0
Tải bản đầy đủ (.doc) (70 trang)

Vẽ đờng cong

Một phần của tài liệu GIAO AN TIN HỌC LỚP 3 (Trang 62 -65 )

- Bụi đen đoạn văn bản Vào menu Format/Font

3. Vẽ đờng cong

III. Nội dung bài học *. Các bớc thực hiện

1. Chọn công cụ đờng cong trong hộp công cụ. 2. Chọn màu vẽ, nét vẽ.

3. Keó thả chuột từ điểm đầu tởi điểm cuối của đờng cong. Một đoạn thẳng đựoc tạo ra.

4. Đa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấ giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần nữa.

Bài 4: tẩy, xoá hình

I. Mục tiêu bài học

Giúp học sinh biết cách dùng hộp công cụ tẩy hình hay đoạn thẳng..học sinh gi chuyển chuột nhạnh hơn

II Dụng cụ dạy học - SGK

III. Nội dung bài học *. Các bớc thực hiện

1. Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ

2. Chọn kích thớc của tẩy ở phía dới hộp công cụ 3. Nháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy * Chọn một phần hình vẽ

a. Công cụ chọn

Công cụ này chọn một phần hình vẽ Các bớc thực hiện

- Chọn công cụ trong hộp công cụ

- Kéo thả chuột từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó b. Công cụ chọn tự do

Công cụ này dùng để chọn một vùng có hình dạng tuỳ ý Các bớc thực hiện

- Chọn công cụ trong hộp công cụ

- Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn, cáng sát biên của vùng cần chọn cáng tốt. c. Xoá một vùng trên hình Các bớc thực hiện - Dùng công cụ - Nhần phím DELETE Tuần: 31 Thử .. ngày tháng 04 năm 2009Buổi chiều: Tin học Bài 5: di chuyển hình

hình định di chuyển

2. Đa con trỏ chuột vào vùng đợc chọn và kéo thả chuột tới vị trí mới. 3. Nháy chuột bên ngoài vùng chọn để kết thúc.

Tuần: 31 Thử .. ngày tháng 04 năm 2009Buổi chiều: Tin học Bài 6: vẽ đờng cong I. Mục tiêu bài học

Giúp học sinh biết cách dùng hộp công cụ vẽ đờng cong ..học sinh di chuyển chuột nhạnh hơn

II Dụng cụ dạy học - SGK

Thử 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009 Buổi chiều Tin học Khối: 5 Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông I. Mục tiêu bài học

- Nhăm giúp các em hiếu đợc những bộ phận nào của phần mềm Piant vẽ đ- ợc hình vuông, hình chữ nhật.

- Giúp các em hiểu đợc các công cụ đó nh thể nào no nằm ở đâu trong màn hình làm việc của Piant.

II. Dụng cụ dạy học

- SGK

- Hình ảnh trong SGK - Tài liệu cấm tay

III. Nội dung bài học

Bài cũ: Em hày cho biết các công cụ nào của Paint vẽ đợc đờng cong, đ-

ờng thẳng, và dụng cụ nào để tô màu, cách tô mau nh thể nào

1. Vẽ hình chữ nhật, hình vuôngCác b ớc thực hiện

Một phần của tài liệu GIAO AN TIN HỌC LỚP 3 (Trang 62 -65 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×