0

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2

85 1,306 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:19

Tuần 1 Ngày……tháng……năm Tiết: 1 KÍNH YÊU BÁC HỒ I-MỤC TIÊU: 1. HS biết : - Bác Hồ là vò lãnh tụ vó đại , có công lao to lớn đối với đất nước , với dân tộc . - Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ . - Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ . 2 . HS hiểu , ghi nhớ và làm theo Năm Điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng . 3 . HS có tình cảm kính yêu Bác Hồ . II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -VBT đạo đức -Các bài thơ , bài hát , truyện , tranh ảnh , băng hình về Bác Hồ , về tình cảm giữa Bác Hồ với thiếu nhi . - Phôto các bức ảnh dùng cho hoạt động 1 , tiết 1 . III-CÁC HOẠÏT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ PHƯƠNG PHÁP A-Kiểm tra bài cũ: B-Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Các em vừa hát một bài hát về Bác Hồ , vậy Bác H là ai ? Vì sao thiếu niên nhi đồng lại yêu quý Bác Hồ như vậy ? Bài học đạo đức hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu về điều đó . 2. HĐ1: thảo luận nhóm ( BT 1 trang 2 ) *Mục tiêu : HS biết : - Bác Hồ là vò lãnh tụ vó đại , có công lao to lớn đối với đất nước , với dân tộc . - Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ . *Cách tiến hành : 1 .GV chia hs thành các nhóm và chia nhiệm vụ cho các nhóm quan sát các bức ảnh , tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh . HS lắng nghe HS thảo luận – Kết quả : - H1 : Nội dung : Bác Hồ đón các cháu thiếu nhi thăm Phủ Chủ tòch . Đặt tên : Các em thiếu nhi thăm Bác ở Phủ Chủ tòch . TL nhóm 2 . Các nhóm thảo luận . 3 . GV yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên giới thiệu về một ảnh . Cả lớp trao đổi . 4 . Thảo luận lớp : Em còn biết gì thêm Bác Hồ ? -Bác sinh ngày nào ? tháng nào ? -Quê Bác ở đâu ? -Bác Hồø còn có những tên gọi nào khác ? -Tình cản giữa Bác với thiếu nhi như thế nào ? -Bác đã có công lao to lớn như thế nào đối với đất nước ta , dân tộc ta ? 5 GV kết luận : - Bác Hồ tên hồi nhỏ là Nguyễn Sinh Cung . Bác sinh ngày 19- 5- 1890 . Quê Bác ở làng sen , xã Kim Liên , huyện Nam Đàn , tỉnh Nghệ An. Bác Hồ là vò lãnh tụ vó đại của dân tộc ta , là người có công lớn đối với đất nước , với dân tộc . Bác là vò chủ tòch đầu tiên của nước ta , người đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước VN Dân chủ cộng hoà tại quảng trường Ba Đình , Hà Nội ngày 2-9- 1945 . Trong cuộc đời hoạt động cách mạng , Bác đã mang nhiều tên gọi như : Nguyễn Tất Thành , Nguyễn i Quốc , Hồ Chí Minh …… - Nhân dân Việt Nam ai cũng kính yêu Bác Hồ , đặc biệt là các cháu thiếu nhi và Bác Hồ cũng luôn quan tâm và yêu quý các cháu . - H2 : Nội dung :Bác đang cùng các cháu thiếu nhi múa hát . Đặt tên :Bác Hồ vui múa hát cùng các cháu thiếu nhi . - H3 :Nội dung :Bác Hồ bế và hôn các cháu thiếu nhi . Đặt tên :Bác Hồ và các cháu thiếu nhi ; Ai yêu nhi đồng bằng các cháu thiếu nhi . - H4 :Nội dung :Bác đang chia kẹo cho các cháu thiếu nhi . Đặt tên : Bác đang chia kẹo cho các cháu thiếu nhi . - 19-5-1890 - xã Kim Liên , huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An . - Nguyễn tất Thành , Nguyễn i Quốc,… - yêu thương và quan tâm. - Khai sinh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghóa Việt Nam . TL nhóm 3. HĐ 2: Kể chuyện “ Các cháu vào đây với Bác “( BT 2 trang 3 ) *Mục tỉêu :HS biết tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ và những việc các em cần làm để tỏ lòng kình yêu Bác Hồ . *Cách tiến hành : 1 . GV kể chuyện : “ Các cháu vào đây với Bác “ SGV. 2 . Thảo luận - Qua câu chuyện , em thấy tình cảm của Bác và các cháu thiếu nhi như thế nào ? - Thiếu nhi cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ ? 3 .GV kết luận : - Các cháu thiếu nhi rất yêu quý Bác Hồ và Bác Hồ cũng rất yêu quý và quan tâm, yêu quý các cháu . - Để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ , thiếu nhi cần ghi nhớ và thực hiện tốt năm điều Bác dạy . 3. HĐ 3 :Tìm hiểu về Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng (BT 3 trang 3 ) * Mục tiêu : Giúp HS hiểu và ghi nhớ nội dung về Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng . *Cách tiến hành : 1 . GV yêu cầu mỗi HS đọc 1 điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng .GV ghi nhanh lên bảng : - Yêu Tổ quốc , yêu đồng bào . - Học tập tốt , lao động tốt . - Đoàn kết tốt , kỉ luật tốt . - Giữ gìn vệ sinh thật tốt . - Khiêm tốn , thật thà , dũng cảm 2 . Chia nhóm và yêu cầu mỗi nhóm tìm một số biểu hiện cụ thể của 1 trong 5 điều bác Hồ dạy thiều niên, nhi đồng . 3 . Các nhóm thảo luận , ghi lại những biểu hiện cụ thể của mỗi điều bác dạy . 4 . Đại diện nhóm trình bày . HS cả lớp trao đổi , bổ sung . 5 . GV củng cố lại nội dung 5 điều Bác HS lắng nghe -thương yêu , quan tâm -Ghi nhớ , thực hiện tốt 5 điều Bác dạy . Từng HS nêu -Chăm chỉ học hành , yêu lao động - Đi học đúng giờ …. TL nhóm TL nhóm Hồ dạy C-Củng cố, dặn dò: -Ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng . -Sưu tầm các bài thơ , bài hát , tranh ảnh , truyện về bác Hồ và về Bác Hồ với thiếu nhi . -Sưu tầm các tấm gương Cháu ngoan Bác Hồ . Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TUẦN 2 Ngày ….tháng … năm……… Tiết : 2 KÍNH YÊU BÁC HỒ TIẾT 2 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ PHƯƠNG PHÁP A-Kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc lại 5 điều Bác Hồ dạy . B-Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài “Kính yêu Bác Hồ “ 2. HĐ1: HS tự liên hệ( BT 4 trang 4 ) *Mục tiêu : Giúp HS tự đánh giá việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng của bản thân và có phương hướng phấn đấu , rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng *Cách tiến hành : 1 . GV yêu cầu HS họp nhóm đôi :em nào đã thực hiện được những điều nào trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng ? Thực hiện như thế nào ? Còn điều nào em chưa thực hiện tốt ? Vì sao ? Em dự đònh sẽ làm gì trong thời gian tới ? 2 . HS tự liên hệ theo từng cặp. 3 .GV mời HS liên hệ trước lớp . 4 . GV khen những HS đã thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng và nhắc nhở cả lớp học tập các bạn . 3. HĐ 2: HS trình bày , giới thiệu những tư liệu , tranh ảnh , bài báo , câu chuyện , bài thơ , bài hát , ca dao …đã sưu tầm được về Bác Hồ , về Bác Hồ với thiếu nhi và các tấm gương cháu ngoan Bác Hồ ( BT 5 trang 4 ) - 2 , 3 HS đọc HS trả lời Nhóm khác nghe , nhận xét , bổ sung . TL nhóm *Mục tỉêu : Giúp HS biết thêm những thông tin về Bác Hồ, về tình cảm giữa Bác Hồ với thiếu nhi và thêm kính yêu Bác Hồ . *Cách tiến hành : 1 . HS ,nhóm HS trình bày kết quả sưu tầm được. 2 . HS cả lớp thảo luận , nhận xét về kết quả sưu tầm của các bạn . 3 . GV khen những HS , nhóm HS đã sưu tầm được nhiều tư liệu , GV có thể chuẩn bò trước một số tư liệu giao cho các nhóm nghiên cứu, rồi sau đó trình bày trước lớp . 3. HĐ 3 :Trò chơi phóng viên ( bt 6 trang 4 ) * Mục tiêu : Củng cố lại bài học . *Cách tiến hành : Một số HS thay nhau lần lượt đóng vai phóng viên và phỏng vấn các bạn về Bác Hồ , về Bác Hồ với thiếu nhi . Các câu hỏi có thể là : - -Bác sinh ngày nào ? tháng nào ? -Quê Bác ở đâu ? -Bác Hồø còn có những tên gọi nào khác ? -Tình cản giữa Bác với thiếu nhi như thế nào ? -Bác đã có công lao to lớn như thế nào đối với đất nước ta , dân tộc ta ? - Bác Hồ còn có những tên gọi nào khác ? - Hãy đọc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng ? -Hãy kể một tấm gương cháu ngoan Bác Hồ mà em biết ? - Hãy đọc 1 câu ca dao nói về Bác Hồ ? -Hãy hát 1 bài hát hoặc đọc 1 bài thơ nói về Bác Hồ hoặc tình cản của thiếu nhi đối với Bác Hồ ? - Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào khi nào ? ở đâu ? *Kết luận chung : Bác Hồ là vò lãnh tụ vó đại của dân tộc Việt Nam . Bác đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập , thống nhất Tổ quốc . HS trình bày HS trả lời HS nghe Điều tra Bác Hồ rất yêu quý và quan tâm các cháu thiếu nhi . Các cháu thiếu nhi cũng rất kính yêu Bác Hồ . Kính yêu và biết ơn Bác Hồ , thiếu nhi chúng ta phải thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng . C-Củng cố, dặn dò: Cả lớp đọc đồng thanh câu thơ : Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ . HS cả lớp thực hiện Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… KHỐI TRƯỞNG KÝ TÊN BGH KÝ TÊN Tuần 3 Ngày……tháng……năm Tiết: 3 Giữ lời hứa 1 . HS hiểu : - Thế nào là giữ lời hứa . - Vì sao phải giữ lời hứa . 2 . HS biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người . 3 . HS có thái độ quý trọng những người biết giữ lời hứa và không đồng tình với những người hay thất hứa . II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - VBT đạo đức . - Tranh minh hoạ “ Chiếc vòng bạc “ - Phiếu học tập dành cho hoạt động 2 tiết 1 ,hoạt động 1 của tiết 2 . - Các tấm bìa đỏ màu đỏ . màu xanh và màu trắng . III-CÁC HOẠÏT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ PHƯƠNG PHÁP A-Kiểm tra bài cũ: Gọi HS trả lời các câu hỏi : - Bác Hồ khi nhỏ có tên là gì ? ngày tháng năm sinh ? Quê quán ? -Đọc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng ? B-Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Bài trước cô và các em đã thấy được tình yêu bao la đối với thiếu nhi và sự kính yêu cảu thiếu nhi đối với Bác Hồ .Hôm nay các em sẽ thấy những đức tính khác của Bác Hồ nữa qua bài “Giữ lời hứa “ 2. HĐ1: Thảo luận truyện “ Chiếc vòng Bạc “.( BT 1 trang 5 ) *Mục tiêu :HS biết thế nào là giữ lời hứa và ý nghóa của việc giữ lời hứa . *Cách tiến hành : 1. GV kể chuyện – Vừa kể vừa minh hoạ HS trả lời Kiểm tra -đánh giá Trực quan bằng tranh .( SGV ) 2 . GV mời 1 – 2 HS kể hoặc đọc lại truyện . 3 . Thảo luận cả lớp : - Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau 2 năm đi xa ? - Em bé và mọi người trong truyện cả thấy thế nào trước việc làm của Bác ? - Việc làm của Bác Hồ thể hiện điều gì ? -Qua câu chuyện trên em có thể rút ra điều gì ? - Thế nào là giữ lời hứa ? - Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người đánh giá` như thế nào ? 4 . GV kết luận : Tuy bận rất nhiều công việc nhưng Bác Hồ không quên lời hứa với em bé , dù đã qua một thời gian dài . việc làm của Bác Hồ khiến mọi người rất cảm động và kính phục Qua câu chuyện trên chúng ta cần giữ đúng lời hứa .Giữ lời hứa là thực hiện điều mình đã nói , đã hứa hẹn với người khác. Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người quý trọng , tin cậy và noi theo . 3. HĐ 2: Xử lý tình huống ( BT 2 trang 6 ) *Mục tỉêu : HS biết được vì sao cần phải giữ lời hứa và cần làm gì nếu không thể giữ lời hứa với người khác . *Cách tiến hành : 1 . GV chia lớp thành các nhóm và giao cho mỗi nhóm xử lý một hai tình huống dưới đây : a) Tân hẹn chiều chủ nhật sang nhà Tiến giúp bạn học toán . Nhưng khi Tân vừa chuẩn bò đi thì trên ti vi lại chiếu phim hoạt hình rất hay …. Theo em bạn Tân có thể ứng xử thế nào với tình huống đó ? Nếu là Tân em sẽ chọn cách ứng xử nào Vì sao ? b) Hằng có quyển truyện mới . Thanh mượn - Bác Hồ vẫn nhớ và trao cho em chiếc vòng bạc. - Rất xúc động trước việc làm đó của Bác Hồ - Bác Hồ luôn nhớ điều đã hứa. - Cần luôn luôn giữ đúng lời hứa với mọi người . - Là thực hiện đúng những điếu mình đã nói với người khác . - được mọi người xung quanh tôn trọng , yêu quý , tin cậy . - Đại diện các nhóm trả lời : - Tân cần sang nhà bạn học như đã hứa hoặc tìm cách báo cho bạn : xem phim xong sẽ sang học cùng bạn , để bạn khỏi chờ . -Thanh cần dán trả truyện lại cho Hằng và xin lỗi bạn . TL nhóm bạn đem về nhà xem và hứa sẽ giữ gìn cẩn thận nhưng về nhà Thanh sơ ý để em bé nghòch làm rách truyện . Theo em Thanh có thể làm gì ? Nếu là Thanh em sẽ chọn cách nào ? vì sao ? 2 . Các nhóm thảo luận . 3. Đại diện nhóm trình bày hoặc đóng vai . 4 . Thảo luận cả lớp : - Em có đồng tình với nhóm bạn hay không? vì sao ? - Theo em Tiến sẽ nghỉ gì khi không thấy Tân sang nhà mình học như đã hứa ?Hằng sẽ nghỉ gì khi Thanh không dán lại truyện và xin lỗi mình ? - Em cần làm gì khi không thể thực hiện lời hứa với người khác ? 5 . GV kết luận 3. HĐ 3 : Tự liên hệ ( BT 3 trang 7 ) * Mục tiêu :HS biết tự đánh giá việc giữ lời hứa của bản thân. *Cách tiến hành : 1 . GV nêu yêu cầu liên hệ : Thời gian vừa qua em có hứa với ai điều gì không ?Có thực hiện được điều đã hứa không ? Vì sao ? Em cảm thấy thế nào khi thực hiện được hay không được ) điều đã hứa ? 2 . HS tự liên hệ 3. GV nhận xét khen những HS đã biết giữ lời hứa và nhắc nhở các em nhớ thực hiện bài học trong cuộc sống hằng ngày . C-Củng cố, dặn dò: - Thực hiện giữ lời hứa với bè bạn và mọi người . - Sưu tầm các gương biết giữ lời hứa của bạn bè trong lớp , trong trường . HS thảo luận HS đại diện nhóm trình bày HS tự liên hệ bản thân và kể lại câu chuyện , việc làm của mình . Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… [...]... ý thức tích cực tham gia việc lớp , việc trường và biết khuyên nhủ các bạn khác cùng làm 3 HĐ 2: Đánh giá hành vi ( BT 2 / 20 ) *Mục tỉêu : HS biết phân biệt hành vi đúng , hành vi sai trong những tình huống có liên quan đến làm việc lớp , việc trường *Cách tiến hành : 1 HS mở VBT ghi chữ Đ trước cách ứng xử đúng , chữ S trước cách ứng xử sai 2 HS làm BT cá nhân 3 Cả lớp cùng chữa BT 4 GV kết luận... , a là sai 3 HĐ 3 :Bày tỏ ý kiến ( BT 3 / 20 ) *Mục tiêu : Củng cố nội dung bài học HS bày tỏ thái độ : *Cách tiến hành : - a , b , d : màu đỏ 1 GV lần lượt đọc từng ý kiến , HS suy - c : màu xanh nghó và bày tỏ thái độ tán thành , không tán thành hoặc lưỡng lự bằng cách giơ các tấm bìa màu xanh , đỏ 2 Thảo luận về lý do tán thành , không tán thành hoặc lưỡng lự đối với từng ý kiến 3 GV kết luận... những người thân trong gia đình 3 HĐ 3 : Đánh giá hành vi ( BT 3 trang 13) *Mục tiêu :HS biết đồng tình với những hành vi , việc làm thể hiện sự quan tâm , chăm sóc ông bà , cha mẹ , anh chò em *Cách tiến hành : 1 GV cho hs lấy SGK và yêu cầu các nhóm thảo luận , nhận xét cách ứng xử của các bạn trong các tình huống 2 HS thảo luận nhóm 3 Đại diện các nhóm trình bày 4 Cả lớp trao đổi thảo luận 5 GV... hợp với khả năng 3 HĐ 3 :Bày tỏ thái độ ( BT 3 trang 17) *Mục tiêu : HS biết bày tỏ thái độ trước những ý kiến có liên quan đến nội dung bài học *Cách tiến hành : 1 GV lần lượt đọc từng ý kiến , hs suy Trực quan TL nhóm TL nhóm nghó và bày tỏ thái độ tán thành , không tán thành hoặc lưỡng lự bằng cách giơ các tấm bìa màu đỏ , xanh , trắng 2 Thảo luận về lý do tán thành , không tán thành , lưỡng lự... của bạn bè 3 HĐ 2: Liên hệ và tự liên hệ ( BT 5 trang 17 ) Động não *Mục tỉêu :HS biết tự đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của bản thân và của các bạn khác trong lớp , trong trường Đồng thời giúp các em khắc sâu hơn ý nghóa của việc cảm thông chia sẻ vui buồn cùng bạn *Cách tiến hành : 1 Gv chia nhóm và giao nhiệm vụ cho HS liên hệ , tự liên hệ trong nhóm theo các nội dung SGK 2 HS liên... Tuần 11 Ngày……tháng……năm…… Tiết: 11 TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP , VIỆC TRƯỜNG I-MỤC TIÊU : 1 HS hiểu : - Thế nào là tích cực tham gia việc lớp , việc trường và vì sao cần phải tích cực tham gia việc lớp , việc trường - Trẻ em có quyền được tham gia những việc có liên quan đến trẻ em 2 HS tích cực tham gia công việc của lớp , của trường 3 HS biết q trọng các bạn tích cực tham gia việc lớp , việc trường... mỗi nhóm thảo luận và đóng vai 2 Các nhóm thảo luận chuẩn bò đóng vai 3 Các nhóm lên đóng vai 4 Thảo luận cả lớp về cách ứng xử trong mỗi tình huống và cảm xúc của mỗi nhân vật khi ứng xử hoặc nhận được cách ứng xử đó 5 GV kết luận : 3 HĐ 2: Bày tỏ ý kiến ( BT 5 trang 15 ) *Mục tỉêu : - Củng cố để hs hiểu rõ quyền trẻ em có HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ PHƯƠNG PHÁP Kiểm tra -đánh giá - Tình huống 1 :Lan cần... bìa màu đỏ , màu xanh hoặc màu trắng 2 Thảo luận về lí do hs có thái độ tán thành , không tán thành , lưỡng lự 3 GV kết luận : - Tán thành : a , c - Không tán thành : b 3 HĐ 3 :HS giới thiệu tranh mình vẽ về các món quà mừng sinh nhật ông bà , cha mẹ , anh chò em ( BT 6 trang 15) *Mục tiêu :Tạo cơ hội cho HS được bày tỏ tình cảm của mình đối với những người thân trong gia đình *Cách tiến hành : 1... cho bạn mượn đồ chơi 3 HĐ 3 : Thảo luận nhóm (BT 6 trang 11) *Mục tiêu : HS biết bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến liên quan *Cách tiến hành : 1 GV cho HS lấy vở BT và cho HS đọc yêu cầu 2 Từng hs độc lập làm việc 3 Theo từng nội dung , một em nêu kết quả của mình trước lớp , các em khác có thể bổ sung tranh luận 4 GV nêu kết luận - Tình huống 2 :Xuân nên tự làm trực nhật lớp và cho bạn mượn... cùng bạn trong những tình huống cụ thể, biết đánh giá và tự đánh giá bản thân trong việc quan tâm giúp đỡ bạn 3 Quý trọng các bạn biết quan tâm chia sẻ vui buồn với bạn bè II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở BT Đạo đức 3 (nếu có) - Tranh minh họa của tình huống của hoạt động 1, tiết 1 - Các câu chuyện, bài thơ, bài hát, tấm gương, ca dao, tục nhữ,… vế tình bạn, về sự cảm thông, chia sẻ vui buồn với bạn - Cây hoa . trả lời Kiểm tra -đánh giá Trực quan bằng tranh .( SGV ) 2 . GV mời 1 – 2 HS kể hoặc đọc lại truyện . 3 . Thảo luận cả lớp : - Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau 2 năm đi xa ? - Em bé. ? 2 . HS tự liên hệ theo từng cặp. 3 .GV mời HS liên hệ trước lớp . 4 . GV khen những HS đã thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng và nhắc nhở cả lớp học tập các bạn . 3. HĐ 2: . nhớ và thực hiện tốt năm điều Bác dạy . 3. HĐ 3 :Tìm hiểu về Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên , nhi đồng (BT 3 trang 3 ) * Mục tiêu : Giúp HS hiểu và ghi nhớ nội dung về Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2,

Mục lục

Xem thêm