tai lieu viet lai cau dung trong on thi tot nghiep thpt quoc gia nam 2015 mon tieng anh

Hướng dẫn một số kỹ năng viết bài luận trong đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Hướng dẫn một số kỹ năng viết bài luận trong đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Kỹ năng viết tiếng Anh

... Details supporting topic sentence III Conclusion A Paraphrase of thesis B Summary of viewpoint C General final statement/comment Tham gia KHÓA VIẾT LUẬN TIẾNG ANH MOON.VN để hướng đến kỳ thi THPTQG ... influence on personal lives However, not all the effects of them have been positive Tham gia KHÓA VIẾT LUẬN TIẾNG ANH MOON.VN để hướng đến kỳ thi THPTQG Cô Vũ Mai Phương | Trực tiếp www.moon.vn To ... student to continue learning and to cement the things they learn within Homework promotes understanding to information that students might have found confusing Without it, students would only see...
 • 4
 • 3,921
 • 79
Bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, Đại học môn tiếng Anh

Bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, Đại học môn tiếng Anh

Ngoại ngữ

... “ Don’t ring Tony on Sunday” a Walter told me don’t ring Tony on Sunday b Walter told not to ring Tony on Sunday c Walter told me not ring Tony on Sunday d Walter told me not to ring Tony on ... be done the drug soon 47 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C.This book ought to be read on the spot D This ... tests / going / done / drug / soon A Further tests are going to done on the drug soon B Further tests are going to on the drug soon C.Further tests are going to be done on the drug soon D Further...
 • 121
 • 644
 • 0
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn toán 2015

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn toán 2015

Toán học

... - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 Bài 3: Viết phương trình đường thẳng ∆ qua điểm A(1; –2; 5) ∆ song song với đường thẳng x −1 y + z d: = = −2 Bài 4: Trong khơng gian ... Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 Page 23 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 Page 24 Trường THCS - THPT Lê Lợi ... - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG - năm 2015 B – BÀI TẬP CƠ BẢN Biên soạn: GV Trần Phú Hiếu Hotline: 0908653207 Page 14 Trường THCS - THPT Lê Lợi – Phan Thi t Tài liệu ôn thi THPTQG...
 • 26
 • 1,162
 • 0
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN SINH ĐẶC SẮC

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN SINH ĐẶC SẮC

Sinh học

... +1,5 = 18,3% Khong cỏch gia a-b l 18.3 Giao t Abd, abD l giao t c to t trao i chộo n gia a/b Tn s trao i chộo b/d = TC n on II + TC kộp on I v II = 12,1 +1,5 = 13,6% Khong cỏch gia a-b l 13.6 ... tri hon ton so vi alen a quy nh thõn thp; alen B quy nh hoa tớm tri hon ton so vi alen b quy nh hoa trng; alen D quy nh qu tri hon ton vi alen d quy nh qu vng; alen E quy nh qu trũn tri hon ton ... chộo n gia B v C l 0,2 0,042 = 0,158 t l giao t ABd = abD = 0,158/2 = 0,079 t l giao t liờn kt hon ton ABD = abd = (1-0.042-0.258-0.158)/2=0.271 Cõu : l giao t c to t trao i chộo n gia a/b...
 • 30
 • 718
 • 0
Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT và ĐH,CĐ 2010 môn Tiếng Anh

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT và ĐH,CĐ 2010 môn Tiếng Anh

Tư liệu khác

... từ cố định / động từ hai thành phần (phrasal verb) - Từ đồng nghĩa / dị nghĩa Chức giao - Từ / ngữ thể chức giao tiếp đơn giản, tiếp … (khuyến khích yếu tố văn hóa) Kĩ đọc - Điền từ vào chỗ trống: ... (mood, voice, speaker, position…) - Tương phản - Hòa hợp chủ - vị - Sự mập mờ nghĩa (do vị trí bổ ngữ…) - … Với phần này, người soạn đề chọn vấn đề cụ thể vấn đề cho thi Tỉ trọng/ số lượng câu ... vấn đề cụ thể vấn đề cho thi Tỉ trọng/ số lượng câu 10 10 10 10 Ghi chú: Lời dẫn (instruction) viết tiếng Anh; Ký hiệu "/" có nghĩa ...
 • 3
 • 368
 • 0
ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT TRƯỜNG THPTBC NGUYỄN TRÃI MÔN: TIẾNG ANH pot

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT TRƯỜNG THPTBC NGUYỄN TRÃI MÔN: TIẾNG ANH pot

Cao đẳng - Đại học

... illegal and unsustainable trade contact your nearest regional centre Câu 36 WWF is an international A society B organization C group D union Câu 37 WWF focusses special attention on ……………………… ... which Câu 24 Sorry, I can’t afford it I have money left A a little B much C little D few Câu 25 By the end of this year We this plan for eight months A will have carried out B will carry out ... increase your confidence, or would like to update your skills or learn new skills, then this programme is for you Câu 31 A when Câu 32 A of B if B off C becausse C on D so that D for Câu 33 A tailor...
 • 4
 • 322
 • 1
Hóa học vô cơ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Hóa học vô cơ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Hóa học

... dung dịch nhạt dần màu xanh B Thanh sắt có màu đỏ dung dịch nhạt dần màu xanh C Thanh sắt có màu trắng xám dung dịch có màu xanh D Thanh sắt có màu đỏ dung dịch có màu xanh Câu 202 Khẳng định ... Câu 125 Có dung dịch : Na2CO3, NaOH, NaCl, HCl.Nếu dùng quỳ tím nhận biết : A dung dịch B dung dịch C.4 dung dịch D dung dịch Câu 126 Trong số kim loại kiềm sau đây, kim loại có lượng ion hóa cao ... chất sau nhận biết dung dịch A Dung dịch NaOH dư B Dung dịch AgNO3 C Dung dịch Na2SO4 D Dung dịch HCl Câu 176 Các dung dịch ZnSO4 AlCl3 khơng màu Để phân biệt hai dung dịch dùng dung dịch chất sau...
 • 36
 • 1,514
 • 33
Công thức sinh học tổng quát để giải toán ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Công thức sinh học tổng quát để giải toán ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học

... Biết thời gian tổng hợp prôtêin (tlp), vận tốc trượt ribôxôm (Vt) LG = (tlp x Vt)Å (28) g) Biết vận tốc giải mã (Va) aa/s Thời gian tổng hợp xong prôtêin (tlp) (s) Thời gian tổng hợp xong prôtêin ... lần mã Sau lần mã tạo nên mã nên: Rcc LG = × 3, 4Å (21) n e) Biết thời gian mã (tARN) - vận tốc mã (VARN) Thời gian mã thời gian để mạch gốc gen tiếp nhận ribônuclêôtit tự môi trường nội bào lắp ... (31) k) Biết thời gian trình tổng hợp prôtêin (tQT) Khi có nhiều ribôxôm trượt qua, vận tốc trượt ribôxôm (Vt) vận tốc giải mã, khoảng cách thời gian ribôxôm (tTXC) Từ thời gian trình tổng hợp...
 • 5
 • 823
 • 3
Sinh học đại cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học đại cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học

... thái, cấu tạo, nơron chia làm nhóm: + Nơron đơn cực: có sợi trục + Nơron lưỡng cực: có sợi trục sợi nhánh + Nơron đơn cực giả + Nơron đa cực - Dựa vào chức năng: có Nơron vận động nơron li tâm 19 ... - QH thời gian khác AOA (4C) Mơn Sinh đại cương http://giasutamviet.com II Dinh dưỡng khống: Ngun tố khống: - Các ngun tố kháng đất thường tồn dạng hòa tan phân li thành anion cation - Các ngun ... đập nhanh, giảm huyết áp - Phản xạ tăng nhòp tim nồng độ CO giảm máu - Phản xạ tim- tim: Máu dồn tim nhiều ức chế dây TK phó giao cảmà tim đập nhanh 18 Mơn Sinh đại cương http://giasutamviet.com...
 • 24
 • 862
 • 7
Sinh học tế bào ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học tế bào ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học

... chiếm tỉ lệ lớn sinh chất .Trong xương chiếm 20% ,trong não chiếm 85%.H2O chiếm 2/3 khối lượng thể.Ở sữa,nước chiếm 95% khối lượng Trong sinh chất,nước thực nhiều chức năng,là dung môi hoà tan hầu hết ... béo phức tạp;phân tử gồm nguyên tử cacbon tạo nên vòng gắn với nhau ,trong có vòng chứa cacbon,còn vòng thứ tư chứa nguyên tử cacbon Các sinh tố D,hoocmon sinh dục,các chất tiết từ vỏ tuyến thận,các ... Đường,tinh bột,xenlulozơ thuộc nhóm gluxit .Trong chất C,H,O chứa theo tỉ lệ 1:2:1.Loại C6H12O6,tức monosaccarit thuộc dạng gluxit đơn giản thường gặp .Trong số chúng có glucozơ fructzơ Glucozơ có...
 • 28
 • 687
 • 3
Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 có đáp án cực hay

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 có đáp án cực hay

Toán học

... điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích Biết A(1;0), B(0;2) giao điểm I hai đường chéo nằm đường thẳng y = x Tìm tọa độ đỉnh C D 2) Trong khơng gian với ... − y − z − = Viết phương trình đường thẳng ∆ qua A(1;1; −2) , song song với mặt phẳng (P ) vng góc với đường thẳng d Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d : 2 Câu VII.b (1đ) ... VI.a: (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích , A(2;– 3), B(3;–2) Tìm toạ độ điểm C, biết điểm C nằm đường thẳng (d): 3x – y – = 2) Trong khơng gian với hệ tọa...
 • 92
 • 1,105
 • 41
Chuyên đề phương trình mũ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Chuyên đề phương trình mũ ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Toán học

... hm liờn tc,ng bin v nhn c giỏ tr õm,c giỏ tr dng trờn R nờn phng trỡnh cú nghim nht T bng bin thi n ca hm Vy phng trỡnh cú ỳng hai nghim : cú khụng quỏ hai nghim Chỳ ý : * Cú th chng minh phng ... cú nghim nh sau : Ta cú : Suy phng trỡnh 9) Gii h phng trỡnh: H phng trỡnh hoc cú nghim CC BI TON Cể CHA THAM S Bi : Tỡm m pt m.2 x + x = cú nghim nht Gii : t t t=2x , t>o Pt tr thnh : mt + ... 2 t t= ữ (t>0), phng trỡnh tr thnh t + = t 8t + a = a = t + 8t t Kho sỏt hs v lp bng bin thi n +a>16 ; pt vụ nghim +a=16 hoc a0 : pt cú nghim nht +0
 • 7
 • 775
 • 5
Bất phương trình và đồ thị ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Bất phương trình và đồ thị ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Toán học

... 2000) Với giá trị a bất phương trình √ √ a( x − x − 1)3 x3 + 3x2 − có nghiệm? Đáp số Với a 14 (ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, 2000) Tìm m để bất phương trình sin2 x − m cos x − π √ −2 nghiệm với...
 • 2
 • 419
 • 1
Phương trình lượng giác hệ phương trình đại số ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Phương trình lượng giác hệ phương trình đại số ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Toán học

... trình ñã cho v d ng: (x − y )g(x ; y ) = 4) Trong h phương trình n u bi u th c u(x) xu t hi n hai Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong 11 Ôn thi ðH năm 2010 – Câu phương trình ta có th ... ta vi t α = arctan m tan α = m  * Các trư ng h p ñ c bi t: Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong Ôn thi ðH năm 2010 – Câu π + kπ 3) tan x = ⇔ x = kπ 1) tan x = ⇔ x = 2) tan x = −1 ⇔ x = ... (1) a   tan x  tan x      cot x  cot x      Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong Ôn thi ðH năm 2010 – Câu sin x    cos x  (*) ñó (1) tr thành: Cách gi i: ð t t = ...
 • 46
 • 777
 • 7
Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Toán học

... THANG ĐIỂM Môn: Toán (đề số 2), khối A Câu I Nội dung Điểm 2,00 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 điểm) Tập xác định : D = R Sự biến thi n : y ' = 4x - 16x = 4x (x - 4), y ' = Û x = ... : y ' = 4x - 16x = 4x (x - 4), y ' = Û x = hay x = ± yCĐ = y(0) = 7; yCT = y(  ) = - Bảng biến thi n : x -∞ -2 +∞ y’ + 0 + y +∞ +∞ -9 0,25 0,25 0,25 -9 Đồ thị : y -2 -1 O  0,25 x -9 Tìm giá ... ln x  x  ln  * Phương trình (*) có biệt thức ∆ > nên có hai nghiệm phân biệt Từ bảng biến thi n f(x) suy phương trình f(x) = có không nghiệm phân biệt  1 Mặt khác: f     0, f 0 ...
 • 6
 • 1,037
 • 8
Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 hay nhất

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 hay nhất

Toán học

... A 1 VSAHK  dt ( AHK ).SK  AH HK SK (*) H C B Trong tam giác SAB vuông A có 1 SA2 AB 4a a 2a  2  AH    2 2 2 AH SA AB SA  AB 4a  a Trong tam giác SAC vuông A SA2 4a 2a có SC  SA2 ... TOÁN (đề số 2), khối D Câu I Nội dung Điểm 2,00 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1,00 điểm) Khi m = hàm số trở thành y   x  x   Tập xác định :  Sự biến thi n: y '  3x  x; y '   ... t4    Mà f(0) = 0,50 0,50 0,50 lim f (t )  x  Nên ta có bảng biến thi n: t ’ f (t) f(t)  0,50  Từ bảng biến thi n suy giá trị cần tìm m  m  III Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng với điểm...
 • 6
 • 691
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008