0

tuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Tuyển tập các đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Tuyển tập các đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Ngoại ngữ

... – Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Anh ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN SỐ 04 (THPT NÔNG CỐNG 1) TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I TỔ TIẾNG ANH NĂM HỌC: 2014 -2015 MÔN THI: TIẾNG ... môn: bmtienganh.alllovebooks@gmail.com Cung cấp All-lovebooks All-lovebooks – Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Anh All-lovebooks – Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn ... hệ môn: bmtienganh.alllovebooks@gmail.com Cung cấp All-lovebooks All-lovebooks – Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Anh 18 All-lovebooks – Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015...
 • 131
 • 6,750
 • 4
Tuyển tập các đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán

Tuyển tập các đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán

Toán học

... All-lovebooks Tuyn cỏc thi th THPT Quc Gia nm 2015 mụn Toỏn TRNG THPT CHUYấN HNG YấN BAN CHUYấN MễN S 14 THI TH K THI THPT QUC GIA 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu ... cỏc thi th THPT Quc Gia nm 2015 mụn Toỏn B GIO DC V O TO 80 NGUYN HU THI TH Cõu (2,0 im) Cho hm s y = THI MễN TON TUYN SINH THPT QUC GIA NM 2015 Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian ... All-lovebooks Tuyn cỏc thi th THPT Quc Gia nm 2015 mụn Toỏn S 13 K THI KIM TRA CHT LNG BI DNG Nm hc 2014- 2015 Mụn thi: Toỏn Lp: 12 THPT Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) chớnh thc Cõu...
 • 208
 • 16,916
 • 26
Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn

Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Bo tai lieu tren gom cac mon: Toan, Ngu Van va Tieng Anh - Nguon: ilovebook - Gia: 120.000 VND (Tu 03/05 - 06/05 /2015) - Thanh toan: Qua ngan hang (ATM), Qua the cao dien thoai va Qua ... thoai va Qua baokim.vn - Dinh dang file: Word/PDF * Ghi chu: - Khong ap dung gia tren sau thoi gian tu 03/05 - 06/05 /2015 - Rieng toan qua the cao dien thoai: 150.000 VND - Cach thuc gui: Gui qua ... Cach thuc gui: Gui qua đia chi email Liên he: 01632.140.176 | 0944.099.176 de dat mua tai lieu (gia thuc: 100.000 VND) ...
 • 15
 • 963
 • 1
Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Địa lý 1

Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Địa lý 1

Địa lý

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao Trình bày đặc ... TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU ĐỀ THI THỬ LẦN THỨ NHẤT KÌ THI THPT QUỐC GIA CHUNG NĂM 2015 Môn : Địa lý 12 (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 10 câu, 02 trang) Câu I: (2,5, ... tư nước - Các vùng chậm phát triển mức độ tập trung thấp thi u đồng nhân tố Liên hệ môn: bmdialy.alllovebooks@gmail.com 0,5 0,5 All-lovebooks – Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 SỞ...
 • 11
 • 428
 • 0
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam

Ngoại Ngữ

... _, scientists found out about germs, and then everything changed The (46) _ of many diseases was found, and cures were developed As this medical discovery spread, the world became (47) ... much time you spend on it * Why you enjoy it * How long you think you will continue with your hobby -HẾT - Trang 6/6 Mã đề 132 ... _ the police are looking robbed the bank yesterday A.who B that C.whom D which Trang 2/6 Mã đề 132 Question 24: The bigger the supermarket is, _ A the choice is wide B the wider the...
 • 6
 • 846
 • 3
Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh có bình luận chi tiết cực hay

Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh có bình luận chi tiết cực hay

Ngoại Ngữ

... TĨNH ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT LÝ CHÍNH THẮNG Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Mã đề thi: ... true 11/14 2/14 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM HỌC 2014 - 2015 -LẦN ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: Tiếng Anh (Đề thi gồm có 06 trang) Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi Họ, tên thí sinh: ... GD&ĐT QUẢNG TRỊ KÌ THI THỬ LẦN CHUẨN BỊ CHO TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÔNG HÀ KÌ THI THPT QUỐC GIA _ Tháng 04 /2015 Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang)...
 • 142
 • 3,955
 • 7
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Sinh học

... không giao phối với Khi nuôi chúng bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng màu cá thể loài lại giao phối với sinh Ví dụ thể đường hình thành loài A cách li tập tính B cách li sinh thái C cách ... dẫn tới di truyền liên kết? A Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác B Các cặp gen quy định cặp tính trạng xét tới nằm cặp nhiễm sắc thể C Các tính trạng phân ly làm thành ... C cách li sinh sản D cách li địa lí Câu 42: Nhân tố sau góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Cách li địa lí D Đột...
 • 5
 • 762
 • 4
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THPT bạch đằng, hải phòng

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THPT bạch đằng, hải phòng

Toán học

... đại x  , yCD  , đạt cực tiểu x  1 , yCT  1 lim y   , lim y   x x * Bảng biến thi n x – y’ + y 0.25 + -1 – + + -1 - Đồ thị: 0.25 2 b.(1,0 điểm) y '  3 x  3m  3  x  ...   x 5    x0   Vậy nghiệm PT x  x  1  x  1 b,(0,5điểm) n     C11  165 1 Số cách chọn học sinh có nam nữ C52 C6  C5 C6  135 135 Do xác suất để học sinh chọn có nam nữ  165...
 • 6
 • 948
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Hóa học

... /Đề 103 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi ... /Đề 256 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi ... /Đề 327 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi...
 • 17
 • 1,012
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... nguyên tố thỏa mãn phương trình A B C D Câu 40: Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt chất dạng lỏng: Benzen, stiren, toluen, thuốc thử phải chọn A Dung dịch KMnO4 B dung dịch Br2 C Dung dịch HCl ... dung dịch HCl a(M),khuấy sau phản ứng kết thúc,làm bay cách cẩn thận thu 8,1 gam chất rắn khan.Cho phần tác dụng với 200 ml HCl a(M),khuấy đều,sau kết thúc phản ứng lại làm bay thu 9,2 gam chất ... hợp tạo thành polime Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 25: Nhiệt phân 50,56 gam KMnO4, sau thời gian thu 46,72 gam chất rắn Cho toàn lượng khí sinh phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg, Fe thu hỗn...
 • 6
 • 736
 • 3
Tổng hợp 45 đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học (có đáp án)

Tổng hợp 45 đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học (có đáp án)

Sinh học

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM 2015 MÔN SINH HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 133 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Ở loài ... thay đổi coi tiến hóa 26 ĐỀ THI THỬ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH LONG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC MÃ ĐỀ: 247 Thời gian làm bài: 90 phút ... B C D D B Trang 7/7 - Mã đề thi 123 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI KHẢO SÁT NĂM HỌC 2014 -2015 MÔN: SINH HỌC LỚP 12 Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu Một số tượng mưa...
 • 413
 • 5,063
 • 0
Tổng hợp 45 đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn ngữ văn (có đáp án)

Tổng hợp 45 đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn ngữ văn (có đáp án)

Ngữ Văn

... SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN LẦN NĂM 2015 (Đề thi có 02 trang) Môn thi: Ngữ Văn (Thời gian làm 180 phút không kể thời gian giao đề) Câu I (6,0 điểm): Đọc ... 0,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 - 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG Môn: Ngữ văn Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I: (2 điểm) Đọc đoạn ... dùng từ, đặt câu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN ĐỀ THI THỬ LẦN Thời gian làm bài: 180 phút (Gồm trang) - I ĐỌC HIỂU...
 • 267
 • 3,670
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THCSTHPT nguyễn bình, quảng ninh

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THCSTHPT nguyễn bình, quảng ninh

Toán

... & ĐÀO TẠO QUẢNG NINH TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Bản hướng dẫn chấm có trang Câu NỘI DUNG x Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số y = x ...  không gian mẫu 4 Lấy ngẫu nhiên viên hộp ta có C24 cách lấy hay n(  )= C24 Gọi A biến cố lấy viên bi có đủ màu Ta có trường hợp sau: 1 +) bi đỏ, bi vàng bi xanh: có C10C8C6  2160 cách 0.25 ... xanh: có C10C8C6  2160 cách 0.25 1 +) bi đỏ, bi vàng bi xanh: có C10C82C6  1680 cách 1 +) bi đỏ, bi vàng bi xanh: có C10C8C62  1200 cách Do đó, n(A)=5040 n( A) 5040 Vậy, xác suất biến cố A...
 • 8
 • 704
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn địa lý sở GD đt cần thơ

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn địa lý sở GD đt cần thơ

Địa lý

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ NĂM HỌC 2015 MÔN: ĐỊA LÝ Câu Đáp án Điểm I Sự khác biệt khí hậu Đông Trường Sơn Tây Nguyên 1,5 (2,0 ... (QNinh), Cát Bà (Hải Phòng), đảo Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), đảo Phú Quốc ( Kiên Giang) 0,5 II Việc phát triển vùng chuyên canh công nghiệp gắn với 1,0 (3,0 đ) công nghiệp chế biến phương hướng ... canh công nghiệp lớn Các 0,25 công nghiệp quan trọng vùng: - Cây cà phê: công nghiệp quan trọng số Tây Nguyên, 0,5 chiếm 4/5 diện tích cà phê nước) Đắk Lắk tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất, tiếng...
 • 4
 • 2,549
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn lịch sử trường THPT chuyên hoàng lê kha, tây ninh

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn lịch sử trường THPT chuyên hoàng lê kha, tây ninh

Lịch sử

... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Lịch sử Câu hỏi Câu Câu Nội dung Trình bày khái quát sách đối ngoại Nhật Bản thời kì Chiến tranh lạnh Sự kiện coi mốc đánh ... sánh Giống Chiến tranh cục Việt Nam hóa chiến tranh - Đều chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu Mĩ nhằm chống lại cách mạng nhân dân VN, mục đích chia cắt lâu dài VN… - Đều sử dụng cố vấn ... việc nội ba nước - Các bên tham chiến thực ngừng bắn, lập lại hòa bình Đông Dương - Các bên tham chiến thực tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực (ở VN, quân đội nhân dân VN tập kết phía Bắc,...
 • 4
 • 2,628
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

Hóa

... anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat, axeton Số chất tham gia phản ứng tráng gương A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 102 Câu 35: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C6H10O5 Khi X tác ... phản ứng xảy hoàn toàn có 21,6 gam Ag kết tủa Phần trăm khối lượng axit axetic X Trang 2/5 - Mã đề thi 102 A 56,604% B 43,396% C 86,792% D 13,208% Câu 22: Cho 31,2 gam hỗn hợp X gồm FeS2 CuS tác ... Câu 44: Hoá chất dùng để phân biệt: lòng trắng trứng, glixerol, glucozơ etanol Trang 4/5 - Mã đề thi 102 A dung dịch HCl B dung dịch NaOH C quỳ tím ẩm D Cu(OH)2, t0 Câu 45: Hiện gas hoá lỏng...
 • 5
 • 833
 • 1
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sử

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sử

Lịch sử

... lãnh đạo giai cấp công nhân cách mạng ba nước Đông Dương Từ phong trào, khối liên minh công nông hình thành 0,25 - Để lại cho cách mạng nhiều học quí giá phong trào đấu tranh cách mạng nên tập dược ... hình thành 0.5 - Sau chiến tranh lạnh, hầu hết quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế, coi tảng xây dựng sức mạnh thực quốc gia 0.5 - Sự tan rã Liên Xô tạo ... tình hình, đề kế hoạch xác, dự kiến kịp thời chớp thời cơ: năm 1973, Hội nghị Trung ương lần thứ 21 xác định: cách mạng miền Nam tiếp tục đường cách mạng bạo lực 0,25 - Bộ Chính trị đề kế hoạch...
 • 3
 • 2,710
 • 1

Xem thêm