặp gỡ , tiếp xúc với khách nước ngoài . 2- Gv kết luận : ( theo sgv trang 77 ) 3. Hoạt động 2 : Phân tích truyện . . Mục tiêu : Hs biết các hành vi thể hiện tình cảm thân thiện , mến khách của thiếu nhi Việt Nam với khách nước ngoài. Hs biết thêm một số biểu hiện của lòng tôn trọng , mến khách và ý nghóa của việc làm đó . . Cách tiến hành : - Gv đọc truyện Cậu bé tốt bụng ( sgv/ 78 ). - Chia hs thành 4 nhóm , thảo luận, trình bày các câu hỏi theo sgv trang 78 . - Gv kết luận : ( theo sgv trang 79 ) 4. Hoạt động 3 : Nhận xét hành vi . . Mục tiêu : HS biết nhận xét những hành vi nên làm khi tiếp xúc với người nước ngoài và hiểu quyền được giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc . Cách tiến hành : - Gv chia nhóm : Chia lớp thành 4 nhóm - Gv phát phiếu bài tập , nêu yêu cầu : Các em hãy thảo luận, nhận xét những việc làm của các bạn nhỏ , giải thích lý do trong những tình huống 1 hoặc 2 ( sgv trang 79 ) . . - Gv kết luận : ( theo sgv trang 80 ) 5. Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò : - Cho hs nhắc lại nội dung bài học. - Hướng dẫn thực hành : Sưu tầm các câu chuyện , tranh ảnh nói về việc : Cư xử niềm nở, lòch sự , tôn trọng khách nước ngoài ; sẵn sàng giúp đỡ khách nước ngoài khi cần thiết ; thực hiện cư xử niềm nở, lòch sự , tôn trọng khi gặp gỡ tiếp xúc với khách nước ngoài. - Kết thúc tiết học. - Bài sau : Tôn trọng khách nước ngoài ( tiết 2 ). - Cả lớp theo dõi để nhận xét , bổ sung . - Hs các nhóm thảo luận theo yêu cầu . - Đại diện các nhóm trình bày . - Cả lớp theo dõi để nhận xét , bổ sung . - Hs các nhóm thảo luận , mỗi nhóm 1 tình huống . - Đại diện từng nhóm trình bày , các nhóm khác góp ý kiến . Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Rút kinh nghiệm Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Tuần : 22 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 10 : TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI ( TIẾT 2 ) Ngày dạy : 16 - 02 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : - Hiểu : Như thế nào là tôn trọng khách nước ngoài . Vì sao phải tôn trọng khách nước ngoài . Trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt màu da, quốc tòch … ; quyền được giữ gìn bản sắc dân tộc . - Hs biết cư xử lòch sự khi gặp gỡ với khách nước ngoài . - Hs có thái độ tôn trọng khi gặp gỡ , tiếp xúc với khách nước ngoài . II- Đồ dùng dạy học : - Vở bài tập Đạo đức . - Các câu chuyện , tranh ảnh nói về việc : Cư xử niềm nở, lòch sự , tôn trọng khách nước ngoài ; giúp đỡ khách nước ngoài. III- Các hoạt động dạy - học : A- Khởi động : Hát tập thể 1 bài hát nói về tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế. 1 phút B- Kiểm tra bài cũ : 4 phút Kiểm tra các bài tập đã học ở t1- Nhận xét . C- Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 5’ 1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu cần đạt ở tiết 2 . 2. Hoạt động 1 : Liên hệ thực tế : . Mục tiêu : Hs tìm hiểu các hành vi lòch sự với khách nước ngoài . . Cách tiến hành : - Gv yêu cầu từng cặp Hs trao đổi với nhau theo 2 nội dung : + Em hãy kể về một hành vi lòch sự với khách -Từng cặp hs trao đổi với nhau . Một số hs trình bày trước lớp . Các bạn khác bổ Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . [...]... Tiểu học NinhLộc CHIÊU Tuần : 25 G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài : THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HK II Ngày dạy : 10 - 03 - 2009 I – Mục tiêu : Sau tiết học, hs có thể : - Nhớ lại và khắc sâu kiến thức về những đức tính tốt con người cần phải có đã học - Thực hành rèn lên cho mình theo những chuẩn mực đạo đức đã học II- Tài liệu và phương tiện : - Vở bài tập III- Các hoạt động dạy... chức lớp làm 2 nhóm, phân vai kể chuyện : - Nhóm 1 : Cậu bé tốt bụng - Nhóm 2 : Đám tang 2- Làm việc cả lớp : - Các nhóm thi kể 4 Hoạt động 3 : Củng cố – dặn dò : - Hs nêu lại nội dung bài học - Về nhà xem lại các nội dung vừa học - Bài sau : Tôn trọng thư từ, tài sản người khác G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO phân vai để kể - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm kể hay nhất Tuần : 26 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC... chung : ( theo sgv trang 106 ) 6 Hoạt động cuối : Củng cố – dặn dò: - Cho hs nhắc lại nội dung bài học - Bài sau : Học về các hoạt động ở đòa phương - Kết thúc tiết học : Cả lớp hát một bài Rút kinh nghiệm TUẦN : 32 ,33 ,34 ,35 DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG Năm học : 2008 – 2009 CHIÊU GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO ... lời Cách tiến hành : Năm học : 2008 – 2009 CHIÊU GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO Trường Tiểu học NinhLộc CHIÊU 8’ 7’ 3 G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO - Gv kể chuyện Đám tang ( sgv trang 83 ) - Đàm thoại : theo các câu hỏi ( sgv trang 84 - Gv kết luận : ( theo sgv trang 84 ) 3 Hoạt động 2 : Đánh giá hành vi - Cả lớp theo dõi để nhận xét , bổ sung Mục tiêu : HS biết phân biệt hành vi đúng và hành vi sai khi gặp đám tang... đóng vai Cả lớp theo dõi nhận xét Gv kết luận và chốt ý GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO Trường Tiểu học NinhLộc CHIÊU Tuần : 28 G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC ( TIẾT 1 ) Ngày dạy : 31 - 03 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : Hiểu : Nước là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống Sự cần thiết phải sử dụng hợp lý và bảo vệ để... hành : - Chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu học tập - Gv yêu cầu : Các em hãy thảo luận và đánh giá các ý kiến ghi trong phiếu và giải thích tại sao ? ( Theo sgv trang 97-98 ) 10’ - Gv kết luận : ( theo sgv trang 98 ) 4 Hoạt động 3 : Trò chơi Ai nhanh-ai đúng Mục tiêu : Hs ghi nhớ các việc làm để tiết kiệm nước và biết bảo vệ để nguồn nước Cách tiến hành : 3 - Gv chia nhóm : Chia lớp thành 4 nhóm,... : ( theo sgv trang 1 03 ) - Hs làm việc theo nhóm: Chọn thứ để sản xuất, 4 Hoạt động 3 : Đóng vai Mục tiêu : HS biết các việc cần làm để thảo luận để tìm cách chăm sóc bảo vệ cho chăm sóc cây trồng, vật nuôi trang trại của mình được Cách tiến hành : - Gv chia lớp thành các nhóm nhỏ Mỗi nhóm tươi tốt 3 chọn 1 cây trồng hoặc 1 vật nuôi mình ưa - Đại diện các nhóm trình bày dự án sản xuất , các thích... Gv kết luận : ( sgv trang 81 ) 3 Hoạt động 2 : Đánh giá hành vi Mục tiêu : HS biết nhận xét những hành vi ứng xử với khách nước ngoài Cách tiến hành : - Gv chia nhóm : Chia lớp thành 4 nhóm - Gv nêu yêu cầu : Các em hãy thảo luận, nhận xét cách ứng xử với người nước ngoài trong 3 trường hợp sau : ( Theo sgv trang 81 ) - Gv kết luận : ( theo sgv trang 81 ) 4 Hoạt động 3 : Xử lý tình huống và đóng... NinhLộc CHIÊU Năm học : 2008 – 2009 CHIÊU G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO Trường Tiểu học NinhLộc CHIÊU Tuần : 24 G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 11 : TÔN TRỌNG ĐÁM TANG ( TIẾT 2 ) Ngày dạy : 03- 03 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : - Hiểu : Đám tang là lễ chôn cất người đã chết, là một sự kiện đau buồn đối với những người thân của họ Tôn... ) 3 Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm 3 Mục tiêu : HS hiểu được như thế nào là tôn trọng thư từ , tài sản của người khác và vì sao cần phải tôn trọng Cách tiến hành : - Gv phát phiếu Bài tập ( theo sgv trang 89 ) - Hs làm việc theo nhóm, trình bày kết quả làm việc và giải thích tại sao , các em khác góp ý kiến * Kết luận : ( theo sgv trang 90 ) 4 Hoạt động 3 : Tự liên hệ : Mục tiêu : Hs biết tự đánh . cả lớp : Qua phần trình bày của các nhóm , em thấy trẻ em các nước có những điểm gì giống nhau ? Những sự giống nhau ù nói lên điều gì ? 3- Gv kết luận : ( theo sgv trang 73 ) 4. Hoạt động 3. HOÀNG BẢO CHIÊU . 8’ 7’ 3 - Gv kể chuyện Đám tang ( sgv trang 83 ) - Đàm thoại : theo các câu hỏi ( sgv trang 84. - Gv kết luận : ( theo sgv trang 84 ) 3. Hoạt động 2 : Đánh giá hành vi . G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Tuần : 24 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 11 : TÔN TRỌNG ĐÁM TANG ( TIẾT 2 ) Ngày dạy : 03- 03 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 3 HK2_CKTKN, Giáo án Đạo đức lớp 3 HK2_CKTKN, Giáo án Đạo đức lớp 3 HK2_CKTKN