0

Gián án thể dục lớp 5 cả năm

60 921 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 03:11

Tiết thứ 18 TRÒ CHƠI “AI NHANH, AI KHÉO” I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: - Ôn lại ba động tác vươn thở, tay và chân đã học. yêu cầu thực hiện cơ bản và đúng động tác. - Học trò chơi : “ ai nhanh ai khéo”- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách có chủ động. II. ĐỊA ĐIÊM - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn. - Còi, bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1. Phần mở đầu: ( 5 ’) - Nhận lớp, phổ biến yêu cầu giờ học 5’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ - Chạy khởi động quanh sân. - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương. - Chơi trò chơi khởi động: “ đứng ngồi theo hiệu lệnh” 2. Phần cơ bản( 22 - 24 ’) a) - Ôn lại 3 động tác vươn thở và tay và chân: 2 -3 lần, mỗi lần động tác 2 x 4 nhịp 15’ - Lần 1 tập từng động tác. - Lần 2 – 3 tập liên hoàn 2 động tác . b) - Học trò chơi: “ Ai nhanh ai khéo” 7’ - lắng nghe mô tả của GV - Kết hợp chơi thử cho hs rõ - Chơi chính thức. - Nêu tên trò chơi. - Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến - thi đua các tổ chơi với nhau. C) Ôn trò chơi trò chơi dẫn bóng 3’ - Nêu tên trò chơi. - Chú ý luật chơi nghe GV phổ biến - thi đua các tổ chơi với nhau. 3. Phần kết thúc: ( 3) - Chốt và nhận xét chung những điểm cần lưu ý trong giờ học. - Nhận xét nội dung giờ học. - Làm động tác thả lỏng tại chỗ. - Chạy nhẹ nhàng quanh sân. - Làm vệ sinh nhân ntn? - Thái độ của lực lượng phản cách mạng? - Kết quả cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội? - Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội có vị trí như thế nào với cuộc khởi nghĩa của cả nước? - Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội đã tác động đến tới thần của nhân dân cả nước ntn? - Giới thiệu vài nét cơ bản ở Huế ( 23 – 08), và Sài Gòn ( 25 – 8) - Liên hệ thực tế ở địa phương. - Nói về ngày lịch sử oai hùng của Địa phương Thuỷ Nguyên 25/ 10. - Đọc sgk.- Miêu tả lại như sgk. - Quan sát tranh minh hoạ của sgk và từ tư liệu của Gv sưu tầm. - Báo cáo kết quả. - Dựa sgk để trả lời. - Em biết gì về truyền thống quật khởi của nhân Thuỷ Nguyên. Hoạt động 3: ( 10 -13 ’) - Nêu ý nghĩa. - Khí thế cm tháng 8 thể hiện điều gì? - Suy nghĩ và tìm ý trả lời. - Nêu ý nghĩa như sgk. Hoạt động 4 - Củng cố - Dặn dò( 1 -2’ ) - Đọc lại phần ghi nhớ ở sgk. - Nêu lại ý nghĩa của sự kiện quan trọng này. - Nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ khắc sâu. - Chuẩn bị cho nội dung bài học lần sau. - 1 – 3 HS đọc to nối tiếp phần ghi nhớ. - TUN: Tit 3: NG TC TON THN TRề CHI: CHY NHANH THEO S I. MC CH YấU CU: - ễn li ba ng tỏc vn th, tay v chõn ó hc. Hc ng tỏc mi : ng tỏc ton thõn yờu cu thc hin c bn v ỳng ng tỏc. - Hc trũ chi : Chy nhanh theo s- Yờu cu bit cỏch chi v tham gia chi mt cỏch cú ch ng. II. A IấM - DNG DY - HC: - Sõn bói lm v sinh sch s, an ton. - Cũi, búng v k sõn chun b chi. III. CC HOT NG DY - HC: Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức 1. Phần mở đầu 6 - 10 / - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu. 1 - 2 / - Đội hình hàng ngang - Chy nh nhng theo quanh sõn trng. - Chạy xung quanh sân trờng 1 / - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông. 1 - 2 / - Trò chơi " Trao tín gậy" 1 - 2 / 2. Phần cơ bản 18 - 22 / a) Ôn tập 4 động tác: Vơn thở, tay và chân, vặn mình. Lần 1 - Tập từng động tác. Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô học sinh tập - Quan sát, sửa sai b) Học động tác toàn thân - Đội hình hàng ngang - Giáo viên nêu tên động tác - Giáo viên làm mẫu chậm học sinh quan sát - Phân tích động tác - Giáo viên và học sinh cùng làm động tác - Học sinh tập. Giáo viên sửa - Học sinh tự tập theo tổ - Trình diễn từng tổ. Nhận xét c) Trò chơi vận động "Chạy nhanh theo số" - Nêu tên trò chơi. - Nhắc lại cách chơi 4 - 5 / - Đội hình hàng dọc - Học sinh chơi thử - Học sinh chơi. - Quan sát nhận xét học sinh chơi. - Tổng kết trò chơi. 3. Phần kết thúc 4 - 6 / Đội hình hàng ngang - Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2 / - Hệ thống lại bài 2 - 3 / - Giáo viên nhận xét, giao bài tập về nhà. 1- 2 / Son ngy thỏng nm GIO VIấN B SUNG : Tit 3: Th dc: Bi 22 ễN TP 5 NG TC VN TH, TAY, CHN, VN MèNH,TON THN TRề CHI: CHY NHANH THEO S I. MC CH YấU CU: - ễn li nm ng tỏc vn th, tay , chõn, vn mỡnh v ton thõn ca bi th dc phỏt trin chung ó hc . Yờu cu thc hin c bn v ỳng ng tỏc. - ễn li trũ chi : Chy nhanh theo s- Yờu cu bit cỏch chi v tham gia chi mt cỏch cú ch ng. II. A IấM - DNG DY - HC: - Sõn bói lm v sinh sch s, an ton. - Cũi, búng v k sõn chun b chi. III. CC HOT NG DY - HC: Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức 1. Phần mở đầu 6 - 10 / - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Chạy quanh sân trờng 2 - 3 / 1 - 2 / - Đội hình hàng ngang - Xoay các khớp 1 - 2 / - Trò chơi: " Làm theo hiệu lệnh" 1 - 2 / 2. Phần cơ bản 18 - 22 / a) Học trò chơi " Chạy nhanh theo số" 10 - 12 / - Nêu tên trò chơi - Giới thiệu cách chơi 3 - 4 lần Tập hợp đội hình cái quạt - GV giải thích cách chơi. - Cả lớp thi đua chơi giữa các tổ với nhau. - GV quan sát, nhận xét, biểu dơng tổ chơi nhiệt tình, đúng luật. b) Ôn 5 động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân 12 - 14 / - Đội hình hàng ngang - Giáo viên hô, học sinh tập từng động tác - Nhận xét - Tập cả 5 động tác - Chia tổ tự ôn - Các tổ trình diễn - Nhận xét việc tập của các tổ 3. Phần kết thúc 4 - 6 / Đội hình hàng ngang - Thực hiện một số động tác thả lỏng. 1 - 2 / - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 1- 2 / - Giáo viên nhận xét và giao bài tập về nhà. 1- 2 / Tit 3: Th dc: Bi 23 Động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân. Trò chơi " Ai nhanh và khéo hơn" I. MC CH YấU CU: - Ôn 5 động tác: Vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu tập đúng kĩ thuật, thể hiện đợc tính liên hoàn của bài. - Trò chơi " Ai nhanh và khéo hơn". Yêu cầu chủ động chơi thể hiện tính đồng đội cao. II. A IấM - DNG DY - HC: - Sõn bói lm v sinh sch s, an ton. - Cũi, búng v k sõn chun b chi. III. CC HOT NG DY - HC: Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức 1. Phần mở đầu 6 - 10 / - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu. 1 - 2 / - Đội hình hàng ngang - Chạy xung quanh sân trờng 1 / - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông. 1 - 2 / - Trò chơi " Dẫn bóng" 1 - 2 / 2. Phần cơ bản 18 - 22 / a) Ôn tập 5 động tác: Vơn thở, tay và chân, vặn mình và toàn thân. Lần 1 - Tập từng động tác. Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô học sinh tập - Quan sát, sửa sai - Học sinh tự tập theo tổ - Trình diễn từng tổ. Nhận xét c) Trò chơi vận động "Ai nhanh và khéo hơn" - Nêu tên trò chơi. - Nhắc lại cách chơi 4 - 5 / - Đội hình hàng dọc - Học sinh chơi thử - Học sinh chơi. - Quan sát nhận xét học sinh chơi. - Tổng kết trò chơi. 3. Phần kết thúc 4 - 6 / Đội hình hàng ngang - Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2 / - Hệ thống lại bài 2 - 3 / - Giáo viên nhận xét, giao bài tập về nhà. 1- 2 / Tit 3: Th dc: Bi 24 Ôn tập 5 động tác của bài thể dục phát triển chung I. MC CH YấU CU: - Ôn tập hoặc kiểm tra 5 động tác: Vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu tập đúng theo nhịp hô và thuộc bài. - Trò chơi " Kết bạn". Yêu cầu chơi sôi nổi, phản xạ nhanh. II. A IấM - DNG DY - HC: - Sõn bói lm v sinh sch s, an ton. - Cũi, búng v k sõn chun b chi. III. CC HOT NG DY - HC: 1. Phần mở đầu 6 - 10 / - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Chạy quanh sân trờng 2 - 3 / 1 - 2 / - Đội hình hàng ngang - Xoay các khớp 1 - 2 / - Trò chơi: " Tìm ngời chỉ huy" 1 - 2 / 2. Phần cơ bản 18 - 22 / a) Ôn 5 động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân 12 - 14 / - Tập cả 5 động tác - Chia tổ tự ôn - Kiểm tra 5 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung - Chia nhóm 5. Gọi từng nhóm lên tập - Đánh giá việc học tập của học sinh a) Học trò chơi " Kết bạn" 10 - 12 / - Nêu tên trò chơi - Nhắc lại cách chơi. 3 - 4 lần Tập hợp đội hình vòng tròn - Học sinh chơi - GV quan sát, nhận xét, biểu dơng tổ chơi nhiệt tình, đúng luật. 3. Phần kết thúc 4 - 6 / Đội hình hàng ngang - Chơi trò chơi " Tìm ngời chỉ huy" 1 - 2 / - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 1- 2 / - Giáo viên nhận xét, đánh giá khen ngợi học sinh và giao bài tập về nhà. 1- 2 / Tit 3: Th dc: Bi 25 động tác thăng bằng - Trò chơi " Ai nhanh và khéo hơn" I) Mục tiêu: - Chơi trò chơi " Ai nhanh và khéo hơn". Yêu cầu chơi nhiệt tình, chủ động và đảm bảo an toàn. - Ôn 5 động tác đã học và học mới động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô. II) Địa điểm, ph ơng tiện : - Địa điểm: Trên sân trờng; Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân III) Nội dung và ph ơng pháp: Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức 1. Phần mở đầu 6 - 10 / - GV phổ biến nội dung, yêu cầu. 1 - 2 / - Đội hình hàng ngang - Chạy xung quanh sân trờng 1 / - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông. 1 - 2 / - Trò chơi " Lăn bóng bằng tay" 1 - 2 / 2. Phần cơ bản 18 - 22 / - Đội hình hàng ngang a) Ôn tập 5 động tác: Vơn thở, tay và chân, vặn mình và toàn thân. Lần 1 - Tập lần lợt 5 động tác Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô học sinh tập, - quan sát, sửa sai b) Học động tác thăng bằng: 5 - 6 lần - Nêu tên và làm mẫu động tác ( L1: làm toàn bộ động tác, L2: vừa phân tích vừa làm mẫu chậm) - Học sinh tập riêng từng động tác - Học sinh tập, giáo viên hô - Cán sự hô c) Ôn 6 động tác thể dục đã học: 7 - 8 / - Học sinh tự tập theo tổ - Trình diễn từng tổ. Nxét c) Trò chơi vận động "Ai nhanh và khéo hơn" - Nêu tên trò chơi. - Nhắc lại cách chơi 4 - 5 / - Đội hình hàng dọc - Học sinh chơi thử - Học sinh chơi. - Quan sát nhận xét học sinh chơi. - Tổng kết trò chơi. 3. Phần kết thúc 4 - 6 / - Đội hình hàng ngang - Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2 / - Hệ thống lại bài 2 - 3 / - Giáo viên nhận xét, giao bài tập về nhà. 1- 2 / Tit 3: Th dc: Bi 26 Động tác nhảy - Trò chơi " Chạy nhanh theo số" I. Mục tiêu: - HS chơi trò chơi " Chạy nhanh theo số ". Yêu cầu chơi chủ động và nhiệt tình. - Ôn 6 đ/ tác đã học, học động tác nhảy. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. II. Địa điểm, ph ơng tiện : - Địa điểm: Trên sân trờng; Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân III. Nội dung và ph ơng pháp : Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức 1. Phần mở đầu 6 - 10 / - GV phổ biến nội dung, yêu cầu. - Chạy quanh sân trờng 2 - 3 / 1 - 2 / - Đội hình hàng ngang - Xoay các khớp 1 - 2 / - Trò chơi: " Tìm ngời chỉ huy" 1 - 2 / 2. Phần cơ bản 18 - 22 / a) Ôn 6 động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân, động tác thăng bằng. 12 - 14 / - Tập cả 6 động tác - Chia tổ tự ôn - Học động tác nhảy: 5 - 6 lần - Nêu tên và làm mẫu động tác ( L1: làm toàn bộ động tác, L2: vừa phân tích vừa làm mẫu chậm) - HS tập riêng từng đ/ tác - HS tập, giáo viên hô - Cán sự hô - Ôn 7 động tác đã học - Chia tổ thực hiện - Các tổ trình diễn, NX b) Học trò chơi " Chạy nhanh theo số" 10 - 12 / - Nêu tên trò chơi - Nhắc lại cách chơi. 3 - 4 lần - Tập hợp đội hình hình quạt; Học sinh chơi - GV quan sát, nhận xét, biểu dơng tổ chơi nhiệt tình, đúng luật. 3. Phần kết thúc 4 - 6 / - Đội hình hàng ngang - Đứng tại chỗ thả lỏng 1 - 2 / - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 1- 2 / - GV nhận xét, đánh giá khen ngợi HS và giao bài tập về nhà. 1- 2 / Tit 3: Th dc : Bi 27 NG TC IU HO- TRề CHI THNG BNG I) Mục tiêu: - Ôn 7 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối chính xác. - Học động tác điều hoà. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. - Chơi trò chơi " Thăng bằng". Yêu cầu tham gia vào trò chơi tơng đối chủ động. II) Địa điểm, ph ơng tiện : - Địa điểm: Trên sân trờng. - Phơng tiện: Còi, vạch kẻ sân III) Nội dung và ph ơng pháp: Nội dung Đ.Lợng Phơng pháp và tổ chức 1. Phần mở đầu 6 - 10 / - GV phổ biến nội dung, yêu cầu. 1 - 2 / - Đội hình hàng ngang - Chạy xung quanh sân trờng 1 / - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông. 1 - 2 / - Trò chơi " kết bạn" 3 - 4 / 2. Phần cơ bản 18 - 22 / - Đội hình hàng ngang a) Ôn tập 5 động tác: Vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hoà Lần 1 - Tập lần lợt 5 động tác Lần 2, 3 - Cán sự lớp hô học sinh tập - Quan sát, sửa sai b) Học động tác điều hoà: 5 - 6 lần - Nêu tên và làm mẫu động tác ( L1: làm toàn bộ động tác, L2: vừa phân tích vừa làm mẫu chậm) - Học sinh tập riêng từng động tác - HS tập, giáo viên hô - Cán sự hô, lớp tập luyện c) Ôn 8 động tác thể dục đã học: 7 - 8 / - Học sinh tự tập theo tổ - Trình diễn từng tổ. Nhận xét d) Trò chơi vận động " Thăng bằng" - Nêu tên trò chơi. - Nhắc lại cách chơi 4 - 5 / - Đội hình hàng dọc - Học sinh chơi thử - Học sinh chơi. - Quan sát nhận xét học [...]...3 PhÇn kÕt thóc - §øng t¹i chç th¶ láng - HƯ thèng l¹i bµi - Gi¸o viªn nhËn xÐt, giao bµi tËp vỊ nhµ 4 - 6/ 1 - 2/ 2 - 3/ 1- 2/ sinh ch¬i - Tỉng kÕt trß ch¬i - §éi h×nh hµng ngang Tiết 3: Thể dục: Bài 28 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRỊ CHƠI “ THĂNG BẰNG” I) Mơc tiªu: - ¤n bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung Yªu cÇu thùc hiƯn c¬... h×nh hµng ngang / 1-2 1- 2/ 1- 2/ 3 PhÇn kÕt thóc: - §øng t¹i chç th¶ láng - Gi¸o viªn cïng HS hƯ thèng bµi - Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ khen ngỵi HS vµ giao bµi tËp vỊ nhµ / - §éi h×nh hµng ngang - §éi h×nh hµng ngang - TËp c¶ 8 ®éng t¸c - Sưa sai cho HS - Chia tỉ tù «n - C¸c tỉ tr×nh diƠn - NhËn xÐt Tiết 3: Thể dục: Bài 29 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – TRỊ CHƠI “THỎ CHẠY” I) Mơc tiªu: - ¤n bµi thĨ... chç th¶ láng - Gi¸o viªn cïng HS hƯ thèng bµi - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ giao bµi tËp vỊ nhµ 18 - 22/ 5 - 8/ - §éi h×nh hµng ngang - Chia tỉ tù «n - C¸c tỉ tr×nh diƠn - NhËn xÐt 7 - 8/ 3 - 4 lÇn - TËp hỵp ®éi h×nh dỴ qu¹t trong vßng trßn - HS ch¬i thư - HS ch¬i - GV quan s¸t, nhËn xÐt, biĨu d¬ng tỉ ch¬i nhiƯt t×nh, ®óng lt / 4-6 - §éi h×nh hµng ngang / 1-2 1- 2/ 1- 2/ Tiết 3: Thể dục : Tiết thứ 35: §i ®Ịu... III Nội dung và Phương pháp lên lớp Nội dung Thời lượng A.Phần mở đầu: 2’ - Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học - Xoay các khớp cổ chân , khớp gối , 2- 3’ hông vai :Mỗi động tác mỗi chiều 8-10 vòng - Ôn các động tác, tay , chân, vặn mình, Cách tổ chức ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung : Mỗi động tác 2 x 8 nhòp do cán sự điều khiển - Trò chơi... chia tổ tập luyện khoảng 3phút sau đó cả lớp chia làm 2 đội do cán sựđiều khiển 2) Bật cao phốihợp chạy đà – bật cao Gv triển khai thành 4 hàng dọc học sinh bạt 2-3 lần Sau đó thực hiện 3 -5 bước đà – bật cao(Học sinh thực hiện 2-3 lần có treo vật chuẩn trên cao để học sinh phấn đấu bật cao tay chạm vật chuẩn ) 3) Trò chơi “Chuyển nhanh chạy nhanh “ Chia số Hs trong lớp làm 4 đội Gv phổ biến cách chơi,... kẻ sân chuẩn bị chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1 Phần mở đầu: ( 5 ’) 5 - Nhận lớp, phổ biến u cầu giờ học 1-2’ - Chạy khởi động quanh sân 1-2’ - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương 1-2’ - Chơi trò chơi khởi động: “ đứng ngồi theo hiệu lệnh” 2 Phần cơ bản( 22 - 24 ’) a) - Ơn lại tung và bắt bóng, ơn nhảy 15 - Lần 1 tập từng động tác dây kiểu chân trước chân sau : 2 -3... kẻ sân chuẩn bị chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1 Phần mở đầu: ( 5 ’) 5 - Nhận lớp, phổ biến u cầu giờ học 1-2’ - Chạy khởi động quanh sân 1-2’ - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương 1-2’ - Chơi trò chơi khởi động: “ đứng ngồi theo hiệu lệnh” 2 Phần cơ bản( 22 - 24 ’) a) - Ơn lại tung và bắt bóng, ơn nhảy 15 - Lần 1 tập từng động tác dây kiểu chân trước chân sau : 2 -3... kẻ sân chuẩn bị chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1 Phần mở đầu: ( 5 ’) 5 - Nhận lớp, phổ biến u cầu giờ học 1-2’ - Chạy khởi động quanh sân 1-2’ - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương 1-2’ - Chơi trò chơi khởi động: “ CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI” 2 Phần cơ bản( 22 - 24 ’) a) - Ơn lại nhảy dây kiểu chân trước 15 - Lần 1 tập từng động tác chân sau : 2 -3 lần, mỗi lần động tác... bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1 Phần mở đầu: ( 5 ’) 5 - Nhận lớp, phổ biến u cầu giờ học 1-2’ - Chạy khởi động quanh sân 1-2’ - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương 1-2’ - Chơi trò chơi khởi động: “ Lăn bóng” 2 Phần cơ bản( 22 - 24 ’) a) - Ơn lại nhảy dây kiểu chân trước 15 - Lần 1 tập từng động tác chân sau : 2 -3 lần, mỗi lần động tác - Lần 2... bóng và kẻ sân chuẩn bị chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1 Phần mở đầu: ( 5 ’) 5 - Nhận lớp, phổ biến u cầu giờ học 1-2’ - Chạy khởi động quanh sân 1-2’ - Đứng thành vòng tròn quay mặt vào nhau khởi động các khớp xương 1-2’ - Chơi trò chơi khởi động: “ Lăn bóng” 2 Phần cơ bản( 22 - 24 ’) a) - Ơn lại nhảy dây kiểu chân trước 15 - Lần 1 tập từng động tác chân sau : 2 -3 lần, mỗi lần động tác - Lần 2 . a) Ôn 5 động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân 12 - 14 / - Tập cả 5 động tác - Chia tổ tự ôn - Kiểm tra 5 động tác đã học của bài thể dục phát. tập 5 động tác của bài thể dục phát triển chung I. MC CH YấU CU: - Ôn tập hoặc kiểm tra 5 động tác: Vơn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án thể dục lớp 5 cả năm, Gián án thể dục lớp 5 cả năm,