đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh trường thpt trần phú hà tĩnh kèm đáp án hướng dẫn chấm and đề số 2

20 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT trần phú, hà tĩnh (kèm đáp án và hướng dẫn chấm)

20 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT trần phú, tĩnh (kèm đáp ánhướng dẫn chấm)

Ngoại Ngữ

... GD-ĐT TĨNH ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 20 14 - 20 15 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 02 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... 22 SỞ GD-ĐT TĨNH ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 20 14 - 20 15 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 04 Họ, tên thí sinh: Số ... GD-ĐT TĨNH ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 20 14 - 20 15 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 03 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:...
 • 159
 • 10,127
 • 14
Tuyển tập các đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Tuyển tập các đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Ngoại ngữ

... tập đề thi thử THPT Quốc Gia năm 20 15 môn Anh ĐỀĐÁP ÁN SỐ 04 (THPT NÔNG CỐNG 1) TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I TỔ TIẾNG ANH NĂM HỌC: 20 14 -20 15 MÔN THI: TIẾNG ANH – ... Question 21 21 C 21 B Question 22 22 B 22 D Question 23 23 B 23 C Question 24 24 C 24 C Question 25 25 D 25 C Question 26 26 B 26 D Question 27 27 B 27 D Question 28 28 A 28 D Liên hệ môn: bmtienganh.alllovebooks@gmail.com ... hệ môn: bmtienganh.alllovebooks@gmail.com 41 All-lovebooks – Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia năm 20 15 môn Anh ĐỀĐÁP ÁN SỐ 03 (SỞ GD&ĐT TĨNH) SỞ GD-ĐT TĨNH ĐỀ THI THỬ THPTQG - NĂM...
 • 131
 • 6,633
 • 4
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh Sở GD - ĐT Quảng Nam

Ngoại Ngữ

... Trang 2/ 6 Mã đề 1 32 Question 24 : The bigger the supermarket is, _ A the choice is wide B the wider the choice will be C the more the choice is D the widest the choice will be Question 25 : ... ago, (45) _, scientists found out about germs, and then everything changed The (46) _ of many diseases was found, and cures were developed As this medical discovery spread, the world became ... years And what we expect by the year 20 20 ? Undoubtedly, medical science will continue to (49) Some people will be (50) to avoid medical problems that are unavoidable today Trang 4/6 Mã đề...
 • 6
 • 736
 • 3
Hướng dẫn một số kỹ năng viết bài luận trong đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Hướng dẫn một số kỹ năng viết bài luận trong đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Kỹ năng viết tiếng Anh

... http://www.mediafire.com/view/g75ady101g435ln/963_bai_essays_mau.pdf http://www.mediafire.com/view/rz264hrjdt4buct/136bailuanmauhaynhat.pdf Tham gia KHÓA VIẾT LUẬN TIẾNG ANH MOON.VN để hướng đến kỳ thi THPTQG ... lives However, not all the effects of them have been positive Tham gia KHÓA VIẾT LUẬN TIẾNG ANH MOON.VN để hướng đến kỳ thi THPTQG Cô Vũ Mai Phương | Trực tiếp www.moon.vn To begin with, using ... thesis B Summary of viewpoint C General final statement/comment Tham gia KHÓA VIẾT LUẬN TIẾNG ANH MOON.VN để hướng đến kỳ thi THPTQG Cô Vũ Mai Phương | Trực tiếp www.moon.vn PARAGRAPH Homework:...
 • 4
 • 3,921
 • 79
đề thi minh họakỳ thi thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

đề thi minh họakỳ thi thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Trung học cơ sở - phổ thông

... TẠO ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn: Tiếng Anh PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án A 23 A 45 B D 24 B 46 D D 25 C 47 B B 26 ... A 27 A 49 C C 28 B 50 D B 29 A 51 C B 30 C 52 B D 31 B 53 C 10 B 32 C 54 A 11 D 33 C 55 B 12 D 34 D 56 C 13 A 35 B 57 A 14 A 36 C 58 A 15 B 37 D 59 A 16 A 38 A 60 D 17 C 39 B 61 C 18 C 40 C 62 ... 63 A 20 D 42 D 64 B 21 D 43 B 22 B 44 B PHẦN VIẾT (2 điểm) I (0,5 điểm) Câu 65: I have never read such an interesting novel before Hoặc: I have never read a more interesting novel than this (one/...
 • 9
 • 433
 • 0
Tổng hợp 80 đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh có đáp án

Tổng hợp 80 đề thi THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anhđáp án

Tiếng Anh

... GD-ĐT TĨNH ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 20 14 - 20 15 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 02 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... GD-ĐT TĨNH ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 20 14 - 20 15 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 03 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... GD-ĐT TĨNH ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 20 14 - 20 15 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 04 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:...
 • 665
 • 3,749
 • 3
Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia năm 2015 môn Tiếng Anh

THPT Quốc Gia

... Mã đề thi 3 62 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ... Mã đề thi 425 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ... Mã đề thi 5 82 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề...
 • 38
 • 502
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Sinh học

... chích ếch xanh ĐÁP ÁN C 11 D 21 B 31 A 41 A C 12 C 22 D 32 B 42 C A 13 A 23 D 33 D 43 A A 14 A 24 D 34 A 44 A A 15 B 25 C 35 B 45 A D 16 C 26 B 36 B 46 A C 17 B 27 D 37 C 47 A B 18 C 28 B 38 B ... AA = aa = n n 1   2 2 1 1 B AA = aa =    ; Aa =   2 2 n n 1 1 1 1 C AA = Aa =   ; aa =    D AA = Aa =    ; aa =   2 2 2 2 Câu 30: Một quần thể ... điều kiện sống phân bố không đồng môi trường, khô có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể C điều kiện sống phân bố đồng môi trường, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể D điều kiện sống phân bố...
 • 5
 • 723
 • 4
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Hóa học

... CO2, H2O N2 tổng khối lượng CO2 H2O 46.5 gam Giá trị gần m là: A 32 B 24 C 21 D 26 - HẾT - Trang /Đề 461 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 – MƠN HĨA HỌC Đề ... /Đề 327 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi ... 11 A 12 D 13 B 14 B 15 A 16 B 17 A 18 D 19 A 20 C 21 D 22 D 23 C 24 D 25 B Đề 25 6 B D A D A D A D A 10 B 11 D 12 D 13 A 14 C 15 C 16 B 17 A 18 B 19 B 20 C 21 D 22 C 23 C 24 D 25 C Đề 327 B B...
 • 17
 • 936
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... thoát ra) Cho chất A, B, C H2SO4, BaCl2, Na2CO3 (NH4)2CO3, Ba(NO3 )2, H2SO4 Ba(HCO3 )2, Ba(OH )2, H2SO4 HCl, AgNO3, Fe(NO3 )2 (NH4)2CO3, H2SO4, Ba(OH )2 BaS, FeCl2, H2SO4 loãng Số dãy chất thỏa mãn thí ... D C C A D D B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C C B A A B A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D B A A A D C A B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C B A B A D B D A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... C2H5OH, C2H4, C2H2 C C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 D HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH Câu 46: Trong phòng thí nghiệm khí CO2 điều chế có lẫn khí HCl, nước Để thu CO2 tinh khiết người ta cho qua A NaOH, H2SO4 đặc...
 • 6
 • 669
 • 3
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn lịch sử trường THPT chuyên hoàng lê kha, tây ninh

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn lịch sử trường THPT chuyên hoàng lê kha, tây ninh

Lịch sử

... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn: Lịch sử Câu hỏi Câu Câu Nội dung Trình bày khái quát sách đối ngoại Nhật Bản thời kì Chiến tranh lạnh Sự kiện coi mốc đánh dấu ... giao với Liên Xô Cùng năm đó, NB trở thành thành viên Liên hợp quốc Chính phủ Nhật đứng phía Mĩ chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 – 1975) - Với sức mạnh kinh tế - tài ngày lớn, từ nửa sau năm ... ta phân hóa kẻ thù, tạo thời gian hòa hoãn nhằm chuẩn bị lực lượng Đến năm 1954, kí Hiệp định Giơnevơ, ta giành thắng lợi 0,5 0 ,25 0,5 3,0 0,5 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 Câu định Điện Biên...
 • 4
 • 2,586
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

Hóa

... với 20 0ml dung dịch KOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Công thức X giá trị m A HO-CH2CH2COOCH2CH2COOH; 25 ,6g B HO-CH2CH2COOCH2CH2COOH; 23 ,8g C HOOCCH2CHOHCH2CH2COOH; 23 ,8g ... toàn lượng M cần dùng V lít O2 (đktc) sinh 2, 24 lít CO2 (đktc) 2, 16 gam H2O Công thức Y giá tri V A C5H8(OH )2 2,9 12 B C4H6(OH )2 3,584 C C4H6(OH )2 2,9 12 D C3H4(OH )2 3,584 Câu 16: Cho 11,5 gam ... D A D C D C C B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B B C C D B D B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A A A A C B D A A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D B A A C B B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49...
 • 5
 • 805
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

... 4C B C’ = 2C C C’ = C /2 D C’ = C/4 ………… HẾT……… ĐÁP ÁN 10 B D C A C D B D A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C B B B A D A B C B A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D A C B D D 5/5 31 32 33 34 ... nhất, tia đỏ lệch nhiều C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính D Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc biến thi n liên tục từ đỏ đến tím Câu25: Một lắc lò xo có độ cứng ... dao động,  tần số góc vật dao động điều hòa Vận tốc gia tốc dao động điều hòa liên hệ với phương trình A v 2  a  A 2 B v 2  a  A 2 C v 2  a  A 2 D v  a 2  A 2 Câu 11: Khi...
 • 6
 • 535
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Tiên Hưng, Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Tiên Hưng, Thái Bình

... I2> I1 k2> k1 C I2> I1 k2< k1 D I2< I1 k2< k1 - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Đáp án Đề Thi Thử Quốc Gia 20 15 Trường THPT Tiên Hưng Đáp án mã đề: ... C; Đáp án mã đề: 27 2 01 C; 02 C; 03 D; 04 B; 05 D; 06 C; 07 D; 08 B; 09 A; 10 A; 11 B; 12 D; 13 C; 14 D; 15 C; 16 C; 17 D; 18 B; 19 D; 20 A; 21 A; 22 B; 23 A; 24 A; 25 C; 26 D; 27 A; 28 B; 29 ... 400m D 20 0m - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Đề thi thử Quốc gia môn Vật Lý năm 20 15 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề: 23 8 Họ...
 • 25
 • 724
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THPT Trảng Bàng, Tây Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THPT Trảng Bàng, Tây Ninh

... -ĐÁP ÁN 1D 2D 3A 4B 5B 6A 7B 8B 9B 10D 11B 12C 13C 14D 15C 16C 17A 18C 19D 20 A 21 A 22 B 23 B 24 D 25 A 26 C 27 A 28 A 29 A 30A 31B 32B 33C 34C 35D 36B 37D 38C 39A 40A 41C 42D 43D 44C 45D 54C 53C 52B ... thức tính R L( 1  2 ) A R = n2  ( 1  2 ) B R = L n  L( 1  2 ) n2  C R = L1 2 D R = n2  Trang 2/ 4 Câu 26 : Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hoà phương tần số có phương trình ... điện q1 q2, lắc thứ ba không tích điện Chu kỳ dao động nhỏ chúng T1, T2, T3 có T1  q T3 ; T2  T3 Tỉ số 3 q2 A B 12, 5 C - 12, 5 D -8 Câu 16: Thực giao thoa sóng với hai nguồn pha S1S2 cách 20 (cm)...
 • 4
 • 509
 • 0
Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Anh Hùng Núp, Gia Lai

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Anh Hùng Núp, Gia Lai

... - Mã đề thi 134 ĐÁP ÁN Câu 10 Đap án B C C C D C B C A A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đap án C A B C A B A A D B Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đap án D B C D D D C D A C Câu 31 32 33 ... 2, 19 1,90 2, 29 Gia tốc trường Kết quả: Gia tốc trọng trường A g = 9,86 m/s2 0,045 m/s2 C g = 9,76 m/s2 0,056 m/s2 B g = 9,79 m/s2 0,0576 m/s2 D g = 9,84 m/s2 0,045 m/s2 Câu 20 : Đặt điện ... nm ánh sáng da cam có bước sóng 2 = 600 nm Gọi M, N hai điểm quan sát, nằm hai phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 6,5 mm 22 mm Số vân sáng màu da cam đoạn MN A B 32 C 16 D 24 Câu 24 :...
 • 6
 • 520
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Hóa

... tố hoá học; cán coi thi không giải thích thêm) ĐÁP ÁN 10 A A C B C C A B C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D A B B B B D B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B B D C A B B B A A 31 32 33 34 35 36 ... với SO2? A Dd Ba(OH )2, H2O 2, dd KMnO4 B O3, nước clo, dd KMnO4 C H2SO4 đặc, O2, nước brom D O3, H2S, nước brom Câu 22 Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Fe(NO3 )2 vào dung dịch HCl (2) ... 12, 06 gam Câu 33 Cho dãy chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin) Chất dãy có lực bazơ yếu : A C6H5NH2 B CH3NH C C2H5NH2 D NH3 Câu 34 Chất phản ứng với dd: NaOH, HCl : A C2H6 B C2H5OH C H2N-CH2-COOH...
 • 5
 • 508
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa

Hóa

... (a) 2H2SO4 + C  2SO2 + CO2 + 2H2O (b) H2SO4 + Fe(OH )2  FeSO4 + 2H2O (c) 4H2SO4 + 2FeO  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (d) 6H2SO4 + 2Fe  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Trong phản ứng trên, ... thu 32, 22 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức axit X A C2H4O2 C3H6O2 B C3H4O2 C4H6O2 C C2H4O2 C3H4O2 D C3H6O2 C4H8O2 Câu 48: Cho 6, 72 lít hỗn hợp khí Cl2 O2 (ở đktc) phản ứng vừa đủ với 20 ,2 gam ... trị m A 20 ,43 52 gam B 22 ,736 gam C 17, 728 gam D 12, 064 gam Câu 21 : Cho anđehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2 Mối quan hệ n với m A m = 2n +1 B m = 2n – C m = 2n + D m = 2n Câu 22 : Số liên...
 • 4
 • 659
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh

Hóa

... phân tử là: A H2O, NH3, HCl, CO2 B HF, H2O, O3, H2 C H2O, Cl2, NH3, CO2 D NH3, O2, H2, H2S Câu 41: Cho tetrapeptit X có công thức cấu tạo sau: H2NCH(CH3)CO-NHCH2CO-NHCH(COOH)CH2CH2CO-NHCH(CH3)COOH ... 21 D 137 22 C 137 23 D 137 24 C 137 25 A 137 26 A 137 27 A 137 28 A 137 29 A 137 30 D 137 31 B 137 32 B 137 33 C 137 34 C 137 35 C 137 36 B 137 37 D 137 38 B 137 39 C 137 40 A 137 41 C 137 42 ... hoàn toàn 27 ,6 12 gam X thành CO2, H2O N2 cần tối thi u V lít oxi (đktc) Giá trị V gần với A 32, 70 B 29 ,70 C 53,80 D 33, 42 Câu 8: Phát biểu A Ở điều kiện thường, anilin chất rắn, chuyển thành màu...
 • 7
 • 1,144
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ

Hóa

... 19 20 C A D A A B B C D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A B A A C B C C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C B D B B C D B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D D D A C B A B C B Trang 5/5 - Mã đề ... Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 B Sục khí H2S vào dung dịch ZnCl2 C Sục khí O2 vào dung dịch H2S D Dẫn khí CO2 vào cốc nước có chứa đá vôi - HẾT 10 B D D C A D A A C A 11 12 13 14 15 ... Y thu 11 ,2 lít khí H2 (đktc) Nồng độ phần trăm chất X dung dịch Y (cho Na =23 , H =1, O =16, C = 12) A 52, 63% B 51,79.% C 81,63% D 81, 12% Câu 45: Hỗn hợp X có tỉ khối so với hiđro 21 ,2 gồm C3H8,...
 • 5
 • 627
 • 0

Xem thêm