trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnh de thi thu dh lan 2 nam 20122013 mon hoa hoc docx

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường THPT trần phú  đức thọ  hà tĩnh

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường THPT trần phú đức thọ tĩnh

Khoa học xã hội

... động nam học sinh Trờng THPT Trần Phú - Đức Thọ - Tĩnh 2. 1 .2 Nghiên cứu, ứng dụng số tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động cho nam học sinh Trờng THPT Trần Phú - Đức Thọ - Tĩnh 2 ... vận động nam học sinh Trờng THPT Trần Phú - Đức Thọ - Tĩnh Để xác định số biểu thị trình độ sức nhanh phản ứng vận động nam học sinh Trờng THPT Trần Phú - Đức Thọ - Tĩnh, tiến hành điều ... đồng nghiệm thu 2. 3.3 Địa điểm nghiên cứu: 2. 3.3.1 Cơ quan Chủ trì đề tài: Khoa Thể dục - Đại học Vinh 2. 3.3 .2 Nơi tiến hành Thực nghiệm khoa học: Trờng THPT Trần Phú Đức Thọ - Tĩnh 11 phân...
 • 46
 • 1,245
 • 5
ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 2013 Trường THPT Trần Phú Môn: SINH HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 2013 Trường THPT Trần Phú Môn: SINH HỌC

Sinh học

... 11B 21 A 31C 41D 51A 2A 12D 22 B 32C 42D 52A 3B 13D 23 C 33D 43B 53B 4D 14B 24 D 34B 44D 54D 5D 15A 25 A 35D 45A 55C 6A 16C 26 B 36D 46C 56C 7D 17B 27 B 37B 47C 57C 8C 18A 28 D 38A 48A 58A 9C 19A 29 B ... thu F toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm 89 hoa đỏ 69 hoa trắng không xảy đột biến, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen F2 là: A :2 : 2: 2: 2 :1 :1 : :1 B 1: :1 :2 :4 :2 :1 :1 :1 ... có hoa trắng; 60 có hoa vàng 20 có hoa tím Nếu cho P nói lai phân tích kết thu lai là: A 75% trắng; 12, 5% vàng; 12, 5% tím B 25 % trắng; 50% vàng; 25 % tím C 75% vàng; 12, 5% trắng; 12, 5% tím D 25 %...
 • 9
 • 680
 • 4
ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC Trường THPT Trần Phú pptx

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC Trường THPT Trần Phú pptx

Cao đẳng - Đại học

... 1C 2C 3C 4A 5C 6C Đáp án đề thi thử đại học lần năm 20 12 trường Trần Phú Môn Sinh học 7B 13C 19B 25 C 31D 37B 43A 49D 8B 14C 20 C 26 D 32D 38D 44C 50C 9B 15C 21 B 27 B 33B 39B 45A 51A 10C 16A 22 B 28 D ... kiểu gen F A 4 :2: 2 :2: 1 :2: 2:1:1 B 1: 2: 1: 2: 2:1 :2: 2:1 C 4 :2: 2 :2: 2:1:1:1:1 D 3:3:1:1 :2: 2:1:1 :2 Câu 14: Vào kỳ đầu phân bào giảm phân I, trao đổi đoạn hai crômatit thu c hai nhiễm sắc thể khác cặp ... 1, 2, B 1, C 1, 2, 3, D 1, 2, Câu 13: Cho thân cao tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ 56 ,25 % cao: 43,75% thấp Biết không xảy đột biến, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen F A 4 :2: 2 :2: 1 :2: 2:1:1...
 • 6
 • 465
 • 0
Trường THPT Trần Phú - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC docx

Trường THPT Trần Phú - ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2 NĂM 2012 - 2013 Môn: SINH HỌC docx

Cao đẳng - Đại học

... 1C 2C 3C 4A 5C 6C Đáp án đề thi thử đại học lần năm 20 12 trường Trần Phú Môn Sinh học 7B 13C 19B 25 C 31D 37B 43A 49D 8B 14C 20 C 26 D 32D 38D 44C 50C 9B 15C 21 B 27 B 33B 39B 45A 51A 10C 16A 22 B 28 D ... gen F1 A 4 :2: 2 :2: 1 :2: 2:1:1 B 1: 2: 1: 2: 2:1 :2: 2:1 C 4 :2: 2 :2: 2:1:1:1:1 D 3:3:1:1 :2: 2:1:1 :2 Câu 14: Vào kỳ đầu phân bào giảm phân I, trao đổi đoạn hai crômatit thu c hai nhiễm sắc thể khác cặp ... 1, 2, B 1, C 1, 2, 3, D 1, 2, Câu 13: Cho thân cao tự thụ phấn, đời F1 có tỷ lệ 56 ,25 % cao: 43,75% thấp Biết không xảy đột biến, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen F1 A 4 :2: 2 :2: 1 :2: 2:1:1...
 • 5
 • 530
 • 1
Bài giảng Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2011 môn vật lí trường THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc

Bài giảng Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2011 môn vật lí trường THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc

Ngữ văn

... 3/7 - Mã đề thi 061 uAB với dòng điện qua mạch ϕ1 2 Cho biết ϕ1 + 2 = xác định biểu thức: R1 + R2 R1 − R2 R1 R2 A L = B L = C L = 2 f 2 f 2 f Độ tự cảm L cuộn dây D L = R1.R2 2 f Câu 34: ... dài thêm A 25 % B 10 ,25 % C 5,75% D 2, 25% Trang 2/ 7 - Mã đề thi 061 Câu 23 : Một nguồn âm, coi nguồn điểm phát âm theo phương, có công suất 0,5 W Cường độ âm chuẩn I0 = 10- 12 W/m2 Coi môi trường không ... 061 23 A 061 24 B 061 25 A 061 26 B 061 27 B 061 28 D 061 29 D 061 30 D 061 31 B 061 32 B 061 33 D 061 34 A 061 35 D 061 36 A 061 37 D 061 38 C 061 39 B 061 40 B made cauhoi 061 41 061 42 061...
 • 7
 • 452
 • 0
Tài liệu Đề thi thử ĐH lần I năm 2007 môn Lý M107_THPT chuyên Hà Tĩnh pptx

Tài liệu Đề thi thử ĐH lần I năm 2007 môn Lý M107_THPT chuyên Tĩnh pptx

Cao đẳng - Đại học

... ng Câu 46 Cho MU234 =23 3,9904u ; Mp=1,00 727 6u ;Mn=1,008665u ; 1u= 931Mev/c2 Khi dó nang lu ng liên k t riêng c a h t nhân 92U234 : A E0=7,6 Mev B E0= 4 ,2 Mev C E0=6,7Mev D E0 = 12 Mev Câu 47 Sau ... có kích thu c du ng rìa v trí d t m t thì kích thu c vùng th tru ng c a nhu C Kích thu c c a vùng th tru ng ph thu c vào kích thu c guong v trí d t m t D Kích thu c vùng th tru ng ch ph thu c vào ... có ghi X 2, 5 Tiêu c c a kính lúp : A f =2, 5 cm B f = cm C f = 10 cm D f = cm Câu 32 V t kính c a m t máy nh có tiêu c f = 50 mm Phim có kích thu c 24 mm 36 mm Mu n ch p du c nh c a nhà dài 50...
 • 7
 • 357
 • 0
Tài liệu Đề thi thử ĐH lần I năm 2008 môn Lý M559_THPT chuyên Hà Tĩnh ppt

Tài liệu Đề thi thử ĐH lần I năm 2008 môn Lý M559_THPT chuyên Tĩnh ppt

Cao đẳng - Đại học

... n C = 0,4(µF) Bi u th c cư ng đ dòng n mach -2 4 A i = 2. 10 cos(10 t + π /2) (A) B i = 2sin(10 t + π /2) (A) C i = 2. 10-2sin(104t + π /2) (A) D i = 0,2cos(104t) (A) Câu 18 Đ t v t ph ng AB ph ng ... kính là: A G = 25 l = 51,6 cm B G = 24 l = 52, 1 cm D G = 25 l = 52, 1 cm C G = 24 l = 51,6 cm Câu 41 Cho m ch n xoay chi u RLC hình 4, cu n dây thu n c m Bi t UAF = 110(V), UEB = 1 12( V), UAB = 130(V) ... u th c cư ng đ dòng n qua cu n dây là: 2 )(A) 2 C i = 4sin( 120 πt )(A) A i = 4,8sin( 120 πt - π )(A) π D i = 4,8sin( 120 πt - )(A) B i = 4sin( 120 πt + Câu 12 M ch xoay chi u RLC có hi u n th hi u...
 • 9
 • 430
 • 0
Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2013: Môn Toán - Trường THPT Ba Đình docx

Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2013: Môn Toán - Trường THPT Ba Đình docx

Cao đẳng - Đại học

... ABC Chứng minh MA2 + MB2 + MC2 = 3MG2 + GA2 + GB2 + GC2 MA2 + MB2 + MC2 nhỏ MG nhỏ ⇔ M hình chiếu G (P) Tìm tọa độ  2 G 1; ;   3 0 ,25 0 ,25 0 ,25 1,00 0 ,25 0 ,25 0 ,25  22 61 17  Tìm M  ... x + y + z)  y + z y + 2z  (x + y + z)   = x 2x Tương tự, cộng lại ta − y + 2z x + y + z V VT (1) ≥ 2x 2y 2z + + −1 y + 2z z + 2x x + y  x2 2( x + y + z ) y2 z2  = 2 + + −1  −1 ≥ 3( xy ...  2a 2a  A(0; 0; 0), B(a;0; 0), D(0; 2a;0), S  ; ; 2a  , C (a; 2a; 0)      5a 2 a  S ;a M ;     0 ,25 0 ,25 0 ,25 AC = (a; 2a;0)  5a 2 a  ;a ⇒ AM =  ;     M AC ∧ AM = (2 2a...
 • 7
 • 401
 • 0
ĐỀ thi thử ĐH Lần 2 năm 2009 của trường Lê Qúy Đôn

ĐỀ thi thử ĐH Lần 2 năm 2009 của trường Lê Qúy Đôn

Vật lý

... 0 122 522 6855 đáp án Môn : Lý Đề số : 123 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... : A C Câu 32 : A Câu 33 : A Câu 34 : A Câu 35 : A Câu 36 : A Câu 37 : A Câu 38 : A C ST : 0 122 522 6855 t v trớ li x = A /2 n biờn dng Ta cú t1 = 4t2 B t1 = 0,5t2 C t1 = 2t2 D t1 = t2 on mch xoay ... cu vo lũ xo thỡ chu k dao ng ca h l T = /2 (s) Giỏ tr ca m1, m2 l m1 = 1,2kg; m2 = 4,8 kg B m1 = 1,0kg; m2 = 4.0kg m1 = 4,8kg; m2 = 1,2kg D m1= 2, 0kg; m2 = 3,0kg t in ỏp xoay chiu u =U0cost (U0...
 • 8
 • 362
 • 0
đáp án đề thi thử DH lần 2-2008- THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh

đáp án đề thi thử DH lần 2-2008- THPT Đức Thọ - Tĩnh

Địa lý

... thấp, tỉ lệ dân thành thị thấp nhiều so với TB giới: (20 03: 25 .8 % Thế giới: 48%) Tuy nhiên với trình CNH-HĐH ĐTH nớc ta chuẩn bị bớc vào giai 0 .25 0.5 0.5 0 .25 3.5 1.75 0 .25 1.0 đoan tăng tốc ... yếu: Chè: chiếm 60% diện tích nớc, đợc trồng thành vùng chuyên canh lớn hầu hết tỉnh (Thái Nguyên, Yên Bái, Lài Cai, Phú Thọ, Giang, Mộc Châu) Thu c là: Lạng sơn, Cao Bằng * Cây dợc liệu: Tam ... vôi, sét, cao lanh, đất Công nghiệp hoá chất, phân bón, VLXD * Thu năng: - Trữ lợng thủy điện sông Hồng chiếm 1/3 trữ nớc (11MW, riêng sông Đà MW) - Nguồn thu đựơc khai thác, nhà máy thu điện...
 • 4
 • 518
 • 0
Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hồng Lĩnh, Tĩnh

Hóa

... C2H4O2 C3H6O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C2H4O2 C3H4O2 D C3H6O2 C4H8O2 Câu 9: Trường hợp sau khơng xẩy phản ứng ? A Fe + dung dịch CuSO4 B Cu + dung dịch HCl C Cu + dung dịch HNO3 D Fe + dung dịch Fe2(SO4)3 ... thu dung dịch Y 2, 24 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm N2, N2O, NO, NO2 (N2O NO2 có số mol nhau) có tỉ khối H2 14,5 Phần trăm khối lượng Mg X A 62, 55 % B 90,58 % C 9, 42 % D 37,45 % Câu 23 : Mưa axit ... NaOH H2N-R-COOH   A1    A2 ; H2N-R-COOH    B1     HCl   B2  §iỊu kết ln nµo sau ®©y lµ ®óng: A A1 kh¸c B2 B A2 kh¸c B1 C A1 trïng víi B2 vµ A2 trïng víi B1 D A1, A2, B1, B2 lµ...
 • 6
 • 589
 • 0
Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hồng Lĩnh, Tĩnh

THPT Quốc Gia

... với 20 0ml dung dịch NaOH 1M KOH 1M, thu dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y, thu 32, 22 gam hỗn hợp chất rắn khan Cơng thức axit X A C2H4O2 C3H6O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C2H4O2 C3H4O2 D C3H6O2 C4H8O2 Câu ... thu dung dịch Y 2, 24 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm N2, N2O, NO, NO2 (N2O NO2 có số mol nhau) có tỉ khối H2 14,5 Phần trăm khối lượng Mg X A 62, 55 % B 90,58 % C 9, 42 % D 37,45 % Câu 23 : Mưa axit chủ ... HCl H2N-R-COOH A1 A2 ; H2N- ++NaOH→ →   R-COOH B1 B2 §iỊu kết ln nµo sau ®©y lµ ®óng: A A1 kh¸c B2 B A2 kh¸c B1 C A1 trïng víi B2 vµ A2 trïng víi B1 D A1, A2, B1, B2 lµ chÊt kh¸c Câu 32: ...
 • 6
 • 279
 • 1
Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Tĩnh Gia 1 - Có đáp án

Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Tĩnh Gia 1 - Có đáp án

Vật lý

... đề 407 (1C)(2C)(3D)(4A)(5A)(6A)(7A)(8D)(9A)(10C) (11D)(12D)(13A)(14B)(15D)(16B)(17D)(18B)(19C) (20 C) (21 A) (22 D) (23 A) (24 B) (25 A) (26 D) (27 A) (28 A) (29 D)(30B) Mã đề 407 - Trang6/6 (31A)(32A)(33C)(34D)(35C)(36A)(37A)(38B)(39A)(40A) ... kỳ T1 = 1 ,2( s); gắn nặng m2 vào lò xo dao động với chu kỳ T2 = 1,6(s) Khi gắn đồng thời nặng (m1 + m2) dao động với chu kỳ: A T = T1 + T2= 2, 8(s) B T = T 12 + T 22 = 2( s) C T = T 12 + T 22 = 4(s) ... dây là: A 40m/s B 20 m/s C 25 0m/s D 32m/s Câu 48: Trong thí nghiệm giao thoa, làm cho nguồn kết hợp lệch pha vân sáng thay đổi nh nào? A Vân nằm trờng giao thoa B Không vân giao thoa C Xê dịch phía...
 • 7
 • 1,550
 • 6
Đề thi thử DH lần 2 Trường THPT Nam Duyên Hà

Đề thi thử DH lần 2 Trường THPT Nam Duyên

Vật lý

... 91,62nm B 380nm C 1750nm D 1 02, 77nm Trang 4/5 - Mã đề thi 567 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 468 ... nhân: p + Li → X + He Toả lượng 17,3 MeV Hỏi lượng toả sau thu 0 ,25 mol He bao nhiêu: A 1,4.1 024 MeV B 1,3.1 024 MeV C 2, 8.1 023 MeV D 2, 6.1 024 MeV Câu 35: Chiếu chùm ánh sáng có 0, 3µ m vào hợp kim ... dần Lấy g = 10 m/s2 Vật nhỏ lắc dừng vị trí vị trí sau? A x = -0,5cm B x = 2cm C x = -2, 5cm D x = 1,5cm V V Câu 26 : Một người định biến áp để tăng điện áp từ U = 110 lên U = 22 0 với lõi thép không...
 • 5
 • 629
 • 2
Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

Hóa

... bình B A 11 ,2 lít 0 ,2 mol B 22 ,4 lit 0,1 mol C 22 ,4 lit 0 ,2 mol D 11 ,2 lit 1,1 mol Giải: Từ phần (C2H2, H2 ) cháy thu gam  phần có 9x2:18 = 1mol H2O n(C2 H2, H2 ) = n(H2O)  V = 22 ,4 lit Trong ... lit Trong X (Gồm: C2H2, C2H4, C2H6, H2): Số mol (C2H2) = Số mol C2Ag2) = 12: 24 0 = 0,05 Trong Y (C2H6, H2): Số mol (C2H6) = Số mol (CO2) /2 = 0,1 : = 0,05 Số mol Br2 pư = Số mol C2H4 = [Số mol H ... mol NaCl = 0 ,2 mol  Đã điện phân nước: 2NaCl + 2H2O ĐPDD  2NaOH + H2 + Cl2   0 ,2 0,1 0,1 2H2O đp 2H2 + O2  x x x /2 Ta có 0 ,2 + x + x /2 = 0,5  x = 0 ,2  Khí thoát cực âm H2  Đáp án B...
 • 8
 • 517
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Nội

Hóa

... loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+ Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là: D A Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ B Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ C Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ D Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ ... = 20 7; I = 127 Cho ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+ Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là: X 10 11 12 13 A Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ B Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ ... tính oxi hoá giảm dần là: A Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ B Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ C Sn > Ni > Zn > Pb > Fe D Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ Khi hòa tan 13 gam kim...
 • 18
 • 594
 • 0
Đề thi thử quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên

Đề thi thử quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên

THPT Quốc Gia

... A Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ B Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ C Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ D Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ Câu 46: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe 2O3, Cr2O3 ... có công thức cấu tạo sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T) Những chất tác dụng với Cu(OH )2 tạo thành dung dịch màu xanh lam ... Câu 24 : Có phản ứng hoá học xảy sau: H2S + 4Cl2 + 4H2O -> H2SO4 + HCl Trang 3/6 - Mã đề thi 1 32 Câu diễn tả tính chất chất phản ứng ? A H2S chất khử, H2O chất oxi hoá B Cl2 chất oxi hoá H2O chất...
 • 6
 • 240
 • 0

Xem thêm