đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn sinh học trường thpt khánh hưng cà mau

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, mau

Sinh học

... nhóm: A sinh vật sản xuất B sinh vật tiêu thụ C sinh vật phân giải D sinh vật bậc cao Câu 48: Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon từ môi trường vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động nhóm A sinh ... sinh vật tiêu thụ bậc C sinh vật phân giải D sinh vật tiêu thụ bậc Câu 49: Cho hoạt động người sau đây: (1) Khai thác sử dụng hợp lí dạng tài nguyên có khả tái sinh (2) Bảo tồn đa dạng sinh học ... tiến hoá tiền sinh học A hình thành tế bào sơ khai B hình thành chất hữu phức tạp C hình thành sinh vật đa bào D hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú ngày Câu 44: Giới hạn sinh thái nhiệt...
 • 5
 • 724
 • 4
Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước

Sinh học

... thể hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực trình phát sinh giao tử với tần số hoán vị khác D: Một alen trội alen lặn hai gen nằm nhiễm sắc thể trình phát sinh giao tử xảy tượng hoán vị gen ... B: Giao tử đực không đóng góp gen nằm tế bào chất cho hợp tử C: Giao tử đực đóng góp lượng gen nằm tế bào chất cho hợp tử nhiều so với giao tử D: Gen nằm tế bào chất giao tử trội so với gen giao ... hai thể mang thể ba có kiểu gen AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình F1 nào? Biết loại giao tử tham gia thụ tinh bình thường giao tử đực n + khả tham gia thụ tinh A: hoa đỏ : hoa trắng B:...
 • 17
 • 1,367
 • 0
Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa

Sinh học

... Câu 23: Khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian gọi A môi trường B giới hạn sinh thái C ổ sinh thái D sinh cảnh Câu 24: Cho thông tin vai trò ... chứng sinh học phân tử? (1) Tế bào tất loài sinh vật sử dụng chung mã di truyền (2) Sự tương đồng đặc điểm giải phẫu loài (3) ADN tất loài sinh vật cấu tạo từ loại nuclêôtit (4) Prôtêin tất loài sinh ... chiếm tỉ lệ 1/3 A Mẹ Aaa x Bố Aaa B Mẹ AAa x Bố AAa C Mẹ Aa x Bố AAa D Mẹ AAa x Bố Aaa (Đề thi gồm trang) Mã đề thi: 001 Câu 17: Khi nói trình nhân đôi ADN, phát biểu sau sai? (1) Quá trình nhân đôi...
 • 6
 • 541
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Sinh học

... ngày Năng suất sinh học sơ cấp chiếm 2% Năng lượng chuyển sang sinh vật tiêu thụ bậc 80% Sinh vật tiêu thụ bậc sử dụng 4.105 kcal Hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc so với sinh vật tiêu ... vào điều kiện sống môi trường D Kích thước quần thể khoảng không gian cần thi t để quần thể tồn phát triển Câu 46: Nhận xét sau đúng? Bằng chứng phôi sinh học so sánh loài giai đọan phát triển ... có giai đọan phôi thai tương tự nhau, chứng tỏ chúng tổ tiên xa gọi chứng phôi sinh học Mọi sinh vật có mã di truyền thành phần prôtêin giống chứng minh nguồn gốc chung sinh giới thuộc chứng sinh...
 • 9
 • 586
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. Hồ Chí Minh

Sinh học

... sát di truyền độc lập Tỉ lệ giao tử có NST đơn bội n tổng số loại giao tử sinh từ thể ba AAaBBb A 1/9 B 4/9 C 1/4 D 1/36 Page of Kiểm tra định kì môn sinh học Mã Đề: 511 Câu 30 Quá trình hình ... Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Page of Kiểm tra định kì môn sinh học Mã Đề: 511 Ðáp án đề thi: 511 01.B[1] 11.D[1] 21.C[1] 31.C[1] 41.A[1] 02.A[1] ... nằm NST X alen NST Y Mẹ bình thường, bố mù màu sinh trai bạch tạng, mù màu Xác suất sinh gái bình thường Page of Kiểm tra định kì môn sinh học Mã Đề: 511 A 18,75 % B 37,5 % C 25 % D 75 % Câu 42...
 • 6
 • 558
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 1)

Sinh học

... 46 Hệ sinh thái gì? A Hệ thống bao gồm quần xã sinh vật môi trườngsinh quần xã B Hệ thống bao gồm quần thể sinh vật môi trườngsinh quần xã C Hệ thống bao gồm quần xã sinh vật môi trường ... người Câu 44 Một "không gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển gọi A nơi B ổ sinh thái C giới hạn sinh thái D sinh cảnh Câu 45 Nhóm ... trường hữu sinh quần xã D Hệ thống bao gồm quần thể sinh vật môi trường hữu sinh quần xã Câu 47 Quá trình biến đổi lượng mặt trời thành lượng hóa học hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào? A Sinh...
 • 8
 • 572
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 2)

Sinh học

... hạn chịu đựng sinh vật số nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn C giới hạn chịu đựng sinh vật nhiều nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn ... sống môi trường C Hiện tượng tự tỉa thưa D Làm tăng khả sống sót sinh sản thể Câu 46 Thành phần hữu sinh hệ sinh thái bao gồm A sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải B sinh ... B sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải C sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải D sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải Câu...
 • 9
 • 497
 • 0
Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước

THPT Quốc Gia

... thể hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực trình phát sinh giao tử với tần số hoán vị khác D: Một alen trội alen lặn hai gen nằm nhiễm sắc thể trình phát sinh giao tử xảy tượng hoán vị gen ... B: Giao tử đực không đóng góp gen nằm tế bào chất cho hợp tử C: Giao tử đực đóng góp lượng gen nằm tế bào chất cho hợp tử nhiều so với giao tử D: Gen nằm tế bào chất giao tử trội so với gen giao ... hai thể mang thể ba có kiểu gen AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình F1 nào? Biết loại giao tử tham gia thụ tinh bình thường giao tử đực n + khả tham gia thụ tinh A: hoa đỏ : hoa trắng B:...
 • 12
 • 260
 • 0
Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Yên Định 1, Thanh Hóa

THPT Quốc Gia

... Câu 23: Khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian gọi A môi trường B giới hạn sinh thái C ổ sinh thái D sinh cảnh Câu 24: Cho thông tin vai trò ... chứng sinh học phân tử? (1) Tế bào tất loài sinh vật sử dụng chung mã di truyền (2) Sự tương đồng đặc điểm giải phẫu loài (3) ADN tất loài sinh vật cấu tạo từ loại nuclêôtit (4) Prôtêin tất loài sinh ... mã chia thành hai giai đoạn hoạt hoá axit amin tổng hợp chuỗi pôlipeptit (3) Trong trình dịch mã, phân tử mARN thường có số ribôxôm hoạt động +++ ++ (Đề thi gồm trang) Mã đề thi: 001 (4) Quá trình...
 • 6
 • 435
 • 4
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. Hồ Chí Minh

THPT Quốc Gia

... quần thể) thu loại giao tử, có loại giao tử bình thường (AB♦CDEF ; ab♦cdef) giao tử sức sống (AB♦CFef ; Page of Kiểm tra định kì môn sinh học Mã Đề: 511 ab♦cdED) Cơ chế tạo giao tử A trao đổi ... nhóm máu hai gia đình (không có trường hợp đột biến ) Một đứa trẻ cặp vợ chồng bị đánh tráo với đứa trẻ cặp vợ chồng Hai đứa trẻ A B C D Page of Kiểm tra định kì môn sinh học Mã Đề: 511 Câu 29 ... 50 Cho chuỗi thức ăn gồm sinh vật: thực vật phù du → động vật phù du → ấu trùng ăn thịt → Page of Kiểm tra định kì môn sinh học Mã Đề: 511 vược tai to vược tai to sinh vật tiêu thụ bậc A...
 • 6
 • 437
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 1)

THPT Quốc Gia

... 46 Hệ sinh thái gì? A Hệ thống bao gồm quần xã sinh vật môi trườngsinh quần xã B Hệ thống bao gồm quần thể sinh vật môi trườngsinh quần xã C Hệ thống bao gồm quần xã sinh vật môi trường ... người Câu 44 Một "không gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển gọi A nơi B ổ sinh thái C giới hạn sinh thái D sinh cảnh Câu 45 Nhóm ... trường hữu sinh quần xã D Hệ thống bao gồm quần thể sinh vật môi trường hữu sinh quần xã Câu 47 Quá trình biến đổi lượng mặt trời thành lượng hóa học hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào? A Sinh...
 • 8
 • 233
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam (Số 2)

THPT Quốc Gia

... hạn chịu đựng sinh vật số nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn C giới hạn chịu đựng sinh vật nhiều nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn ... sống môi trường C Hiện tượng tự tỉa thưa D Làm tăng khả sống sót sinh sản thể Câu 46 Thành phần hữu sinh hệ sinh thái bao gồm A sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải B sinh ... B sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải C sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải D sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải Câu...
 • 9
 • 225
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Sinh học

... rộng ôn đới Rừng mưa nhiệt đới D Rừng taiga -Hết - Mã đề 115 Phiếu soi đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: SINH HỌC THPT QUỐC GIA MÃ ĐỀ: 115 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 ... trùng ổ sinh thái dinh dưỡng chúng thường cạnh tranh dẫn đến phân li ổ sinh thái Mỗi loài thu hẹp ổ sinh thái vùng thuận lợi tạo nên ổ sinh thái hẹp cho loài Khu sinh học sau có nhiều ổ sinh thái ... sinh vật biến đổi gen biện pháp: A (2), (4), (5) B (1), (4), (5) C (1), (2), (4) D 1), (2), (5) Câu 25: Trong quần xã có mối quan hệ: Hội sinh ; Hợp tác ; Cộng sinh; Cạnh tranh; Sinh vật ăn sinh...
 • 7
 • 390
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Sinh học

... là: A Do thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh B Do thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh hữu sinh C Do thay đổi cấu tạo thể sinh vật D Do thay đổi nhân tố sinh thái hữu sinh Câu 37: Một đoạn phân ... đây: Đại nguyên sinh đại thái cổ B Đại trung sinh Đại cổ sinh D Đại tân sinh Nguyên nhân dẫn đến tượng bất thụ thể lai xa là: Bộ NST loài khác nhau, gây cản trở trình phát sinh giao tử 4/5 B Hạt ... phản ứng thành kiểu hình có lợi trước môi trường C Phân hoá khả sinh sản kiểu gen khác quần thể, (kết đôi, giao phối, độ mắn đẻ…) D Tạo thể khoẻ mạnh, sinh trưởng phát triển tốt chống chịu điều...
 • 6
 • 265
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Hùng Vương

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Chuyên Hùng Vương

Sinh học

... Tiến hóa tiền sinh học giai đoạn hình thành tế bào sơ khai tế bào sống B Tiến hóa tiền sinh học giai đoạn hình thành nên tế bào sơ khai sau thể sinh vật nhân sơ C Tiến hóa sinh học giai đoạn tiến ... luận không B Sinh vật nhân sơ xuất sau tế bào sống, thuộc tiến hóa sinh học sinh vật nhân sơ tổ chức sinh học hoàn thi n 18 Đáp án B Câu 20: Hội chứng Đao hội chứng NST người có số 21 Nhưng người ... Trong trường hợp xét riêng cặp gen này, tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường loại giao tử sau tạo ? A Giao tử có 1275 Timin B Giao tử có 1275 Xitozin C Giao tử có 525 Ađênin D Giao tử...
 • 26
 • 720
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Hóa học

... /Đề 103 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi ... /Đề 256 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi ... /Đề 327 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi...
 • 17
 • 938
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... công thức cấu tạo X A B C D Câu 25: Nhiệt phân 50,56 gam KMnO4, sau thời gian thu 46,72 gam chất rắn Cho toàn lượng khí sinh phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg, Fe thu hỗn hợp Y nặng 13,04 gam ... tan nước có nhóm -OH Trừ xenlulozơ, lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ tham gia phản ứng tráng bạc Cả chất bị thủy phân môi trường axit Khi đốt cháy hoàn toàn chất thu số mol CO2 H2O Cả chất chất ... anken Đốt cháy ankin nH2O < nCO2 nankin = nCO2 -nH2O Tất ankin tham gia phản ứng AgNO3/NH3 Tất anken đối xứng có đồng phân hình học Anilin chất lỏng, không màu, tan nước, nặng nước Để lâu không...
 • 6
 • 671
 • 3
Tổng hợp 45 đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học (có đáp án)

Tổng hợp 45 đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học (có đáp án)

Sinh học

... B B A D 49 50 A D 9/8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM 2015 MÔN SINH HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 133 Họ, tên thí sinh: Số báo ... thay đổi coi tiến hóa 26 ĐỀ THI THỬ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH LONG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC MÃ ĐỀ: 247 Thời gian làm bài: 90 phút ... B C D D B Trang 7/7 - Mã đề thi 123 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI KHẢO SÁT NĂM HỌC 2014 -2015 MÔN: SINH HỌC LỚP 12 Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu Một số tượng mưa...
 • 413
 • 4,970
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

Hóa

... anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat, axeton Số chất tham gia phản ứng tráng gương A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 102 Câu 35: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C6H10O5 Khi X tác ... Trang 4/5 - Mã đề thi 102 A dung dịch HCl B dung dịch NaOH C quỳ tím ẩm D Cu(OH)2, t0 Câu 45: Hiện gas hoá lỏng (LPG) xem nhiên liệu sạch, có ứng dụng rộng rãi Theo tính toán nhà khoa học nhiệt lượng ... phản ứng xảy hoàn toàn có 21,6 gam Ag kết tủa Phần trăm khối lượng axit axetic X Trang 2/5 - Mã đề thi 102 A 56,604% B 43,396% C 86,792% D 13,208% Câu 22: Cho 31,2 gam hỗn hợp X gồm FeS2 CuS tác...
 • 5
 • 805
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Hóa

... người : A Cafein B Heroin C Cocain D Nicotin HẾT -(Thí sinh không sử dụng bảng tính tan BTH nguyên tố hoá học; cán coi thi không giải thích thêm) ĐÁP ÁN 10 A A C B C C A B C C 11 12 13 ... este phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ancol là: A (1), (3), (4) B (3), (4), (5) C (1), (2), (3) D (1), (3), (5) Câu 30.Thủy phân este X môi trường kiềm, thu natri axetat ancol etylic ... thức phân tử X : A CH4 B C4H8 C C3H6 D C4H10 Caâu 24 Một hiđrocacbon mạch hở A tác dụng với HCl sinh - clo - metylbutan Tên gọi A là: A – metylbut-1–en B – metylbut-2–en C – metylbut-1–en D –...
 • 5
 • 509
 • 1

Xem thêm