0

Giáo án Đạo đức lớp 3 HK2_CKTKN_Bộ 2

13 806 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:18

TRNG TH M CM A O C 3 Đạo đức Tuần 19 + 20 Bài 9: Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế I. Mục tiêu: - Bớc đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè, cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ, - Tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trờng, địa phơng tổ chức. II. CC K NNG SNG C BN : -K nng trỡnh by suy ngh v thiu nhi quc t -K nng ng x khi gp thiu nhi quc t. -K nng bỡnh lun cỏc vn liờn quan n quyn tr em. III. CC PP K THUT DY HC Tho lun -Núi v cm xỳc ca mỡnh. IV. đồ dùng dạy học: - Vở bài tập Đạo đức 3. - Các bài thơ, bài hát, tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế. V. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Tiết 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Khởi động : HS hát tập thể. Hoạt động 1: Phân tích thông tin - GV chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một vài bức ảnh hoặc mẩu tin ngắn về các hoạt động hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế. Yêu cầu các nhóm thảo luận. - GV kết luận: Các ảnh và thông tin trên cho chúng ta thấy tình đoàn kết hữu nghị giữa thiếu nhi các nớc trên thế giới. Hoạt động 2: Du lịch thế giới - BT3. - GV kết luận: Thiếu nhi các nớc tuy khác nhau về màu da, về ngôn ngữ, về điều kiện sống nhng có nhiều điểu giống nhau nh đều yêu th- ơng mọi ngời, yêu quê hơng, đất nớc mình, yêu thiên nhiên, yêu hoà bình, ghét chiến tranh, đều có các quyền đợc sống còn, đợc đối xử bình đẳng, quyền đợc giáo dục, đợc có gia đình, đợc nói và ăn mặc theo truyền thống của dân tộc mình Hoạt động 3: Thảo luận nhóm. - GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận. - GV kết luận: Để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với thiếu nhi quốc tế có rất nhiều cách, các - Các nhóm thảo luận. - Thảo luận cả lớp. - Các nhóm thảo luận. - Đại diện các nhóm trình bày. HS cả lớp thảo luận, nhận xét, bổ sung. - HS liên hệ hoặc tự liên hệ. 1 TRNG TH M CM A O C 3 em có thể tham gia các hoạt động. Tiết 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV nhận xét, khen các HS hoặc nhóm HS đã su tầm đợc nhiều t liệu hoặc đã có những sáng tác tốt về chủ đề bài học Hoạt động 2: Viết th bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi các nớc. Hoạt động 3: Bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị đối với thiếu nhi quốc tế. Kết luận chung: Thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi các nớc tuy khác nhau về màu da, ngôn ngữ, điều kiện sống song đều là anh em, bè bạn, cùng là chủ nhân tơng lai của thế giới. Vì vậy chúng ta cần phải đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi thế giới. Khởi động: HS hát tập thể hoặc nghe băng bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, nhạc và lời của Phạm Tuyên. - HS trng bày tranh, ảnh và các t liệu đã su tầm đợc. - HS thảo luận - Nội dung th sẽ viết những gì? - HS hát múa, đọc thơ, kể chuyện, diễn tiểu phẩm về tình đoàn kết thiếu nhi quốc tế. RT KINH NGHIM : Duy t khi trng Duyt BGH 2 TRNG TH M CM A O C 3 Đạo đức Tuần 21 + 22 Bài 10: Tôn trọng khách nớc ngoài I. Mục tiêu: - Nêu đợc một số biểu hiện của việctôn trọng khách nớc ngoài phù hợp với lứa tuổi. - Có thái độ, hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nớc ngoài trong các trờng hợp đơn giản. II. CC K NNG SNG C BN : K nng th hin s t tin, t trng khi tip xỳc vi khỏch nc ngoi. III. CC PP K THUT DY HC Trỡnh by 1 phỳt -Vit v cm xỳc ca mỡnh. IV. đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh dùng cho hoạt động 1, tiết 1. V. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Tiết 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Thảo luận nhóm. - GV chia HS thành các nhóm. - GV kết luận: thái độ, cử chỉ của các bạn rất vui vẻ, tự nhiên, tự tin. Điều đó biểu lộ lòng tự trọng, mến khách của ngời Việt Nam. Chúng ta cần tôn trọng khách nớc ngoài. Hoạt động 2: Phân tích truyện. - GV đọc truyện Cậu bé tốt bụng - GV chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận theo các câu hỏi - BT2 (b) - GV kết luận: Khi gặp ngời nớc ngoài em có thể chào, cời thân thiện, chỉ đờng nếu họ nhờ giúp đỡ Hoạt động 3: Nhận xét hành vi - GV chia nhóm. - GV kết luận. Hớng dẫn thực hành: - Su tầm những câu chuyện, tranh vẽ nói về việc: - C xử niềm nở, lịch sự, tôn trọng khách nớc ngoài - Các nhóm trình bày kết quả công việc. Các nhóm khác trao đổi và bổ sung ý kiến. - HS thảo luận nhận xét việc làm của các bạn - BT5. - Các nhóm thảo luận. Tiết 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Liên hệ thực tế - GV yêu cầu từng cặp HS trao đổi với nhau. - GV kết luận: C xử lịch sự với khách nớc - Từng cặp HS trao đổi với nhau - Một số HS trình bày trớc lớp. Các bạn 3 TRNG TH M CM A O C 3 ngoài là một việc làm tốt, chúng ta nên học tập. Hoạt động 2: Đánh giá hành vi - GV chia nhóm - GV kết luận. Hoạt động 3: Xử lý tình huống và đóng vai. - Có vị khách nớc ngoài đến thăm trờng em và hỏi em về tình hình học tập. - GV kết luận: Cần chào đón khách niềm nở khác bổ sung ý kiến. - Các nhóm thảo luận, nhận xét cách ứng xử với ngời nớc ngoài trong 3 trờng hợp - SGV tr. - HS thảo luận nhóm. - Đại diện từng nhóm trình bày. Cả lớp nhận xét, bổ sung . - Các nhóm thảo luận, chuẩn bị đóng vai. - Các nhóm lên đóng vai, các bạn khác trao đổi, bổ sung RT KINH NGHIM : Duy t khi trng Duyt BGH 4 TRNG TH M CM A O C 3 Đạo đức Tuần 23 + 24 Bài 11: Tôn trọng đám tang I. Mục tiêu: - Biết đợc những việc cần làm khi gặp đám tang. - Bớc đầu biết thông cảm với những đau thơng, mất mát ngời thân của ngời khác. II. CC K NNG SNG C BN : K nng th hin s cm thụng trc s au bun ca ngi khỏc. -K nng ng x phự hp khi gp ỏm tang. III. CC PP K THUT DY HC Núi cỏch khỏc -úng vai IV. đồ dùng dạy học: - Vở bài tập Đạo đức 3. - Truyện kể về chủ đề bài học. V. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Tiết 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Kể chuyện Đám tang - Hỏi các câu hỏi BT1 (b) - GV kết luận: Tôn trọng đám tang là không làm gì xúc phạm đến tang lễ. Hoạt động 2: Đánh giá hành vi - GV kết luận - SGV tr. Hoạt động 3: Tự liên hệ - GV nêu yêu cầu tự liên hệ. - GV nhận xét và khen những HS đã biết c xử đúng khi gặp đám tang. - Hớng dẫn thực hành: Thực hiện tôn trọng đám tang và nhắc bạn bè cùng thực hiện. - HS trả lời - HS làm BT 2 - HS làm việc cá nhân. - HS trình bày kết quả làm việc và giải thích lý do vì sao theo mình hành vi đó lại là đúng hoặc sai. - HS tự liên hệ. - HS trao đổi với các bạn trong lớp. Tiết 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến - GV lần lợt đọc từng ý kiến - BT3. - GV kết luận: + Nên tán thành với các ý kiến b, c + Không tán thành với ý kiến a. Hoạt động 2: Xử lý tình huống - GV chia nhóm - GV kết luận: - HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành hoặc lỡng lự của mình bằng cách giơ các tấm bìa màu đỏ, màu xanh hoặc màu trắng (hoặc giơ tay theo quy ớc chung). - Các nhóm thảo luận - BT4 - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận. Cả lớp trao đổi, nhận xét. 5 TRƯỜNG TH MỸ CẨM A ĐẠO ĐỨC 3 T×nh huèng a - SGV tr. T×nh huèng b - SGV tr. T×nh huèng c - SGV tr. T×nh huèng d - SGV tr. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i Nªn vµ Kh«ng nªn - BT5. - GV nhËn xÐt, khen nh÷ng nhãm th¾ng cuéc. - Ch¬i theo nhãm. - HS lµm BT5 RÚT KINH NGHIỆM : Duy ệt khối trưởng Duyệt BGH 6 TRNG TH M CM A O C 3 Đạo đức Tuần 26 + 27 Bài 12: Tôn trọng th từ, tài sản của ngời khác I. Mục tiêu: - Nêu đợc một vài biểu hiện về tôn trọng th từ, tài sản của ngời khác. - Biết: Không đợc xâm phạm th từ, tài sản của ngời khác. - Thực hiện tôn trọng th từ, nhật ký, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi ngời. II. CC K NNG SNG C BN : K nng t trng. -K nng lm ch bn thõn, kiờn nh , ra quyt nh II. CC K NNG SNG C BN : -Gii quyt vn -Tho lun nhúm IV. đồ dùng dạy học: - Vở bài tạp Đạo đức 3. - Trang phục bác đa th, lá th cho trò chơi đóng vai (hoạt động 1, tiết 1). V. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Tiết 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Xử lý tình huống qua đóng vai. - GV kết luận: Mình cần khuyên bạn không đ- ợc bóc th của ngời khác. Đó là tôn trọng th từ, tài sản của ngời khác. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm. - GV yêu cầu HS làm BT2. - Điền từ vào chỗ trống sao cho thích hợp. - GV kết luận SGV tr. Hoạt động 3: Liên hệ thực tế. - GV yêu cầu từng cặp HS trao đổi với nhau theo BT3 - GV mời một số HS trình bày trớc lớp. Hớng dẫn thực hành: - Su tầm những tấm gơng, mẩu chuyện về tôn trọng th từ, tài sản của ngời khác - Các nhóm HS độc lập thảo luận tìm cách giải quyết, rồi phân vai cho nhau - BT1 - Một số nhóm đóng vai. - HS thảo luận lớp. - Các nhóm HS làm BT2 (b) - Từng cặp HS trao đổi với nhau. - Những em khác có thể hỏi để làm rõ thêm những chi tiết mà mình quan tâm. Tiết 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: - Nhận xét hành vi - BT4. Hoạt động 2: Đóng vai - GV yêu cầu các nhóm HS thực hiện trò chơi đóng vai theo 2 tình huống. - HS thảo luận theo nhóm nhỏ. - Một số cặp trình bày kết quả thảo luận của mình trớc lớp; các HS khác có thể bổ sung hoặc nêu ý kiến khác. - Các nhóm HS thảo luận. - HS làm BT 5. 7 TRNG TH M CM A O C 3 - GV kết luận: Khen ngợi các nhóm đã thực hiện tốt trò chơi đóng vai và khuyến khích các em thực hiện việc tôn trọng th từ, tài sản của ng- ời khác. RT KINH NGHIM : Duy t khi trng Duyt BGH 8 TRNG TH M CM A O C 3 Đạo đức Tuần 28 + 29 Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nớc I. Mục tiêu: - Biết cần phải sử dụng tiết và bảo vệ nguồn nớc. - Nêu đợc cách sử dụng tiết kiệm nớc và bảo vệ nguồn nớc khỏi bị ô nhiễm. - Biết thực hiện tiết kiệm nớc và bảo vệ nguồn nớc ở gioa đình, nhà trờng, địa phơng. II. CC K NNG SNG C BN : K nng lng nghe tớch cc ý kin cỏc bn. -K nng trỡnh by cỏc ý tng tit kim v bo v ngun nc nh v trng. -K nng tỡm kim v x lớ thụng tin: liờn quan n tit kim v bo v ngun nc nh v trng. -K nng bỡnh lun, xỏc nh v la chn cỏc gii phỏp tt nht tit kim, bo v ngun nc nh v trng. -K nng m nhn trỏch nhim: tit lim v bo v ngun nc nh v trng. II. CC K NNG SNG C BN : D ỏn -Tho lun IV. đồ dùng dạy học: - Vở bài tập Đạo đức 3. - Các t liệu về việc sử dụng nớc và tình hình ô nhiễm nớc ở các địa phơng. - Phiếu học tập. V. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Tiết 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Vẽ tranh hoặc xem ảnh - GV yêu cầu HS xem ảnh - BT1 - GV nhấn mạnh vào yếu tố nớc: nếu không có nớc thì cuộc sống sẽ nh thế nào? - GV kết luận - SGV tr. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV chia nhóm. - GV kết luận. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm - GV chia HS thành các nhóm nhỏ. - GV tổng kết ý kiến. Hớng dẫn thực hành: Sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nớc sinh hoạt ở gia đình và nhà trờng. - HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ. - HS quan sát tranh và làm BT2. - HS làm việc theo nhóm. - Một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác trao đổi và bổ sung ý kiến. - HS thảo luận nhóm - VBT3. Tiết 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Xác định các biện pháp Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Các nhóm thảo luận BT4 9 TRNG TH M CM A O C 3 - GV chia nhóm. - GV kết luận. Hoạt động 3: Trò chơi Ai nhanh, ai đúng - GV chia HS thành các nhóm nhỏ và phổ biến cách chơi. Kết luận chung - SGV tr. - Đại diện từng nhóm trình bày. Các nhóm khác trao đổi, bổ sung. - HS làm việc theo nhóm - BT5. - Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả làm việc. RT KINH NGHIM : Duy t khi trng Duyt BGH 10 [...]... và phù hợp với khả năng Hoạt động 3: Đóng vai - Các nhóm thảo luận để tìm cách chăm - GV chia HS thành các nhóm nhỏ sóc, bảo vệ trại, vờn của mình cho tốt 11 TRNG TH M CM A O C 3 - Từng nhóm trình bày dự án sản xuất - GV cùng lớp bình chọn nhóm có dự án khả Các nhóm khác trao đổi và bổ sung ý thi và có thể có hiệu quả kinh tế cao GV khen kiến các nhóm đều đã có dự án trang trại cây trồng, vật nuôi... vt nuụi nh v trng II CC K NNG SNG C BN : -D ỏn -Tho lun IV đồ dùng dạy học: -Vở bài tập Đạo đức 3 V Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Tiết 1 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Trò chơi Ai đoán đúng? - HS làm việc cá nhân - GV chia HS theo số chẵn và số lẻ - Một số HS lên trình bày Các HS khác phải đoán và gọi đợc tên con vật nuôi - GV kết luận: Mỗi ngời đều có thể yêu thích hoặc cây trồng...TRNG TH M CM A Tuần 30 + 31 O C 3 Đạo đức Bài 14: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi I Mục tiêu: 1 HS hiểu: - Kể đợc một số lợi ích của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con ngời - Nêu đơc những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để... hiện trò chơi - GV tổng kết, khen các nhóm khá nhất - Cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả thi Kết luận chung - SGV tr của các nhóm RT KINH NGHIM : 12 TRNG TH M CM A O C 3 Duyt khi trng Duyt BGH 13 ... hình cây trồng, vật nuôi ở gia đình và địa phơng Hoạt động 2: Đóng vai - GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm đóng vai theo một trong các tình huống - BT3 - GV kết luận - SGV tr Hoạt động 3: HS đọc thơ, kể chuyện về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi - HS thảo luận và chuẩn bị đóng vai Hoạt động 4: Trò chơi Ai nhanh, ai đúng - Từng nhóm lên đóng vai Cả lớp trao - GV chia HS thành các nhóm và phổ biến luật đổi,... hoặc cây trồng đó một cây trồng hay vật nuôi nào đó Cây trồng, vật nuôi phục vụ cho cuộc sống và mang lại niềm vui cho con ngời Hoạt động 2: quan sát tranh ảnh - GV cho HS xem ảnh và yêu cầu HS đặt các - HS đặt câu hỏi và đề nghị các bạn câu hỏi về bức tranh -BT2 khác trả lời về nội dung từng bức tranh: + Các bạn trong tranh đang làm gì? + Việc làm của các bạn đó sẽ đem lại ích lợi gì? - Các HS khác... sung ý thi và có thể có hiệu quả kinh tế cao GV khen kiến các nhóm đều đã có dự án trang trại cây trồng, vật nuôi tốt, chứng tỏ là những nhà nông nghiệp giỏi, đã thể hiện quyền đợc tham gia của mình Tiết 2 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Báo cáo kết quả điều tra - GV yêu cầu HS trình bày kết quả điều tra - Hãy kể tên loại cây trồng mà em biết - Đại diện từng nhóm HS trình bày kết - Hãy kể . nhi quốc tế. RT KINH NGHIM : Duy t khi trng Duyt BGH 2 TRNG TH M CM A O C 3 Đạo đức Tuần 21 + 22 Bài 10: Tôn trọng khách nớc ngoài I. Mục tiêu: - Nêu đợc một số biểu hiện. vai. Cả lớp trao đổi, bổ sung ý kiến. - Các nhóm HS thực hiện trò chơi - Cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả thi của các nhóm RT KINH NGHIM : 12 TRƯỜNG TH MỸ CẨM A ĐẠO ĐỨC 3 Duyệt. sung RT KINH NGHIM : Duy t khi trng Duyt BGH 4 TRNG TH M CM A O C 3 Đạo đức Tuần 23 + 24 Bài 11: Tôn trọng đám tang I. Mục tiêu: - Biết đợc những việc cần làm khi gặp đám
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 3 HK2_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Đạo đức lớp 3 HK2_CKTKN_Bộ 2,