0

giáo án đạo đức lớp 3

75 713 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2015, 21:00

Trường Tiểu học §«ng H¶i I GV: Lª ThÞ Xu©n Tuần 1 Thứ ngày tháng năm 2006 Bài 1: KÍNH YÊU BÁC HỒ (Tiết 1) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Giúp HS hiểu: - Bác Hồ là vò lãnh tụ vó đại, có công lao to lớn với đất nước và dân tộc Việt Nam. - Những công việc thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính yêu với Bác Hồ. 2. Thái độ - Kính yêu và biết ơn Bác Hồ. - Đồng tình, noi gương những bạn thiếu nhi đã làm tốt “Năm điều Bác Hồ dạy” - Không đồng tình với những bạn thiếu nhi chưa thực hiện được điều đó. 3. Hành vi - Luôn luôn rèn luyện và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy II. CHUẨN BỊ - Một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh, băng hình về Bác Hồ, đặc biệt là về tình cảm giữa Bác Hồ với thiếu nhi. - Giấy khổ to, bút viết bảng (phát cho các nhóm). - Năm điều Bác Hồ dạy. - Vở Bài tập Đạo đức 3, NXB Giáo dục. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. Kiểm tra bài cũ - GV kiểm tra sách HS và nêu yêu cầu của môn học. 2. Bài mới Kế hoạch bài học: Đạo Đức 1 Lớp 3 Trường Tiểu học §«ng H¶i I GV: Lª ThÞ Xu©n Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Thảo luận nhóm  Mục tiêu: HS biết được : - Bác Hồ là vò lãnh tụ vó đại có công lao to lớn đối với đất nước, với dân tộc. - Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ.  Cách tiến hành: - Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát các bức ảnh trang 2 vở Bài tập đạo đức 3 tìm hiểu nội dung và đặt tên phù hợp cho từng bức ảnh đó. - GV thu kết quả thảo luận. - Nhận xét bổ sung ý kiến của các nhóm. - Yêu cầu thảo luận cả lớp để tìm hiểu thêm về Bác theo những câu hỏi gợi ý sau: 1. Bác sinh ngày, tháng, năm nào? 2. Quê Bác ở đâu? 3. Em còn biết tên gọi nào khác của Bác Hồ? 4. Bác Hồ đã có công lao to lớn như thế nào với dân tộc ta? 5. Tình cảm của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi như thế nào?  Kết luận: Bác Hồ Chí Minh lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung. Bác sinh ngày 19- 5- 1980. Quê Bác ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác Hồ là - Tiến hành quan sát từng bức tranh và thảo luận nhóm. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Câu trả lời đúng: nh 1: - Nội dung: Bác Hồ đón các cháu thiếu nhi thăm Phủ Chủ tòch. - Đặt tên: Các cháu thiếu nhi thăm Bác ở Phủ Chủ tòch. nh 2: - Nội dung: Bác đang cùng các cháu thiếu nhi múa hát. - Đặt tên: Bác Hồ vui múa hát cùng các cháu thiếu nhi nh 3: - Nội dung: Bác Hồ bế và hôn cháu thiếu nhi - Đặt tên: Bác Hồ và cháu thiếu nhi/Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. nh 4: - Nội dung: Bác đang chia kẹo cho các cháu thiếu nhi. - Đặt tên: Bác Hồ chia kẹo cho các cháu thiếu nhi. - Các nhóm khác chú ý lắng nghe. Bổ sung sửa chữa cho nhóm bạn. - 3 đến 4 HS trả lời. HS khác chú ý lắng nghe, bổ sung. - HS chú ý lắng nghe Kế hoạch bài học: Đạo Đức 2 Lớp 3 Trường Tiểu học §«ng H¶i I GV: Lª ThÞ Xu©n vò lãnh tụ vó đại của dân tộc ta và là người có công rất lớn đối với đất nước, với dân tộc ta. Bác là vò Chủ tòch đầu tiên của nướcViệt Nam, là người đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước ta- nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại quãng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ đã mang nhiều tên gọi như : Nguyễn Tất Thành, Nguyễn i Quốc, Hồ Chí Minh, anh Ba, ông Ké, …Nhân dân Việt Nam ai cũng kính yêu Bác Hồ,đặt biệt là các cháu thiếu nhi. Bác Hồ cũng luôn quan tâm và yêu quý các cháu. Hoạt động 2: Phân tích truyện “Các cháu vào đây với Bác”  Mục tiêu: HS biết được tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ và những việc các em cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ.  Cách tiến hành: - Kể chuyện ”Các cháu vào đây với Bác”(Vở bài tập đạo đức 3, NXB Giáo dục). - Yêu cầu thảo luận cả lớp theo các câu hỏi sau: 1. Qua câu chuyện, em thấy tình cảm của các cháu thiếu nhi đối với Bác Hồ như thế nào? 2. Em thấy tình cảm của Bác Hồ với các thiếu nhi như thế nào?  Kết luận: Bác rất yêu quý các cháu thiếu nhi, Bác luôn dành cho các cháu những tình cảm tốt đẹp. Ngược lại, các cháu thiếu nhi cũng luôn kính yêu Bác, yêu quý Bác . - HS cả lớp chú ý lắng nghe. Một HS đọc lại truyện. - 3 - 4 HS trả lời. - HS khác chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ sung. Câu trả lời đúng: 1. Các cháu thiếu nhi trong câu chuyện rất kính yêu Bác Hồ. Điều này được thể hiện ở chi tiết: khi vừa nhìn thấy Bác, các cháu đã vui sướng và cùng reo lên. 2. Bác Hồ cũng rất yêu quý các cháu thiếu nhi. Bác đón các cháu, vui vẻ quây quần bên các cháu, dắt các cháu ra vườn chơi, chia kẹo, căn dặn các cháu, ôm hôn các cháu…. - HS chú ý lắng nghe Kế hoạch bài học: Đạo Đức 3 Lớp 3 Trường Tiểu học §«ng H¶i I GV: Lª ThÞ Xu©n Hoạt động 3 : Thảo luận cặp đôi  Mục tiêu: Giúp HS hiểu và ghi nhớ nội dung năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.  Cách tiến hành: - Yêu cầu: Thảo luận cặp đôi, ghi ra giấy các việc cần làm của thiếu nhi để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ. - Yêu cầu HS tìm hiểu Năm điều Bác Hồ dạy. - Hỏi: Năm điều Bác Hồ dạy dành cho ai? - Hỏi: Những ai đã thực hiện được theo Năm điều Bác Hồ dạy và đã thực hiện như thế nào? - Nhận xét, tuyên dương những HS đã thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy. - Nhắc nhở cả lớp noi gương những HS ngoan như thế. Hoạt động 4: Cđng cè, dỈn dß - Thùc hiƯn tèt 5 ®iỊu B¸c Hå d¹y - su tÇm c¸c bµi th¬, bµi h¸t, tranh ¶nh, trun vỊ B¸c Hå vµ vỊ B¸c Hå víi thiÕu nhi - Su tÇm c¸c tÊm g¬ng ch¸u ngoan B¸c Hå - Thảo luận cặp đôi: - 2 đến 3 HS đọc những công việc mà thiếu nhi cần làm. Ví dụ: + Chăm chỉ học hành, yêu lao động. + Đi học đúng giờ,… - Trả lời: Dành cho thiếu nhi. - 2 - 3 HS đọc Năm điều Bác Hồ dạy. - 3 đến 4 HS trả lời, lấy ví dụ cụ thể của bản thân. - Chú ý lắng nghe. Tuần 2 Thứ ngày tháng năm 2006 Bài 1: KÍNH YÊU BÁC HỒ (Tiết 2) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Giúp HS hiểu: - Bác Hồ là vò lãnh tụ vó đại, có công lao to lớn với đất nước và dân tộc Việt Nam. - Những công việc thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính yêu với Bác Hồ. 2. Thái độ - Kính yêu và biết ơn Bác Hồ. - Đồng tình, noi gương những bạn thiếu nhi đã làm tốt “Năm điều Bác Hồ dạy” - Không đồng tình với những bạn thiếu nhi chưa thực hiện được điều đó. 3. Hành vi - Luôn luôn rèn luyện và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy Kế hoạch bài học: Đạo Đức 4 Lớp 3 Trường Tiểu học §«ng H¶i I GV: Lª ThÞ Xu©n II. CHUẨN BỊ - Một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh, băng hình về Bác Hồ, đặc biệt là về tình cảm giữa Bác Hồ với thiếu nhi. - Giấy khổ to, bút viết bảng (phát cho các nhóm). - Năm điều Bác Hồ dạy. - Vở Bài tập Đạo đức 3, NXB Giáo dục. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. Kiểm tra bài cũ - GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 85 (VBT) - GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến  Mục tiêu : Củng cố để HS hiểu rõ hơn việc thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy.  Cách tiến hành : - Yêu cầu thảo luận nhóm. - Yêu cầu các nhóm đưa ra ý kiến của mình: đúng (Đ) hay sai (S). Giải thích lý do.  Năm điều Bác Hồ dạy là để dạy cho thiếu nhi.  Muốn trở thành cháu ngoan Bác Hồ, thiếu nhi phải làm đúng theo Năm điều Bác Hồ dạy.  Phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi là đã thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.  Chỉ cần học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy, không cần phải thực hiện bằng hành động.  Ai cũng kính ÿêu Bac Hồ kể cả bạn bè và thiếu nhi thế giới. - Nhận xét câu trả lời của các nhóm. - Thảo luận nhóm. - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của mình. - Nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến. Hoạt động 2: Cuộc thi : “Hái hoa dân chủ”  Mục tiêu: Củng cố lại bài học.  Cách tiến hành : - GV phổ biến nội dung cuộc thi: Mỗi một nhóm cử 2 HS lập thành một đội để dự thi tìm hiểu về chủ đề Bác Hồ . - Phổ biến luật thi: Mỗi đội sẽ được tham dự 3 vòng thi.Mỗi một vòng thi sẽ có những hình thức thi khác nhau. Cụ thể như sau: * Vòng 1: - GV đọc cho các đội 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn khác nhau.Các đội sẽ chọn câu trả lời bằng cách lựa chọn A, B, C, D. - Mỗi câu trả lời đúng, đội ghi được một điểm.Mỗi câu trả lời sai đội không ghi được điểm. - Mỗi đội sẽ cử ra đại diện để múa, hát hoặc kể chuyện về Bác Hồ. Kế hoạch bài học: Đạo Đức 5 Lớp 3 Trường Tiểu học §«ng H¶i I GV: Lª ThÞ Xu©n * Vòng 2: Bốc thăm và trả lời câu hỏi: - Mỗi đội được bốc thăm 1 lần và trả lời câu hỏi của mình. * Vòng 3: Hát, múa, kể chuyện Bác Hồ. - Đội thắng cuộc là đội ghi được số điểm cao nhất - GV nhận xét phần thi của các đội. - Dặn dò HS chăm chỉ thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Kế hoạch bài học: Đạo Đức 6 Lớp 3 Trường Tiểu học §«ng H¶i I GV: Lª ThÞ Xu©n Tuần 3 Thứ ngày tháng năm 2006 Bài 2: GIỮ LỜI HỨA (Tiết 1) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Giúp HS hiểu: - Giữ lời hứa là nhớ và thực hiện đúng những điều ta đã nói, đã hứa với người khác. - Giữ lời hứa với mọi người chính là tôn trọng mọi người và bản thân mình. - Nếu ta hứa mà không giữ lời hứa sẽ làm mất niềm tin của mọi người và làm lỡ việc của người khác. 2. Thái độ - Tôn trọng, đồng tình với những người biết giữ lời hứa và không đồng tình với những người không biết giữ lời hứa. 3. Hành vi - Giữ lời hứa với mọi người trong cuộc sống hằng ngày. - Biết xin lỗi khi thất hứa và không sai phạm. II. CHUẨN BỊ - Câu chuyện : ”Chiếc vòng bạc - Trích trong tập Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất, NXB Giáo dục, 1986” và”Lời hứa danh dự – Lê - ô - nít Pan - tê - lê - ép, Hà Trúc Dương dòch”. - 4 phiếu ghi tình huống cho 4 nhóm (Hoạt động 2- Tiết2). - 4 bộ thẻ Xanh và Đỏ. - Bảng phụ ghi nội dung hoạt động 2- Tiết 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. Kiểm tra bài cũ - GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 85 (VBT) - GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Thảo luận truyện “Chiếc vòng bạc”  Mục tiêu: - HS biết thế nào là giữ lời hứa và ý nghóa của việc giữ lời hứa.  Cách tiến hành: - Giới thiệu truyện ”Bài trước cô và các em đã thấy được tình yêu bao la của Bác đối với thiếu nhi và sự kính yêu của thiếu nhi đối với Bác”. - GV kể chuyện”Chiếc vòng bạc”. - Yêu cầu 1 hoặc 2 HS kể hoặc đọc lại truyện. - Chia lớp làm 6 nhóm để thảo luận các câu hỏi SGV. - Đại diện mỗi nhóm phát biểu ý kiến. - Hỏi cả lớp: 1. Thế nào là giữ lời hứa? - HS chú ý lắng nghe. - 1 - 2 HS đọc (kể) lại truyện. - Chia lớp làm 6 nhóm, cử nhóm trưởng, thư ký để thảo luận. - Đại diện các nhóm trả lời - 2 - 3 HS trả lời: Kế hoạch bài học: Đạo Đức 7 Lớp 3 Trường Tiểu học §«ng H¶i I GV: Lª ThÞ Xu©n 2. Người biết giữ lời hứa được đánh giá như thế nào? - Nhận xét, tổng hợp các ý kiến của HS.  Kết luận: - Tuy rất bận và qua thời gian dài nhưng vẫn không quên lời hứa với em bé. - Câu chuyện cho thấy: cần phải giữ đúng lời hứa của mình mới được mọi người quý trọng, tin cậy, yêu mến. 1. Giữ lời hứa là thực hiện những gì mình đã nói với người khác. 2. Mọi người tôn trọng, yêu quý, tin Cậy - 1 - 2 HS nhắc lại phần kết luận. Hoạt động 2: Nhận xét tình huống  Mục tiêu: HS biết được vì sao cần phải giữu lời hứa và cần làm gì nếu không thể giữu lời hứa với người khác.  Cách tiến hành: - Chia lớp làm 4 nhóm. Phát phiếu giao việc cho mỗi nhóm và thảo luận theo nội dung của phiếu trong SGV. - Nhận xét, kết luận về câu trả lời của các nhóm. - Hỏi cả lớp: 1. Giữ lời hứa thể hiện điều gì? 2. Không thực hiện được lời hứa cần làm gì?  Kết luận: Cần giữ lời hứa vì nó thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác. Khi không giữ được lời hứa cần nói rõ lý do và xin lỗi. - Lớp chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm cử nhóm trưởng và tiến hành thảo luận tình huống theo phiếu được giao. - Đại diện các nhóm trả lời. - 4 đến 5 HS trả lời. 1. Giữ lời hứa là thực hiện những gì mình đã nói với người khác. 2.Mọi người tôn trọng, yêu quý, tin cậy - 1 HS nhắc lại kết luận. Hoạt động 3: Tự liên hệ bản thân  Mục tiêu: HS biết tự đánh giá việc giữ lời hứa.  Cách tiến hành: - Yêu cầu HS tự liên hệ theo đònh hướng: + Em đã hứa với ai, điều gì? + Kết quả lời hứa đó thế nào? + Thái độ của người đó ra sao? + Em nghó gì về bài học của mình? - Yêu cầu HS khác nhận xét về việc làm của các bạn, đúng hay sai, tại sao? - Nhận xét, tuyên dương các em biết giữ lời hứa, nhắc nhở các em chưa biết giữ lời hứa - 3 đến 4 HS tự liên hệ bản thân và kể lại câu chuyện, việc làm của mình. - HS nhận xét việc làm, hành động của bạn. Hướng dẫn thực hiện ở nhà : - GV yêu cầu HS về sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, những câu chuyện về việc giữ lời hứa. Kế hoạch bài học: Đạo Đức 8 Lớp 3 Trường Tiểu học §«ng H¶i I GV: Lª ThÞ Xu©n Tuần 4 Thứ ngày tháng năm 2006 Bài 2: GIỮ LỜI HỨA (Tiết 2) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Giúp HS hiểu: - Giữ lời hứa là nhớ và thực hiện đúng những điều ta đã nói, đã hứa với người khác. - Giữ lời hứa với mọi người chính là tôn trọng mọi người và bản thân mình - Nếu ta hứa mà không giữ lời hứa sẽ làm mất niềm tin của mọi người và làm lỡ việc của người khác. 2. Thái độ - Tôn trọng, đồng tình với những người biết giữ lời hứa và không đồng tình với những người không biết giữ lời hứa. 3- Hành vi - Giữ lời hứa với mọi người trong cuộc sống hằng ngày. - Biết xin lỗi khi thất hứa và không sai phạm. II. CHUẨN BỊ - Câu chuyện : ”Chiếc vòng bạc - Trích trong tập Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất, NXB Giáo dục, 1986” và “Lời hứa danh dự – Lê - ô- nít Pan - tê - lê - ép, Hà Trúc Dương dòch”. - 4 phiếu ghi tình huống cho 4 nhóm (Hoạt động 2 - Tiết2). - 4 bộ thẻ Xanh và Đỏ. - Bảng phụ ghi nội dung hoạt động 2- Tiết 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. Kiểm tra bài cũ - GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 85 (VBT) - GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới Kế hoạch bài học: Đạo Đức 9 Lớp 3 Trường Tiểu học §«ng H¶i I GV: Lª ThÞ Xu©n Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1:Xử lý tình huống  Mục tiêu: HS biết đồng tình với những hành vi thể hiện giữ đúng lời hứa, không đồng tình với hành vi không giữ lời hứa.  Cách tiến hành: - GV đọc lần 1 câu chuyện ”Lời hứa danh dự” từ đầu nhưng chú không phải là bộ đội mà. - Chia lớp làm 4 nhóm,thảo luận để tìm cách ưng xử cho tác giả trong tình huống trên. - Hướng dẫn HS nhận xét cách xử lý tình huống của các nhóm. - Đọc tiếp phần kết của câu chuyện. - Để 1 HS nhắc lại ý nghóa của việc giữ lời hứa. - 1 HS đọc lại. - 4 nhóm HS tiến hành thảo luận. Sau đó đại diện các nhóm trình bày cách xử lí tình huống của nhóm mình, giải thích. - Nhận xét các cách xử lí. - 1 HS nhắc lại. Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến  Mục tiêu: Củng cố bài, giúp HS có nhận thức và thái độ đúng về việc giữ lời hứa  Cách tiến hành: - Phát cho 4 nhóm, mỗi nhóm 2 thẻ màu xanh và đỏ và qui ước: + Thẻ xanh - Ý kiến sai + Thẻ đỏ - Ý kiến đúng - Treo bảng phụ ghi sẵn các ý kiến khác nhau về việc giữ lời hứa, sau khi thảo luận sẽ giơ thẻ bày tỏ thái độ, ý kiến của mình. - GV lần lượt đọc từng ý kiến trong SGV - Đưa ra đáp án và lời giải thích đúng. - Nhận xét kết quả làm việc của các nhóm. - HS thảo luận theo nhóm và đưa ra ý kiến của mình bằng cách giơ thẻ khi GV hỏi. Hoạt động 3: Nói về chủ đề “Giữ lời hứa”  Mục tiêu: Củng cố bài, giúp HS có nhận thức và thái độ đúng về việc giữ lời hứa.  Cách tiến hành: - Yêu cầu các nhóm thảo luận trong 2 phút để tập hợp các câu ca dao, tục ngữ, câu chuyện,… nói về việc giữ lời hứa. - Yêu cầu các nhóm thể hiện theo hai nội dung: + Kể chuyện (Sưu tầm). + Đọc câu ca dao, tục ngữ và phân tích đưa ra ý nghóa của các câu đó. - GV kết luận và dặn HS luôn giữ lời hứa với người khác và với chính mình - 4 nhóm thảo luận. Sau đó đại diện các nhóm trình bày. - Nhận xét ý kiến của các nhóm khác. - Dặn dò HS luôn phải biết giữ lời hứa với người khác và chính bản thân mình. Kế hoạch bài học: Đạo Đức 10 Lớp 3 [...]... học: Đạo Đức 28 Lớp 3 GV: Lª Trường Tiểu học §«ng H¶i I ThÞ Xu©n Kế hoạch bài học: Đạo Đức 29 Lớp 3 GV: Lª Trường Tiểu học §«ng H¶i I Tuần 1 3 ThÞ Xu©n Bài 6: TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG Tiết 2 I MỤC TIÊU 1 Kiến thức Giúp HS hiểu: • Lớp và trường là tập thể học tập, sinh hoạt gắn bó với em nên em cần tham gia vào việc chung của lớp. .. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………… Tỉ trëng kiĨm tra Kế hoạch bài học: Đạo Đức Ban gi¸m hiƯu 25 Lớp 3 GV: Lª Trường Tiểu học §«ng H¶i I ThÞ Xu©n (Dut) Tuần 1 1 Ôn tập và thực hành kỹ năng giữa kỳ I Kế hoạch bài học: Đạo Đức 26 Lớp 3 GV: Lª Trường Tiểu học §«ng H¶i I Tuần 1 2 ThÞ Xu©n Bài 6: TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG Tiết 1 I MỤC TIÊU 1 Kiến thức Giúp HS hiểu: • Lớp và trường là tập thể học tập, sinh hoạt gắn... xóm, láng giềng Kế hoạch bài học: Đạo Đức 34 Lớp 3 GV: Lª Trường Tiểu học §«ng H¶i I ThÞ Xu©n - Yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận và lấy VD - Đại diện các nhóm trình bày kết quả minh hoạ cho từng câu 3 câu ca dao, tục ngữ: 1- Bán anh em xa mua láng giềng gần - Nhóm khác nghe, nhận xét, bổ sung 2- Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau 3- Người xưa đã nói chớ quên Láng giềng tắt lửa, tối đèn có nhau... học: Đạo Đức 31 Lớp 3 GV: Lª Trường Tiểu học §«ng H¶i I ThÞ Xu©n …………………………………………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………… Tỉ trëng kiĨm tra (Dut) Kế hoạch bài học: Đạo Đức Ban gi¸m hiƯu 32 Lớp. .. bài toán dễ, yêu cầu Tuấn tự làm một mình để củng cố kiến thức.Nếu • Bố đang bận việc nhưng Tuấn cứ nằn nì bố giúp mình là bài toán khó thì yêu cầu Tuấn phải giải toán.Nếu là bố Tuấn, bạn sẽ làm gì? suy nghó trước, saó mới đồng ý hướng dẫn, giảng giải cho Tuấn - Cả lớp nhận xét cách giải quyết của Kế hoạch bài học: Đạo Đức 11 Lớp 3 GV: Lª Trường Tiểu học §«ng H¶i I ThÞ Xu©n mỗi nhóm - 2 đến 3 HS trả... không khéo…”Toàn chặc lưỡi: Kế hoạch bài học: Đạo Đức 33 Lớp 3 GV: Lª Trường Tiểu học §«ng H¶i I ThÞ Xu©n ”Thôi, cãi nhau làm gì- Việc của hàng xóm, tốt nhất là mặc kệ thì chả ảnh hưởng đến ai cả - Chúng mình cứ tiếp tục chơi tiếp đi”- Hỏi: Em đồng ý với cách xử lí của bạn nào? Vì sao? - HS dưới lớp xem tiểu phẩm, tự suy nghó,sau đó 4 đến 5 em trả lời - HS dưới lớp nhận xét, bổ sung câu trả - Hỏi: Qua tiểu... của lớp - Chú ý lắng nghe ghi nhớ - Kết luận: Những bạn đã thực hiện và làm tốt công việc của mình là đã một phần tham gia tốt vào việc thi đua của lớp, của trường Còn những bạn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn mắc khuyết điểm, như thế là chưa tham gia tích cực vào việc lớp, việc trường Để hiểu thêm, chúng ta tìm hiểu bài”Tích cực tham gia việc lớp việc trường” Kế hoạch bài học: Đạo Đức 27 Lớp 3 GV:... Lan vừa phải trông bé Bi, vừa phải thổi cơm, việc của mình Huy chạy lại, xin được trông bé Bi giúp bà 3- Việt làm thế là đúng- Cu Tuấn học giỏi Toán sẽ làm cho cả gia đình cô 3- Chủ nhật nào, Việt cũng giúp cu Tuấn con cô Hạnh ở Hạnh vui, bố mẹ Việt cũng vui,hai gia Kế hoạch bài học: Đạo Đức 36 Lớp 3 ... phút) - GV kiểm tra bài cũ 2 em - GV nhận xé, ghi điểm 3- Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động 1: Xem xét công việc Hoạt động học (Ghi chú: Vì ở các lớp, bao giờ vào đầu năm học GV cũng yêu cầu HS cả lớp thực hiện nội quy mà lớp trường đề ra, nên GV chủ nhiệm thường yêu cầu Ban cán sự lớp có sổ ghi chép để theo dõi những hoạt động của HS trong từng lớp như mặc đồng phục, đi học muộn, đeo khăn quàng đỏ,…)... buồn cùng bạn và phê phán những ai thờ ơ, không quan tâm tới bạn bè 3 Chuẩn bò - Thực hiện những hành vi, cử chỉ chia sẽ vui buồn với bạn trong các tình huống cụ thể II CHUẨN BỊ - Nội dung các tình huống - Hoạt động, Hoạt động 1 - Tiết - Nội dung câu chuyện ”Niềm vui trong nắng thu vàng - Nguyễn thò Duyên - Lớp 11 Văn PTTH năng khiếu Hà Tónh” Kế hoạch bài học: Đạo Đức 21 Lớp 3 GV: Lª Trường Tiểu học . phút để tập hợp các câu ca dao, tục ngữ, câu chuyện,… nói về việc giữ lời hứa. - Yêu cầu các nhóm thể hiện theo hai nội dung: + Kể chuyện (Sưu tầm). + Đọc câu ca dao, tục ngữ và phân tích đưa. 2 đến 3 HS đọc những công việc mà thiếu nhi cần làm. Ví dụ: + Chăm chỉ học hành, yêu lao động. + Đi học đúng giờ,… - Trả lời: Dành cho thiếu nhi. - 2 - 3 HS đọc Năm điều Bác Hồ dạy. - 3 đến. hứa - 3 đến 4 HS tự liên hệ bản thân và kể lại câu chuyện, việc làm của mình. - HS nhận xét việc làm, hành động của bạn. Hướng dẫn thực hiện ở nhà : - GV yêu cầu HS về sưu tầm những câu ca dao,
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án đạo đức lớp 3, giáo án đạo đức lớp 3, , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU, III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU

Mục lục

Xem thêm