0

Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 3

67 1,135 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:14

Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế ho ạ ch bàài d ạ y Đạ o Đứ c 1 Tuần:1 Ngày dạy: 18.8.2010 BÀI :1 A. MỤC TIÊU: - Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học.(HS khá, giỏi biết về quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt. - Biết tên trường, lớp, tên thầy, cơ giáo, một số bạn bè trong lớp. - Bước đầu biết giới thiệu về tên mình, những điều mình thích trước lớp( HS khá, giỏi biết tự giới thiệu về bản thân một cách mạnh dạn). -GDKNS: KN tự giới thiệu về bản thân. KN thể hiện sự tự tin trước đơng người. KN lắng nghe tích cực. KN trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về ngày đầu tiên đi học, về trường, lớp, thầy giáo, cơ giáo, bạn bè… B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Vở bài tập Đạo đức 1. - Bài hát “ Ngày đầu tiên đi học”; “ Đi đến trường” và “Em đến trường”. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Tiết 1 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ 28’ 10’ 8’ A. Ổn định: u cầu Hs hát bài “ Ngày đầu tiên đi học”. B. Bài mới: 1.Phần đầu: Khám phá Giới thiệu bài, ghi tựa Em là học sinh lớp Một. 2.Phần hoạt động: Kết nối a )H oạt động 1 : Bài tập 1: Trò chơi: Vòng tròn giới thiệu tên: *Mục tiêu: Giúp Hs biết tự giới thiệu tên mình và nhớ tên các bạn trong lớp, biết trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi học. GDKNS: thể hiện sự tự tin trước đơng người. *H ướng dẫn cách chơi : - Chia lớp thành các nhóm (6 – 10 em) Nêu u cầu: Em đầu tiên giới thiệu tên mình với các bạn và chỉ định một bạn bất kì tiếp tục giới thiệu tên mình và tên bạn giới thiệu trước. Tiếp tục như vậy đến hết các bạn trong nhóm. - Gợi ý để Hs thảo luận. + Trò chơi giúp em điều gì? Có bạn nào cùng tên với em khơng? + Em thấy thế nào khi được giới thiệu tên và được nghe các bạn giới thiệu tên. + Em hãy kể tên một vài bạn trong lớp mình. K ết luận : Mỗi người điều có một cái tên. trẻ em cũng có quyền có họ tên. - Giới thiệu tên cho Hs biết và cách xưng hơ khi trò chuyện với nhau. b)H oạt động 2 : Bài tập 2. Mục tiêu: GDKNS tự giới thiệu về bản thân. -Hát đồng thanh. -Lắng nghe. Lặp lại tựa. - Theo dõi, lắng nghe, - Thực hiện trò chơi. - Từng nhóm đứng thành vòng tròn. - Thảo luận. - Nêu ý kiến: CN. -Vài Hs kể trước lớp. Trường Tiểu Học Phúú An Hoà EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế ho ạ ch bàài d ạ y Đạ o Đứ c 1 5’ 10’ 1’ - N êu u cầu : Hãy giới thiệu với bạn bên cạnh những điều em thích (nhóm đơi). - Gọi Hs giới thiệu trước lớp. - Hỏi: Những điều các bạn thích có hồn tồn giống như em khơng? K ết luận : Mỗi người điều có những điều mình thích và khơng thích. những điều đó có thể giống hoặc khác giữa người này và người khác. Chúng ta cần phải tơn trọng những sở thích riêng của người khác bạn khác. Nghỉ c )H oạt động 3 : Bài tập 3: Hs kể về ngày đầu tiên đi học của mình. *Mục tiêu: GDKNS: KN trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về ngày đầu tiên đi học, về trường, lớp, thầy giáo, cơ giáo, bạn bè… - Nêu u cầu: Em hãy kể về ngày đầu tiên đi học của em: +Ai chuẩn bị và đưa em đi học? Chuẩn bị những gì? + Đến lớp có gì khác ở nhà? + Em phải làm gì để xứng đáng là Hs lớp một? K ết luận : Vào lớp một em sẽ có thêm nhiều bạn mới, thầy cơ mới, em sẽ học nhiều điều mới lạ, biết đọc, biết viết và làm tốn nữa. -Được đi học là niềm vui, là quyền lợi của trẻ em. -Em rất vui và tự hào vì mình là Hs lớp Một. -Em và các bạn cố gắng học thật giỏi, thật ngoan. 3. Nhận xét, dặn dò. -Nhận xét tiết học. -Dặn dò: Thực hiện tốt nội quy trường lớp. - Tự giới thiệu trong lớp. - Chia nhóm ( 3 – 4 em) - Kể về mình cho các bạn trong nhóm nghe. - Vài Hs kể trước lớp. - Lắng nghe. -Lắng nghe.  Rút kinh nghiệm: Trường Tiểu Học Phúú An Hoà Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế ho ạ ch bàài d ạ y Đạ o Đứ c 1 Tuần:2 Ngày dạy: 25.8.2010 Bài :1 A. MỤC TIÊU: - Trẻ em có quyền có họ tên, quyền đi học. -Có thêm nhiều bạn mới, cơ giáo mới, học được nhiều điều mới lạ. - Biết kể chuyện theo tranh. - Giáo dục trẻ trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt. -GDKNS: KN tự giới thiệu về bản thân. KN thể hiện sự tự tin trước đơng người. KN lắng nghe tích cực. KN trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về ngày đầu tiên đi học, về trường, lớp, thầy giáo, cơ giáo, bạn bè… B. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Tranh minh hoạ trang 4, 5, 6/ BTĐD 2. Học sinh: Sách bài tập. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Tiết 2 TG Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs 1’ 14’ A. Ổn định: Cùng Hs hát bài “ Đi tới trường”. B. Bài mới: 1.Phần đầu: Khám phá * G iới thiệu bài : Ghi tựa Em là học sinh lớp Một. 2.Phần hoạt động: a)H oạt động 1 : Bài tập 4. Mục tiêu: Quan sát tranh và kể chuyện theo tranh. GDKNS: thể hiện sự tự tin trước đơng người và KN lắng nghe tích cực. - Chia nhóm, u cầu Hs q.sát tranh (tr. 46) trong vở bài tập và kể chuyện theo tranh. - Mời vài Hs kể trước lớp. - Kể lại chuyện ( chỉ vào tranh). Tranh 1: Đây là bạn Mai; Năm nay Mai 6 tuổi, vào lớp một. Cả nhà chuẩn bị cho Mai đi học. Tranh 2: Mẹ đưa mai đến trường. trường mai thật đẹp. Cơ giáo tươi cười đó em và các bạn vàolớp. T ranh 3 : Ở lớp, Mai được cơ giáo dạy bao điều mới lạ. Rồi em sẽ biết đọc, biết viết, biết làm tốn nữa. Em sẽ tự đọc được truyện, đọc báo cho ơng bà nghe, sẽ tự viết được thư cho bố khi bố đi cơng tác xa… Mai sẽ cố gắng học thật giỏi, thật ngoan. Tranh 4: Mai có thêm nhiều bạn mới, có bạn trai lẫn bạn gái. Giờ chơi, em cùng các bạn chơi đùa thật là vui. Tranh 5: Về nhà, Mai kể với bố mẹ về trường, lớp mới, về cơ giáo và các bạn. cả nhà điều Hát. -LẶp lại tựa. - Kể trong nhóm. - 2 – 3 em kể. - Quan sát tranh. Lắng nghe Gv kể. Trường Tiểu Học Phúú An Hoà EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT. Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế ho ạ ch bàài d ạ y Đạ o Đứ c 1 5’ 10’ 4’ 1’ vui: Mai đã là Hs lớp một rồi. Nghỉ b)H oạt động 2 : Múa hát, đọc thơ hoặc vẽ tranh về chủ đề “ Trường em”. *Mục tiêu: GDKNS: thể hiện sự tự tin trước đơng người. - Mời Hs lên thực hiện. - Hướng dẫn Hs hát hoặc hát cho Hs nghe bài “ Em u trường em ”. K ết luận : - Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi học. - Chúng ta thật vui và tự hào đã trở thành Hs lớp một. - Chúng ta sẽ cố gắng học thật giỏi, thật ngoan để xứng đáng là hs lớp Một. * Hướng dẫn Hs đọc câu thơ cuối bài. - Đọc cho Hs đọc theo. - Gọi Hs đọc. 3. Nhận xét, dặn dò. - Tự chọn: Múa hát, đọc thơ, vẽ tranh. - Giới thiệu, trình diễn trước lớp. - Hát hoặc lắng nghe. -Đọc theo Gv. -Đọc: CN + ĐT. -Lắng nghe.  Rút kinh nghiệm: Trường Tiểu Học Phúú An Hoà Năm nay em lớn lên rồi. Khơng còn nhỏ xíu như hồi lên năm. Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế ho ạ ch bàài d ạ y Đạ o Đứ c 1 Tuần:3 Ngày dạy: 1.9.2010 Bài :2 A. MỤC TIÊU: - Nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.(HS khá, giỏi biết phân biệt giữa ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và chưa gọn gàng, sạch sẽ) - Biết lợi ích của việc ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. - Hs biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo, gọn gàng sạch sẽ. B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Vở bài tập đạo đức 1 (tr. 7 -> 10). - Bài hát “ Rửa mặt như mèo “; thơ “ Con cò và con Quạ”. - Bút chì, viết màu và lượt chải đầu. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Tiết 1 TG Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs 1’ 3’ 25’ 1’ 10’ 8’ A. Ổn định: B. Kiểm tra bài cũ: Hỏi Hs - Trẻ em có quyền gì? - Em làm gì để xứng đáng là trẻ em lớp một? => Nhận xét, tun dương. C.Bài mới: 1.Phần đầu: Khám phá: -u câu Hs hát “ Rửa mặt như mèo” * G iới thiệu bài : - Nêu ngắn gọn và ghi tựa: gọn gàng, sạch sẽ. a)H oạt động 1 : Làm bài tập 1. - Tìm xem bạn nào có đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ. - Giải thích u cầu bài tập. - u cầu Hs trình bày và giải thích tại sao cho là bạn gọn gàng, sạch sẽ hoặc chưa gọn gàng , sạch sẽ và nên làm thế nào thì sẽ trở thành gọn gàng, sạch sẽ. K ết luận : Gọn gàng, sạch sẽ là quần áo ngay ngắn, lành lặn. Đầu tóc chải gọn gàng. b)H oạt động 2 : Bài tập 1: u cầu Hs tìm và chọn ra những bạn gọn gàng, sạch sẽ ( trong lớp học). => Gọi đại diện nhóm trình bày, u cầu Hs trả lời: Vì sao em cho là bạn đó gọn gàng, sạch sẽ? => Khen những Hs nhận xét chính xác. - Kết luận: n mặc gọn gàng sạch sẽ thể -Hát. - Cá nhân TLCH: Có quyền có họ tên, có quyền được đi học. - Cố gắng học giỏi, ngoan. -Hát. - Lắng nghe, lập lại. - Quan sát tranh trong vở bài tập đạo đức 1 (tr.7). - Lắng nghe và làm việc cá nhân. Trình bày. Áo bẩn: Giặt sạch. Áo rách: Đưa mẹ vá. Cài nút lệch: Cài lại. Quần ống thấp ống cao: Sửa lại ống. Dây giày khơng buộc: Buộc lại. Đầu tóc bù xù: chảy lại. - Thảo luận nhóm 4. - Nêu tên và mời bạn có đầu tóc, quần áo gọn gàng sạch sẽ lên trước lớp. - Nêu nhận xét về quần áo đầu tóc của các bạn. Trường Tiểu Học Phúú An Hoà GỌN GÀNG, SẠCH SẼ Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế ho ạ ch bàài d ạ y Đạ o Đứ c 1 5’ 6’ 1’ hiện người có nếp sống, sinh hoạt văn hóa, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, làm cho môi trường thêm đẹp. Nghỉ c)H oạt động 3 : Bài tập 2: - u cầu Hs chọn 1 bộ quần áo đi học cho bạn nữ và một bộ cho bạn nam. - Gọi đại diện vài nhóm lên trình bày. K ết luận : Quần áo đi học phải phẳng phiêu, lành lặn, sạch sẽ, gọn gàng. Khơng mặc quần áo nhàu nát, rách, tuột chỉ, đứt khuy, bẩn hơi, xộc xệch đến lớp. 4. Nhận xét, dặn dò. - Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. - Quan sát tranh (tr.8) vở bài tập. -Thảo luận theo bàn tìm tơ màu và nối vào hình bạn nam và bạn nữ. - Vài Hs lên trình bày cả lớp Lắng nghe, nhận xét. Nữ: số 1, 3 hoặc 2, 8. Nam: số 6, 8. Lắng nghe.  Rút kinh nghiệm: Trường Tiểu Học Phúú An Hoà Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế ho ạ ch bàài d ạ y Đạ o Đứ c 1 Tuần:4 Ngày dạy: 8.9.2010 BÀI :2 A. MỤC TIÊU: - Hs hiểu được thế nào là gọn gàng, sạch sẽ. Ích lợi của việc gọn gàng sạch sẽ. - Hs biết được vệ sinh cá nhân. - Giáo dục Hs biết ý thức vệ sinh cá nhân. B. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tranh, vở bài tập đạo đức, lược chải đầu. - Bài hát: “ Rửa mặt như mèo”. -Tranh minh hoạ trang 4, 5, 6/ BTĐD 2. Học sinh: Vở bài tập đạo đức. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Tiết 2 TG Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs 1’ 3’ 25’ 1’ 8’ 7’ 5’ 6’ A. Ổn định: B. Kiểm tra bài cũ: Hỏi, gọi Hs trả lời. - Khi đi học ăn mặc thế nào là gọn gàng sạch sẽ? - Em đã làm gì để ln gọn gàng, sạch sẽ. => Nhận xét, tun dương bạn trả lời tốt. C. Bài mới: 1.Phần đầu: Khám phá: * G iới thiệu bài : Nêu ngắn gọn, ghi tựa. Gọn gàng, sạch sẽ ( tiết 2). 2.Phần hoạt động: Kết nối: * H oạt động 1 : Bài tập 3. - Nêu u cầu để Hs thực hiện. + Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? + Bạn có gọn gàng sạch sẽ khơng? + Em có muốn như bạn khơng? - Gọi Hs lên trình bày. Hỏi thêm? Em làm gì để được gọn gàng, sạch sẽ? K ết luận : Chúng ta nên làm như các bạn nhỏ trong tranh 1, 3, 4, 5, 7, 8. *H oạt động 2: Bài tập 4 -Nêu u cầu: Hs cùng bàn giúp nhau sửa quần áo, đầu tóc cho gọn gàng, sạch sẽ. - Nhận xét, tun dương bàn nào làm tốt. Nghỉ *H oạt động 3 : - Hát. - Lắng nghe TLCH. - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Lắng nghe và lặp lại tựa. - Quan sát tranh, TLCH. Theo nhóm đơi. - Vài Hs nêu trước lớp. - Cả lớp nhận xét, bổ sung. - Thực hiện theo u cầu của Gv. Trường Tiểu Học Phúú An Hoà GỌN GÀNG, SẠCH SẼ Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế ho ạ ch bàài d ạ y Đạ o Đứ c 1 3’ 1’ - u cầu Hs hát “ Rửa mặt như mèo “. - Hỏi: + Mèo rửa mặt có sạch khơng? + Lớp mình có ai rửa mặt giống mèo. + Rửa mặt như mèo có hại gì? K ết luận : Hằng ngày các em phải ăn ở sạch sẽ để đảm bảo sức khoẻ ln tốt. - Giới thiệu cho Hs nghe bài thơ: “Cò và Quạ”. * H oạt động 4 : Đọc thơ ở cuối bài. +Vở bài tập đạo đức 1( tr.10). - Đọc mẫu. - Gọi Hs đọc thuộc. 4. Nhận xét, dặn dò. - Hát ĐT. - Lắng nghe + TLCH. ( 3 -> 6 em). - Lắng nghe, nhận xét. - Nghe và đọc theo. - Vài em đọc.  Rút kinh nghiệm: Trường Tiểu Học Phúú An Hoà Đầu tóc em chải gọn gàng. Áo quần sạch sẽ trơng càng thêm u. Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế ho ạ ch bàài d ạ y Đạ o Đứ c 1 Tuần:5 Ngày dạy: 15.9.2010 Bài :3 A. MỤC TIÊU: - Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập. - Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập. - Thực hiện giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập của bản thân.( HS khá, giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập) B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: Tiết 1: - Vở bài tập 1. Đạo đức 1 + bút màu + 1 số đồ dùng dạy học như ở tr. 1 - Phóng to tranh bài tập 1 và 3 trong vở bài tập đạo đức(tr.11, 12). Tiết 2: - Câu chuyện: Đồ dùng để ở đâu? ( nhị hà). - Phần thưởng (nếu có điều kiện). C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Tiết 1 TG Hoạt Động Của GV Hoạt động của HS 1’ 3’ 25’ 1’ 5’ 10’ A. Ổn định: Chuẩn bị bảng. B. Kiểm tra : u cầu Hs chuẩn bị đồ dùng dạy học. - Giúp Hs sắp xếp đồ dùng trên bàn cho gọn gàng. C. Bài mới: * G iới thiệu bài : Nêu ngắn gọn và ghi tựa. Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập (tr.1). * H oạt động 1 : Bài tập 1. Tơ màu và gọi tên các đồ dùng học tập trong hình. - Nêu và giải thích u cầu. - Gọi Hs gọi tên các đồ dùng học tập vừa tơ. - Lấy ý kiến cả lớp rồi xác định kết quả: Đúng hay sai. * H oạt động 2: Bài tập 2. Giới thiệu với bạn những đồ dùng học tập của mình. -Chia nhóm, nêu u cầu và gợi ý: + Tên đồ dùng học tập. + Đồ dùng đó để làm gì? + Cách giữ gìn đồ dùng học tập. - u cầu Hs lên trình bày. K ết luận : Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập cẩn thận sạch đẹp là một việc làm góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, Hát. Chuẩn bị: Vở bài tập, bút màu và 1 số đồ dùng học tập. - Lắng nghe. - Lập lại tựa. - Quan sát tranh (cá nhân). - Tìm và tơ màu đồ dùng học tập trong tranh (tr.11). - Vài em nêu lên: Sách vở, cặp, bút, thước kẻ,… - Lớp nhận xét, bổ sung. - Giới thiệu trong nhóm ( 4 – 6). - Vài em đại diện. - Nhóm lên trình bày. - Lớp theo dõi, bổ sung. Trường Tiểu Học Phúú An Hoà GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế ho ạ ch bàài d ạ y Đạ o Đứ c 1 5’ 5’ 4’ 1’ BVMT, làm cho môi trường luôn sạch đẹp. Nghỉ * H oạt động 3 : Bài tập 3: Đánh dấu + vào □ trong những tranh vẽ hành động đúng. - Nêu u cầu. - Gọi Hs TLCH. + Em đánh dấu tranh nào? Bạn đang làm gì? Hành động đó đúng hay sai? + Vì sao em cho rằng hành động của bạn đó là đúng? *C hốt lại: Hành động của những bạn trong tranh 1, 2, 6 là đúng, hành động trong các bức tranh 3, 4, 5 là sai. K ết luận : Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập: - Khơng làm giây bẩn, viết hay vẽ bậy ra sách vở. - Khơng xé sách, vở. - Khơng dùng thước, bút, cập…để nghịch. - Học xong phải cất gọn gàng đồ dùng học tập vào nơi qui định. - Giữ gìn đồ dùng học tập giúp các em thực hiện tốt quyền học tập của mình. * H ướng dẫn nối tiếp : - Hướng dẫn Hs sửa sang lại đồ dùng học tập: Bao bìa, dán nhãn, giữ khơng để quăn mép sách vở; Sắp xếp bút thước và các đồ dùng khác cho gọn gàng, ngăn nắp. 4. Nhận xét, dặn dò. - Nhận xét sơ lược đồ dùng học tập của Hs. - Về sửa sang lại đồ dùng học tập để tiết sau thi “ Sách, vở ai đẹp nhất”. Làm bài tập. Mỗi em nêu 1 tranh (đúng mà em đã đánh +) và giải thích. - Theo dõi, nhận xét. - Lắng nghe. - Trình bày sách vở, đồ dùng học tập. - Theo dõi để biết cách sửa sang, - - SẮp xếp đồ dùng học tập. - Lắng nghe.  Rút kinh nghiệm: Trường Tiểu Học Phúú An Hoà [...]... kinh nghiệm: Trường Tiểu Học Phúú An Hoà Giáo viên: Văn Hồng Hạnh 1 Tuần :10 Bài :5 K ế hoạch bàài dạy Đạo Đức LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tt) Ngày dạy: 16 .10 .2 010 A MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: HS làm BT 3, 4 theo u cầu của GV 2 Kỹ năng:Hs nhận ra việc nên, hay khơng nên và học tập điều nên trong việc lễ phép, nhường nhin 3 Thái độ: Giáo dục Hs lối sống đạo đức -GDKNS: KN giao tiếp/ứng xử với anh... An Hoà Sáng: 6h45’ Chiều: 13 h15’ - Xung phong thực hiện - Đọc ĐT+CN Trò ngoan đến lớp đúng giờ Đều đặn đi học nắng mưa ngại gì Giáo viên: Văn Hồng Hạnh 1 K ế hoạch bàài dạy Đạo Đức Tuần :16 Ngày dạy: 9 .12 .2 010 TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC Bài :8 A MỤC TIÊU: - Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp - Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự, khi nghe giảng, khi ra vào lớp để thực... đầu tuần 3 Thái độ: HS ln tôn trọng lá Quốc kì B CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên:Vở bài tập đạo đức, một lá Quốc kì 2 Học sinh: - SGk - Vở bài tập đạo đức C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Tiết 2 TG Hoạt động của giáo viên 3 1 Khởi động: Cho học sinh hát bài “Lá cờ Việt Nam” (Hướng dẫn học sinh hát) 2 Các hoạt động dạy học chủ yếu: * Hoạt động 1: Vẽ và tơ quốc kì - Cho học sinh mở vở bài tập (trang 21) u cầu... - Lớp nhận xét, bổ sung - TLCN của Gv - HS khá, giỏi trả lời - Lắng nghe - Thảo luận nhóm để đóng vai + Phân vai + Chọn lời cho nhân vật - Các nhóm lần luợt lên đóng vai - Lớp theo dõi, nhận xét - HS khá, giỏi nêu - Lắng nghe - Lắng nghe Giáo viên: Văn Hồng Hạnh 1 Trường Tiểu Học Phúú An Hoà K ế hoạch bàài dạy Đạo Đức Giáo viên: Văn Hồng Hạnh 1 K ế hoạch bàài dạy Đạo Đức Tuần:8 Ngày dạy:02 .10 .2 010 ... giữ trật tự khi ra vào lớp, khi nghe giảng  Rút kinh nghiệm: Trường Tiểu Học Phúú An Hoà K ế hoạch bàài dạy Đạo Đức - Khơng chen lấn, xơ đẩy nhau; - - Khơng kéo lê giày dép - Giữ im lặng… - Trả lời Giáo viên: Văn Hồng Hạnh 1 Tuần :17 Bài :8 K ế hoạch bàài dạy Đạo Đức TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (tt) Ngày dạy: 16 .12 .2 010 A MỤC TIÊU: - Cần phải giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp - Giữ trật tự trong... khi ra vào lớp là để thực hiện tốt quyền được học tập, quyền được bảo đảm an tồn của trẻ em - Giáo dục HS là có ý thức giữ gìn trật tự khi ra vào lớp và khi nghe giảng B CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: - Tranh bt 3, 4, 5 - u cầu Hs nêu lại nội dung 2 Học sinh: - Vở bài tập Đạo đức C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Tiết 2 TG Hoạt động của Gv 3 1 Khởi động: Xếp hàng vào lớp - Theo dõi việc xếp hàng của cả tổ - Tun... bạn, tổ thực hiện tốt nhất - Chia thành 3 hoặc 6 nhóm - Thảo luận (3 phút) - Từng nhóm trình bày nhóm khác nhận xét - Trao đổi tìm cách giải quyết: 1 Cấm ăn q vặt vì như vậy mất trật tự, khơng đảm bảo vệ sinh 2 Giáo viên nghiêm túc kiểm Giáo viên: Văn Hồng Hạnh 1 5’ K ế hoạch bàài dạy Đạo Đức tự nghe cơ giảng bài cả lớp giật mình quay điểm hai bạn Ban cán bộ lớp lại, bài học bị ngắt quảng nhắc nhở... bài tập Đ đức 1- > Phiếu học tập ghi cách xử lý ở bài tập 2(tiết 16 ) - Đồ dùng chơi đóng vai: Một số đồ chơi trẻ em trong đó có 2 quả cam (1 to, 1 nhỏ), 1 ơ tơ - Chuyện: “Hai chị em” (tr 1 SGK), bài thơ “Làm anh” (tr8 SGK) và một số câu tục ngữ, ca dao (tr SGK) C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Tiết 1 TG Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs 1 A Ổn định: Chuẩn bị phiếu học tập Hát 28’ B Bài mới: 1 1. Khởi... Giáo viên: Văn Hồng Hạnh 1 6’ 5’ 13 ’ 1  (tr . 13 vở bài tập) - Chia lớp thành 4 nhóm Giao cho mỗi nhóm 1 tranh u cầu: Quan sát kể lại nội dung tranh - Treo tranh (bài tập 2) lên gọi đại diện các lớp lên trình bày kết quả đã thảo luận - Chốt lại nội dung từng tranh sau khi Hs trình bày Tranh 1; Bố mẹ đang hướng dẫn con học bài Tranh 2: Bố mẹ đưa con đi chơi đu quay ở cơng viên Tranh3:Gia đình đang sum họp... Biết giữ trật tự khi ra vào lớp - Cán bộ lớp tham gia theo dõi để thực hiện đạt điểm cao - Tiến hành từng tổ - Suy nghó, phát biểu - Giữ trật tự Giáo viên: Văn Hồng Hạnh 1 6’ 1 * Hoạt động 3: Đàm thoại - Khi ra vào lớp cần phải chú ý gì? - Thế nào là giữ trật tự khi ra vào lớp? - Thế nào là giữ trật tự khi nghe giảng? - Giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp có lợi gì? 3. Nhận xét dặn dò: - Thực . LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: Tiết 1: - Vở bài tập 1. Đạo đức 1 + bút màu + 1 số đồ dùng dạy học như ở tr. 1 - Phóng to tranh bài tập 1 và 3 trong vở bài tập đạo đức( tr .11 , 12 ). Tiết 2: - Câu chuyện:. Học Phúú An Hoà GIA ĐÌNH EM Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế ho ạ ch bàài d ạ y Đạ o Đứ c 1 6’ 5’ 13 ’ 1 (tr . 13 vở bài tập). - Chia lớp thành 4 nhóm. Giao cho mỗi nhóm 1 tranh u cầu: Quan sát kể. Hoạt động của Hs 1 3 25’ 1 10 ’ 8’ A. Ổn định: B. Kiểm tra bài cũ: Hỏi Hs - Trẻ em có quyền gì? - Em làm gì để xứng đáng là trẻ em lớp một? => Nhận xét, tun dương. C.Bài mới: 1. Phần đầu: Khám
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 3,