Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 11

99 1.1K 2
Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN 1 . Ngày giảng: 12.9. ĐẠO ĐỨC HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ.( Tiết 1). I.Mục tiêu: - HS hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. - HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực đúng thời gian biểu. - HS có thái độ đồng tình với các bạn, biêt học tập sinh hoạt đúng giờ. II. Đồ dùng: - GV: Tranh minh họa ( SGK) - HS: (VBT) III.Các hoạt động dạy học. Nội dung. Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: ( 1 phút ) B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài.(1ph) 2. Các hoạt động (33ph): a.HĐ1: Bày tỏ ý kiến. * Mục tiêu: HS có ý kiến riêng và biết bày tỏ ý kiến trước các hành động. *Kết luận: b. HĐ2: Xử lý tình huống. * Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống. KL: Mỗi tình huống có nhiều cách ứng xử, chúng ta nên chon cách ứng xử phù hợp. c. Hoạt động 3: Giờ nào việc nấy. * Mục tiêu: Giúp HS biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ. * KL: Cần xắp xếp thời gian hợp lý, để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc G: Giới thiệu môn học. G: Giới thiệu qua đồ dùng dạy học. H: Quan sát tranh 1 và 2 thảo luận theo nhóm. - Đại diện nhóm trình bày - Nhóm khác nhận xét G: Đánh giá, đưa ra kết luận. H: Nhắc lại ( 1 em) G: Đưa ra tình huống + Tình huống 1.Ngọc đang xem ti vi mẹ gọi Ngọc đi ngủ. + Long và lan đi hoc muộn, Long rủ Lan .Đằng nào cũng muộn bọn mình đi mua bi đi. H: 3 em nêu cách xử lý tinh huống đó . G: Nhận xét. H: HS thảo luận theo nhóm rồi đóng vai. 2 nhóm đóng vai trước lớp. G +H: Nhận xét. G: Cho HS nêu ý kiến vào vở bài tập. - 3 em trình bày trước lớp. G+H: Nhận xét. G: Nêu kết luận 1 nhà và nghỉ nghơi 3. Củng cố dặn dò:( 2 ph) H: Đọc đồng thanh.(Giờ nào việc nấy). G: Nhận xét tiết học. - Khen một số em học tốt. Ngày giảng: 8.9.06 TỰ NHIÊN XÃ HỘI CƠ QUAN VẬN ĐỘNG ( tiết 1) I. Mục tiêu: - Sau bài học HS có thể: Biết được xương và cơ là các cơ quan vận động của cơ thể. - Hiểu được nhờ có hoạt động của xương và cơ mà cơ thẻ cử động được. - Năng vận động sẽ giúp cơ thể, xương phát triển tốt. II. Đồ dùng dạy – học: - GV: Ttranh SGK, VBT. - HS: SGK, VBT III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ : (1ph) B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài: (2 ph) 2.Các hoạt động.(32ph). a. HĐ1: Làm một số cử động * Mục tiêu: HS biết bộ phận nào của cơ thể cử động được, khi thực hiện một số động tác.Quay cổ, nghiêng mình, * KL: để thực hiện được những động tác trênthì đầu, mình, chân, tay phải cử động. b. HĐ2: Quan xát để nhận biết cơ quan vận động * Mục tiêu: Biết xương và cơ là cơ quan vận động của cơ thể. - HS nêu được vai trò của xương và cơ. - Nhờ sự phối hợp của cơ và xương mà thể cử động được. * KL: Xương và cơ là các cơ quan vận đông của cơ thể. c. HĐ3: Trò chơi. * Mục tiêu:HS hiểu được rằng. Hoạt G: Kiểm tra sách của HS. H: Múa bài;( Con công hay múa.) G: Cho HS quan sát tranh theo cặp. Tranh 1,2,3,4 SGK. H. Làm một số động tác theo tranh. G. Hướng dẫn HS thực hiện. ? : Trong các động tác vừa tập bộ phận nào của cơ thể được cử động?. H: Nhiều em nêu - Rút ra KL. G: Hương dẫn HS nắm chặt tay lạivà hỏi? Dưới lớp da cơ thể có gì?. H: Có xương và có thịt. G: Yêu cầu HS cử động ngón tay, bàn tay,cánh tay, cổ tay. ?. Nhờ đâu mà các bộ phận đó cử động được?. G: Đưa ra KL. G: Cho HS chơi trò chơi vật tay. - Hướng dẫn HS cách chơi. 2 động là vui chơi bổ ichsex giúp cho cơ quan vận động tốt. *KL:Trò chơi cho chúng ta thấy tay ai khoẻ là biểu hiện cơ quan vận động của bạn ấy khoẻ. Muốn cho cơ quan vận động khoẻ cần năng tập thể dục. - Xương và cơ là các cơ quan vận động của cơ thể 3. Củng cố dặn dò: (1ph) - 2 em thực hiện mẫu. HS theo cặp thực hiện G +H: Rút ra KL H: Nhắc lại ND chính của bài G: Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị bài sau. Ký duyệt của tổ trưởng ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TUẦN 2 Ngày giảng: 12.9.06 ĐẠO ĐỨC HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ.( Tiết2). I.Mục tiêu: - HS hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. - HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực đúng thời gian biểu. - HS có thái độ đồng tình với các bạn, biêt học tập sinh hoạt đúng giờ. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Tranh minh họa( SGK) - HS: Vở bài tập III.Các hoạt động dạy - học. Nội dung. Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: ( 3 ph) - Hãy nêu những việc em thường làm hàng ngày? (3ph) B.Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài: (1ph) 2. Các hoạt động (33ph): a. Hoạt động 1: Thảo luận lớp. * Mục tiêu:Tạo cơ hội để HS được bày tỏ ý kiến, thái độ của mìnhvề lợi ích của 2H: Trả lời câu hỏi. G +H: Nhận xét đanh giá. G: Giới thiệu bài ghi tên bài . G: Cho HS đọc bài tập 4(VBT). H: Thảo luận theo cặp. - Đại diện các nhóm nêu ý kiến. 3 việc học tập, sinh hoạt đúng gìơ. a. sai c. sai b. đúng. d. đúng. * KL: Học tập và sinh hoạt đúng giờ có ích cho sức khoẻ và cho việc học tập của bản thân. em b. Hoạt động 2: Hành động cần làm. * Mục tiêu: Giúp HS tự nhận biết thêm về ích lợi của việc học tập và sinh hoạt đúng giờ. - Ích lợi khi học tập đúng giờ? - Ích lợi khi sinh hoạt đúng giờ?. - Ghi những việc đã làm khi sinh hoạt đúng giờ? * KL: Việc học tập sinh hoạt đúng giờ giúp cho ta học tập có kết quả tốt hơn. 3. HĐ3: Thảo luận nhóm. * MT: Giúp HS sắp xếp lại thời gian biểu cho hợp lý. Thực hiện theo . * KL:Thời gian biểu nên phù hợp với điều kiện của từng em * Ghi nhớ: Cần học tập sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ, học hành mau tiến bộ. 3. Củng cố dặn dò: (1ph) G + H: Nhận xét đưa ra ý đúng. G: Tóm tắt, kết luận. G: Chia lớp thành 4 nhóm - Phát phiếu đã ghi sẵn những yêu cầu. H: Thảo luận nhómghi câu trả lời vào phiếu học tập. - Đại diện nhóm nêu kết quả. G + H: Nhận xét. H: Thảo luận theo cặp làm VBT bài 5 và bài 6 - 3 em trình bày trước lớp. G + H: Nhận xét. Rút ra KL. H: Nhắc lại ghi nhớ - Cả lớp đọc đồng thanh. G: Nhận xét tiết học. Ngày giảng: 14.9.06 TỰ NHIÊN XÃ HỘI BỘ XƯƠNG I.Mục tiêu: - HS nói tên một xương và khớp xương của cơ thể. - Hiểu được rằng cần đi, đứng, ngồi đúng tư thế. Không mang xách vật nặng để cột sống không bị cong vẹo. - Biết giữ gìn sức khỏe. II. Đồ dùng dạy – học: - GV: Tranh SGK, VBT. - HS: Đọc trước bài III.Các hoạt động dạy - học . Nội dung Cách thức tiến hành 4 A.Kiểm tra : - Nêu tên các cơ quan vận động của cơ thể.?. B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài;( 1ph) 2. các hoạt động ( 33ph) a. Hoạt động 1. Quan sát hình vẽ bộ xương. * MT: Nhận biết và nói được tên một số xương của cơ thể. - Vai trò của hộp sọ, lồng ngực?. * KL: Cơ thể có rất nhiều xương, khoảng 200 chiếc với nhiều kích thước khác nhau, làm thành một khung nâng đỡ và bảo vệ - Nhờ có xương và cơ phối hợp dưới sự diều khiển của hệ thần kinh > Con người cử động được. b. Hoạt động 2. Thảo luận về cách giữ gìn - bảo vệ xương. * Mục tiêu: Hiểu đi, đứng, ngồi đúng tư thế và không mang, xách vật nặng, để cột sống không bị cong vẹo. * KL: Chúng ta đang lớn xương 3.Củng cố dặn dò: (1ph) G: Gọi 2 em trả lời. G + H: Nhận xét đánh giá. G: Giới thiệu bài - Ghi tên bài. G: Nêu một số câu hỏi? Hướng dẫn H: Tự nắn trên cơ thể để nhận ra phần xương cứng bên trong. G: Đưa ra một số các hoạt động. Quan sát tranh 1 SGK. H:Trao đổi(Cặp) nêu tên xương và các khớp H+G: Nhận xét, bổ sung G: Rút ra kết luận. H: Liên hệ H: Quan sát tranh thảo luận theo nhóm. G: Đưa ra một số câu hỏi HS thảo luận - Tại sao hàng ngày ta phải ngồi, đi đứng đúng tư thế. - Tại sao các em không nên mang vác vật nặng?. - Chúng ta cần làm gì để xương phát triển tốt?. H: Đại diện nhóm trả lời ( 2 nhóm) G+H: Nhận xét. Kết luận G: Đưa ra kết luận chung. - Nhận xét tiết học - HS chuẩn bị BT cho tiết thực hành Ký duyệt của tổ trưởng ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TUẦN 3 5 Ngày giảng: 19.9.06 ĐẠO ĐỨC. BÀI 2: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI I.Mục tiêu: - HS hiéu khi có lỗi thì nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu quí. Như thế mới là dũng cảm, trung thực. - Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi có lỗi, biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. - HS biết ửng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Phiếu HT nhóm HĐ1 - HS: VBT III.Các hoạt động dạy - học. Nội dung. Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: ( 1 phút ) - Đọc thời gian biểu B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài.(1ph) 2. Các hoạt động (33ph): a. Thảo luận truyện: Cái bình hoa - Xác định ý nghĩa của hành vi nhận lỗi và sửa lỗi. - Lựa chọn hành vi nhận lỗi và sửa lỗi. KL: ( SGK) b. Bày tỏ ý kiến, thái độ: - Ý kiến đúng: a, d, đ - Ý kiến chưa đúng: b, c, e KL: Biết nhận lỗi và sửa lỗi giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu quí. 3. Củng cố dặn dò:( 2 ph) H: Đọc thời gian biểu ( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá. G: Nêu mục đích, yêu cầu giờ học. G: Kể chuyện chiếc vòng bạc( tranh) H: Theo dõi câu chuyện. G: Kể đến đoạn: không ai còn nhớ đến chuyện chiếc bình vỡ thì dừng lại hỏi: - Nếu Vô - va không nhận lỗi thì điều gì xảy ra? H: Từng cặp trao đổi đoán đoạn kết H: Đại diện các nhóm trả lời( 3 em) H+G: Nhận xét, bổ sung. G: Kết nối đoạn kết câu chuyện H+G: Trao đổi làm rõ ND câu chuyện G: Kết luận H: Nhắc lại ( 2 em) G: Nêu yêu cầu hoạt động H: Thảo luận, trao đổi nhóm bày tỏ ý kiến của mình theo 2 mức độ(phiếu HT) - Tán thành: + - Không tán thành: - H: Đại diện nhóm báo cáo ( 3 em) H+G: Nhận xét, bổ sung, kết luận H: Nhắc lại kết luận( 1 em ) H: Nhắc lại ND bài học H+G: Liên hệ thực tế G: Nhận xét tiết học. 6 H: Thực hiện tốt những điều đã học Ngày giảng: 22.9.06 TỰ NHIÊN XÃ HỘI Tiết 3: HỆ CƠ I. Mục tiêu: - Nêu được cấu tạo sơ lược của máu, nhiệm vụ của máu đối với cuộc sống con người. - Chỉ hình và nêu được tên các bộ phận trong cơ quan tuần hoàn. - Nêu được nhiệm vụ của cơ quan tuần hoàn. II. Đồ dùng dạy – học: - GV: Hình minh họa trang 14, 15 SGK. Đồng hồ để bấm giờ. - HS: SGK, VBT, III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ : (2ph) - Bộ xương B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài: (1 ph) 2.Các hoạt động: (29ph). a. Cơ - Biết gọi tên 1 số cơ của cơ thể. - Có rất nhiều cơ - Cơ bao phủ toàn bộ cơ thể * KL: ( SGK) b. Chức năng của cơ - Nhờ sự co duỗi của cơ mà các bộ phận của cơ có thể cử động được. KL: ( SGK) c. Tác dụng của việc tập TD - Tập TD làm cho cơ săn chắc… H: Kể tên 1 số xương và khớp xương của cơ thể ( 2 em ) H+G: Nhận xét, đánh giá. G: Nêu mục đích, yêu cầu giờ học. H: Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi G: Chỉ và nói tên 1 số cơ của cơ thể H: Trao đổi, thảo luận trong nhóm đôi H: Đại diện các nhóm trình bày kết quả G: Quan sát, giúp đỡ G: Treo tranh vẽ H: Lên bảng chỉ và nói tên 1 số cơ… H+G: Nhận xét, bổ sung, kết luận. H: Nhắc lại kết luận( 1 em ) H: Quan sát hình 2 trang 9 SGK và làm động tác giống như hình vẽ. - Thực hành co duỗi tay - Thực hành ( nhóm 2) theo HD của GV H: Biểu diễn trước lớp làm động tác vừa nói về sự thay đổi của cơ bắp khi tay co và duỗi ( 3 – 4 em) H+G: Nhận xét, bổ sung, kết luận G: Nêu vấn đề: - Cần phải làm gì để cơ được săn chắc? 7 KL: ( SGK) 3. Củng cố dặn dò: (3ph) H: Phát biểu( 3 em) H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại … H: Nhắc lại kết luận. H: Đọc mục Bạn cần biết ( SGK). H: liên hệ G: Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị bài sau. Ký duyệt của tổ trưởng ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 4 Ngày giảng: T3.26.9.06 ĐẠO ĐỨC. BÀI 2: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI( tiết 2) I.Mục tiêu: 8 - Giúp HS biết lựa chọn hành vi nhận lỗi và sửa lỗi, biết bày tỏ thái độ khi có lỗi. Đánh giá, lựa chon hành vi nhận lỗi và sửa lỗi của bạn từ kinh nghiệm của bản thân. - Luyện thói quen nhận lỗi và sửa lỗi khi có lỗi. - HS biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Dụng cụ sắm vai HĐ1 - HS: VBT III.Các hoạt động dạy - học. Nội dung. Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ: ( 1 phút ) - Biết nhận lỗi và sửa lỗi ( tiết 1 ) B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài.(1ph) 2. Các hoạt động (33ph): a. Sắm vai tình huống - Lựa chọn và thực hành hành vi nhận lỗi, sửa lỗi. KL: ( SGK) b. Bày tỏ ý kiến, thái độ: KL: Cần bày tỏ ý kiến của mình khi người khác hiểu lầm. Nên lắng nghe để hiểu người khác, không trách lỗi lầm cho bạn,…. c. Tự liên hệ: 3. Củng cố dặn dò:( 2 ph) H: Nói được vì sao cần biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mình có lỗi ( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá. G: Nêu mục đích, yêu cầu giờ học. H: Nêu yêu cầu BT3 G: Treo tranh, phân tích tranh G: Chia nhóm, giao việc cho từng nhóm H: Trình bày cách ứng xử của mình qua tiểu phẩm H+G: Nhận xét, bổ sung, kết luận G: Nêu yêu cầu BT4 - Giúp HS nắm yêu cầu và tình huống - Chia nhóm, phát phiếu giao việc H: thảo luận nhóm - Đại diện các nhóm trình bày H+G: Nhận xét, bổ sung. G: Kết luận H: Nhắc lại ( 2 em) G: Nêu yêu cầu hoạt động H: Kể trước lớp những trường hợp đã mắc lỗi và sửa lỗi. ( 3 em) H+G: Nhận xét, bổ sung, tìm ra cách giải quyết đúng. G: Khen ngợi những em biết nhận lỗi và sửa lỗi. G: Kết luận chung H: Nhắc lại ghi nhớ ( 1 em) H+G: Liên hệ thực tế G: Nhận xét tiết học. H: Thực hiện tốt những điều đã học 9 Ngày giảng: T5.28.9.06 TỰ NHIÊN XÃ HỘI Tiết 4: LÀM GÌ ĐỂ CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN TỐT I. Mục tiêu: - Sau bài học HS có thể nêu được những việc cần làm để cơ và xương phát triển tốt. Giải thích tại sao không nên mang vác vật quá nặng. - Biết nhấc( nâng ) một vật đúng cách. - HS có ý thức thực hiện các biện pháp để xương và cơ phát triển tốt. II. Đồ dùng dạy – học: - GV: Hình minh họa SGK - HS: SGK, VBT, III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ : (2ph) - Trò chơi: Xem ai khéo B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) 2.Nội dung: (29phút ). a. Làm gì để cơ và xương phát triển tốt * KL: ( SGK) b. Trò chơi: Nhấc một vật KL: ( SGK) G: Hướng dẫn cách chơi. H: Thực hiện trò chơi. H+G: Nhận xét. G: Nêu mục đích, yêu cầu giờ học. H: Quan sát hình vẽ và đọc ND bài trong SGK. G: Nêu câu hỏi H: Trao đổi, thảo luận trong nhóm đôi H: Đại diện các nhóm trình bày được những việc nên và không nên làm để cơ và xương phát triển tốt. H: Phát biểu ( 3 em) - Liên hệ bản thân. H+G: Nhận xét, bổ sung. G: Nêu yêu cầu và hướng dẫn H: Ra sân thực hiện trò chơi. - Vài em thực hiện mẫu. Cả lớp quan sát, góp ý. - Chia thành 2 đội( 1 hàng dọc) G: Hô khẩu lệnh H: Tiến hành trò chơi theo hướng dẫn. H+G: Nhận xét, chỉ ra được những tư thế đúng và chưa đúng. H: so sánh, nhận biết việc nên làm 10 [...]... (1 phút) 2, Nội dung ( 28 phút) a) Lợi ích việc sống gọn gàng, ngăn nắp Cách thức tiến hành G: Chấm vở bài tập (bài 5) G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá G: Giới thiệu trực tiếp G: Nêu hoạt cảnh (1 lần) H: nhắc lại G: Hướng dẫn học sinh đóng vai H: Lên bảng đóng vai theo hoạt cảnh (2H) H: Dưới lớp quan sát G: Chia nhóm giao việc H: Thảo luận đóng vai theo hoạt cảnh (N2) H: Lên bảng đóng vai (2N) G: Vì... ngày nghỉ, ngày lễ em được bố mẹ đưa đi đâu? H: Làm bài tập 3 vở bài tập (cả lớp) H: Phát biểu (2- 3H) H+G: Nhận xét, kết luận H: Nêu lại kết luận 3,Củng cố – dặn dò: (3P) H: Nhắc tên bài (1H) G: Lôgíc kiến thức bài học -Nhận xét giờ học -Về ôn lại bài xem trước bài tuần sau Ký duyệt 34 TUẦN 12 Ngày giảng: 21 .11 ĐẠO ĐỨC Tiết 12: QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN I.Mục tiêu: - Học sinh biết giúp đỡ và luôn vui vẻ,... điều đã học Ký duyệt TUẦN 10 28 ĐẠO ĐỨC Ngày giảng: 07 .11 CHĂM CHỈ HỌC TẬP (TIẾP) I.Mục tiêu: - Giúp học có thói quen ứng xử trong cuộc sống, bày tỏ được thái độ, ý kiến liên quan đến chuẩn mực đạo đức, biết đánh giá về hành vi chăm chỉ học tập - Có thói quen học tập tích cực, tự giác - Yêu quí, tôn trọng người có tính tự giác học tập II.Đồ dùng dạy – học: - G: Phiếu học tập H 2, VBT - H: Vở bài tập III... nhất đều, đúng giờ G: Kết luận b)H 2: (10 phút)Thảo luận nhóm MT: Giúp học sinh bày tỏ thái độ với các ý kiến liên quan đến các chuẩn mực đạo đức Kết luận: a.Không tán thành vì ai cũng cần chăm chỉ học tập b.Không tán thành d Không tán thành vì thức khuya có hại cho sức khoẻ H: Nêu yêu cầu bài tập 6 (1H) G: Giúp học sinh nắm yêu cầu bài tập H: Thảo luận làm vở bài tập (N2) H: Đại diện các nhóm trình bày... điều vệ sinh: ăn sạch, uống sạch, rửa sạch II.Đồ dùng dạy – học: - G: Hình vẽ trong SGK (trang 20 , 21 ) - H: Vở bài tập III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (3 phút) - Hát bài: Bàn tay sạch B.Bài mới: 1,Giới thiêụ bài: (1 phút) Cách thức tiến hành H: Cả lớp hát (1 lần) G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học 26 2, Các hoạt động: a)HĐ1: Bệnh giun (10 phút) MT: Nhận ra triệu chứng của người bị nhiễm giun,... được các biện pháp G: Nêu câu hỏi phòng tránh giun Có ý thức rửa tay - Làm thế nào để phòng giun? trước khi ăn, sau khi đI đại tiện, H: Quan sát hình 2, 3, 4 SGK Phát biểu thường xuyên đI guốc dép ăn chín H+G: Nhận xét uống nước đã đun sôI, giữ vệ sinh 27 nhà ở và môI trường xung quanh Kết luận: Giữ vệ sinh ăn uống… G: Kết luận H: Mở vở bài tập làm bài tập 2 (cả lớp) 3,Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Nhắc... mẹ như thế nào? H: Thảo luận nhóm (N2) H: Các nhóm trình bày trước lớp (4N) H+G: Nhận xét khen ngợi những em đã chăm chỉ làm việc nhà G: Kết luận G: Chia nhóm phát phiếu giao việc H: Thảo luận nhóm đóng vai theo tình huống TH1: Hoà đang quét nhà thì bạn rủ đi chơi Hoà sẽ… TH2: Anh (chị) của Hoà nhờ gánh nước, 21 Kết luận: - TH1: cần làm xong việc nhà mới đi chơi - TH2: cần từ chối và giải thích rõ em... lại G: Chia lớp làm 2 nhóm (nhóm chăm), (nhóm ngoan) G: Phát phiếu cho 2 nhóm G: Cử 1 nhóm làm trọng tài H: 1 nhóm nêu câu hỏi, nhóm kia phát biểu, nhóm nào trả lời đúng nhóm đó thắng H: Thực hiện chơi (2N) H+G: Nhận xét G: Tổng kết đánh gia cuộc chơi 3,Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Nhắc tên bài (1H) G: Củng cố nội dung - Nhận xét giờ học - Về thực hiện tốt những điều đã học Ngày giảng: 26 .10 TỰ NHIÊN... b)H 2: Thi hùng biện G: Chuẩn bị thăm ghi câu hỏi H: Đại diện các nhóm lên bốc thăm - Thảo luận theo câu hỏi đã bốc được - Đại diện các nhóm lên thi nói về ND câu hỏi đã nhận được H+G: Lắng nghe, nhận xét, bổ sung và đánh giá H: Bình chọn bạn hùng biện tốt nhất 3,Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Nhắc lại ND bài đã học (1H) - Ôn lại bài ở nhà G: Nhận xét giờ học Ký duyệt 31 TUẦN 11 Ngày giảng: 14 .11 ĐẠO ĐỨC... G: Phiếu học tập của học sinh (ở HĐ1) H: Ôn các bài trước ở nhà III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (5P) Nêu tên 5 bài đạo đức đã học Cách thức tiến hành H: Nêu tên bài đạo đức (2H) H+G: Nhận xét, khen ngợi B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Giới thiệu trực tiếp 2, Ôn tập Hoạt động 1: (15P) MT: Ôn lại những kiến thức đã G: Lần lượt cho học sinh ôn lại các bài từ bài học để học sinh khắc sâu . 4 Ngày giảng: T3 .26 .9.06 ĐẠO ĐỨC. BÀI 2: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI( tiết 2) I.Mục tiêu: 8 - Giúp HS biết lựa chọn hành vi nhận lỗi và sửa lỗi, biết bày tỏ thái độ khi có lỗi. Đánh giá, lựa chon. đóng vai H: Lên bảng đóng vai theo hoạt cảnh (2H) H: Dưới lớp quan sát G: Chia nhóm giao việc H: Thảo luận đóng vai theo hoạt cảnh (N2) H: Lên bảng đóng vai (2N) G: Vì sao bạn Dương không nhìn thấy. bài cũ : (2ph) - Bộ xương B. Dạy bài mới. 1. Giới thiệu bài: (1 ph) 2. Các hoạt động: (29 ph). a. Cơ - Biết gọi tên 1 số cơ của cơ thể. - Có rất nhiều cơ - Cơ bao phủ toàn bộ cơ thể *

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan