0

Bài giảng Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2011 môn vật lí trường THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc

7 474 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 19:11

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT XUÂN HÒA ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Năm học 2010-2011 (Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 061 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (GỒM 40 CÂU) Câu 1: Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số : x 1 =acos(100πt+φ) (cm;s); x 2 =6sin(100πt+ 3 π ) (cm;s). Dao động tổng hợp x = x 1 + x 2 = 6 3 cos(100πt) (cm;s). Giá trị của a và φ là : A. 6cm ; π/6 rad B. 6 3 cm ; 2π/3 rad C. 6cm; π/3 rad D. 6cm ; -π/3 rad Câu 2: Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu kia để tự do. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f 1 . Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f 2 . Tỉ số 2 1 f f bằng A. 6. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 3: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có 1 3 L C Z R Z = = + . Dòng điện trong mạch: A. sớm pha 3 π so với điện áp hai đầu mạch B. Trễ pha 4 π so với điện áp hai đầu mạch C. trễ pha 3 π so với điện áp hai đầu mạch D. sớm pha 2 π so với điện áp hai đầu mạch Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương nằm ngang với quỹ đạo là đoạn thẳng dài 10 cm. Gia tốc lớn nhất của vật trong quá trình dao động là 20 cm/s 2 . Vận tốc lớn nhất của vật trong quá trình dao động là A. 1 m/s. B. 0,5 m/s. C. 2m/s. D. 5 m/s. Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có biên độ 2,5cm. Vật có khối lượng 250g và độ cứng lò xo 100N/m. Lấy gốc thời gian khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương quy ước. Quãng đường vật đi được sau 20 π s đầu tiên và vận tốc của vật khi đó là : A. 6,25cm ; -25cm/s. B. 6,25cm ; 25cm/s. C. 5cm ; 50cm. D. 5cm ; -50cm/s. Câu 6: Vật dao động điều hòa cứ mỗi phút thực hiện được 120 dao động. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà động năng của vật bằng một nửa cơ năng của nó là A. 0,5 s. B. 0,25 s. C. 0,125 s. D. 2 s. Câu 7: Cường độ dòng điện trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần A. trễ pha 2 π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. B. trễ pha 4 π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. C. sớm pha 4 π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. D. sớm pha 2 π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Câu 8: Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ( x << R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x = 6 λ . Tính số điểm dao động cực đại trên vòng tròn A. 22 B. 24 C. 20 D. 26 Câu 9: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 45cm thì nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 0,3s. Vận tốc của người đó là A. 5,4km/h B. 4,8km/s C. 4,2km/h D. 3,6m/s Trang 1/7 -đề thi 061 Câu 10: Một mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể, mạch gồm tụ điện C = 40pF, cuộn dây L = 1mH. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng 5mA. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ bằng A. 25V B. 50 2 V C. 25 2 V D. 45V Câu 11: Trong thí nghiệm I–âng bằng áng sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m µ đến 0,76 m µ , khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là: A. 4 B. 6 C. 5 D. 7 Câu 12: Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Tính số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng. A. 175 vòng B. 248 vòng C. 62 vòng D. 44 vòng Câu 13: Hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 25 cm. Tần số sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng là 10 m/s. Dao động tại hai điểm trên lệch pha nhau là A. π . B. 4 3 π . C. 4 π . D. 2 π . Câu 14: Mạch dao động LC trong máy phát sóng vô tuyến có điện dung C và độ tự cảm L không đổi, phát sóng điện từ có bước sóng 100m. Để phát được sóng điện từ có bước sóng 300m người ta phải mắc thêm vào mạch đó một tụ điện có điện dung C 1 bằng bao nhiêu và mắc thế nào? A. Mắc nối tiếp và C 1 = 8C B. Mắc song song và C 1 = 9C C. Mắc song song và C 1 = 8C D. Mắc nối tiếp và C 1 = 9C Câu 15: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Trong mỗi giây vật nặng thực hiện được 20 dao động toàn phần. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi vật nặng có li độ 2 cm thì thế năng đàn hồi của lò xo là 0,02 J. Lấy π 2 = 10. Khối lượng của vật nặng là A. 650 g. B. 250 g. C. 6,25 g. D. 25 g. Câu 16: Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn A. tỉ lệ thuận với chiều dài dây treo. B. tỉ lệ thuận với gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc. C. phụ thuộc vào cách kích thích dao động. D. không phụ thuộc vào biên độ dao động. Câu 17: Định nghĩa nào sau đây về sóng cơ là đúng nhất ? Sóng cơ là A. những dao động trong môi trường rắn hoặc lỏng lan truyền theo thời gian trong không gian B. quá trình lan truyền của dao động cơ điều hòa trong môi trường đàn hồi C. những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong môi trường vật chất D. những dao động điều hòa lan truyền theo không gian theo thời gian Câu 18: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc mới là A. T B. T/ 2 C. 2T D. T/2 Câu 19: Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sự tắt dần nhanh có lợi? A. Dao động của con lắc đơn dùng để đo gia tốc trọng trường. B. Dao động của cái võng. C. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm D. Dao động của khung xe ô tô sau khi qua chỗ đường gồ ghề. Câu 20: Một mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung C, điện tích cực đại trên tụ là Q. Điện tích trên tụ vào thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là A. Q/ 3 B. Q/2 C. Q/ 2 D. Q/4 Câu 21: Một sóng cơ học có biên độ A, bước sóng λ . Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc độ truyền sóng. Tìm hệ thức liên hệ giữa A và λ . A. λ = 3πA/4. B. λ = 2πA. C. λ = 2πA/3. D. λ = 3πA/2. Câu 22: Để chu kì con lắc đơn tăng thêm 5 % thì phải tăng chiều dài nó thêm A. 25%. B. 10,25 %. C. 5,75%. D. 2,25%. Trang 2/7 -đề thi 061 Câu 23: Một nguồn âm, được coi như nguồn điểm phát âm đều theo mọi phương, có công suất 0,5 W. Cường độ âm chuẩn là I 0 = 10 -12 W/m 2 . Coi môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại một điểm ở cách nguồn âm 10 m có giá trị gần đúng là A. 93,8 dB. B. 86 dB. C. 72 dB. D. 43 dB. Câu 24: Sự phụ thuộc của cảm kháng L Z của cuộn dây vào tần số f của dòng điện xoay chiều được diễn tả bằng đồ thị nào trên hình dưới đây ? A. Hình C B. Hình A C. Hình B D. Hình D Câu 25: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt. B. Phôton có bước sóng càng dài thì có năng lượng càng lớn. C. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại không có tính chất hạt. D. Hiện tượng giao thoa chứng minh ánh sáng chỉ có tính chất sóng. Câu 26: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, trên màn quan sát có khoảng vân i. Di chuyển màn ảnh (E) ra xa thêm 40 cm thì khoảng vân là 1,2i. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát lúc đầu là A. 2,4 m. B. 2,0 m. C. 1,5 m. D. 1,8 m. Câu 27: Vật dao động điều hoà theo phương trình: .x A sin t ω = (cm;s). Sau khi dao động được 1/8 chu kỳ vật có ly độ 2 2 cm. Biên độ dao động của vật là A. 2 2 cm B. 4cm C. 2cm D. 4 2 cm Câu 28: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số theo các phương trình tx π 10cos6 1 = cm; )10sin(4 2 ππ += tx cm. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ A. 8,0 cm. B. 10 cm. C. 7,2 cm. D. 2,0 cm. Câu 29: Hai sóng giao thoa được với nhau nếu chúng được phát ra từ hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có A. cùng công suất. B. cùng biên độ. C. cùng cường độ. D. hiệu pha không đổi theo thời gian. Câu 30: Đặt điện áp u = U 0 cos( ω t + π /6) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có 1 trong số 4 phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện và cuộn dây có điện trở thuần. Nếu cường độ dòng điện trong mạch có dạng i = I 0 cos ω t thì đoạn mạch đó có A. điện trở thuần B. tụ điện C. cuộn cảm thuần D. cuộn dây có điện trở thuần Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số f = 13 Hz.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 26 cm/s. Xét điểm M ở mặt nước cách nguồn A, B những khoảng tương ứng là d 1 = 19 cm; d 2 = 22 cm. Giả thiết biên độ dao động của mỗi sóng tại M đều bằng A. 1,5a. B. 0. C. 2a. D. Biên độ dao động tổng hợp tại M là A. a. Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0 cos100 π t ( U 0 = const) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có điện trở thuần R thay đổi được. Biết 1 4 L H π = , 4 10 C F π − = . Để công suất đoạn mạch đạt cực đại thì điện trở thuần có giá trị bằng A. 78 Ω B. 75 Ω C. 72 Ω D. 74 Ω Câu 33: Đoạn mạch xoay chiều AB chỉ gồm cuộn thuần cảm L, nối tiếp với biến trở R. Hiệu điện thế hai đầu mạch là U AB ổn định, tần số f. Ta thấy có 2 giá trị của biến trở là R 1 và R 2 làm độ lệch pha tương ứng Trang 3/7 -đề thi 061 Hinh A Hinh B Hinh C Hinh D 0 f L Z 0 f L Z 0 f L Z 0 f L Z của u AB với dòng điện qua mạch lần lượt là ϕ 1 và ϕ 2 . Cho biết ϕ 1 + ϕ 2 = . Độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bằng biểu thức: A. L = 1 2 2 R R f π + B. L = 1 2 2 R R f π − . C. L = 1 2 2 R R f π D. L = 1 2 . 2 R R f π . Câu 34: Động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động bằng dòng xoay chiều tần số 50Hz. Tại trục quay của rôto, mỗi cuộn dây tạo ra từ trường có cảm ứng từ cực đại B 0 . Ở thời điểm t, cảm ứng từ tổng hợp do 3 cuộn dây gây ra tại trục quay là 0 B 2 3 thì sau 0,01s, cảm ứng từ tổng hợp tại đó là: A. .B 2 3 0 B. 0 B 2 1 . C. 0 B 4 3 . D. 4B 0 Câu 35: Một hiệu điện thế xoay chiều 120V, 50Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 96V. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng: A. không xác định được vì không biết giá trị của R và C B. 24V C. 48V D. 72V Câu 36: Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sự tắt dần nhanh có lợi? A. Dao động của khung xe ô tô sau khi qua chỗ đường gồ ghề. B. Dao động của cái võng. C. Dao động của con lắc đơn dùng để đo gia tốc trọng trường. D. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm. Câu 37: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là 150 V; cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 2A. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 90 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 200 W. B. 180 W. C. 270 W. D. 240 W. Câu 38: Chọn phát biểu đúng khi nói về vật dao động điều hòa : A. Gia tốc của vật trễ pha hơn li độ một góc 2 π . B. Gia tốc của vật nhỏ nhất khi li độ lớn nhất. C. Vận tốc của vật sớm pha hơn li độ một góc 2 π . D. Vận tốc của vật lớn nhất khi li độ lớn nhất. Câu 39: Chọn phát biểu sai khi nói về sự thu sóng điện từ? A. Mạch chọn sóng của máy thu có thể thu được nhiều tần số khác nhau. B. Mỗi ăngten chỉ thu được một tần số nhất định. C. Khi thu sóng điện từ người ta áp dụng sự cộng hưởng trong mạch dao động LC của máy thu. D. Để thu sóng điện từ người ta mắc phối hợp một ăngten và một mạch dao động LC có điện dung C thay đổi được. Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u = 220 2 cos ω t (V;s) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết R = 100 Ω . Khi cho tần số góc tăng dần từ 0 thì sẽ có một giá trị tần số góc để công suất đạt cực đại. Giá trị cực đại của công suất đó bằng A. 420W B. 484W C. 380W D. 480W II. PHẦN RIÊNG. ( Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần A hoặc B) A. Phần dành cho học sinh đăng ký thi theo chương trình chuẩn ( từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp u = U 2 cos ω t (V;s) và làm thay đổi điện dung của tụ điện thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại bằng 2U. Quan hệ giữa cảm kháng Z L và điện trở thuần R là A. Z L = 3R B. Z L = R C. Z L = R 3 D. Z L = R/ 3 Trang 4/7 -đề thi 061 Câu 42: Đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R= 50 Ω mắc nối tiếp với hộp X. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có dạng u = U 0 cos( 100 π t + ϕ ) (V;s) thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha π /3 so với điện áp. Biết hộp X chỉ có chứa một trong các phần tử: điện trở thuần r, tụ điện C, cuộn dây L. Phần tử trong hộp X là A. cuộn dây có r = 50 3Ω và 3 2 L H π = B. cuộn dây thuần cảm có 3 2 L H π = C. điện trở thuần r = 50 3Ω D. tụ điện có 4 2.10 3. C F π − = Câu 43: Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là A. ≈ 3%. B. ≈ 6%. C. ≈ 94%. D. ≈ 9%. Câu 44: Hai con lắc đặt gần nhau dao động bé với chu kì lần lượt là 1,5(s) và 2(s) trên 2 mặt phẳng song song. Tại thời điểm t nào đó cả hai đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều. Thời gian ngắn nhất để hai hiện tượng trên lặp lại là A. 3(s). B. 4(s). C. 6(s). D. 12(s). Câu 45: Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, trên màn quan sát có khoảng vân i. Di chuyển màn ảnh (E) ra xa thêm 40 cm thì khoảng vân là 1,2i. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát lúc đầu là A. 2,4 m. B. 1,5 m. C. 1,8 m. D. 2,0 m. Câu 46: Trong mạch dao động điện từ LC tưởng, nếu điện tích cực đại của tụ điện là Q 0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I 0 thì chu kỳ dao động điện từ của mạch là A. 2 0 2 0 2 I Q T π = . B. 0 0 2 I Q T π = . C. 0 0 2 Q I T π = . D. 00 2 IQT π = . Câu 47: Một sợi dây mảnh đàn hồi dài 100cm có hai đầu A, B cố định. Trên dây có một sóng dừng với tần số 60Hz và có 3 nút sóng không kể A và B. Bước sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 0,5m; 30m/s B. 25cm; 30m/s C. 0,25m; 20m/s D. 50cm; 20m/s Câu 48: Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 20V. Biết mạch có C = 10 -3 F và L = 0,05H. Khi dòng điện trong mạch là 2A thì điện áp giữa hai bản tụ điện bằng A. 10 2 V B. 5 2 V C. 15V D. 10V Câu 49: Trên bề mặt rộng 7,2mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm là 14,4mm là : A. Vân tối thứ 16 B. Vân sáng bậc 18 C. Vân sáng bậc 16 D. Vân tối thứ 18 Câu 50: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Các bức xạ điện từ có bước sóng càng lớn thì khả năng đâm xuyên càng mạnh. B. Hiện tượng giao thoa là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng. C. Một chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm ánh sáng có màu sắc khác nhau. D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen đều là các sóng điện từ nhưng có bước sóng khác nhau. B. Phần dành cho học sinh đăng ký thi theo chương trình nâng cao ( từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính r. Tại thời điểm t chất điểm có vận tốc dài v, vận tốc góc ω, gia tốc hướng tâm a n và động lượng P. Biểu thức nào sau đây không phải là momen động lượng của chất điểm? A. mr 2 ω. B. mrv. C. m n a r . D. Pr. Câu 52: Phát biểu nào sau đây đúng đối với đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, biết điện trở thuần R ≠ 0, cảm kháng Z L ≠ 0, dung kháng Z C ≠ 0? A. Tổng trở của đoạn mạch luôn là Z = R + Z L + Z C . B. Tổng trở của đoạm mạch không thể nhỏ hơn dung kháng Z C . C. Tổng trở của đoạm mạch không thể nhỏ hơn cảm kháng Z L . Trang 5/7 -đề thi 061 D. Tổng trở của đoạm mạch không thể nhỏ hơn điện trở thuần R. Câu 53: Một chất điểm đang dao động với phương trình: 6cos10 ( ; )x t cm s π = . Tính vận tốc trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và vận tốc trung bình sau một chu kỳ dao động: A. 2m/s và 0 B. 1,2m/s và 1,2m/s C. 1,2m/s và 0 D. 2m/s và 1,2m/s Câu 54: Phát biểu nào sai khi nói về momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay xác định? A. Momen quán tính của một vật rắn có thể dương, có thể âm tùy thuộc vào chiều quay của vật. B. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay. C. Momen quán tính của một vật rắn luôn luôn dương. D. Momen quán tính của một vật rắn đặc trưng cho mức quán tính của vật trong chuyển động quay. Câu 55: Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay ∆ cố định là 6 kg.m 2 đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30 N.m đối với trục quay ∆. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kể từ khi bắt đầu quay, bánh xe đạt tới vận tốc góc có độ lớn 100 rad/s? A. 20 s B. 30 s. C. 15 s. D. 12 s. Câu 56: Một đường tải điện ba pha có 4 dây a, b, c, d. Một bóng đèn khi mắc vào giữa hai dây a và b hoặc giữa hai dây b và c hoặc giữa hai dây b và d thì sáng bình thường. Nếu dùng bóng đèn đó mắc vào giữa hai dây a và c thì A. đèn sáng bình thường B. đèn sáng yếu hơn bình thường C. bóng đèn sáng quá mức bình thường(có thể bị cháy) D. đèn sáng lên từ từ Câu 57: Mạch dao động LC tưởng dao động với chu kì riêng T = 10 -4 s, điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện U 0 = 10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I 0 = 0,02A. Điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây lần lượt là A. C = 3,2 µ F và L = 0,79mH. B. C = 3,2.10 -8 F và L = 7,9.10 -3 H. C. C = 0,2 µ F và L = 0,1mH. D. C = 7,9.10 -3 F và L = 3,2.10 -8 H. Câu 58: Hệ cơ học gồm một thanh AB có chiều dài l , khối lượng không đáng kể, đầu A của thanh được gắn chất điểm có khối lượng m và đầu B của thanh được gắn chất điểm có khối lượng 3m. Momen quán tính của hệ đối với trục vuông góc với AB và đi qua trung điểm của thanh là A. 3m l 2 . B. 4m l 2 . C. 2m l 2 D. m l 2 . Câu 59: Một hạt tương đối tính có động năng lớn gấp 2 lần động năng tính theo cơ học Niutơn. Vậy tỉ số vận tốc hạt với vận tốc ánh sáng trong chân không bằng: A. 2 13 − B. 2 15 − C. 2 15 − D. 2 13 − Câu 60: Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N(nguồn điểm) một khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm là L A = 90dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó I O = 0,1 nW/m 2 . Cường độ âm đó tại A là A. I A = 0,1 mW/m 2 B. I A = 0,1 W/m 2 C. I A = 0,1 nW/m 2 D. I A = 0,1GW/m 2 ---------- HẾT ---------- Trang 6/7 -đề thi 061 Đáp án mamon made cauhoi dapan made cauhoi dapan M1 061 1 A 061 41 C M1 061 2 D 061 42 D M1 061 3 C 061 43 B M1 061 4 A 061 44 C M1 061 5 D 061 45 D M1 061 6 C 061 46 B M1 061 7 A 061 47 A M1 061 8 B 061 48 A M1 061 9 A 061 49 C M1 061 10 A 061 50 A M1 061 11 C 061 51 C M1 061 12 C 061 52 D M1 061 13 A 061 53 C M1 061 14 C 061 54 A M1 061 15 C 061 55 A M1 061 16 D 061 56 C M1 061 17 C 061 57 B M1 061 18 B 061 58 D M1 061 19 D 061 59 B M1 061 20 C 061 60 B M1 061 21 C M1 061 22 B M1 061 23 A M1 061 24 B M1 061 25 A M1 061 26 B M1 061 27 B M1 061 28 D M1 061 29 D M1 061 30 D M1 061 31 B M1 061 32 B M1 061 33 D M1 061 34 A M1 061 35 D M1 061 36 A M1 061 37 D M1 061 38 C M1 061 39 B M1 061 40 B Trang 7/7 -đề thi 061 . 0 ,1 nW/m 2 D. I A = 0,1GW/m 2 -- -- - -- - -- HẾT -- -- - -- - -- Trang 6/7 - Mã đề thi 0 61 Đáp án mamon made cauhoi dapan made cauhoi dapan M1 0 61 1 A 0 61 41 C. 0 61 49 C M1 0 61 10 A 0 61 50 A M1 0 61 11 C 0 61 51 C M1 0 61 12 C 0 61 52 D M1 0 61 13 A 0 61 53 C M1 0 61 14 C 0 61 54 A M1 0 61 15 C 0 61 55 A M1 0 61 16 D 061
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2011 môn vật lí trường THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc, Bài giảng Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2011 môn vật lí trường THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc,