0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Các loại lao động trong công ty

CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ LƯƠNG TRONG CÔNG TY

CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ LƯƠNG TRONG CÔNG TY

_PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY:_ - PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG THEO THỜI GIAN LAO ĐỘNG: TOÀN BỘ LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY ĐƯỢC CHIA THÀNH CÁC LOẠI SAU: TRANG 12 + LAO ĐỘNG TẠM THỜI MANG TÍNH CHẤT[r]
 • 31
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI:"TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG". DOC

* Lao độngCông ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Lao động: Là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó là những con người tham gia trực tiếp vào vận hành máy móc, thiết bị mà cụ thể là: vận hành máy bơm chống úng, chống hạn, để biến nguồn nước trở thành hàng hoá có ích cho người nông dân, đó là yếu tố mang tính chất quyết định mà đối với công ty không thể thiếu được, với 135 lao động thì khoản chi phí về lao động là yếu tố tạo nên giá trị sản phẩm, sản xuất. Chính vì vậy công ty sử dụng từng lao động rất hợp lý và tiết kiệm làm giảm chi phí về lao động góp phần tăng lợi nhuận cho công ty, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, trình độ và trách nhiệm của mỗi cá nhân gắn bó với công ty hơn.
 • 28
223 CHUYEN DE TOT NGHIEP KT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY KHAI THÁC CTRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC WWW EBOOKVCU COM 223VIP

223 CHUYEN DE TOT NGHIEP KT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY KHAI THÁC CTRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC WWW EBOOKVCU COM 223VIP

công ty là một doanh nghiệp nhà nớc có quy mô nhỏ, có chức năng t- ới tiêu cho toàn huyện phục vụ nông nghiệp thuỷ nông, nên nhà nớc phải: + Hỗ trợ cho công ty vay vốn tín dụng + Hỗ trợ đào tạo, bồi dỡng chuyển giao công nghệ, dịch vụ, kỹ thuật, khuyến khích các hình thức hợp tác, phân công lao động sản xuất hợp lý và hình thành hệ thống chuyên môn hoá cho các ngành trong công ty nh có ngành chuyên lo về nguyên liệu có ngành chuyên lo tiêu thụ sản phẩm, có cán bộ ngành chuyên sản xuất khuyến khích thành lập hiệp hội nghề nghiệp để hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tránh cạnh tranh không lành mạnh giải quyết các vấn đề về môi trờng, đổi mới công nghệ và thiết bị, bồi dỡng đào tạo thợ trẻ.
 • 27
Mẫu nội quy hợp đồng lao động

Mẫu nội quy hợp đồng lao động

NỘI QUY LAO ĐỘNG Căn cứ Bộ Luật Lao Động năm 2012 Bộ luật Lao Động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;Nghị định số 452013NĐCP ngày 10.05.2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;Căn cứ tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức sản xuất lao động trong doanh nghiệp;Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty ….Nay Giám đốc ban hành nội quy lao động trong doanh nghiệp như sau:NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGNội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi làm việc tại doanh nghiệp; quy định việc xử lý đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động; quy định trách nhiệm vật chất đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại tài sản của Công ty.Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc trong doanh nghiệp theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả người lao động trong thời gian tập việc, thử việc, học nghề.Những nội dung quy định trong bản nội quy lao động này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội xác nhận đăng ký.
 • 15
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƠNG CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC * LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC - Lao động: Là một trong ba yếu tố cơ bản[r]
 • 27
Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương tai cty khai thoc ctronh thuy loi My Duc - .doc

Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương tai cty khai thoc ctronh thuy loi My Duc - .doc

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC * LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC - Lao động: Là một trong ba yếu tố cơ bả[r]
 • 32
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƠNG CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC * LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC - Lao động: Là một trong ba yếu tố cơ bản[r]
 • 27
CHI PHÍ THUÊ NHÀ CHO NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY

CHI PHÍ THUÊ NHÀ CHO NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY

CĂN CỨ CÁC QUY ĐỊNH TRÊN: – Trường hơp Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do Công ty trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính [r]
 • 3
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG

- Qua nghiên cứu và xem xét tình hình thực tế về quản lý lao động, tiền lơng cũng nh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức. Trong những năm vừa qua nhất là năm 2002 có thể thấy rằng: mặc dù gặp nhiều khó khăn trong cơ chế thị trờng có nhiều biến động hiện nay, nhng với sự chỉ đạo của Nhà nớc, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng sự nỗ lực cố gắng vơn lên của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty nhất là trong lĩnh vực quản lý lao động tiền lơng đã đạt đợc những kết quả đáng mừng.
 • 27
Thực trạng hoạt động giao kết, thực hiện hợp đồng lao động tạiCông tycổ phần may Hòa Bình giai đoạn 2014 2016

Thực trạng hoạt động giao kết, thực hiện hợp đồng lao động tạiCông tycổ phần may Hòa Bình giai đoạn 2014 2016

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI MỞ ĐẦU41. Lý do chọn đề tài42. Lịch sử nghiên cứu vấn đề43. Mục tiêu nghiên cứu54. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu65. Giả thuyết nghiên cứu66. Phương pháp nghiên cứu67. Cấu trúc đề tài7CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNGLAO ĐỘNG81.1. Những vấn đề lý luận chung về hợp đồng lao động81.1.1 Khái niệm hợp đồng lao động81.1.2. Vai trò của hợp đồng lao động81.1.3. Hình thức, nội dung, các loại hợp đồng lao động81.1.3.1. Hình thức của hợp đồng lao động81.1.3.2. Nội dung của hợp đồng lao động91.1.4. Các loại hợp đồng lao động101.2. Giao kết hợp đồng lao động111.2.1. Chủ thể giao kết hợp đồng lao động111.2.2. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động121.2.3. Ý nghĩa của giao kết hợp đồng lao động121.3. Thực hiện, thay đổi, tạm hoãn hợp đồng lao động131.3.1 Thực hiện hợp đồng lao động131.3.2 Thay đổi hợp đồng lao động131.3.3 Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động14CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA BÌNH152.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần may Hòa Bình152.1.1. Thông tin chung về công ty Cổ phần may Hòa Bình152.1.2.Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty152.1.3. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh162.1.4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty162.1.5. Cơ cấu tổ chức của công ty172.1.6. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty192.1.6.1. Quy mô nguồn nhân lực của công ty192.1.6.2. Chất lượng nguồn nhân lực của công ty202.2. Thực trạng hoạt động giao kết, thực hiện hợp đồng lao động tại công ty cổ phần may Hòa Bình212.2.1. Thực trạng hoạt động giao kết hợp đồng lao động tại công ty cổ phần may Hòa Bình212.2.2. Thực trạng hoạt động thực hiện hợp đồng lao động tại công ty cổ phần may Hòa Bình242.2.3. Đánh giá chung hoạt động giao kết, thực hiện hợp đồng lao động tại công ty cổ phần may Hòa Bình262.2.3.1. Những kết quả đã đạt được262.2.3.2. Những hạn chế272.2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế28CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HÒA BÌNH303.1. Đối với công ty Cổ phần may Hòa Bình303.2. Đối với người lao động323.3. Về phía Nhà nước và Pháp luật32KẾT LUẬN35DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO36PHỤ LỤC
 • 42
luật lao động: “Tìm hiểu giải pháp hạn chế tranh chấp lao động và đình công tại công ty Tae Kwang Vina”

luật lao động: “Tìm hiểu giải pháp hạn chế tranh chấp lao động và đình công tại công ty Tae Kwang Vina”

Phân tích và làm rõ vấn đề tranh chấp lao động và đình công tại công ty Tae Kwang VinaRút ra những đặc trưng trong tranh chấp lao động và đình công tại công ty Tae Kwang Vina, chỉ rõ những thành công, tồn tại do tranh chấp lao động và đình công này tạo ra. Đồng thời, từ những phân tích đó, chúng ta đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiện hơn trong tranh chấp lao động và đình công tại công ty Tae Kwang Vina
 • 43
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG POTX

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG POTX

Lao động trực tiếp Người - Trong đó: + Lao động nữ Người + Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm điều kiện lao động loại IV, V, VI Người Tai nạn lao động - Tổng[r]
 • 9
BÁO KIẾN TẬP VỀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN BÌNH ĐỊNH

BÁO KIẾN TẬP VỀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN BÌNH ĐỊNH

3.1. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi – Thủy Điện Bình Định . Trong công tác quản lý kinh tế tài chính, hạch toán kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Là một phần hạch toán của công ty, kế toán tiền lương phải theo dõi, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các khoản trợ cấp khác. Hoàn thiện tốt công tác kế toán tiền lương chính là hoàn thiện về chính sách, về hình thức trả lương để đảm bảo tiền lương là yếu tố vật chất khuyến khích người lao động tăng năng suất, tiết kiệm chi phí để đem lại hiệu quả kinh tế cao.
 • 41
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH ĐƯA RA CHIẾN LƯỢC HỢP LÝ ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP PHẦN 3 POT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH ĐƯA RA CHIẾN LƯỢC HỢP LÝ ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP PHẦN 3 POT

5. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Công trình Giao thông III - Hà Nội là đơn vị sản xuất, xây dựng tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình cầu, hè đường. Muốn cho quá trình sản xuất thi công diễn ra thuận lợi và tạo khả năng sinh lợi cho công ty, đòi hỏi phải có vốn đầu tư, tư liệu lao động, đối tượng lao động, sức lao động bậc thợ cao và đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ học vấn biết sâu về chuyên môn để đánh giá xem quá trình sản xuất của Công ty có lợi hay không ngoài việc vốn đầu tư ra chúng ta còn cần căn cứ vào mức thu nhập tiền lương để xem công ty có phát triển hay không. Muốn biếtn được điều đó thì phải căn cứ vào kết quả kinh doanh của công ty.
 • 19
THỰC TRẠNG GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG

THỰC TRẠNG GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU1Chương I.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG21.1.Khái quát về sự phát triển của hợp đồng lao động trên Thế giới và ở Việt Nam.21.2.Vai trò của pháp luật hợp đồng lao động trong nền kinh tế thị trường41.3. Các đặc trưng của hợp đồng lao động51.4. Các loại hợp đồng lao động91.4.1. Hợp đồng không xác định thời hạn91.4.2. Hợp đồng xác định thời hạn91.5. Các hình thức hợp đồng lao động101.5.1 Nội dung của hợp đồng lao động101.6. Nguyên tắc và hiệu lực của hợp đồng lao động121.6.1. Khái niệm giao kết HĐLĐ121.6.2. Nguyên tắc giao kết HĐLĐ141.6.3. Trình tự giao kết hợp đồng lao động151.6.4. Thời hạn hợp đồng lao động161.6.5. Hiệu lực của hợp đồng lao động17CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG182.1: Lịch sử hình thành và quá trình phát triển182.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty192.3: Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty:192.4: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty202.5: Trực trạng giao kết và thực hiện Hợp đồng tại Công ty212.5.1: Đặc điểm về lao độn, giao kết Hợp đồng của Công ty212.5.2: Thực hiện HĐLĐ tại Công ty222.6: Đánh giá khái quát việc thực hiện chế định hợp đồng lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.232.6.1: Những kết quả đạt được:232.6.2: Những hạn chế còn tồn tại:24CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TẠI CÔNG TY253.1: Về hình thức cơ quan nhà nước253.2: Đối với người lao động253.3: Đối với công ty26KẾT LUẬN27DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO28PHỤ LỤC
 • 37
XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC CHO bộ PHẬN LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP tại CÔNG TY TNHH vận tải THỊNH HƯNG

XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC CHO bộ PHẬN LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP tại CÔNG TY TNHH vận tải THỊNH HƯNG

Mở đầuTiền lương là một vấn đề mà cả người lao động lẫn người sử dụng lao động đều quan tâm. Tiền lương là đọng lực thúc đẩy năng suất làm việc cho người lao động trong công ty. Bất cứ người lao động nào khi làm việc trong doanh nghiệp cũng mong muốn mình có một mức lương cao, ngược lại đối với người sử dụng lao động tiền lương lại là một phần chi phí rất lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh, nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm và kết quả sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy doan nghiệp cần xây dựng cho mình một cách trả lương hợp lý phù hợp với nawng suất lao động của lao động trong công ty.Hiện nay một số công ty doanh nghiệp còn đang mắc phải một số sai lầm ki trả lương cho lao động chưa có thang bảng lương cụ thể phù hợp với công sức người lao động bỏ ra. Công ty TNHH vận tải Thịnh vượng đa xây dựng thang bảng lương cụ thể nhưng vẫn mắc một số sai sót trong việc tính lương cho lao động. vì vậy em đã ngiên cứu đề tài tiểu luận “ Xây dựng thang bảng lương theo phương pháp đánh giá giá trị công việc của bộ phận lao động gián tiếp tại công ty TNHH vận tải Thịnh Hưng” cùng với một số đề xuất giải pháp để mong muốn công ty có thang bảng lương phù hợp nhất với năng suất lao động mà người lao động bỏ ra để công ty ngày càng phát triển hơn trong tương lai. 
 • 18
hop dong lao dong va huong dan cach ghi hop dong

hop dong lao dong va huong dan cach ghi hop dong

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (CHUẨN NHẤT) VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DÀNH CHO CÔNG TY HOẶC CÁC CÁ NHÂN , TẬP THỂ TRONG LAO ĐỘNG ..................................................................................................
 • 12
Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội

Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội

Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà NộiNâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội
 • 53
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH TRONG DOANH NGHIỆP

+ Chế độ trợ cấp tử tuất: Người lao động đanglàm việc hoặc đang chờ giải quyết chế độ hưu trí mà Nếu bị chết thì người lo mai táng được nhận tiền mai táng 8 tháng tiền lương tối thiểu. Cuối tháng, doanh nghiệp trực tiếp thanh quyết toán các khoản chi trợ cấp BHXH cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp với tổ chức công đoàn câps trên theo đúng chế độ quản lý quỹ BHXH. Nếu số chi trợ cấp BHXH cho cán bộ công nhân viên của công nhân lớn hơn số quỹ BHXH được Nhà nước giao cho công nhân quản lý thì số chênh lệch trên sẽ được cấp trên bù, ngược lại, Nếu thấp hơn thì doanh nghiệp phải nộp trả số chênh lệch đó.
 • 22
Giáo trình môn học Pháp luật (Trình độ cao đẳng): Phần 2 - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Giáo trình môn học Pháp luật (Trình độ cao đẳng): Phần 2 - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Khi hợp đồng lao động loại 2 và loại 3 hết hạn mà người lao động tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao đ[r]
 • 20
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HIỆU QUẢ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 4

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HIỆU QUẢ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 4

2.Khó khăn và thành tích đạt được Những thành tựu mà Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Số 4 đạt được trong ba năm qua nói chung là được đánh giá cao, nó thể hiện ổn định trong quá trình sản xuất kinh doanh, thể hiện ở lợi nhuận của Công ty đêù tăng cao trong các năm qua, một trong những Doanh nghiệp thành công trong nghành cơ khí với sụ nố lực của cán bộ công nhân viên trong Doanh nghiệp Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Sản phẩm của Công ty đạt chất lượng không thua kém gì sản phẩm nhập ngoại , bên cạnh đó giá cả lại phải chăng nên thị trường trong nứoc dần dần Công ty chiếm lĩnh từ các tỉnh phía bắc cho tới phía nam. Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm và trìhh độ cao hàng năm được bồi dưỡng và đào tạo thêm nên quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả .
 • 33
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM DOCX

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM DOCX

LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, các ngành công nghiệp khoa học, kỹ thuật ngày càng phát triển như vũ bão trong đó khoa học máy tính cũng phát triển mạnh mẽ và xâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội…Từ việc xây dựng các chương trình khoa học kỹ thuật lớn đến công việc quản lý thường nhật, máy tính giúp chúng ta cập nhật, tìm kiếm và lưu trữ thông tin một cách tốt nhất. Nhưng các phần mềm hỗ trợ cho việc sử dụng máy tính, hay các chương trình quản lý hầu hết của nước ngoài, điều này gây rất nhiều trở ngại đối với những người sử dụng máy tính không biết hoặc biết ít tiếng anh. Vì vậy các phần mềm sử dụng tiếng việt sẽ giúp người sử dụng có hiệu quả hơn trong công việc. Thực tế đã cho thấy nhiều doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đã áp dụng có hiệu quả các sản phẩm phần mềm tin học. Tại các trung tâm giới thiệu việc làm, cũng như các cửa hàng kinh doanh tại nhiều nơi đã và đang áp dụng chương trình quản lý vào công tác quản lý kinh doanh, nhằm mục đích giúp cho các trung tâm và người kinh doanh giảm đi phần nào công việc phải thực hiện thủ công như trước đây. Do vậy trong đợt báo cáo này em chọn đề tài: “Hệ thống thông tin giới thiệu việc làm” để củng cố kiến thức đã học trong trường, nâng cao kỹ năng làm bài cũng như tiếp cận trực tiếp với thực tế phục vụ công tác sau này.
 • 20
QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CÔNG TY ĐÓNG TÀU

QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CÔNG TY ĐÓNG TÀU

Quy định các nguyên tắc, hình thức trả lương, các khoản thu nhập và các loại trợ cấp lương cho nhân viên trong công ty đóng mới và sửa chữa tàu; Quy chế áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động các loại theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành; Quy chế này không áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Quy chế bao gồm hệ thống chức danh, ngạch (thang lương), bậc lương trong công ty
 • 30
THỰC TRẠNG BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

THỰC TRẠNG BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

trườn, mặc dù các biện pháp trên là cần thiết, nhưng tỏ ra bị động và kém hiệu quả. Vì vậy, để chủ động đối phó và có quỹ dự trữ, dự phòng bồi thường kịp thời những tổn thất do thiên tai gây ra, biện pháp tốt nhất và hữu hiệu nhất là phải tiến hành bảo hiểm nông nghiệp. Như vậy , bảo hiểm nông nghiệp là cần thiết, nhưng trong quá trình triển khai, các công ty bảo hiểm phải tính đến tất cả những đặc điểm của nghành này. Có như vậy mới giúp cho công ty triển khai bảo hiểm được đúng định hướng, tính phí bảo hiểm chính xác, dễ dàng đánh giá, kiểm soát và quản lý được rủi ro. Đồng thời đòi hỏi công ty bảo hiểm phải luôn chú ý và quản lý tốt nguồn dự trữ dự phòng , bên cạnh đó phải luôn đặt ra vấn đề tái bảo hiểm để tránh phá sản.
 • 30
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT HOÀNG GIA

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT HOÀNG GIA

KẾ TOÁN CPSX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT HOÀNG GIA CPSX là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các loại chi phí khác mà công ty đã chi ra để t[r]
 • 62
KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG CÔNG TY HONDA VIỆT NAM

MỤC LỤCCHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP11. Khái niệm Giao kết, thực hiện Hợp đồng lao động11.1. Giao kết hợp đồng11.2. Hợp đồng lao động12.Quy định của pháp luật về giao kết, thực hiện Hợp đồng lao động12.1. Nguyên tắc giao kết Hợp đồng lao động12.2. Nghĩa vụ giao kết Hợp đồng lao động12.3. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện Hợp đồng lao động22.4. Các loại hợp đồng phải được giao kết22.5. Hình thức Hợp đồng lao động32.6. Loại Hợp đồng lao động42.7. Nội dung Hợp đồng lao động52.8. Hiệu lực của Hợp đồng lao động52.9. Chủ thể Hợp đồng lao động52.10. Thực hiện công việc theo Hợp đồng lao động62.11. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động62.12. Các trường hợp chấm dứt thực hiện Hợp đồng lao động73.Ý nghĩa của giao kết, thực hiện hợp đồng lao động74. Những trường hợp không áp dụng HĐLĐ85. Đặc trưng của HĐLĐ86. Vai trò của HĐLĐ97. Mẫu HĐLĐ9CHƯƠNG II : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY HONDA VIỆT NAM142.1. Thực trạng giao kết, thực hiện HĐLĐ trong xã hội142.2. Khái quát chung về công ty Honda Việt Nam142.3. Tình hình lao động của Công ty Honda Việt Nam152.4. Đánh giá thực trạng hoạt động giao kết, thực hiện Hợp đồng lao động tại công ty Honda Việt Nam172.4.1. Nguyên tắc giao kết, thực hiện Hợp đồng lao động tại Công ty Honda Việt Nam172.4.2. Đánh giá quá trình giao kết, thực hiện Hợp đồng lao động tại công ty Honda Việt Nam172.4.2.1. Các loại hợp đồng và hình thức giao kết Hợp đồng lao động trong Công ty honda Việt Nam172.4.2.2 .Nội dung chủ yếu trong giao kết, thực hiện Hợp đồng lao động của công ty Honda Việt Nam182.4.2.3. Các tranh chấp về giao kết, thực hiện Hợp đồng lao động tại Công ty Honda Việt Nam202.4.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng giao kết, thực hiện Hợp đồng lao động của Công ty Honda Việt Nam còn gặp hạn chế212.4. 4. Nhận xét thực trạng giao kết, thực hiện Hợp đồng lao động tại Công ty Honda Việt Nam21CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY HONDA VIỆT NAM233.1. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Hợp đồng lao động trong Công ty Honda Việt Nam233.2. Giải pháp khắc phục giao kết, thực hiện HĐLĐ tại Công ty honda Việt Nam233.3. Kết Luận26LỜI CẢM ƠNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • 34
Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 4 docx

Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 4 docx

toán. II. TH Ự C TR Ạ NG LAO ĐỘ NG, PHÂN PH Ố I TI Ề N L ƯƠ NG T Ạ I CÔNG TY: 1. Các lo ạ i lao độ ng trong công ty Lao độ ng trong Công ty Vi ễ n thông Hà n ộ i có tính chuyên môn hóa r ấ t cao. M ỗ i lo ạ i lao độ ng đả m nhi ệ m m ộ t l ĩ nh v ự c d ị ch v ụ riêng bi ệ t, ngoài b ộ máy qu ả n lý, các phòng ban ch ứ c n ă ng, Công ty Vi ễ n thông Hà n ộ i có các lo ạ i lao độ ng sau: - Các chuyên viên, k ỹ s ư , k ỹ thu ậ t viên ph ụ trách các v ấ n đề v ề k ỹ thu ậ t c ủ a h ệ
 • 8
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

-Tìm được người phù hợp với công việc thì trung tâm sẽ cung cấp giấy giới thiệu để người lao động đến thỏa thuận với nhà tuyển dụng về các yêu cầu của công việc. -Mọi hoạt động của trung tâm chủ yếu thực hiện bằng hình thức thủ công, không có sự hỗ trợ của máy móc và trang thiết bị hiện đại.
 • 20
Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)

Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)

Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)Tính tích cực làm việc của người lao động trong các Công ty Cổ phần khu vực phía Bắc nước ta (LA tiến sĩ)
 • 220
Quy dinh ve huan luyen ATLD

Quy dinh ve huan luyen ATLD

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Công ty, quy trình làm việc và thực hiện quy định về an toàn lao động của người lao động trong Công ty, Giám đốc Công ty quy định:Tất cả lao động được tiếp nhận về làm việc tại các nhà máy của Công ty đều phải được học tập về quy trình vận hành an toàn thiết bị được giao, quy định về an toàn vệ sinh lao động và nội quy lao động của Công ty;Việc học tập các nội dung trên phải được thực hiện trước ít nhất 1,5 ngày trước khi người lao động được xếp vào ca, tổ sản xuất;
 • 2
Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải Hà

Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải Hà

Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải HàHoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm trong công ty Bánh kẹo Hải Hà
 • 81
Hãy nêu các loại hợp đồng lao động

Hãy nêu các loại hợp đồng lao động

Hãy nêu các loại hợp đồng lao động?Hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các loại sau đây: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
 • 1
Hãy nêu các loại hợp đồng lao động

Hãy nêu các loại hợp đồng lao động

Hãy nêu các loại hợp đồng lao động?Hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các loại sau đây: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
 • 1
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ASEN

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ASEN

Đối với Công ty TNHH Thơng mại và Dịch thuật ASEN lao động của Công ty gồm có : -Lao động trong Công ty : 17 ngời -Lao động thuê ngoài và cộng tác viên : 53 ngời Qua kết quả kinh doanh c[r]
 • 29
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH THƯONG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ASEN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH THƯONG MẠI VÀ DỊCH THUẬT ASEN

Đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch thuật ASEN lao động của Công ty gồm có : -Lao động trong Công ty : 17 người -Lao động thuê ngoài và cộng tác viên : 53 người Qua kết quả kinh doan[r]
 • 24
Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)

Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)

Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)
 • 131
quản trị chiến lược ở tổng công ty may 10

quản trị chiến lược ở tổng công ty may 10

Tổng công ty May 10 Nhóm 10 May 10 xác định rõ tầm quan trọng của khách hàng, khách hàng là người quyết định tới sự tồn tại và phát triển của công ty nên việc nghiên cứu yêu cầu và thoả mãn luôn là trọng điểm mà công ty hết sức quan tâm. Công ty luôn thoả mãn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng, xây dựng và phát triển các dịch vụ khách hàng nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, vì lợi ích người tiêu dùng, công ty xây dựng các tiêu chuẩn, đăng ký và công bố tiêu chuẩn của từng loại sản phẩm cũng như camk ết bán các sản phẩm đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn. Công ty cam kết với khách hàng về đổi mới cải tiến trang thiết bị và công nghệ kỹ thuật. Các yêu cầu của khách hàng trước,trong và sau khi bán hàng về mọi phương diện luôn được May 10 nghiên cứu và tìm ra cách đáp ứng tốt nhất, từ yêu cầu về chất lượng cho đến yêu cầu về giá cả, mẫu mã, phương thức phục vụ và thời hạn giao hàng… những khiếu nại, phàn nàn đều được giải quyết triệt để nhằm đáp ứng lòng tin và mong đợi của khách hàng.
 • 28
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY MAY 10

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY MAY 10

Hiện nay, với 7927 lao động, mỗi năm công ty sản xuất trên 12 triệu sản phẩm chất lượng cao các loại, trong đó có nhiều sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, CHLB Đức, EU,[r]
 • 23
Thực trạng hoạt động giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong

Thực trạng hoạt động giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12.Lịch sử nghiên cứu đề tài13. Mục tiêu nghiên cứu24. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu35. Phương pháp nghiên cứu36. Cấu trúc của đề tài3CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG41.1. Những vấn đề cơ bản của hợp đồng lao động41.1.1. Khái niệm hợp đồng lao động41.1.2. Giao kết hợp đồng lao động41.1.2.1. Chủ thể giao kết hợp đồng lao động41.1.2.2. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động61.1.3. Nội dung,hình thức,hiệu lực,các loại hợp đồng lao động71.1.3.1.Nội dung hợp đồng lao động71.1.3.2. Hình thức của hợp đồng lao động81.1.3.3. Các loại hợp đồng lao động91.1.4. Thực hiện, thay đổi, tạm hoãn hợp đồng lao động101.1.4.1. Thực hiện hợp đồng lao động101.1.4.2. Thay đổi hợp đồng lao động111.1.4.3. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động12CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG132.1. Khái quát về công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong132.1.1.Giới thiệu về công ty132.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty152.1.3. Đặc điểm lao động của công ty172.2. Thực trạng hoạt động giao kết và thực hiện hợp đồng lao động trong công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong172.2.1. Thực trạng hoạt động giao kết tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong172.2.2.Thực trạng hoạt động thực hiện hợp đồng lao động tại công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong202.2.3. Nguyên nhân dẫn đến những sai sót trong hoạt động giao kết và thực hiện hợp đồng lao động trong công ty may xuất khẩu Hà Phong23CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG253.1.Đối với người sử dụng lao động253.2. Đối với người lao động263.3. Đối với Nhà nước27KẾT LUẬN29DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO30
 • 31
Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động giao kết, thực hiện hợp đồng lao động tại Công ty Cổ phần Kinh Đô

Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động giao kết, thực hiện hợp đồng lao động tại Công ty Cổ phần Kinh Đô

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Đối tượng nghiên cứu23. Mục đích và phạm vi nghiên cứu24. Nhiệm vụ nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu36. Cấu trúc đề tài3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM.41.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của hợp đồng lao động.41.2. Cơ sở lý luận về hợp đồng lao động.51.2.1. Khái niệm về hợp đồng lao động .51.2.2. Vai trò của hợp đồng lao động51.2.3. Chủ thể của hợp đồng lao động.61.2.4. Hình thức và các loại Hợp đồng lao động.71.2.4.1. Hình thức hợp đồng lao động71.2.4.2. Các loại hợp đồng lao động71.2.5. Nội dung, nguyên tắc, hiệu lực của hợp đồng lao động81.2.5.1. Nội dung của hợp đồng lao động.81.2.5.2. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động91.2.5.3. Hiệu lực của hợp đồng lao động9Chương 2: THỰC TRẠNG GIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ112.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Kinh Đô.112.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.142.2.1. Doanh thu từng nhóm sản phẩm qua các năm142.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây152.2.3. Các thành tựu đạt được162.3. Thực trạng Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động trong công ty Cổ phần Kinh Đô.172.3.1.Yêu cầu tuyển dụng nhân lực của công ty.172.3.2. Giao kết Hợp đồng lao động tại Công ty.182.3.3. Thực hiện Hợp đồng lao động tại Công ty Cổ phần Kinh Đô.222.3.3.1 Chế độ làm việc:222.3.3.2. Chính sách lương thưởng phúc lợi232.4. Đánh giá hoạt động giao kết, thực hiện hợp đồng lao động trong Công ty Cổ phần Kinh Đô.242.4.1. Những mặt đã đạt được242.4.2 Những mặt còn hạn chế.24Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ263.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện giao kết, thực hiện hợp đồng lao động trong Công ty.263.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hợp động lao động trong Công ty.273.2.1. Giao kết hợp đồng lao động:273.2.2. Thực hiện hợp động lao động:29KẾT LUẬN31DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO32
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán tiền lương tại công ty bdcmột số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông vitecohạch toán tiền lương tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty điện lực thành phố hà nộicông nghệ bưu chính viễn thông hà nộicao đẳng công nghệ bưu chính viễn thông hà nộitrường công nghệ bưu chính viễn thông hà nộihv công nghệ bưu chính viễn thông hà nộithực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnkế toán tiền lương tại công ty sản xuấtkế toán tiền lương tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty xây dựngkế toán tiền lương tại công ty thương mạikế toán tiền lương tại công ty xây dựngke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ