0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Chịu trách nhiệm thuế với nhà nớc

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY LƯƠNG THỰC HÀ SƠN BÌNH

Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm trớc Giám đốc Công ty và pháp luật Nhà nớc về việc quản lý vốn và tài sản của đơn vị mình, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và kết quả[r]
 • 31
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ngân hàng nên tiến hành thu đổi các loại ngoại tệ mạnh và ngoại tệ của các nớc lân cận để thu hút thêm khách hàng. Hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quí của NHTMCP XNK Việt Nam chí nhánh Hà Nội nói riêng và NHTMCP XNK Việt Nam nói chung vẫn còn rất hạn chế. Doanh số bán hàng của nghiệp vụ này rất thấp đem lại thu nhập không đáng kể mà lại làm ứ đọng vốn của ngân hàng. Vì vậy để phát triển nghiệp vụ này, ngân hàng cần có sự quan tâm đúng mức đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ, tiến hành các biện pháp nhằm thu hút khách hàng nh đa dạng hoá kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm vàng bạc, đá quí cho phù hợp thị hiếu ngời tiêu dùng, tiến hành các băng quảng cáo, đa ra các mức giá linh hoạt phù hợp với thị trờng ... nhằm tăng doanh số bán hàng, không ngừng nâng cao thu nhập cho ngân hàng.
 • 46
bạn đang tìm hiểu về bảo hiểm xã hội và những quy định liên quan trực tiếp để có cái nhìn tổng quát nhất thì đừng bỏ qua biểu mẫu quyết định 595qđbhxh nhé

bạn đang tìm hiểu về bảo hiểm xã hội và những quy định liên quan trực tiếp để có cái nhìn tổng quát nhất thì đừng bỏ qua biểu mẫu quyết định 595qđbhxh nhé

HƯỚNG DẪN: - Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế. - Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
 • 2
GIẢI QUYẾT KỊP THỜI CÁC KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC PHÁT SINH VÀ THEO DÕI TỔNG HỢP SỐ LIỆU THU ĐỂ BÁO

GIẢI QUYẾT KỊP THỜI CÁC KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC PHÁT SINH VÀ THEO DÕI TỔNG HỢP SỐ LIỆU THU ĐỂ BÁO

Đồng chí Cục trưởng, Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về việc đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế kịp thời, thu hồi nợ thuế và chuyển nộp NSNN số tiền thuế trên tài[r]
 • 2
QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Tuy nhiên việc cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế theo chức năng, người nộp thuế thực hiện cơ chế tự khai tự tính, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khoản kê khai của[r]
 • 107
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA KHÁCH SẠN PHƯƠNG NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA KHÁCH SẠN PHƯƠNG NAM

_* Môi trờng chính trị - xã hội: _ TRANG 18 của Nhà nớc, ví dụ nh chính sách về thuế, chính sách mặt hàng kinh doanh… Khách sạn luôn quan tâm về các chính sách của Đảng và Nhà nớc để đa [r]
 • 38
MẪU BẢNG KÊ GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP QUÝ I, II, III ĐÃ THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 DOCX

MẪU BẢNG KÊ GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP QUÝ I, II, III ĐÃ THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 DOCX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BẢNG KÊ GIA HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP QUÝ I, II, III ĐÃ THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính) I- Thông tin của người nộp thuế: [01] Tên người nộp thuế: ........................................................................................................
 • 3
TẢI MẪU SỐ 13-MST: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ - HOATIEU.VN

TẢI MẪU SỐ 13-MST: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ - HOATIEU.VN

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.. NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:...[r]
 • 2
 VAI TRÒ CỦA NHÀ NỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNHHĐH Ở NỚC TA

VAI TRÒ CỦA NHÀ NỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNHHĐH Ở NỚC TA

Thời kì 1991-1995 giá trị ODA cho Việt Nam bình quân mỗi năm đạt khoảng 480 triệu USD. Thực tế cho thấy tiềm năng vốn nớc ngoài tuy lớn nhng việc khai thác huy động còn nhiều khó khăn và còn đang ở mức thấp. Tháng 11 - 1993 các nhà tài trợ tại Hội nghị quốc tế tại Pari cam kết hỗ trợ phát triển 1,86 tỉ USD vào tháng 11 - 1994 nhóm t vấn cam kết hỗ trợ phát triển 1,95 tỉ USD. Vấn đề là phải giải ngân, tiếp nhận nhanh chóng và sự dụng có hiệu quả Việt Nam vẫn trong tình trạng thiếu quy hoạch chung về kêu gọi ODA làm cơ sở cho việc vận động các dự án cụ thể. Phân bố dàn trải thời gian thẩm định kéo dài, giải phóng đền bù di dân chậm chạp nhất là đối với các dự án cần diện tích mặt bằng lớn
 • 22
ĐƠN XIN NGHỈ KINH DOANH

ĐƠN XIN NGHỈ KINH DOANH

……… Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh được quy định trong các Luật thuế, nếu khai man tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.. Ý KIẾ[r]
 • 1
HGP_CONSENT FORM_VIETNAMESE

HGP_CONSENT FORM_VIETNAMESE

TÊN CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CHỊU TRÁCH NHIỆM HỌ CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỊA CHỈ NHÀ: LOẠI SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG Đường, Phố, Vòng xuyến… THÀNH PHỐ MÃ ZIP SỐ ĐIỆN THOẠI CHÍNH ‐ G[r]
 • 2
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔNG

- Nhiệm vụ + Chịu trách nhiệm với giám đốc về việc thực hiện các chế độ chính sách tài chính, kế toán của nhà nớc + Kiểm tra thờng xuyên về việc thực hiện các chỉ tiêu của Công ty, sử dụ[r]
 • 59
CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

5. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nớc đối với đầu t trực tiếp nớc ngoài. Xây dựng qui chế phối hợp tổng hợp chặt chẽ giữa các bộ phận tổng hợp, các bộ phận quản lý ngành, UBND cấp tỉnh trong việc quản lý hoạt động ĐTNN theo đúng thẩm quyền trách nhiệm của từng cơ quan quản lý Nhà nớc về ĐTNN giúp Chính phủ quản lý thống nhất các hoạt động ĐTNN, là đầu mối phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phơng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hợp đồng của các doanh nghiệp ĐTNN. Các bộ, ngành, địa phơng thực hiện quản lý Nhà nớc về ĐTNN theo đúng chức năng, thẩm quyền đã qui định theo luật ĐTNN, các Nghị định của Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và các ban quản lý KCN đợc phân cấp uỷ quyền quản lý hoạt động ĐTNN trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung thống nhất về kế hoạch, cơ cấu, chính sách, cơ chế quản lý, tăng cờng sự hớng dấn và kiểm tra của các bộ, nâng cao kỷ cơng và kỷ luật thực hiện để vừa phát huy sức mạnh, chủ động sáng tạo của địa phơng và cơ sở, vừa tránh phá vỡ quy hoạch, tránh mọi sơ hở. Cần quy định cụ thể các chế độ kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nớc để chấm dứt sự kiểm tra tuỳ tiện, tránh tình trạng thoái hoá các quan hệ kinh tế của các doanh nghiệp, đồng thời phải bảo đảm giám sát đợc hoạt động và áp dụng các chế tài đối với vị phạm pháp luật của doanh nghiệp. Cần cải tiến thủ tục cấp giấy phép đầu t.
 • 30
SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CÁ THỂ

SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CÁ THỂ

Nh vậy, có thể thấy sự tác động của thuế có ảnh hởng rất lớn đến nền kinh tế, đến việc điều tiết kinh tế thị trờng của Nhà nớc. Thông qua thuế, Nhà nớc thực hiện định hớng phát triển sản xuất. Chính sách thuế có định h- ớng phân biệt, có thể góp phần tạo ra sự phát triển cân đối hài hoà giữa các ngành, các khu vực, các thành phần kinh tế, làm giảm bớt chi phí xã hội và thúc đẩy tăng trởng kinh tế. Trong nền kinh tế thị trờng xảy ra các chu kỳ kinh doanh đó là chu kỳ dao động lên xuống về mức độ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát, sự ổn định nền kinh tế với tình trạng có đầy đủ công ăn việc làm, lạm phát ở mức thấp để thúc đẩy nền kinh tế tăng trởng bền vững là hớng phấn đấu nỗ lực của mọi chính phủ nhằm san bằng chu kỳ kinh doanh, đa giá cả về mức ổn định.
 • 24
PHỤ LỤCBẢNG KÊ SỐ LƯỢNG XE ÔTÔ XE HAI BÁNH GẮN MÁY BÁN RA

PHỤ LỤCBẢNG KÊ SỐ LƯỢNG XE ÔTÔ XE HAI BÁNH GẮN MÁY BÁN RA

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.. NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:………..[r]
 • 1
MẪU BẢNG TỒNG HỢP PHÍ XĂNG DẦU

MẪU BẢNG TỒNG HỢP PHÍ XĂNG DẦU

CỘNG Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.. NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:...[r]
 • 2
DOWNLOAD FILE 47532

DOWNLOAD FILE 47532

Cộng Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.. NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:...[r]
 • 2
MỜI TẢI VỀ FILE MẪU GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

MỜI TẢI VỀ FILE MẪU GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Điều 7: Ông/bà / THÂN VĂN HẢI chủ sở hữu phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu[r]
 • 11
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT DOC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT DOC

Trong hoàn cảnh hiện nay, khi có những sự thay đổi trong nền kinh tế đặc biệt khi luật thuế GTGT mới đợc áp dụng từ ngày 01/01/1999 thay đổi cách tính thuế, thu thuế của Nhà nớc, từ đó ả[r]
 • 28
văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuếthông báo mã số thuế

văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuếthông báo mã số thuế

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.. Ghi chú:.[r]
 • 1
LPTB - HoaTieu.vn

LPTB - HoaTieu.vn

15. Mẫu số hóa đơn: 16. Ký hiệu hóa đơn: 17. Số hóa đơn: 18. Ngày tháng năm: ……./…….../……… II- NGUỒN GỐC TÀI SẢN: 1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tài sản: Mã số thuế (nếu có): 2. Địa chỉ: 3. Thời điểm làm giấy tờ chuyển nhượng tài sản: III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do): IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM:
 • 1
CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG DOC DOC

CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG DOC DOC

Đứng đầu là giám đốc nhà máy: ngời có quyền lãnh đạo cao nhất, chịu mọi trách nhiệm với Nhà nớc cũng nh tập thể cán bộ, công nhân viên về hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy.. Giúp[r]
 • 45
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Đứng đầu là giám đốc nhà máy: ngời có quyền lãnh đạo cao nhất, chịu mọi trách nhiệm với Nhà nớc cũng nh tập thể cán bộ, công nhân viên về hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy.. Giúp[r]
 • 45
CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Đứng đầu là giám đốc nhà máy: ngời có quyền lãnh đạo cao nhất, chịu mọi trách nhiệm với Nhà nớc cũng nh tập thể cán bộ, công nhân viên về hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy.. Giúp[r]
 • 45
CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Đứng đầu là giám đốc nhà máy: ngời có quyền lãnh đạo cao nhất, chịu mọi trách nhiệm với Nhà nớc cũng nh tập thể cán bộ, công nhân viên về hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy.. Giúp[r]
 • 45
CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Đứng đầu là giám đốc nhà máy: ngời có quyền lãnh đạo cao nhất, chịu mọi trách nhiệm với Nhà nớc cũng nh tập thể cán bộ, công nhân viên về hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy.. Giúp[r]
 • 45
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM DOC

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM DOC

Ngoài ra, Giám đốc còn trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các lĩnh vc; Tổ chức thực hiện các đ-ờng lối chính sách của Đảng, Nhà nớc và Bộ; Xây dựng các quy chế , quy định, nội quy [r]
 • 47
CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG DOC DOC

CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG DOC DOC

Đứng đầu là giám đốc nhà máy: ngời có quyền lãnh đạo cao nhất, chịu mọi trách nhiệm với Nhà nớc cũng nh tập thể cán bộ, công nhân viên về hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy.. Giúp[r]
 • 45
Cho thuê nhà phải chịu thuế ra sao

Cho thuê nhà phải chịu thuế ra sao

Cho thuê nhà phải chịu thuế ra sao? Tôi cho một công ty TNHH thuê nhà thì phải chịu các khoản thuế gì và bao nhiêu? Tôi có phải xuất hóa đơn VAT cho bên thuê nhà, để họ tính vào chi phí kinh doanh không? Trả lời có tính chất tham khảo Thông tư số 1222000TTBTC ngày 29122000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 792000NĐCP ngày 19122000 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng) quy định: “Mức thuế suất 10% với hàng hóa, dịch vụ: cho thuê nhà, văn phòng, bến bãi...”.Thông tư số 991998TTBTC ngày 1471998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 301998NĐCP ngày 1351998 của Chính phủ (về thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp) quy định: “Đối với hoạt động cho thuê tài sản, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số tiền thu từng thời kỳ theo hợp đồng thuê”.Căn cứ vào các văn bản trên, người cho thuê nhà để làm văn phòng, nhà ở, phải chịu thuế môn bài, thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chủ cho thuê nhà không hạch toán được chi phí trong hoạt động cho thuê thì phải áp dụng suất thuế do cục thuế địa phương quy định.Bên thuê nhà có quyền yêu cầu xuất hóa đơn VAT. Để có hóa đơn, chủ cho thuê phải xin cục thuế tỉnh cho mua hóa đơn lẻ (dành cho hộ gia đình không chuyên kinh doanh). Đơn xin cần có xác nhận của UBND xã, phường nơi bên cho thuê cư trú.
 • 1
LÃNH ĐẠO CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO ĐIỀU GÌ

LÃNH ĐẠO CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO ĐIỀU GÌ

đạo là quan trọng, vì thế, chúng có thể trả lời cho kết quả của những hành động của họ. Chịu trách nhiệm như một nhà lãnh đạo đòi hỏi chúng ta phải: - Chấp nhận rằng chúng ta chịu trách nhiệm cho các lựa chọn chúng ta tạo ra.
 • 5
KT CHẤT LƯỢNG CD12

KT CHẤT LƯỢNG CD12

- PL đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công dân. - Các quy định của pháp luật về thuế. * Pháp luật là động lực thúc đẩy: - Khá năng kích thích sản xuất kinh doanh, khơi dậy tiềm năng của xã hội thu hút đầu t. * Pháp luật là công cụ kìm hãm:
 • 4
 CTY IN HÀNG KHÔNG

CTY IN HÀNG KHÔNG

Bộ máy tổ chức của Công ty đợc tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, ngời có quyền lãnh đạo cao nhất là Giám đốc, chịu trách nhiệm với Nhà nớc cũng nh với cán bộ công nhân viên toàn[r]
 • 36
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ PPT

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ PPT

- Tên tổ chức: (ghi rõ tên đầy đủ tổ chức) .............................................................. - Số Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: ......................................... Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật thuế có liên quan.
 • 2
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÌNH THỨC KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ POT

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÌNH THỨC KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ POT

Điện thoại: ............................................................................................................ Người liên hệ: ....................................................................................................... Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật thuế có liên quan.
 • 2
QUYẾT ĐỊNH SỐ 5372 QĐ STC BG PPS

QUYẾT ĐỊNH SỐ 5372 QĐ STC BG PPS

BAN GIÁ, CÁC PHÒNG THANH TRA THUẾ, CÁC PHÒNG KIỂM TRA THUẾ THUỘC VĂN phòng Cục Thuế, các Chi cục Thuế quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địn[r]
 • 6
QUYẾT ĐỊNH SỐ 5370/QĐ-CT PPS

QUYẾT ĐỊNH SỐ 5370/QĐ-CT PPS

định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quy ết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng thuộc Cục thuế thành phố, Chi cục trưởng Chi
 • 12
GIẢI BÀI TẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN ( BÀI 16 ĐẾN BÀI 20)

GIẢI BÀI TẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN ( BÀI 16 ĐẾN BÀI 20)

Nhà độc quyền chịu hoàn toàn gánh nặng thuế khi đường MC thẳng đứng, tức là lượng cung của nhà độc quyền là cố định.. Khi đó nhà nước đánh thuế thì nhà độc quyền sẽ chịu hoàn toàn gánh n[r]
 • 16
THUE TNCN PPS

THUE TNCN PPS

Như vậy, xét từ quan điểm của người có thu nhập, thuế TNCN sẽ làm mất đi một phần thu nhập của cá nhân và gia đình người nộp thuế, đó là khoản thu nhập từ công sức lao động của họ và là thu nhập chính đáng mà họ có được. Do đó việc nộp thuế phải có lợi ích thiết thực thì sẽ khuyến khích người nộp đóng góp đầy đủ. Việc chấp hành luật pháp và thực hiện nghĩa vụ là trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy nhiên người chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế chưa thấy được quyền lợi được hưởng cho bản thân; trong khi đó còn nhiều người có thu nhập cao chưa thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN đầy đủ mà vẫn hưởng những lợi ích công cộng từ NSNN. Điều đó đã tác động lớn đến tâm lý, suy nghĩ của người nộp thuế, thủ tiêu tính tích cực của cá nhân có ý thức chấp hành tốt pháp luật vì nghĩa vụ không được bù đắp xứng đáng và công bằng. Nhân tố này đưa đến hệ quả người có thu nhập cao tìm cách trốn thuế.
 • 90

Xem thêm

Từ khóa: công ty tnhh thương mại hùng dũngcông ty tnhh thương mại hưng hòa phátcông ty tnhh thương mại hùng phát nam địnhcông ty tnhh thương mại chấn hưngcông ty tnhh thương mại và dịch vụ hùng phátcông ty tnhh thương mại dịch vụ hùng phátNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM