0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Khái quát chung về công tác kế toán

CƯƠNG TRANG PPTX

CƯƠNG TRANG PPTX

Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện về nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất xã hội. Để có thể quản lý hoạt động kinh doanh thì hạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu. Đó là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 5
THỰC TRẠNG LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

THỰC TRẠNG LẬP VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

động của công ty và đổi tên thành Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (Auditing Accounting Financial Consultancy Company – AASC). Theo đó, Công ty đã mở thêm hàng loạt các dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, tài chính, đào tạo và công nghệ thông tin. Tháng 3/1995, chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tách ra thành lập Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Sài Gòn (AFC). Trong giai đoạn này, AASC đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm và ngày càng nâng cao uy tín của Công ty. Cùng với sự ra đời, đổi mới và phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam, nhu cầu kiểm toán xác minh BCTC ngày càng lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, AASC đã quyết định mở rộng thêm các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố: chi nhánh tại Thanh Hoá thành lập ngày 14/3/1997, chi nhánh mới tại TP. Hồ Chí Minh thành lập ngày 13/3/1997 thay cho chi nhánh cũ, ngày 2/2/1995 văn phòng đại diện tại Hải Phòng được thành lập nhưng đến ngày 1/1/2003 mới chính thức đi vào hoạt động và trở thành chi nhánh của công ty, cuối cùng là chi nhánh được thành lập tại Quảng Ninh.
 • 33
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác kế toán nvl, ccdc ở công ty chế biến nông sản thực phẩm-xuất khẩu hảI dương

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác kế toán nvl, ccdc ở công ty chế biến nông sản thực phẩm-xuất khẩu hảI dương

- Trình tự xuất khẩu NVL, CCDC ở Công ty tiến hành hợp lý, hợp lệ, việc vào danh sách theo dõi tình hình nhập xuất NVL, CCDC ở công ty đợc tiến hành thờng xuyên, đầy đủ giữa thủ kho và kế toán luôn đợc đối chiếu, những sai sót đều đợc phát hiện kịp thời. Các nghiệp vụ kế toán đợc thực hiện trên các sổ tổng hợp liên quan, công ty đã lựa chọn phơng án đánh giá NVL, CCDC phù hợp với đặc điểm kinh tế của mình. Đồng thời đáp ứng đợc nhu cầu hạch toán VL, yêu cầu chính xác giá trị VL - CCDC để chi phối VL trong kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. - Kế toán công ty áp dụng phơng pháp chứng từ ghi sổ phù hợp để theo dõi biến động của NVL, CCDC. Lập các sổ kế toán theo dõi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu NVL - CCDC đảm bảo chứng từ luôn chuẩn, có khoa học hợp lý, hạn chế việc ghi chép trùng lặp nhng vẫn đảm bảo nội dung hoạch toán.
 • 34
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁNKẾ TOÁN HÀ NỘI

Văn phòng đại diện tại Gia Lai : Địa chi : 16A Lê Đại Hành – TP Plâyku _1.1.2.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY _ _TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY_ Là một trong[r]
 • 42
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

1. 3.2.1 - Phơng pháp thẻ song song: Phơng pháp này yêu cầu phải mở thẻ chi tiết đồng thời tại kho và phòng kế toán.  Tại kho: Thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập, xuất vật liệu về mặt số lợng, thẻ kho đợc mở chi tiết cho từng danh điểm vật t. Hàng ngày, căn cứ các chứng từ nhập xuất, thủ kho ghi số lợng thực nhập xuất và cuối mỗi ngày tính ra số l- ợng tồn trên thẻ kho. Mỗi chứng từ ghi một dòng vào thẻ kho. Thủ kho phải thờng xuyên đối chiếu với sổ chi tiết vật liệu để đảm bảo luôn khớp nhau. Cuối tháng, thủ kho phải tính tổng cộng số nhập, xuất, tính ra số tồn kho cuối kỳ theo từng danh điểm vật t.
 • 29
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Nhiệm vụ của kế toán trưởng là: + quản lí chung công tác kế toán, hướng dẫn chỉ đạo và đôn đốc các kế toán viên, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo công ty về toàn bộ công tác kế toán + quả[r]
 • 44
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG

Khi nhận được đơn hàng của các đơn vị thành viên cần nhập khẩu, dựa trên kinh nghiệm của mình, đặc điểm của thiết bị, giá cả, phòng nghiệp vụ và phòng kế toán sẽ tính và lên các phương án giá các mặt hàng đó để tổ chức gọi và đấu thầu lô hàng. Dựa trên kết quả tham gia thầu của các nhà cung cấp, Công ty và các nhà máy XM sẽ lựa chọn được nhà cung cấp thỏa mãn tốt nhất các đơn hàng Công ty đang gọi thầu và thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp trúng thầu. Khi ký kết xong hợp đồng Công ty tiến hành xin giấy phép nhập khẩu của bộ thương mại (đối với các mặt hàng theo qui định của nhà nước).
 • 23
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM – XUẤT KHẨU HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM – XUẤT KHẨU HẢI DƯƠNG

PHẦN MỘT: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL,CCDC TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤTI - Những vấn đề chung về công tác kế toán NVL, CCDC trong doanhnghiệp sản xuấtII - Kế toán chi tiết NVL, CCDCIII - Kế toá
 • 89
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢN CHẤT, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN.1. Bản chất.Kế toán pháp là phương pháp đo lường và tính toán cho quản l
 • 76
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM - XUẤT KHẨU HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM - XUẤT KHẨU HẢI DƯƠNG

LỜI NÓI ĐẦUPHẦN MỘT: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁNNVL, CCDC TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤTI - Những vấn đề chung về công tác kế toán NVL, CCDC trongdoanh nghiệp sản xuất
 • 89
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  (2)

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  (2)

Lý luận chung về hạch toán kế toán và việc vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán Doanh nghiệp (2)
 • 96
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

Lý luận chung về hạch toán kế toán và việc vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán Doanh nghiệp
 • 91
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Lý luận chung về hạch toán kế toán và việc vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán Doanh nghiệp
 • 91
Khái quát chung về bảo hiểm

Khái quát chung về bảo hiểm

tổn thất đợc trả bởi một bên khác: đó là ngời bảo hiểm. Ngời bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phơng pháp của thống kê." Các định nghĩa trên hoặc quá thiên về góc độ xã hội, hoặc quá thiên về góc độ kinh tế, kĩ thuật, ít nhiều cũng còn thiếu sót, cha phải là một khái niệm bao quát, hoàn chỉnh. Nói một cách chính xác, bảo hiểm là một dịch vụ tài chính, dựa trên cơ sở tính toán khoa học, áp dụng biện pháp huy động nhiều ngời, nhiều đơn vị cùng tham gia xây dựng quỹ bảo hiểm bằng tiền để bồi thờng thiệt hại về tài chính do tài sản hoặc tính mạng của ngời đợc bảo hiểm gặp phải tai nạn rủi ro bất ngờ. Tập đoàn bảo hiểm AIG (Mỹ) định nghĩa: “ Bảo hiểm là một cơ chế, theo cơ chế này, một ngời, một doanh nghiệp hay một tổ chức chuyển nhợng rủi ro cho công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ bồi thờng cho ngời đợc bảo hiểm các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm và phân chia giá trị thiệt hại giữa tất cả những ngời đợc bảo hiểm ”.
 • 24
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHYT

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHYT

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHYT I. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ VAI TRÒ CỦA BHYT. 1. Sự cần thiết khách quan của BHYT. Con người trong cuộc sống, cũng như trong quá trình lao động luôn phải chịu ảnh hưởng và chịu sự tác động của môi trường xung quanh. Sự tác động này bao gồm các điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Trong thời đại công nghiệp hoá hiện đại hoá, loài người lại chịu ảnh hưởng của những thứ do chính mình gây ra, đó là nền sản xuất công nghiệp đã phá vỡ môi trường sinh thái do chất thải từ các khu công nghiệp tạo ra. Thêm vào đó lao động không còn đơn thuần là một hành vi có ý thức của con người, không chịu bất cứ một ảnh hưởng hay tác động nào khác, mà ở nhiều nơi, nhiều người đã phải làm việc ở những môi trường nguy hiểm, độc hại. Môi trường xung quanh có tác động lớn đến sức khoẻ của con người, nên ốm đau bệnh tật là khó ai tránh khỏi.
 • 33
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM

Việc các công ty bảo hiểm tích cực thực hiện các biện pháp phòng tránh rủi ro không chỉ để giảm bớt chi phí bồi thường nhằm nâng cao lợi nhuận cho mình, mà quan trọng hơn, nó góp phần giảm bớt những hậu quả đáng tiếc về vật chất cũng như tinh thần khi xảy ra tổn thất. Khi xây dựng các qui tắc, điều khoản, biểu phí... cũng như trong quá trình triển khai nghiệp vụ, kể từ khi đánh giá rủi ro, ký kết hợp đồng, quản lý hợp đồng cho đến lúc giám định tổn thất, giải quyết bồi thường, các tổ chức bảo hiểm luôn chú ý đến việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng tránh cần thiết. Việc đó không chỉ nhằm bảo vệ đối tượng bảo hiểm mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho tính mạng, sức khoẻ con người, của cải vật chất của toàn xã hội.
 • 25
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHXH

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHXH

khỏe mạnh đang làm việc với những người già cả, ốm đau đang nghỉ việc. Chức năng này của BHXH đã góp phần tạo nên sự công bằng xã hội mang tính nhân văn cao cả. + Góp phần kích thích tinh thần lao động, khuyến khích họ hăng hái sản xuất, nâng cao năng suất lao động xã hội. Quỹ BHXH thực hiện được chức năng này là vì họ không may gặp các rủi ro, phần thu nhập của hộ bị giảm hoặc không còn, nhưng sự suy giảm này đã được bù đắp một phần hoặc toàn bộ từ quỹ BHXH. Chính vì vậy mà đời sống của người lao động và gia đình họ không bị sáo trộn, hay nói cách khác là họ luôn được đảm bảo cuộc sống và có chỗ giựa về mặt tinh thần. Do đó họ luôn yên tâm sản xuất từ đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.
 • 21
TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG NGÂN HÀNG KINH DOANH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG NGÂN HÀNG KINH DOANH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRONG NGÂN HÀNG KINH DOANHI. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG KINH DOANH:1. Khái niệm:Kế toán NHKD là một hệ thống thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế - tài chín
 • 148
Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Dongho E&C

Thực trạng công tác kế toán tại Công ty TNHH Dongho E&C

Báo cáo thực tập của em gồm 3 phần sau: Phần 1: Khái quát chung về Công ty TNHH Dongho E&C. Phần 2: Thực trạng công tác kế toán ở Công ty TNHH Dongho E&C. Phần 3: Nhận xét và có kiến nghị về Công ty TNHH Dongho E&C.
 • 113
Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công ty cổ phần INDECO

Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công ty cổ phần INDECO

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN INDECO21. Sự hình thành và phát triển21.1 Khái quát về sự hình thành21.2 Khái quát về sự phát triển22. Cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị72.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy đơn vị72.2. Chức năng quyền hạn của từng bộ phận73. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của một đơn vị93.1: Quy trình tổ chức kinh doanh(Sơ đồ hóa)93.2. Đặc điểm sản phẩm chính, hoạt động kinh doanh91.3.1. Ngành nghề kinh doanh91.3.2: Thuận lợi, Khó khăm104. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty INDECO115.Những vấn đề chung vể công tác kế toán đơn vị135.1: Chính sách kế toán chung135.2: Hệ thống chứng từ kế toán145.3: Hệ thống tài khoản kế toán165.4: Hệ thống sổ sách kế toán175.5: Hệ thống báo cáo kế toán195.6 Bộ máy kế toán202.2. Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công ty cổ phần INDECO222.2.1. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần INDECO222.2.2 Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại Công ty cổ phần INDECO462.2.3. Thực trạng kế toán kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần INDECO652.3. Nhận xét và khuyến nghị về tổ chức quản lý và công tác kê toán tại công ty cổ phần INDECO922.3.1. Nhận xét về tổ chức quản lí tại công ty922.3.2. Nhận xét về công tác kế toán tại công ty932.3.3. Khuyến nghị về công tác quản lý và công tác kế toán tại công ty94KẾT LUẬN96
 • 98
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (NVL) CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (NVL) CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG HỢP NHẤT

lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu (nvl) công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp.Thực trạng công tác kế toán nvl tại công ty xây dựng hợp nhất.
 • 81
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ VIỆC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Lý luận chung về hạch toán kế toán và việc vận dụng các phương pháp kế toán vào công tác kế toán Doanh nghiệp
 • 96
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Là báo cáo tài chính phản ánh dòng tiền vào ra thực sự trong DN, thể hiện tình hình trả nợ, đầu tư bằng tiền của DN trong từng thời kỳ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp những thông tin về những luồng vào ra của tiền và coi như tiền, những khoản đầu tư ngắn hạn có tính lưu động cao, có thể nhanh chóng và sẵn sàng chuyển đổi thành một khoản tiền biết trước ít chịu rủi ro lỗ về giá trị do những thay đổi vê lãi suất. Những luồng vào ra của tiền và những khoản coi như tiền được tổng hợp thành ba nhóm: lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư, lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính và lập theo phương pháp trực tiếp, gián tiếp.
 • 30
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển Hàng hóa NK tại Cty XNK xi măng

Hoàn thiện kế toán lưu chuyển Hàng hóa NK tại Cty XNK xi măng

Thứ ba: Phòng kế toán với 7 cán bộ công nhân viên, trong đó có 1 kế toán tr- ởng, 1phó phòng kế toán tài chính và các nhân viên chuyên quản các phần việc đợc giao. Bộ máy kế toán của Công ty đợc tổ chức gọn nhẹ, hoàn chỉnh, phù hợp với quy mô kinh doanh của Công ty. Công tác kế toán đợc phân công nhiệm vụ rõ ràng, tránh sự chồng chéo, tạo hiệu quả trong công việc, phát huy đợc các nguồn lực sẵn có. Các cán bộ kế toán có trình độ tơng đối đồng đều, với 100% tốt nghiệp đại học chuyên ngành về tài chính kế toán, khả năng ngoại ngữ và nghiệp vụ ngoại thơng tốt, có kinh nghiệm công tác, luôn không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho công việc đợc giao. Do đó việc thực hiện kế toán quá trình kinh doanh của Công ty nói chung và kế toán lu chuyển hàng hoá nhập khẩu nói riêng luôn đáp ứng tính kịp thời, đầy đủ, hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty Xuất nhập khẩu xi măng.
 • 89
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI

Định kỳ, khi công việc lập các báo cáo tài chính phải tiến hành, các kế toán viên phần hành lập các báo cáo tổng hợp chi tiết của phần hành và bảng cân đối số phát sinh các tài khoản do mình phụ trách rồi giao lại cho kế toán tổng hợp, thông qua việc xem xét, đối chiếu với sổ tổng hợp các loại kế toán tổng hợp lên các báo cáo tài chính. Các phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính được nộp lên cấp trên được tính vào kỳ sau đối với báo cáo tài chính tại thời điểm cuối kỳ. Công việc lập báo cáo tài chính do kế toán tổng hợp đảm nhiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính.
 • 31
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH

- Phản ỏnh cỏc chứng từ, ghi chộp cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh một cỏch đầy đủ, trung thực, kịp thời, theo đỳng nguyờn tắc, chuẩn mực và chế độ quy định. - Thu thập phõn loại, xử lý tổng hợp thụng tin về hoạt động kinh doanh của Chi nhỏnh.
 • 23
HẠCH TOÁN DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY CP MAI LINH HÀ NỘI

HẠCH TOÁN DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY CP MAI LINH HÀ NỘI

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU1NỘI DUNG2Phần 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TYCỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI……………………………………… ……………...21. Những đặc điểm kinh tế kỹ t
 • 72
348 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

348 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

348 Khái quát chung về hệ thống Kế toán pháp
 • 75
186 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

186 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

186 Khái quát chung về hệ thống Kế toán pháp
 • 75
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP

Khái quát chung về hệ thống kế toán pháp.doc
 • 76
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.

Khái quát chung về hệ thống kế toán pháp.
 • 75
 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP.

Khái quát chung về hệ thống kế toán pháp.
 • 78
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HCSN

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HCSN

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Một số vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về đơn vị HCSN, đặc điểm tài chính của đơn vị HCSN, cơ chế quản lý tài chính, tổ chức công tác kế toán.
 • 37
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI

- Chịu trách nhiệm HĐQT và Giám đốc về công tác quản lý tài chính của công ty, báo cáo HĐQT và Giám đốc mọi phát sinh thường kỳ hoặc bất thường trong mọi hoạt động của Công ty, để có biện pháp quản lý và điều chỉnh kịp thời, hợp lý, nhằm giảm thiểu thất thoát và thiệt hại cho Công ty. Tuân thủ đúng quy định của nhà nước về thể lệ kế toán và sổ sách chứng từ, thực hiện đúng và đủ những khoản thuế theo luật định, báo cáo kịp thời đến HĐQT và Giám đốc những thay đổi của nhà nước về quản lý tài chính kế toán để có chủ trương phù hợp.
 • 31
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG

tới để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Cỏc mục tiờu cụ thể như: Phấn đấu tạo thờm việc làm đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo nghĩa vụ nộp ngõn sỏch, cỏc khoản trớch nộp theo Luật định và nõng cao đời sống CBCNV; tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ trỏch nhiệm với cỏc cụng trỡnh đầu tư phỏt triển đang triển khai như cụng trỡnh dự ỏn xi măng Hải Phũng mới, dự ỏn nhà mỏy sản xuất vỏ bao Đà Nẵng và cỏc cụng trỡnh đang thực hiện cỏc thủ tục xin phộp đầu tư; phối hợp chặt chẽ với cỏc đơn vị thuộc Tổng cụng ty và cỏc đơn vị khỏc trong ngành xi măng để nắm rừ những đũi hỏi, những yờu cầu và cụ thể là nhu cầu về mặt hàng mỡnh cung cấp; tạo uy tớn vững chắc cho bạn hàng trong và ngoài nước...
 • 29
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG

3. Thị trường kinh doanh. Với chức năng nhập khẩu thiết bị phụ tùng, vật tư, clinker phục vụ cho dây chuyền sản xuất xi măng trong nước và nhập khẩu xi măng nhằm ổn định thị trường. Do đó thị trường tiêu thụ hàng nhập khẩu của công ty là những đơn vị trong ngành sản xuất xi măng như: Công ty xi măng Hoàng Thạch, Công ty bao bì Bỉm Sơn, Công ty xi măng Hà Tiên, Công ty xi măng Nghi Sơn, Công ty xi măng Hoàng Mai, Công ty xi măng Bút sơn... công ty xuất nhập khẩu xi măng thực hiện bán hàng tại các cảng, kho đầu mối của các nhà máy xi măng trong ngành. Công ty ngày càng tạo dựng được uy tín về chất lượng cũng như giá cả của các mặt hàng nhập khẩu trực tiếp, uỷ thác đối với các công ty xi măng trong toàn quốc.
 • 30
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUPhần 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TYCỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI1. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội ảnh hưởng đến hạ
 • 72
Đánh giá khái quát về công tác kế toán tại Công ty cổ phần may 10

Đánh giá khái quát về công tác kế toán tại Công ty cổ phần may 10

khác trong công ty. Các cán bộ kế toán có trình độ chuyên môn, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức thực tế cũng như lý luận trong công việc. Đội ngũ nhân viên được bố trí phù hợp trình độ và năng lực của từng người. Mỗi kế toán chịu trách nhiệm về phần hành công việc mà họ được giao nhưng giữa họ có mối quan hệ đối chiếu, tác nghiệp lẫn nhau nên thuận lợi trong công việc. Sự phối hợp này là cơ sở để kiểm tra đối chiếu lẫn nhau do đó có thể phát hiện ra sai sót một cách sớm nhất.
 • 47
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CPTP SƠN LA

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CPTP SƠN LA

Báo cáo của em gồm 3 phần: PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SƠN LA PHẦN 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CPTP Sơn La PHẦN 3: NHẬN XÉT CHUNG V[r]
 • 79

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tai công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp việt namthực tập kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển số 18xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng nam quangchuyên đề hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị việt nam vinasincomột số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại an thắngcông ty cổ phần đầu tư và xây lắp thăng long việtBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ