Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 4

45 991 6
Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài 1: HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ GIẤC A. Mục tiêu Hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập và sinh hoạt đúng giờ giấc. Biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu đó. Có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập đúng giờ giấc. B. Các hoạt động dạy và học chủ yếu Tuần 1: tiết 1 1) Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: học sinh có ý kiến riêng và biết bày tỏ ý kiến trước các hành động cụ thể. Tiến hành: nhóm lớn - Quan sát tranh của nhóm, nêu ý kiến với bạn: + Tranh vẽ gì? Việc làm đó đúng hay sai? + Nên làm thế nào cho đúng - Các nhóm trình bày * Trong giờ học, bạn ngồi làm việc riêng, như thế sẽ ảnh hưởng rới các bạn xung quanh và kết quả học tập của chính mình. Bạn đó đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình, không thực hiện quyền được học tập của mình. Các bạn phải học bài mới đúng * Bạn vừa ăn vừa xem truyện sẽ có hại cho sức khoẻ và ảnh hưởng tới công việc của cả nhà. Phải tập trung vào một việc. Nên ngừng xem truyện và cùng cả nhà ăn cơm cho xong bữa * Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ giấc. 2) Hoạt động 2: Xử lý tình huống Mục tiêu: Học sinh biết lựa chọn cách ứng xử đúng trong từng tình huống cụ thể. Tiến hành: Nhóm lớn - Xem tranh bài 2 vẽ cảnh gì ở từng nhóm và nêu: + Theo em bạn đó sẽ xử lý thế nào? Vì sao em chọn cách ứng xử đó? + Hãy chọn tình huống ứng xử hay nhất để cùng nhau sắm vai. (Mỗi bạn giả vờ làm một nhân vật trong tranh, hoạt động và lời nói theo nội dung bức tranh mà nhóm đã chọn) - Từng nhóm trình bày 1 * Đến giờ đi ngủ cần tắt ti vi, dừng mọi việc đi ngủ để đảm bảo sức khoẻ cho mình, không làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nếu gặp người làm sai ta phải từ chối * Bạn rủ đi mua bi bỏ việc học hành là sai. Cần khuyên bạn cùng mình về lớp học bài. 3) Hoạt động 3: Giờ nào việc nấy Mục tiêu: giúp học sinh biết công việc cụ thề cần làm và thời gian thực hiện để học tập sinh hoạt đúng giờ giấc. Tiến hành: nhóm đôi - Kể cho bạn nghe: + Buổi sáng em làm những việc gì? + Buổi trưa em làm những việc gì? + Buổi tối em làm những việc gì? - Tứng nhóm trình bày * Cần sắp xếp thời gian cho hợp lý để hàng ngày ta có đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi. Kết luận: Cần học tập làm việc đúng giờ giấc Thực hiện giờ nào việc nấy Chuẩn bị thời gian biều của rmình (nhờ cha mẹ hướng dẫn) Tuần 2: tiết 2 A. Bài cũ - Đặt thời gian biểu đã chuẩn bị lên mặt bàn - Tập trung vào để làm một việc cho nhanh và tốt. Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoạt đúng giờ giấc. B. Thực hành 1) Liên hệ: Kể một số việc em đã làm chứng tỏ em đã biết học tập sinh hoạt đúng giờ giấc * Bắt đầu làm một việc đúng giờ và cố gắng làm xong việc đó cũng phải đúng giờ để chuẩn bị làm tiếp việc sau. 2) Hoạt động 2: Thảo luận Mục tiêu: tạo cơ hội để học sinh bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về lợi ích của việc học tập đúng giờ giấc. 2 Tiến hành: - Đọc đề bài và các tình huống. - Giáo viên nêu từng tình huống, học sinh nghe và suy nghĩ rồi nêu ý kiến của mình: đồng ý – không đồng ý – chưa biết làm sao. - Học sinh nêu lý do vì sao không đồng ý. * Trẻ em hay người lớn đều phải học tập, sinh hoạt đúng giờ giấc, như vậy mới đảm bảo sức khoẻ và không ảnh hưởng tới việc của mình, làm cho ông bà bố mẹ yên tâm. Tuỳ theo từng gia đình với nét sinh hoạt riêng mà thời gian làm việc và học hành ở nhà của mỗi em có thể giờ giấc khác nhau. Vừa học vừa chơi là sai. Không tập trung nghe giảng, không hiểu bài, học sẽ dốt. Đó là thói quen xấu. Học tập sinh hoạt đúng giờ giấc có lợi cho sức khoẻ và cho việc học tập của mình. 3) Hoạt động 3: Hành động Mục tiêu: giúp học sinh tự nhận biết thêm về lợi ích của việc học tập sinh hoạt đúng giờ giấc và cách thực hiện điều đó. Tiến hành: Nhóm lớn - Trao đổi trong nhóm và nêu: + ích lợi của việc học tập đùng giờ giấc. + Cần làm gì để học tập đúng giờ giấc. + ích lợi của việc sinh hoạt đúng giờ giấc. + Cần làm gì để sinh hoạt đúng giờ giấc. - Từng nhóm trình bày. - Em còn điều chỉnh hành vi gì nữa để là người biết học tập sinh hoạt đúng giờ giấc. * Cần phải học tập, sinh hoạt đúng giờ giấc 4) Hoạt động 4: Thời gian biểu Mục tiêu: giúp học sinh sắp xếp lại thời gian biểu cho hợp lý và tự theo dõi việc thực hiện thời gian biểu đó Tiến hành: Nhóm 2 - Lấy thời gian biểu của mình trao đổi với bạn và suy nghĩ rồi nói với bạn. + Bố trí như vậy đã hợp lý chưa. + Giải thích rõ: thực hiện theo nó ra sao? + Hàng ngày có làm đủ các việc đã nêu hay không. 3 - Từng nhóm trình bày thời gian biểu của mình. * Phải thực hiện các việc theo thời gian biểu đã lập. Thời gian biểu nên gì phù hợp với điều kiện riêng của nhà mình. Thời gian thực hiện mỗi việc của mỗi người có thể hơi khác nhau, chỉ cần đảm bảo làm hết các việc trong ngày. Việc thực hiện đúng thời gian biểu giúp chúng ta làm việc, học tập có kết quả và đảm bảo sức khoẻ. Kết luận: Giờ nào việc nấy Thực hiện theo thời gian biều của mình. Chuẩn bị: Bài 2. Bài 2: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI A. Mục tiêu: Học sinh hiểu - Khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến bộ, được mọi người yêu quý. Như thế mới là người dũng cảm và trung thực. - Biết tự nhận lỗi và sửa lỗi, biết nhắc bạn nhận và sửa lỗi. - Bết ủng hộ và cảm phục bạn đã biết nhận lỗi, sửa lỗi. B. Các hoạt động dạy và học chủ yếu Tuần 3: tiết 1 Bài cũ: - Học tập, sinh hoạt đúng giờ giấc có lợi gì? - Em đã làm những việc gì đúng theo thời gian biểu đã lập? * Cần cố gắng học tập, sinh hoạt đúng giờ giấc để đảm bảo sức khoẻ và học tập tiến bộ. Dạy bài mới: 1) Hoạt động 1: Câu chuyện “Cái bình hoa” Mục tiêu: Học sinh sác định ý nghĩa của hành vi nhận lỗi và sửa lỗi, lựa trọn hành vi đúng. Tiến hành: - Giáo viên kể lại câu chuyện “Cái bình hoa”, để kết thúc mở: … ba tháng đã trôi qua, không ai còn nhớ tới chuyện cái bình hoa bị vỡ nữa thì… - Trao đổi với bạn cùng bàn và đoán xem: Chuyện gì xảy ra sau đó với Vô-lô-đi-a? Nhiều nhóm trình bày bài. 4 - Theo em nhóm bạn nào có cách kết thúc chuyện hay nhất. - Giáo viên kể nốt câu chuyện. - Thảo luận: + Qua bài học, em thấy cần làm gì sau khi mắc lỗi. + Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì? + Khi nhận lỗi và sửa lỗi cho nhau, bản thân mình có suy nghĩ gì? Lúc đó mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì về mình? - Các nhóm trình bày. * Trong cuộc sống, ai cũng có khi mắc lỗi, nhất là với các em ở lứa tuổi nhỏ. Nhưng điều quan trọng nhất là biết nhận lỗi và sửa lỗi. Biết nhận lỗi và sửa lỗi thì sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý. 2) Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Giúp học sinh biết bảy tỏ ý kiến của mình ở tình huống cụ thể Tiến hành: - Giáo viên nêu lần lượt từng tình huống ở bài 2. - Học sinh nêu ý kiến và nói rõ lý do vì sao việc đó lại sai? Cách sửa? * Đã làm sai mà không nhận lỗi thì lòng mình không thanh thản, làm cho người khác có thể bị nghi oan. Nhận lỗi xong phải biết sửa lỗi nữa, tránh nói suông. Kết luận: Biết nhận lỗi và sửa lỗi giúp em mau tiến bộ và sẽ được mọi người yêu quý. Thực hiện: Nhận lỗi và sửa lỗi Chuẩn bị tìm hiểu những người xung quanh mình ai đã biết nhận lỗi và sửa lỗi. Tuần 4: Tiết 2 A. Bài cũ - Khi mắc lỗi thì mình cần phải làm gì? - Nhận lỗi và sửa lỗi có ích gì? B. Thực hành 1) Hoạt động sắm vai Mục tiêu: Giúp học sinh lựa chọn và thực hành hành vi nhận lỗi và sửa lỗi. Tiến hành: Nhóm nhỏ - Đọc và quan sát tranh bài 3, nói với bạn: + Tranh vẽ gì? Đặt tên cho các nhân vật trong tranh? 5 + Đọc kỹ lời nói của nhân vật? Tìm lời đáp? + Lựa trọn một tình huống mà nhóm thích nhất để sắm vai. - Một vài nhóm trình bày ở mỗi tình huống. Nhận xét cách ứng xử của nhóm hay nhất. Bổ sung cách ứng xử khác. * Tuỳ từng tình huống cụ thể mà mức độ nhận lỗi và sửa lỗi có thể khác nhau: Ân hận, nhận lỗi, giải thích lý do rồi rút kinh nghiệm lần sau. Có khi ngoài tỏ thái độ chúng ta phải nói lời xin lỗi mong sự thông cảm và sửa chữa ngay. Khi có lỗi, biết nhận lỗi và sửa lỗi là dũng cảm và đáng khen. 2) Hoạt động 2: Thảo luận Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu việc bày tỏ ý kiến và thái độ khi có lỗi để người khác hiểu đúng mình là việc làm cần thiết, là quyền của từng cá nhân. Tiến hành: Nhóm lớn - Đọc đề bài tập 4 - Giao việc: Từng tổ thảo luận nội dung ở mỗi tranh và nêu: nếu là mình, lúc đó mình sẽ làm gì? - Từng nhóm trình bày và giải thích lý do vì sao cách ứng xử đó là hay nhất. * Cần bảy tỏ ý kiến của mình khi bị người khác hiểu nhầm. Nên lắng nghe để hiều người khác, tránh trách nhầm lỗi cho bạn. - Biết thông cảm, hướng dẫn, giúp đỡ bạn bè sửa lỗi, như vậy mới là bạn tốt. 3) Hoạt động 3: Liên hệ Học sinh tự đọc bài và làm bài của mình. Giáo viên kiểm tra. * Nếu bị hiều nhầm, mình không cần thiết phải nói lời xin lỗi mà chỉ tỏ thái độ phù hợp và dừng ngay việc đang làm, tránh bị người khác hiểu nhầm. 4) Hoạt động 4 Mục tiêu: Giúp học sinh đánh giá, lựa trọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm của bản thân. Tiến hành: Thảo luận chung - Hãy kể lại những trường hợp em mắc lỗi mà em đã biết nhận và sửa lỗi. - Sau khi nghe các bạn kể, theo em bạn nào có cách ứng xử đúng. * Ai cũng có khi bị mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Như vậy lòng ta thanh thản và ta sẽ được mọi người giúp đỡ, yêu quý và sẽ mau tiến bộ. Ghi nhớ: Cần nhận lỗi và sửa lỗi 6 Thực hiện: biết nhận lỗi và sửa lỗi Chuẩn bị: bài 3 Bài 3: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP A. Mục tiêu: giúp học sinh - Hiểu ích lợi của việc sống gọn gàng ngăn nắp - Biết phân biệt gọn gàng, ngăn nắp và chưa gọn gàng, ngăn nắp. - Biết giữ gọn gàng ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. - Biết yêu mến những người sống gọn gàng ngăn nắp. B. Các hoạt động dạy và học chủ yếu Tuần 5: Tiết 1 Bài cũ: - Khi mắc lỗi mà biết nhận lỗi và sửa lỗi có lợi gì? - Bạn em thiếu bài khi em nhắc thì bạn nói: “Hôm qua mệt nên mình chưa xong, để lúc rỗi rãi mình làm nốt bài xong”. Theo em thế đã đúng chưa? Bài mới: 1) Hoạt động 1: Đọc chuyện: “Đồ dùng để ở đâu?”. - Giáo viên kể chuyện “Đồ dùng để ở đâu”. - Câu hỏi phát vấn: + Nếu em là bạn của Dương, em giúp bạn bằng cách nào? + Em khuyên bạn điều gì? + Em bảo bạn cách sắp xếp lại đồ dùng thế nào? - Đồ dùng để bừa bãi có hại gì? * Mỗi đồ dùng phải được đê đúng nơi qui định. Tính bừa bãi của Dương khiến cho nhà cửa lộn xộn, rất xấu, làm bạn mất thời giờ tìm kiếm khi cần đến đồ dùng. Chúng ta nên rèn luyện đức tính sống gọn gàng ngăn nắp. 2) Hoạt động 2: L,àm bài tập 1 - Học sinh tự đọc và làm bài. - Giáo viên kiểm tra. - Giái thích lý do vì sao Điền sai? 3) Hoạt động 3 7 Mục tiêu: Giúp học sinh biết phân biệt gọn gàng ngăn nắp và chưa gọn gàng ngăn nắp. Tiến hành nhóm đôi - Đọc đề bài bài 2, quan sát tranh trang 8 và 9. - Nói với bạn: + Tranh vẽ cảnh gì? + Theo em tranh nào đồ dùng đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp? + Tranh nào đồ dùng chưa được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp? Nếu ở đó em sẽ làm gì? - Các nhóm trình bày bài. * Phải luân sắp xếp đồ dùng gọn gàng ngăn nắp cho nhà cửa, lớp học được đẹp mà khi cần dùng đến thì tìm được nhanh. Như vậy công việc sẽ có hiệu quả. 4) Hoạt động 4: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Gúp học sinh biết đề nghị, biết bảy tỏ ý kiến của mình với người khác. Tiến hành: Thảo luận chung - Giáo viên nêu tình huống: Bố mẹ chuần bị cho bạn Nga một góc học tập riêng ở chỗ thuận lợi, nhưng mọi người trong nhà cứ tiện tay để mọi đồ dùng lên bàn học của bạn. Theo em trong tình huống đó Nga cần làm gì? - Học sinh nêu cách xử lý của mình. * Mọi người trong nhà chưa được gọn gàng ngăn nắp làm ảnh hưởng tới mình thì mình phải yêu cầu mọi người để đồ dùng đúng nơi qui định cho gọn gàng. Không được làm ảnh hướng tới việc học tập của con cái. Tuần 6: Tiết 2 A. Bài cũ: - Đồ dùng để thế nào được gọi là gọn gàng ngăn nắp? Đồ dùng để gọn gàng ngăn nắp có lợi gì? - Ở gia đình em đồ dùng đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp chưa? B. Thực hành: 1) Hoạt động 1: Sắm vai Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách ứng xử phù hợp đề giữ nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Tiến hành: Nhóm lớn 8 - Nêu tình huống: em sẽ làm gì khi: + Vừa ăn cơm xong, chưa kịp làm gì thì bạn đến rủ đi chơi. + Nhà sắp có khách, ti vi đang có phim hoạt hình hay mà mẹ lại giục đi chuẩn bị cốc chén đón khách. + Cô giao cho Na thu vở bài tập của các bạn trong lớp mà Na không làm. - Mỗi tổ một tình huống, thảo luận để sắm vai. - Học sinh trình bày, lớp nhận xét. * Ta nên cùng mọi người giữ gọn gàng ngăn nắp nơi ở của mình để nhà cửa sạch sẽ. 2) Làm bài tập 3 - Học sinh đọc và tự làm bài. - Một số em trình bày bài. - Nhận xét bài bạn vừa nêu, giải thích lý do vì sao tình huống đó là sai? 3) Hoạt động 2: Liên hệ Mục tiêu: Kiểm tra việc học sinh giữ gọn gàng ngăn nắp chỗ học chỗ chơi. Tiến hành: - Tự nhận xét xem mình ở mức độ nào trong các mức độ sau: + Thường thu dọn chỗ học chỗ chơi. + Ít khi thu dọn chỗ học chỗ chơi. + Không thu dọn chỗ học chỗ chơi. - Giáo viên thống kê và nhận xét tình hình chung. - Nhìn xung quanh lớp, nhận xét xem lớp ta đã được gọn gàng ngăn nắp chưa? (ngăn bàn, giá để mũ, tủ đồ dùng, nền nhà …). - Thu dọn lại cho ngăn nắp. * Sống gọn gàng ngăn nắp làm cho nhà cửa sạch, đẹp và khi cần sử dụng thì không mất công tìm kiếm. Người sống gọn gàng ngăn nắp luân được mọi người tin tưởng, yêu quý. Kết luận: Phải sống gọn gàng, ngăn nắp Thực hiện: Sống gọn gàng, ngăn nắp. Chuẩn bị: Bài 4 Bài 4: CHĂM LÀM VIỆC NHÀ A. Mục tiêu: Giúp học sinh: 9 - Biết trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng của mình. - Biết chăm làm việc nhà là cách thể hiện tình thương yêu của mình với ông bà, cha mẹ. - Tự giác tham gia làm việc nhà phù hợp. - Có thái độ không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà. Tuần 8: Tiết 1 Bài cũ: - Kể việc làm của mình để chứng tỏ mình đã biết sống gọn gàng, ngăn nắp. - Sống gọn gàng, ngăn nắp có lợi gì? Bài mới: 1) Hoạt động 1: Đọc thơ “Khi mẹ vắng nhà” của Trần Đăng Khoa Mục tiêu: Học sinh biết một tấm gương chăm làm việc nhà. Học sinh biết chăm làm việc nhà là thể hiện tình thương yêu ông bà, cha mẹ. Tiến hành thảo luận chung: - Giáo viên đọc bài thơ. Một đến hai em đọc lại bài. - Phát vấn: + Bạn nhỏ đã làm gì khi mẹ vắng nhà? + Theo em khi cha mẹ về, thấy nhà cửa như thế thì cha mẹ nghĩ gì về con mình? + Em thầy bạn nhỏ trong bài thơ đã ngoan hay chưa? em đã chăm được như bạn nhỏ chưa? + Cuối bài, bạn nhỏ bảo “Con chưa ngoan, chưa ngoan”. Em đoán bạn nhỏ nghĩ gì? * Bạn nhỏ làm các việc nhà vì bạn thương cha mẹ, muốn chia sẻ bớt nỗi vất vả với cha mẹ. Việc làm đó của bạn chắc chắn sẽ đem lại niềm vui, sự hài lòng cho cha mẹ. Chăm làm việc nhà là đức tính tốt, chúng ta cần học tập. 2) Hoạt động 2 Mục tiêu: Học sinh biết một số việc phù hợp với khả năng của trẻ em Tiến hành: Nhóm 2 - Đọc đề bài, xem tranh sách giáo khoa và nói với bạn: Tranh vẽ ai? Họ đang làm gì? - Các nhóm trình bày bài. - Có ai trong lớp ta biết làm và thường hay làm các việc đó? Một vài học sinh nêu lại: Trẻ em có thể làm được các việc gì? 10 [...]... giữ gìn trường lớp sạch đẹp Tiến hành: - Tự đọc và làm bài tập 2 - Trình bày bài và nêu lý do vì sao không nên làm việc đó? - Cả lớp nhận xét bài và bổ sung * Giữ gìn trường lớp sạch sẽ là bổn phận của mỗi người học sinh Điều đó thể hiện lòng yêu trướng, yêu lớp và giúp chúng ta được sinh hoạt, học tập trong môi trường trong lành Kết luận: Cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp Tuần 14: tiết 2 A Bài cũ Em... việc cần làm 2) Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: Giúp học sinh biết được các việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày đề giữ gìn trường lớp sạch đẹp Tiến hành: - Làm bài tập 5 và trình bày bài - Lớp nhận xét và bổ sung - Thực hành quan sát: + Lớp ta đã sạch sẽ chưa? Chỗ nào chưa sạch? + Dọn vệ sinh lớp học (các việc phù hợp với trẻ) + Nêu cảm nghĩ của mình sau khi đã được dọn vệ sinh lớp học * Mỗi... người khác Tiến hành: - Đọc và tự làm bài tập 2 - Mỗi học sinh nêu một ý ở bài làm, giải thích lý do vì sao tình huống đó lại không tán thành? - Lớp nghe và nhận xét bổ sung - Ý đúng: đ Ý sai: a, b, d Ghi nhớ: Sách giáo khoa 4) Thực hành: Thực hiện nói lời nhờ, yêu cầu, đề nghị lịch sự khi cần được giúp đỡ, nhắc nhở bạn bè, anh em cùng thực hiện Tuần 22 : tiết 2 A Bài cũ: - Khi nào cần nói lời yêu cầu,... vẽ cảnh gì và đọc câu hội thoại dưới tranh Đọc phân vai - Chọn lời thoại phù hợp với nội dung tranh, chuẩn bị sắm vai - Hai nhóm trình bày - Cả lớp nhận xét cách xử lý hay * Vứt giấy loại và rác vào đúng nơi qui định là góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp 2) Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ 19 Mục tiêu: Giúp học sinh bày tỏ thái độ phù hợp trước việc làm đúng hoặc không đúng trong việc giữ gìn trường lớp. .. nhàng và lịch sự Như vậy mới thể hiện lòng tôn trọng người nghe và lòng tự trọng 2) Hoạt động 2: Đánh giá Mục tiêu: Học sinh biết phân biệt các hành vi nên làm và không nên làm khi muốn nhờ, yêu cầu hay đề nghị người khác giúp đỡ Tiến hành: Cả lớp - Xem tranh sách giáo khoa và cho biết ý kiến ở từng tranh: + Tranh vẽ cảnh gì? + Việc đó có nên không? Vì sao? - Tranh3‘ và 3 nêu việc đúng, tranh 1 nêu... học sinh tự đánh giá bản thân về việc chăm chỉ học tập Tiến hành: Cả lớp - Tự nhận em đã chăm chỉ học tập chưa? - Hãy kể các việc đã làm để chứng tỏ điều đó - Cả lớp nhận xét kết quả của việc chăm chỉ học tập mà bạn vừa thực hiện * Giáo viên tuyên dương một số học sinh đã chăm chỉ học tập và học giỏi, học tiến bộ Nhắc nhở cụ thể một vài học sinh chưa chăm chỉ học tập: Thiếu bài ở nhà, ở lớp làm chưa... giữa lời nói lịch sự và chưa lịch sự Tiến hành: - Hướng dẫn trò chơi: Cô sẽ chỉ định một bạn đứng lên nói lời đề nghị cả lớp Nếu cả lớp thấy lời nói, thái độ của bạn là phù hợp và lịch sự thì chúng ta cùng thao tác theo bạn - Giáo viên làm mẫu: nói “Mời các bạn giơ tay” và đưa tay lên, cả lớp làm theo - Gọi học sinh cùng chơi Kết luận: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hàng ngày là... Tuần 12: tiết 2 A.Bài cũ: - Đối xử với bạn như thế nào thì được gọi là quan tâm giúp đỡ bạn? - Kể một vài việc chứng tỏ mình đã biết quan tâm giúp đỡ bạn hay được bạn quan tâm giúp đỡ mình B Dạy bài mới: Thực hành 1) Hoạt động 1: Phán đoán tình hình Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách ứng xử trong tình huống cụ thể liên quan tới việc quan tâm giúp đỡ bạn bè Tiến hành: nhóm 2 - Đọc đề và xem tranh bài 2, ... các bạn không vứt rác bừa bãi là góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp 21 Đọc ghi nhớ Thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp Chuẩn bị: Bài 8 Bài 8: GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG A Mục tiêu: Giúp học sinh - Hiểu vì sao cần giữ gìn trật tự vệ sinh công cộng - Biết cần làm gì và cần tránh những gì đề giữ được trật tự, vệ sinh nơi công cộng 22 - Biết giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng - Có thái... đài như vậy là gây cản trở cho việc biểu diễn văn nghệ Việc đó là làm mất trật tự nơi công cộng 2) Hoạt động 2: xử lý tình huống Mục tiêu: giúp học sinh hiểu một số biểu hiện cụ thể của việc giữ vệ sinh nơi công cộng Tiến hành: Nhóm 2 - Xem tranh bài 2, nói với bạn: tranh vẽ gì? Nếu mình là bạn Nam đó, mình sẽ làm gì? - Tìm lời thoại để chuẩn bị sắm vai - Hai nhóm trình bày bài - Lớp nhận xét: + Cách . độ chúng ta phải nói lời xin lỗi mong sự thông cảm và sửa chữa ngay. Khi có lỗi, biết nhận lỗi và sửa lỗi là dũng cảm và đáng khen. 2) Hoạt động 2: Thảo luận Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu việc. việc nhà là đức tính tốt, chúng ta cần học tập. 2) Hoạt động 2 Mục tiêu: Học sinh biết một số việc phù hợp với khả năng của trẻ em Tiến hành: Nhóm 2 - Đọc đề bài, xem tranh sách giáo khoa và. tiêu: Giúp học sinh tự đánh giá bản thân về việc chăm chỉ học tập. Tiến hành: Cả lớp - Tự nhận em đã chăm chỉ học tập chưa? - Hãy kể các việc đã làm để chứng tỏ điều đó. - Cả lớp nhận xét kết quả

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan