0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kiểm tra và hoàn thiện giấy làm việc

Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) mới nhất năm 2021

Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) mới nhất năm 2021

Giấy Chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư số:.... Nơi làm việc hiện nay:....[r]
 • 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GIẤY TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GIẤY TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng, quản lý đơn giá tiền lương, các đơn vị sản xuất giấy ,Tổng công ty Giấy, Việt Nam
 • 97
THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ HẠNG 2 DOCX

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ HẠNG 2 DOCX

- Thời hạn giải quyết: Sửa đổi, bổ sung như sau: "+ Thời hạn kiểm tra, yêu cầu bổ sung hồ sơ là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
 • 3
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG & QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GIẤY - TỔNG CTY GIẤY VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG & QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GIẤY - TỔNG CTY GIẤY VIỆT NAM

Hoàn thiện công tác xây dựng & quản lý đơn giá tiền lương trong các đơn vị sản xuất giấy - Tổng Cty giấy Việt Nam.
 • 92
DUTHAO_TT_THAYTHE_TT194

DUTHAO_TT_THAYTHE_TT194

e Tuỳ từng trường hợp cụ thể dưới đây, người khai hải quan nộp thêm, xuất trình các chứng từ sau: e.1 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả [r]
 • 131
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG & QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GIẤY - TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG & QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GIẤY - TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Luận Văn: Hoàn thiện công tác xây dựng & quản lý đơn giá tiền lương trong các đơn vị sản xuất giấy - Tổng công ty giấy Việt Nam
 • 92
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY GIẤY THỤY KHUÊ

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY GIẤY THỤY KHUÊ

Hoàn thiện hoạt động Marketing xuất khẩu tại công ty giấy Thụy Khuê
 • 52
HOÀN THIỆN HT KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CTY GIẤY BÃI BẰNG

HOÀN THIỆN HT KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CTY GIẤY BÃI BẰNG

Hoàn thiện HT kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng
 • 59
HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CTY GIẤY BÃI BẰNG

HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CTY GIẤY BÃI BẰNG

Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng
 • 60
HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại Công ty Giấy Bãi Bằng
 • 55
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GIẤY TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GIẤY TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương các đơn vị sản xuất giấy Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • 94
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GIẤY TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GIẤY TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng,quản lý đơn giá tiền lương các đơn vị sản xuất giấy ,Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • 94
MẪU GCN KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA THỰC VẬT NHẬP KHẨU

MẪU GCN KIỂM DỊCH THỰC VẬT KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA THỰC VẬT NHẬP KHẨU

□ Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu; □ Giấy chứng nhận KDTV của nước xuất khẩu; □ Kết quả kiểm tra, phân tích giám định trong phòn[r]
 • 2
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH TÍCH HỢP THỤ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC SIÊU CAO TẦN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ MẠCH SIÊU CAO TẦN VÀ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG MẠCH DẢI CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ YÊU CẦU CÁC SẢN PHẨM

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH TÍCH HỢP THỤ ĐỘNG TÍCH CỰC SIÊU CAO TẦN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ MẠCH SIÊU CAO TẦN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG MẠCH DẢI CHỈ TIÊU KỸ THUẬT YÊU CẦU CÁC SẢN PHẨM

Trong rađa Π -37 công suất lọt trung bình sau đèn cặp nhả điện là t−ơng đối lớn, khoảng P =80mW ữ 300mW (liên tục), phụ thuộc vào chất l−ợng đèn cặp nhả điện. Để đ−a đ−ợc bộ khuếch đại tạp thấp vào thay đèn YB-99 vấn đề đ−ợc đặt ra là phải bảo vệ đ−ợc bộ khuếch đại tạp thấp không bị đánh thủng bởi công suất lọt, cần đ−a thêm vào bộ hạn chế công suất làm việc nh− một bộ chuyển mạch cao tần.
 • 36
HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở công ty giấy Bãi Bằng
 • 60
Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
 • 105
LQVT So sánh sắp xếp chiều dài 3 đối tượng..doc

LQVT So sánh sắp xếp chiều dài 3 đối tượng..doc

+ Để kiểm tra lại có đúng không các con hãy đặt băng giấy màu đỏ phía trước, đặt chồng băng giấy màu vàng băng giấy màu đỏ, đặt chồng tiếp băng giấy màu xanh băng giấy màu vàng sao c[r]
 • 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn
 • 67
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CTY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CTY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Cty cổ phần giấy Lam Sơn.
 • 67
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CTY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CTY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Cty cổ phần giấy Lam Sơn.
 • 71
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại công ty cổ phần giấy lam sơn.
 • 71
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CTY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CTY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Cty cổ phần giấy Lam Sơn.
 • 71
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CTY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CTY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠN

Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Cty cổ phần giấy Lam Sơn.
 • 71
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẤY LAM SƠN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẤY LAM SƠN

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty CP giấy Lam Sơn.
 • 67
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))

Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))

Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải (LV thạc sĩ))
 • 88
Thủ tục: Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân doc

Thủ tục: Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân doc

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ - Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp; - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.
 • 6
ĐẠI SỐ 6

ĐẠI SỐ 6

-Rèn luyện khả năng học tập tức cực, rèn luyện t duy suy nghĩ tìm tòi lời giả bài toán, rèn luyện cách trình bầy lời giải bài toán B. Chuẩn bị Giấy trong in sẵn nội dung các bài tập 106 và 108 C. Hoạt động trên lớp
 • 93
Giáo án lớp 6 môn học Số học - Tiết 69 - Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số (Tiếp)

Giáo án lớp 6 môn học Số học - Tiết 69 - Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số (Tiếp)

Làm Bài tập.18 SGK 3.Bµi míi: Hoạt động của GV - Yêu cầu học sinh làm việc nhóm vào giấy nháp - Nhận xét và hoàn thiện cách trình bày - Yêu cầu HS làm việc cá nhân - Một số HS diện lên t[r]
 • 20
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC (GPP) POTX

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC (GPP) POTX

Trong th ời hạn tối đa 20 ng ày làm vi ệc kể từ ng ày ti ếp nhận hồ sơ đầy đủ sẽ tiến h ành ki ểm tra : - N ếu kiểm tra đạt y êu c ầu : thực hiện qui tr ình c ấp Giấy chứng nh ận đạt ti êu chu ẩn thực h ành t ốt Nh à thu ốc (GPP);
 • 5
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam SơnMột số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn
 • 70
Tải Giấy xác nhận thời gian công tác - HoaTieu.vn

Tải Giấy xác nhận thời gian công tác - HoaTieu.vn

Giấy xác nhận thời gian công tác là mẫu giấy để người làm việc xác nhận thời gian cũng như thâm niên làm việc và công tác tại công ty, giúp cho những cá nhân đang làm việc tại doanh nghi[r]
 • 3
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ LỚP 8 - ĐỀ SỐ (15) | VẬT LÝ, LỚP 8 - ÔN LUYỆN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ LỚP 8 - ĐỀ SỐ (15) | VẬT LÝ, LỚP 8 - ÔN LUYỆN

Tính công của một trong các động cơ ôtô đó khi nó làm việc hết công suất trong thời gian 2 giờ.. (Các em làm vào giấy kiểm tra, hôm sau ra nộp lại chấm nhé! Chúc các em học tốt!  )..[r]
 • 2
GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Giấy xác nhận thời gian công tác là mẫu giấy để người làm việc xác nhận thời gian cũng như thâm niên làm việc và công tác tại công ty, giúp cho những cá nhân đang làm việc tại doanh nghi[r]
 • 3
Giấy ủy quyền làm việc với cơ quan thuế

Giấy ủy quyền làm việc với cơ quan thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o ........., ngày ..... tháng ..... năm ..........GIẤY ỦY QUYỀNI. NGƯỜI ỦY QUYỀNCông ty:Đại diện theo pháp luật: ông ... – Chức vụ: ...Địa chỉ: ...Mã số thuế: ...II. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀNHọ tên: ...Ngày sinh: ...Địa chỉ thường trú: ...Số CMND: …Cấp ngày: ... Tại: ...III. NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀNNgười nhận ủy quyền được quyền đại diện cho người ủy quyền ký các biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính về thuế và các văn bản liên quan đến việc nộp hồ sơ khai thuế theo nội dung giấy mời số .... của Chi cục thuế ...IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀNViệc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ... đến ngày ....Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI ỦY QUYỀN(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 • 1
51.2009.TT-BNNPTNT

51.2009.TT-BNNPTNT

Trong thời hạn 20 hai mươi ngày làm việc, kể từ khi kết thúc quá trình kiểm tra, cơ quan cĩ thẩm quyền thực hiện: a Cấp giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc [r]
 • 26
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE (TT)

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE (TT)

1.1.2.1 Khái niệm và bản chất của động lực làm việc Trước xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam đang ngày càng hội nhập vào sân chơi chung của nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Viễn thông nói riêng có một môi trường kinh doanh năng động và khắc nghiệt hơn. Điều này buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải vươn lên cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng loại trong nước và trên thế giới. Cùng với sự cạnh tranh về công nghệ, dịch vụ, chất lượng sản phẩm.... nhân lực cũng là yếu tố canh tranh hết sức hiệu quả của các doanh nghiệp. Chính vì thế, việc quan tâm đến các chế độ đãi ngộ vật chất và phi vật chất nhằm tạo động lực cho người lao động là một điều cực kỳ cần thiết, tuy nhiên, động lực lao động là gì?
 • 26
TOÁN 7 – TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 HÌNH

TOÁN 7 – TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 HÌNH

(Hướng dẫn: Nếu phần 1 em cho là khẳng định sai thì ghi vào giấy kiểm tra là 1 - S, nếu phần 1 em cho là khẳng định đúng thì ghi vào giấy kiểm tra là 1 - Đ, làm tương tự với phần 2) 1)[r]
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)