0

Giáo án Đạo đức lớp 3 HK2_CKTKN

36 1,007 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:18

Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 9 : ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ ( TIẾT 1 ) Ngày dạy : 19/12/2008 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : - Hs biết : Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè , được giữ gìn bản sắc dân tộc và được đối xử bình đẳng . Do đó cần phải đoàn kết , giúp đỡ lẫn nhau . - Hs tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu , biểu lộ tình đoàn kết với các thiếu nhi quốc tế . - Hs có thái độ tôn trọng , thân ái , hữu nghò với các bạn thiếu nhi các nước khác II- Đồ dùng dạy học : - Vở bài tập Đạo đức . - Các bài hát về chủ đề bài học . III- Các hoạt động dạy - học : A- Khởi động : Hát tập thể 1 bài hát nói về tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế. 1 phút B- Kiểm tra bài cũ : 5 phút Nhận xét về bài kiểm tra đònh kỳ cuối HKI . C- Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 10’ 1. Giới thiệu bài : Nêu bài học và mục tiêu cần đạt 2. Hoạt động 1 : Phân tích thông tin . . Mục tiêu : Hs biết những biểu hiện của tình đoàn kết , hữu nghò thiếu nhi quốc tế. Hs hiểu trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè . . Cách tiến hành : 1- Gv chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một vài bức ảnh về các hoạt động hữu nghò giữa thiếu nhi VN và thiếu nhi quốc tế . Yêu cầu - Hs các nhóm thảo luận theo yêu cầu . - Đại diện các nhóm trình Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . 15’ 3’ các nhóm thảo luận tìm hiểu nội dung và ý nghóa của các hoạt động đó . 2- Đại diện từng nhóm trình bày, Các nhóm khác nhận xét bổ sung . 3- Gv kết luận : ( theo sgv trang 72 ) 3. Hoạt động 2 : Du lòch thế giới . . Mục tiêu : Hs biết thêm về nền văn hoá , về cuộc sống, học tập của các bạn thiếu nhi một số nước trên thế giới và trong khu vực. . Cách tiến hành : 1- Yêu cầu mỗi nhóm hs đóng vai trẻ em của một nước như : Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga … ra chào , múa hát và giới thiệu đôi nét về dân tộc đó, về cuộc sống và học tập, về mong ước của trẻ em nước đó . 2- Thảo luận cả lớp : Qua phần trình bày của các nhóm , em thấy trẻ em các nước có những điểm gì giống nhau ? Những sự giống nhau ù nói lên điều gì ? 3- Gv kết luận : ( theo sgv trang 73 ) 4. Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm . . Mục tiêu : HS biết được một số việc cần làm để tỏ tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế . . Cách tiến hành : - Gv chia nhóm : Chia lớp thành 4 nhóm - Gv phát phiếu bài tập , nêu yêu cầu : Các em hãy thảo luận, liệt kê những việc các em có thể làm để tỏ tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế . - Gv kết luận ( theo sgv trang 73 ) - Cho hs tự liên hệ về những việc mà trường mình, lớp mình, hoặc bản thân các em đã làm để tỏ tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế . 5. Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò : bày . - Cả lớp theo dõi để nhận xét , bổ sung . - Các nhóm thảo luận, đóng vai - Đại diện các nhóm trình diễn . - Cả lớp theo dõi để nhận xét , bổ sung . - Hs các nhóm thảo luận . - Đại diện từng nhóm trình bày , các nhóm khác góp ý kiến . Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . - Cho hs nhắc lại nội dung bài học. - Hướng dẫn thực hành : Hs lựa chọn và thực hiện các hoạt động phù hợp với khả năng để tỏ tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế . Sưu tầm các bài hát, bài thơ , tranh ảnh về các hoạt động hữu nghò giữa thiếu nhi VN và thiếu nhi quốc tế . Vẽ tranh, làm thơ … về các hoạt động trên - Bài sau : Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế ( tiết 2 ). Rút kinh nghiệm Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Tuần : 20 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 9 : ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ ( TIẾT 2 ) Ngày dạy : 02 - 02 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : - Hs biết : Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè , được tiếp nhận thông tin phù hợp , được giữ gìn bản sắc dân tộc và được đối xử bình đẳng .Thiếu nhi thế giới đều là anh em , bè bạn , do đó cần phải đoàn kết , giúp đỡ lẫn nhau . - Hs tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu , biểu lộ tình đoàn kết với các thiếu nhi quốc tế . - Hs có thái độ tôn trọng , thân ái , hữu nghò với các bạn thiếu nhi các nước khác II- Đồ dùng dạy học : Vở bài tập Đạo đức . Các bài hát về chủ đề bài học . Các tư liệu về hoạt động giao lưu giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi quốc tế . III- Các hoạt động dạy - học : A- Khởi động : Hát tập thể 1 bài hát nói về tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế. 1 phút B- Kiểm tra bài cũ : 4 phút Kiểm tra nội dung bài học tuần trước - Nhận xét . C- Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 10’ 1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu cần đạt ở tiết 2 . 2. Hoạt động 1 : Giới thiệu những sáng tác, tư liệu đã sưu tầm được : . Mục tiêu : Tạo cơ hội cho hs thể hiện quyền được bày tỏ ý kiến, được thu nhận thông tin, được tự do kết giao bạn bè. . Cách tiến hành : - Các nhóm trưng bày tranh ảnh và các tư liệu đã sưu tầm được . - Cả lớp đi xem, nghe các Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . 10’ 5’ -Tổ chức các nhóm trưng bày tranh ảnh. -Gv nhận xét , khen các hs hoặc nhóm hs đã sưu tầm được nhiều tư liệu hoặc đã có những sáng tác tốt về chủ đề bài học . 3. Hoạt động 2 : Viết thư bày tỏ tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi các nước . . Mục tiêu : Hs biết thể hiện tình cảm hữu nghò với thiếu nhi quốc tế qua nội dung thư . . Cách tiến hành : Viết thư theo từng nhóm . 1- Các nhóm thảo luận để lựa chọn và quyết đònh xem nên gửi thư cho các bạn thiếu nhi nước nào ? Nội dung thư sẽ viết những gì ?. 2- Tiến hành viết thư : Các nhóm cử một thư ký để ghi chép ý của các bạn đóng góp . 3- Thông qua nội dung thư và ký tên vào thư . 4- Cử người sau giờ học ra bưu điện gửi thư . 4. Hoạt động 3 : Củng cố – dặn dò. - Hs hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, diễn tiểu phẩm … về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế . Kết luận chung : ( theo sgv trang 75 ) - Cho hs nhắc lại nội dung bài học. - Hd thực hành : Về nhà tập viết thư gửi cho các bạn thiếu nhi quốc tế . - Bài sau : Tôn trọng khách nước ngoài. nhóm giới thiệu tranh ảnh, tư liệu và có thể nhận xét, chất vấn … - Các nhóm thực hiện. - Các nhóm lên trình diễn . Cả lớp theo dõi nhận xét . Rút kinh nghiệm Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Tuần : 21 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 10 : TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI ( TIẾT 1 ) Ngày dạy : 09- 02 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : - Hiểu : Như thế nào là tôn trọng khách nước ngoài . Vì sao phải tôn trọng khách nước ngoài . Trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt màu da, quốc tòch … ; quyền được giữ gìn bản sắc dân tộc . - Hs biết cư xử lòch sự khi gặp gỡ với khách nước ngoài . - Hs có thái độ tôn trọng khi gặp gỡ , tiếp xúc với khách nước ngoài . II- Đồ dùng dạy học : - Vở bài tập Đạo đức . - Phiếu học tập cho hoạt động3 – tiết 1 . - Tranh ảnh cho hoạt động 1 – tiết 1 . III- Các hoạt động dạy - học : A- Khởi động : Hát tập thể 1 bài hát nói về tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế. 1 phút B- Kiểm tra bài cũ : 4 phút Cho vài hs nêu lại nội dung của bài học trước . Nhận xét về bài cũ . C- Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 10’ 1 . Giới thiệu bài : Nêu bài học và mục tiêu cần đạt 2. Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm . . Mục tiêu : Hs biết được một số biểu hiện tôn trọng đối với khách nước ngoài . . Cách tiến hành : 1- Gv chia nhóm, Yêu cầu hs quan sát các tranh treo trên bảng và thảo luận , nhận xét về cử chỉ, thái độ, nét mặt của các bạn nhỏ - Hs các nhóm thảo luận theo yêu cầu . - Đại diện các nhóm trình bày . Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . 7’ 8’ 3’ trong các tranh khi gặp gỡ , tiếp xúc với khách nước ngoài . 2- Gv kết luận : ( theo sgv trang 77 ) 3. Hoạt động 2 : Phân tích truyện . . Mục tiêu : Hs biết các hành vi thể hiện tình cảm thân thiện , mến khách của thiếu nhi Việt Nam với khách nước ngoài. Hs biết thêm một số biểu hiện của lòng tôn trọng , mến khách và ý nghóa của việc làm đó . . Cách tiến hành : - Gv đọc truyện Cậu bé tốt bụng ( sgv/ 78 ). - Chia hs thành 4 nhóm , thảo luận, trình bày các câu hỏi theo sgv trang 78 . - Gv kết luận : ( theo sgv trang 79 ) 4. Hoạt động 3 : Nhận xét hành vi . . Mục tiêu : HS biết nhận xét những hành vi nên làm khi tiếp xúc với người nước ngoài và hiểu quyền được giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc . Cách tiến hành : - Gv chia nhóm : Chia lớp thành 4 nhóm - Gv phát phiếu bài tập , nêu yêu cầu : Các em hãy thảo luận, nhận xét những việc làm của các bạn nhỏ , giải thích lý do trong những tình huống 1 hoặc 2 ( sgv trang 79 ) . . - Gv kết luận : ( theo sgv trang 80 ) 5. Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò : - Cho hs nhắc lại nội dung bài học. - Hướng dẫn thực hành : Sưu tầm các câu chuyện , tranh ảnh nói về việc : Cư xử niềm nở, lòch sự , tôn trọng khách nước ngoài ; sẵn sàng giúp đỡ khách nước ngoài khi cần thiết ; thực hiện cư xử niềm nở, lòch sự , tôn trọng khi gặp gỡ tiếp xúc với khách nước ngoài. - Kết thúc tiết học. - Bài sau : Tôn trọng khách nước ngoài ( tiết 2 ). - Cả lớp theo dõi để nhận xét , bổ sung . - Hs các nhóm thảo luận theo yêu cầu . - Đại diện các nhóm trình bày . - Cả lớp theo dõi để nhận xét , bổ sung . - Hs các nhóm thảo luận , mỗi nhóm 1 tình huống . - Đại diện từng nhóm trình bày , các nhóm khác góp ý kiến . Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Rút kinh nghiệm Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . Trường Tiểu học NinhLộc G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Tuần : 22 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 10 : TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI ( TIẾT 2 ) Ngày dạy : 16 - 02 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : - Hiểu : Như thế nào là tôn trọng khách nước ngoài . Vì sao phải tôn trọng khách nước ngoài . Trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt màu da, quốc tòch … ; quyền được giữ gìn bản sắc dân tộc . - Hs biết cư xử lòch sự khi gặp gỡ với khách nước ngoài . - Hs có thái độ tôn trọng khi gặp gỡ , tiếp xúc với khách nước ngoài . II- Đồ dùng dạy học : - Vở bài tập Đạo đức . - Các câu chuyện , tranh ảnh nói về việc : Cư xử niềm nở, lòch sự , tôn trọng khách nước ngoài ; giúp đỡ khách nước ngoài. III- Các hoạt động dạy - học : A- Khởi động : Hát tập thể 1 bài hát nói về tình đoàn kết , hữu nghò với thiếu nhi quốc tế. 1 phút B- Kiểm tra bài cũ : 4 phút Kiểm tra các bài tập đã học ở t1- Nhận xét . C- Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 5’ 1. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu cần đạt ở tiết 2 . 2. Hoạt động 1 : Liên hệ thực tế : . Mục tiêu : Hs tìm hiểu các hành vi lòch sự với khách nước ngoài . . Cách tiến hành : - Gv yêu cầu từng cặp Hs trao đổi với nhau theo 2 nội dung : + Em hãy kể về một hành vi lòch sự với khách -Từng cặp hs trao đổi với nhau . Một số hs trình bày trước lớp . Các bạn khác bổ Năm học : 2008 – 2009 GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO CHIÊU . [...]... Tiểu học NinhLộc CHIÊU Tuần : 25 G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài : THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HK II Ngày dạy : 10 - 03 - 2009 I – Mục tiêu : Sau tiết học, hs có thể : - Nhớ lại và khắc sâu kiến thức về những đức tính tốt con người cần phải có đã học - Thực hành rèn lên cho mình theo những chuẩn mực đạo đức đã học II- Tài liệu và phương tiện : - Vở bài tập III- Các hoạt động dạy... chức lớp làm 2 nhóm, phân vai kể chuyện : - Nhóm 1 : Cậu bé tốt bụng - Nhóm 2 : Đám tang 2- Làm việc cả lớp : - Các nhóm thi kể 4 Hoạt động 3 : Củng cố – dặn dò : - Hs nêu lại nội dung bài học - Về nhà xem lại các nội dung vừa học - Bài sau : Tôn trọng thư từ, tài sản người khác G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO phân vai để kể - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm kể hay nhất Tuần : 26 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC... chung : ( theo sgv trang 106 ) 6 Hoạt động cuối : Củng cố – dặn dò: - Cho hs nhắc lại nội dung bài học - Bài sau : Học về các hoạt động ở đòa phương - Kết thúc tiết học : Cả lớp hát một bài Rút kinh nghiệm TUẦN : 32 ,33 ,34 ,35 DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG Năm học : 2008 – 2009 CHIÊU GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO ... lời Cách tiến hành : Năm học : 2008 – 2009 CHIÊU GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO Trường Tiểu học NinhLộc CHIÊU 8’ 7’ 3 G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO - Gv kể chuyện Đám tang ( sgv trang 83 ) - Đàm thoại : theo các câu hỏi ( sgv trang 84 - Gv kết luận : ( theo sgv trang 84 ) 3 Hoạt động 2 : Đánh giá hành vi - Cả lớp theo dõi để nhận xét , bổ sung Mục tiêu : HS biết phân biệt hành vi đúng và hành vi sai khi gặp đám tang... đóng vai Cả lớp theo dõi nhận xét Gv kết luận và chốt ý GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO Trường Tiểu học NinhLộc CHIÊU Tuần : 28 G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 13 : TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC ( TIẾT 1 ) Ngày dạy : 31 - 03 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : Hiểu : Nước là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống Sự cần thiết phải sử dụng hợp lý và bảo vệ để... hành : - Chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu học tập - Gv yêu cầu : Các em hãy thảo luận và đánh giá các ý kiến ghi trong phiếu và giải thích tại sao ? ( Theo sgv trang 97-98 ) 10’ - Gv kết luận : ( theo sgv trang 98 ) 4 Hoạt động 3 : Trò chơi Ai nhanh-ai đúng Mục tiêu : Hs ghi nhớ các việc làm để tiết kiệm nước và biết bảo vệ để nguồn nước Cách tiến hành : 3 - Gv chia nhóm : Chia lớp thành 4 nhóm,... : ( theo sgv trang 1 03 ) - Hs làm việc theo nhóm: Chọn thứ để sản xuất, 4 Hoạt động 3 : Đóng vai Mục tiêu : HS biết các việc cần làm để thảo luận để tìm cách chăm sóc bảo vệ cho chăm sóc cây trồng, vật nuôi trang trại của mình được Cách tiến hành : - Gv chia lớp thành các nhóm nhỏ Mỗi nhóm tươi tốt 3 chọn 1 cây trồng hoặc 1 vật nuôi mình ưa - Đại diện các nhóm trình bày dự án sản xuất , các thích... Gv kết luận : ( sgv trang 81 ) 3 Hoạt động 2 : Đánh giá hành vi Mục tiêu : HS biết nhận xét những hành vi ứng xử với khách nước ngoài Cách tiến hành : - Gv chia nhóm : Chia lớp thành 4 nhóm - Gv nêu yêu cầu : Các em hãy thảo luận, nhận xét cách ứng xử với người nước ngoài trong 3 trường hợp sau : ( Theo sgv trang 81 ) - Gv kết luận : ( theo sgv trang 81 ) 4 Hoạt động 3 : Xử lý tình huống và đóng... NinhLộc CHIÊU Năm học : 2008 – 2009 CHIÊU G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO GV: ĐẶNG HOẠNG BẢO Trường Tiểu học NinhLộc CHIÊU Tuần : 24 G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 11 : TÔN TRỌNG ĐÁM TANG ( TIẾT 2 ) Ngày dạy : 03- 03 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : - Hiểu : Đám tang là lễ chôn cất người đã chết, là một sự kiện đau buồn đối với những người thân của họ Tôn... ) 3 Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm 3 Mục tiêu : HS hiểu được như thế nào là tôn trọng thư từ , tài sản của người khác và vì sao cần phải tôn trọng Cách tiến hành : - Gv phát phiếu Bài tập ( theo sgv trang 89 ) - Hs làm việc theo nhóm, trình bày kết quả làm việc và giải thích tại sao , các em khác góp ý kiến * Kết luận : ( theo sgv trang 90 ) 4 Hoạt động 3 : Tự liên hệ : Mục tiêu : Hs biết tự đánh . cả lớp : Qua phần trình bày của các nhóm , em thấy trẻ em các nước có những điểm gì giống nhau ? Những sự giống nhau ù nói lên điều gì ? 3- Gv kết luận : ( theo sgv trang 73 ) 4. Hoạt động 3. HOÀNG BẢO CHIÊU . 8’ 7’ 3 - Gv kể chuyện Đám tang ( sgv trang 83 ) - Đàm thoại : theo các câu hỏi ( sgv trang 84. - Gv kết luận : ( theo sgv trang 84 ) 3. Hoạt động 2 : Đánh giá hành vi . G V : ĐẶNG HOÀNG BẢO CHIÊU . Tuần : 24 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : ĐẠO ĐỨC Bài 11 : TÔN TRỌNG ĐÁM TANG ( TIẾT 2 ) Ngày dạy : 03- 03 - 2009 I – Mục tiêu: Sau khi học xong bài, Hs có khả năng : -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 3 HK2_CKTKN, Giáo án Đạo đức lớp 3 HK2_CKTKN,