0
Tải bản đầy đủ (.doc) (70 trang)

Sử dụng thanh cụng cụ Formatting Bụi đen đoạn văn bản

Một phần của tài liệu GIAO AN TIN HỌC LỚP 3 (Trang 48 -62 )

- Bụi đen đoạn văn bản Vào menu Format/Font

a) Sử dụng thanh cụng cụ Formatting Bụi đen đoạn văn bản

Định dạng văn bản

2) Định dạng đoạn văn bản

a) Sử dụng thanh cụng cụ Formatting- Bụi đen đoạn văn bản - Bụi đen đoạn văn bản

Chọn kớch thước chữ Chữ in đậm (Ctrl+B) Chữ in nghiờng (Ctrl+I) Chữ gạch chõn (Ctrl+U) Chọn font chữ Chọn kớch thýớc chữ

Chọn màu

chữ

Chọn

kiểu

gạch

chõn

Khung xem

trước định

d ng ạ

Chọn dỏng chữ (bỡnh thýờng, đậm, nghiờng

,

Căn lề trỏi

(Ctrl+L) Căn giữa (Ctrl+E) Căn lề phải (Ctrl+R)

Căn cả 2 lề (Ctrl+J

)

I. Mục tiêu bài học

- Nhăm giúp các em hiếu đợc và cũng cố lại kiến thực đã đợc học - Nhăm nng cao cho các em các thao tác sử dụng máy tính

II. Dụng cụ dạy học

- SGK

- Hình ảnh trong SGK - Tài liệu cấm tay

III. Nội dung bài học

Bài 1: Chuột và bàn phím máy tính

Câu 1: Em hãy định nghĩa bàn phím là gì Câu 2: Em hãy định nghĩa chuột là gì

Câu 3: Em hãy trình bày về cách cầm chuột nh thể nào Câu 4: Theo các em bàn phím đợc chia theo mấy hàng Câu 5: Em hãy trình bày các cách điều khiển chuột

Bài 2: Em tập gõ bàn phím

Câu 1: Em hãy trình bày cách đặt tay lên bàn phím nh thể nào Câu 2: Em hãy trình bày cách gõ ở hàng phím cơ sở

Bài 3: Em tập vẽ

Câu 1: Em hãy trình bày các bớc tô màu nh thể nào Câu 2: Để chọn màu nên và màu vẽ chung ta làm thể nào Câu 3: Em hãy trình bày các bớc vẽ một đoạn thẳng

Câu 4: Em hãy trình bày các bớc em hãy trình bày các bớc tẩy, xoá hình

Bài 4: Em tập soạn thảo

Câu 1: Em hãy trình bày các phím đã học khi sử dụng soạn thảo văn bản (các phím sửa lỗi gõ sai, gõ chữ hoa, phím lên xuống, phím xuống dòng, phím sử dụng các dẩu phấy ..)…

Câu 2: Em hãy trình bày các kiểu gõ dấu Câu 3: Em hãy trình bày các kiểu gõ dấu

Bài 1: Chuột và bàn phím máy tính

Câu 1: Em hãy định nghĩa bàn phím là gì

- Bàn phím là gì: Là thiết bị nhập dữ liệu và điều khiển máy tính, bàn phím tiếp xúc với ngời sử dụng nhiều nhất so với các thiết bị khác.

- theo chuấn hiện nay có 101 đên 102 phím, gồm phím số và phím ký tự Câu 2: Em hãy định nghĩa chuột là gì

- Chuột máy tính giúp điều khiển máy tính đợc một cách thuận tiệnvà nhanh chóng hỗ trợ bàn phím

- Là thiết bị có thể dịch chuyển bằng tay và gây sự dịch chuyến trên màn hình có hình dạng giống nh đuôi chuột

- Thiết bị chuột không thẻ thay thể đợc bàn phím nhng nó hỗ trợ cho bàn phím, giúp cho ngời sử dụng thao tác dễ dàng và nhanh chóng

Câu 3: Em hãy trình bày về cách cầm chuột nh thể nào

- Đặt úp tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái của chuột, ngón giữa đặt vào nút phải của chuột.

- Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột Câu 4: Theo các em bàn phím đợc chia theo mấy hàng - Bàn phím thờng đợc chia theo 4 hàng theo khu vực chính

+ Hàng phím cơ sở + Hàng phím trên + Hàng phím dới + Hàng phím số

Câu 5: Em hãy trình bày các cách điều khiển chuột

* Di chuyến chuột: Thay đối vị trí của chuột trên mặt phẳng. * Nháy chuột: Nhấn nút chuột trái chuột rồi thả ngón tay * Nháy đúp chuột: Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp

* Kéo thả chuột : Nhấn và giữ nút trái của chuột, di chuyến con trỏ chuột đến một vị trí khác

Bài 2: Em tập gõ bàn phím

Câu 1: Em hãy trình bày cách đặt tay lên bàn phím nh thể nào

- Các em đặt hai bàn tay lên bàn phím , tại hàng cơ sở đặt ngón trỏ của tay trái trên phím F các ngón còn lại đặt trên các phím A, S ,D

Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím J các ngón còn lại đặt lên các phím K, L, ;

Câu 1: Em hãy trình bày các bớc tô màu nh thể nào

Để tô màu em dung công cụ Tô màu * Các bớc thực hiện

1. Nháy chuột để chọn công cụ trong hộp công cụ 2. Nháy chuột chọn màu tô

3. Nháy chuột vào vùng muốn tô màu

Câu 2: Để chọn màu nên và màu vẽ chung ta làm thể nào

* Để chọn màu vẽ em nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu * Để chọn màu nền em nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu

Câu 3: Em hãy trình bày các bớc vẽ một đoạn thẳng

* Các bớc thực hiện

1. Chọn công cụ đờng thẳng trong hộp công cụ 2. Chọn màu vẽ

3. Chọn nét vẽ ở phía dới hộp công cụ

4. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng

Câu 4: Em hãy trình bày các bớc em hãy trình bày các bớc tẩy, xoá hình

*. Các bớc thực hiện

1. Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ

2. Chọn kích thớc của tẩy ở phía dới hộp công cụ 3. Nháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy * Chọn một phần hình vẽ

a. Công cụ chọn

Công cụ này chọn một phần hình vẽ Các bớc thực hiện

- Chọn công cụ trong hộp công cụ

- Kéo thả chuột từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó b. Công cụ chọn tự do

Công cụ này dùng để chọn một vùng có hình dạng tuỳ ý Các bớc thực hiện

- Chọn công cụ trong hộp công cụ

- K o thả chuột bao quanh vùng cần chọn, cáng sát biên của vùng cần chọn ð cáng tốt.

c. Xoá một vùng trên hình Các bớc thực hiện

- Dùng công cụ

Bài 4: Em tập soạn thảo

Câu 1: Em hãy trình bày các phím đã học khi sử dụng soạn thảo văn bản (các phím sửa lỗi gõ sai, gõ chữ hoa, phím lên xuống, phím xuống dòng, phím sử dụng các dẩu phấy ..)…

* Khu vực màu trắng là màn hình làm việc của word hay vùng soạn thảo * Trên vùng soạn thảo có một vạch màu đen đó là con trỏ soạn thảo * Phím Enter là dùng để xuống dòng

* Các phím dùng để lên, xuống, trải, phải của văn bản * Các phím dùng để gõ chữ hoa

- Phím Caps Lock khi bật phím này lên thì quả trình viết chữ hoa đợc thực hiện, khi tắt đèn đi thì chể độ viết hoa sẽ tắt.

- Nhng đối với chể độ này chúng ta muốn viết hoa thi chúng ta phải tắt mở đèn liên tục.

- Hoặc viết hoa bằng cách ấn phím Shift sồi ấn thêm một chữ bất kỳ thì sẽ đ- ợc một chữ hoa.

Ví dụ Shift + h = H

- Chúng ta muốn đánh dấu hai chấm chắng hạn thì chúng ta ấn phím Shift rồi ấn vào vào phím dấu hai chấm nhng đối với trờng hợp này thi khi chủng ta muốn đánh một ký tự ở hàng phía trên trong cùng một hàng phím.

Ví dụ ơ hàng phím số

! @ # $ % ^ & * ( ) _ + |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = \

Chúng ta muốn đánh 10 % chắng hạn thì chủng ta làm nh sau. Shift + 5 = %.

* Chủng ta muốn sữa lỗi khi gõ sai.

- Để xoá chữ bên trái chúng ta bẩn vào phím Backs pace hoặc có phím múi tên

- Phím Delete đợc sử dụng để xoá chữ bên phải. Vỉ dụ

(Ban mai) nhng chủng ta đánh sai Bom mai

Thì chủng ta sữa cá hai cách nh sau. Để dùng phím Backs pace xoá từ bên trái sang thì chung ta làm nh sau:

Bom mai

Để xoá từ phải sang thi chung ta phải xoá nh sau Delete Bom mai

Để chung ta muốn phục hồi tài liệu khi xoá nhầm thi chúng ta làm nh sau ấn vào mục Undo hoắc ấn vào phím Ctrl + Z

Cỏch gừ cỏc dấu:

s: sắc, f: huyền, r: hỏi,

Tuần: 35 Thử 4 ngày 13 tháng 5 năm 2009 Buổi chiều Tin học Khối: 4 Đề kiểm tra

Câu 1: Em hay trình bay cách đặt tay lên bàn phím, cách gõ ở hàng phím trên nh thể nào ?

Câu 2: Em hãy trình bày các thao mở một phần mềm hay một trò chơi ? Câu 3: Để chọn màu nền và màu vẽ chúng ta làm thể nào ?

Câu 4: Em hày trình bày các kiểu gõ chữ và gõ dấu nh thể nào ?

Câu 5: Em hãy trình bày các phím chức năng khi sử dụng để soạn thảo văn bản?

Câu 6: Em hãy cho biết sử dụng chuột thơng có những thao tác nào?

Tuần: 35 Thử 4 ngày 13 tháng 5 năm 2009 Buổi chiều Tin học Khối: 3 Đề kiểm tra

Câu 1: Em hãy cho biết sử dụng chuột thơng có những thao tác nào? Câu 2: Em hày trình bày các kiểu gõ chữ và gõ dấu nh thể nào ?

Câu 3: Em hay trình bay cách đặt tay lên bàn phím, cách gõ ở hàng phím trên nh thể nào ?

Khối: 4

Chơng trình ôn tập đầu năm Bài 1: Ôn tập

I. Mục tiêu bài học

- Nhăm giúp các em hiếu đợc và cũng cố lại kiến thực đã đợc học năm qua - Nhăm nng cao cho các em giúp cho các em có kiến thức trong năm học mởi

II. Dụng cụ dạy học

- SGK

- Hình ảnh trong SGK - Tài liệu cấm tay

III. Nội dung bài học

Ôn lại : Máy tỉnh gồm mấy bộ phận: Máy tỉnh gồm 4 bộ phận:

Thân máy (CPU) Màn hình (Monitor) Bàn phím (Keybord) Chuột (Muose) Chức năng nhiệm vụ của bàn phím Chức năng nhiệm của chuột

Điều khiển chuột gồm có mấy cách Bàn phím đợc chia theo mẩy hàng Các cách gõ bàn phím

Thử 4 ngày 21 tháng 9 năm 2009 Buổi chiều Tin học Khối: 5 Bài 1: Khám phá máy tính I. Mục tiêu bài học

- Nhăm giúp các em hiếu đợc những bộ phận nào của máy tính dùng để lu dữ liệu của máy cũng nh dữ liệu con ngời làm.

- Giúp các em hiểu đợc máy tính xuất phát từ đâu các thể hệ máy tính. - Tìm hiểu các bộ phận của máy tính.

II. Dụng cụ dạy học

- SGK

- Hình ảnh trong SGK - Tài liệu cấm tay

III. Nội dung bài học

1. Máy tính xa và nay

Máy tính ra đời năm 1945 có tên là ENIAC (đọc en – ni - ắc). Có trọng lợng 27 tấn, diện tích 167 m2

Vì điều kiện nhu cầu của con ngời ngày càng đòi hỏi nên máy tính ngày cáng phát triển. đến nay máy tính co hình dạng nhỏ gọn thuận tiện dệ dàng cho việc gi chuyển.

Hiện nay máy tính co trọng lợng 15 Kg, diện tích 1/2 m2 nhng nó có nhiều hình dạng khác nhau.

2.Các bộ phận của máy tính làm gì.

* Bàn phím và chuột giúp em đa thôngtin vào máy tính để máy tính xử lý * Màn hình cho em biết thông tin ra (kết quả) sau khi máy tính xử lý hay thể hiện công việc chủng ta đang thực hiện.

* Thân máy giúp chúng ta xử lý thông tin hay xử lý công việc chung ta Ví dụ: Giúp chúng ta học toán xử lý các phép toàn sau.

10 + 10 = 2020 : 10 = 2 20 : 10 = 2 20 – 1 = 10 3. Chơng trình máy tính đợc lu ở đâu A. Đĩa cứng

Tuần: 5

Thử 6 ngày 24 tháng 9 năm 2009

Buổi chiều

Tin học Khối: 5

Bài 2: chơng trình máy tính đợc lu ở đâu I. Mục tiêu bài học

- Nhăm giúp các em hiếu đợc những bộ phận nào của máy tính dùng để lu dữ liệu của máy cũng nh dữ liệu con ngời làm.

- Giúp các em hiểu đợc các bộ phận đó nh thể nào no đợc gắn ở đâu - Tìm hiểu các bộ phận của máy tính.

II. Dụng cụ dạy học

- SGK

- Hình ảnh trong SGK - Tài liệu cấm tay

III. Nội dung bài học

1. Đĩa cứng.

* Những chơng trình và thông tin quan trọng đợc lu ở trên đĩa cứng * Nó có hình dạng chữ nhật và đợc găn ở phí trong thân máy

2. Đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ flash.

* Để thuận tiện cho việc trao đối thông tin giữa các may tính với nhau cũng nh dung để lu trữ thông tin.

* Các bộ nhớ flash đợc gắn trên thân máy hay nó đợc tháo ra.

Ví dụ: Chúng ta muốn lấy tài liệu từ máy A sang máy B thi ta dung các bộ nhớ nay để copy tai liệu vào và gi chuyến…

*Cần báo quản để đĩa mềm, đĩa CD không bị công vênh, bị xớc hay bám bụi. Không để đĩa nơi ẩm hoặc nóng quá.

- Giúp các em hiếu đựơc các bộ phận lu trữ của máy tính đợc lắp ở đâu chức năng nhiệm vụ của chúng

II. Dụng cụ dạy học

- Các thiét bị lu trữ máy tính nh Đĩa cứng, CD ROM, đĩa mềm bộ nhớ flash của máy tính để bàn

II. Nội dung bài học

Các em hãy tìm trên thân mácủa máy tính nó ở đâu?.

Các bộ phận của máy tính nó đợc lắp trên thân máy các em nhìn phía trớc thân máy rẽ nhin thấy các bộ phận đó. Nhng ở đây thiết bị đĩa cng nó nằm phía trong thân máy.

Thử 6ngày 2 tháng 10 năm 2009

Buổi chiều:

Tin học

Ch

ơng 2 : EM tập vẽ

I: Mục tiêu bài học chơng

- Nhân biết biểu tợng phần mềm đồ hoạ Paint trên màn hình. - Biết vị trí hộp màu, phân biệt đợc màu vẽ và màu nền

- Biết vị trí hộp công cụ, nhận biết các công cụ vẽ hình đơn giản.

- Biết sử dụng chuột để chọn màu vẽ, màu nền, chọn công cụ thích hợp. - Khởi động đựơc và đóng phần mềm đồ hoạ

- Chọn đợc công cụ thích hợp bằng cách sử dụng chuột - Chọn đựoc màu vẽ, màu nền thích hợp

- Tô màu đợc hình vẽ có sẵn theo mẫu.

- Vẽ đựoc một số đồ vật đơn giản bằng các công cụ đờng thẳng, đờng công. - Bớc đầu chọn đợc các phần hình vẽ, di chuyển các phần hình vẽ đã chọn để ghép hình.

- Tốy xoá các phần hình vẽ.

Bài 1: Những gì em đã biết

I.Mục tiêu bài học

- Giúp học sinh đọc tên phần mềm

- Lam quyen với màn hình làm việc của màn hình - Cũng cổ lại cách khởi động một phần mềm - Giúp học sinh nhở lại cách tô màu

- Giúp học sinh nhớ lại cách vẽ một đoạn thẳng - Giúp học sinh nhớ lại cách vẽ một đờng cong II. Dụng cụ dạy học

- Tài liệu cầm tay - Hình ảnh

- Sách giáo khoa III. Nội dung bài học

Hộp màu nằm ở phía dới màn hình Piant

Hai ô bên trái hộp màu cho em biết màu vẽ và màu nền

* Để chọn màu vẽ em nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu * Để chọn màu nền em nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu 2. Tô màu.

Để tô màu em dung công cụ Tô màu * Các bớc thực hiện

1. Nháy chuột để chọn công cụ trong hộp công cụ 2. Nháy chuột chọn màu tô

3. Nháy chuột vào vùng muốn tô màu

Một phần của tài liệu GIAO AN TIN HỌC LỚP 3 (Trang 48 -62 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×