0

Giáo án Lớp 4 Tuần 28 năm 2016

39 12 0
  • Giáo án Lớp 4 Tuần 28 năm 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2021, 10:45

Giáo án Lớp 4 Tuần 28 năm 2016 bao gồm những bài giáo án bám sát theo chương trình học của lớp 4 như: Ôn tập Tập đọc giữa học kỳ 2; Giới thiệu tỉ số; Kỹ thuật - Lắp cái đu,... Mời các bạn tham khảo giáo án để nắm bắt nội dung chi tiết. TUẦN 28 Thứ hai, ngày 14 tháng năm 2016 Môn: Mĩ thuật Tiết 28 ================================== Môn: Tiếng Việt Tiết 55 BÀI: ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 1) I Mục tiêu - Đọc rành mạch, tương đối lưu loát tập đọc học (tốc độ đọc khoảng 85 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc - Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài; nhận biết số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa bài; bước đầu biết nhận xét nhân vật văn tự * HS khiếu đọc tương đối lưu loát, diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 85 tiếng/phút) II Đồ dùng dạy - học - Các phiếu thăm - Một số từ khổ to kẻ sẵn bảng BT2 để HS điền vào chỗ trống III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài a) Giới thiệu b) Hướng dẫn ôn tập HĐ1: Cả lớp Bài 1: Ôn luyện tập đọc học thuộc lòng: (1/3 lớp) - GV gọi HS lên bảng bốc thăm đọc: - Gọi HS đọc trả lời 1, câu hỏi nội dung đọc - NX trực tiếp HS Chú ý: Những HS chuẩn bị chưa tốt GV đưa lời động viên để lần sau kiểm tra tốt HĐ2: Nhóm Bài tập 2: Tóm tắt vào bảng sau nội dung tập đọc truyện kể học chủ điểm “Người ta hoa đất” * Trong chủ điểm “Người ta hoa đất” (tuần 19, 20, 21) có TĐ Hoạt động học - Hát - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu tập - Lần lượt HS bốc thăm bài, chỗ chuẩn bị, HS kiểm tra xong, HS tiếp tục lên bốc thăm đọc - Đọc trả lời câu hỏi - Theo dõi nhận xét - HS đọc yêu cầu + Bài: Bốn anh tài, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa truyện kể? - Cho HS làm GV phát phiếu cho HS - Cho HS trình bày - GV nhận xét, chốt lại lời giải (GV đưa bảng tổng kết lên) - HS làm theo nhóm - Báo cáo kết * Tên bài: Bốn anh tài * Nội dung chính: Ca ngợi sức khỏe, tài năng, nhiệt thành làm việc nghĩa: trừ ác, cứu dân lành bốn anh em Cẩu Khâây * Nhân vật: Cẩu Khây, Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tác Nước, Móng Tay Đục Máng, yêu tinh, bà lão chăn bò * Tên bài: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa * Nội dung chính: Ca ngợi anh hùng lao động Trần đại Nghĩa có cống hiến xuất sắc cho nghiệp quốc phòng xây dựng khao học trẻ đất nước * Nhân vật: Trần Đại Nghĩa Củng cố - GV củng cố học Dặn dò, nhận xét - Yêu cầu HS nhà đọc để chuẩn bị học tiết ôn tập tới - GV nhận xét tiết học ============================================= Mơn: Tốn Tiết 136 BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu Nhận biết số tính chất hình chữ nhật, hình thoi Tính diện tích hình vng, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi * Bài 1, 2, II Đồ dùng dạy - học - Các hình minh hoạ SGK - Phơ tô sẵn phiếu tập SGK cho HS III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - GV gọi HS lên bảng làm lại tập - HS lên bảng thực yêu cầu, HS lớp theo dõi để nhận xét - GV nhận xét bạn Bài mới: a) Giới thiệu - HS lắng nghe b) Hướng dẫn luyện tập HĐ1: Nhóm cá nhân Bài 1: - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm - HS đọc yêu cầu tập đơi cá nhân - HS thảo luận nhóm đơi (dùng bút chì làm vào SGK) - GV cho HS phát biểu ý kiến - Báo cáo kết bài, sau chữa Bài 1: a – Đ ; b – Đ ; c – Đ ; d – S - Nhận xét khen - Nhận xét, bổ sung Bài 2: - GV tổ chức tương tự - HS nhận phiếu làm - HS đọc yêu cầu tập - HS thảo luận nhóm đơi (dùng bút chì làm vào SGK) - Báo cáo kết Bài 2: a – S ; b – Đ ; c – Đ ; d – Đ - Nhận xét khen Bài 3: - GV tổ chức tương tự - HS đọc yêu cầu tập - HS thảo luận nhóm đơi (dùng bút chì làm vào SGK) - Báo cáo kết - GV cho HS phát biểu ý kiến Bài 3: a bài, sau chữa Củng cố - Nâng cao: Hình thoi ABCD có AC = - HS nêu nhanh kết 5cm, BD = 8cm Diện tích hình - HS khác nhận xét giải thích thoi - GV tổng kết học - Gọi học sinh nhắc lại cơng thức tính diện tích hình Dặn dò, nhận xét - Dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau ============================================= Buổi chiều THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT (3 tiết) I Mục tiêu - Nghe - viết đoạn, tập đọc trình bày tả sẽ, tốc độ qui định - Viết đoạn văn miêu tả cối II Các hoạt động dạy học Tiết Hoạt động dạy Bài dạy a) Giới thiệu b) Hướng dẫn nghe – viết tả - Yêu cầu HS đọc đoạn văn Hoạt động học - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi - HS TLCH - Hỏi: Nội dung nói lên điều gì? * Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS nêu từ khó, dễ lẫn - HS lên bảng viết, HS lớp viết viết tả vào nháp * Viết tả - GV đọc cho HS viết yêu cầu - Nghe GV đọc viết * Soát lỗi nhận xét tả - HS dùng bút chì, đổi chéo cho để soát lỗi, chữa c) Tả bóng mát - Tổ chức cho HS đọc đoạn văn viết - HS làm vào - HS đọc viết trước lớp - Trình bày kết - nhận xét - sửa - Nhận xét, góp ý chữa Củng cố, dặn dị, nhận xét - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS - Nhắc HS viết sai tả ghi nhớ để không viết sai từ học; Tìm đọc tham khảo số văn mẫu - Nhận xét tiết học ============================================= Môn: Thể dục Tiết 55 (GVBM) ============================================= THỰC HÀNH TOÁN (2 tiết) I Mục tiêu Thực hành, vận dụng phép tính tỉ số II Các hoạt động dạy học Tiết Hoạt động dạy Bài dạy a) Giới thiệu b) Thực hành Bài 1: TH viết tỉ số (BT 411/T129) Bài 2: (BT412/ T129) Bài 3: (BT413/ T129) Hoạt động học - HS tìm nêu hướng làm - HS làm tập vào - Chữa Củng cố, dặn dò, nhận xét - Gọi HS nhắc lại nội dung - Dặn HS tỉ số học - Nhận xét tiết học ================================== Thứ ba, ngày 15 tháng năm 2016 Môn: Tiếng Việt Tiết 28 BÀI: ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II Tiết I Mục tiêu - Mức độ yêu cầu kĩ đọc Tiết - Nghe-viết CT (tốc độ viết khoảng 85 chữ/15 phút), khơng mắc q lỗi bài; trình bày thơ lục bát II Đồ dùng dạy - học - Phiếu thăm viết tên tập đọc HTL - Phiếu ghi sẵn tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Ổn định tổ chức Bài a) Giới thiệu b) Hướng dẫn ôn tập HĐ1: Cả lớp Bài 1:Ôn luyện tập đọc học thuộc lòng: (1/3 lớp) - GV gọi HS lên bảng bốc thăm đọc: Hoạt động học - Hát – báo cáo sĩ số - HS lắng nghe - HS đọc yêu cầu tập - Lần lượt HS bốc thăm bài, chỗ chuẩn bị, HS kiểm tra xong, HS tiếp tục lên bốc thăm đọc - Gọi HS đọc trả lời 1, câu hỏi - Đọc trả lời câu hỏi nội dung đọc - Theo dõi nhận xét - NX trực tiếp HS Chú ý: Những HS chuẩn bị chưa tốt GV đưa lời động viên để lần sau kiểm tra tốt * Bài tập 2: - HS đọc yêu cầu - GV giao việc: Các em đọc tuần 22, - HS đọc tuần 23, 24 tìm tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu * Trong chủ điểm Vẻ đẹp mn màu - Có có tập đọc nào? * Sầu riêng, chợ tết, Hoa học trò, Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ, Vẽ sống an toàn, Đoàn thuyền đánh cá - Cho HS trình bày nội dung - HS phát biểu ý kiến - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:  Sầu riêng: Giá trị vẻ đặc sắc (GV treo bảng tổng kết nội dung sầu riêng – loại ăn đặc sản bài) miến Nam nước ta  Chợ tết :Bức tranh chợ tết miến Trung du giàu màu sắc vô sinh động, nói lên sống nhộn nhịp thơn quê vào dịp Tết Hoa học trò: Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo hoa phượng vĩ – loại hao gần với học trò  Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ: Ca ngợi tình yêu nước, yêu sâu sắc người phụ nữ Tây ngun cần cù lao động, góp sức vào cơng kháng chiến chống Mĩ cứu nước  Vẻ sống an toàn: Kết thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an tồn cho thấy: Thiếu nhi Việt Nam có nhận thức an toàn, biết thể nhận thừc ngơn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ  Đoàn thuyền đánh cá: Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng biển cả, vẻ đẹp lao động người dân biển HĐ2: Cá nhân ** Hướng dẫn tả: ** Nghe – viết: Cơ Tấm mẹ - GV đọc thơ Cô Tấm mẹ - HS theo dõi SGK lượt - Cho HS quan sát tranh - HS quan sát tranh - Cho HS đọc thầm lại tả - HS đọc thầm - Nêu nội dung viết? + Khen ngợi cô bé ngoan giống cô Tấm xuống trần giúp đỡ mẹ ** Luyện viết từ ngữ khó: - Cho HS luyện viết từ ngữ dễ - HS luyện viết: ngỡ, xuống trần, lặng viết sai: thầm, nết na … ** HS viết bài: - GV đọc cho HS viết - HS viết tả - GV đọc câu cụm từ - GV đọc lần cho HS soát - HS soát lại viết ** Chấm, chữa - GV chấm đến - HS đổi tập cho để soát lỗi, ghi lỗi - GV nhận xét chung, sửa lề trang tập Củng cố, dặn dò - Dặn HS nhà xem trước chủ đề học sách Tiếng Việt 4, tập hai để học tốt tiết ôn tập sau - GV nhận xét tiết học ============================================= Mơn: Tiếng Việt Tiết 55 BÀI: ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (t4) I Mục tiêu Nắm số từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ học chủ điểm Người ta hoa đất, Vẻ đẹp muôn màu, Những người cảm (BT1, BT2); biết lựa chọn từ thích hợp theo chủ điểm học để tạo cụm từ rõ ý (BT3) II Đồ dùng dạy - học - Một số tờ phiếu kẻ bảng để HS làm BT1, 2, viết rõ ý để HS dễ dàng đề nội dung - Bảng lớp (hoặc số tờ phiếu) viết nội dung BT3a, b, c III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Ổn định tổ chức Bài a) Giới thiệu b) Hướng dẫn ơn tập HĐ1: Nhóm * Bài tập + 2: - GV giao việc: Thầy phát bảng mẫu cho nhóm Mỗi nhóm mở SGK tìm lại lời giải BT tiết MRVT chủ điểm, ghi từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ vào cột tương ứng Mỗi nhóm làm chủ điểm Hoạt động học - HS lắng nghe - Cho HS đọc yêu cầu - HS xem lại MRVT + làm vào bảng kẻ sẵn GV phát - Đại diện nhóm lên dán làm lên bảng Chủ điểm: Người ta hoa đất Từ ngữ - Tài hoa, tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài đức, tài - Những đặc điểm thể khỏe mạnh: vạm vỡ, lực lưỡng, cân đối, rắn rỏi, rắn chắc, săn chắc, nịch, cường tráng, dẻo dai, nhanh nhẹn - Những hoạt động có lợi cho sức khỏe: tập luyện, tập thể dục, bộ, , chơi thể thao, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi, an dưỡng, nghỉ mát, du lịch, giải trí … Thành ngữ, tục ngữ: - Người ta hoa đất Nước lã mà nên hồ Tay không mà đồ ngoan - Chng có đánh kêu Đèn có khêu rạng - Khỏe vâm (như voi, trâu, hùm, beo) - Nhanh cắt (như gió, chóp, sóc, điện) Ăn được, ngủ tiên Không ăn không ngủ tiền thêm lo Chủ điểm: Vẻ đẹp muôn màu: + Từ ngữ: - Đẹp, đẹp đẽ, điệu đà, xinh, xinh đẹp, xinh tươi, xinh xắn, xinh xẻo, xinh xinh, tươi tắn, tươi giòn, rực rỡ, lộng lẫy, thướt tha, tha thướt … - Thuỳ mị, dịu dàng, hiền diệu, đằm thắm, đậm đà, đôn hậu, bộc trực, cương trực, chân thành, chân thực, chân tình, thẳng thắn, thẳng, lịch , tế nhị, nết na, khẳng khái, khí khái … - Tươi đẹp, sặc sỡ huy hoàng, tráng lệ, diễm lệ, mĩ lệ, hùng vĩ, kì vĩ, hùng tráng, hồnh tráng - Xinh xắn, xinh đẹp, xinh tươi, đẹp đẽ, lộng lẫy, rực rỡ, duyên dáng - Tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt trần, mê hồn, mê li, vô cùng, không tả xiết, khôn tả, tưởng tượng được, tiên … Thành ngữ, tục ngữ: - Mặt tươi hoa - Đẹp người đẹp nết - Chữ gà bới - Tốt gỗ tốt nước sơn - Người tiếng nói Chng kêu khẽ đánh bên thành kêu - Cái nết đánh chết đẹp - Trơng mặt mà bắt hình dong Con lợn có béo cỗ lồng ngon Chủ điểm: Những người cảm + Từ ngữ: - Gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan, gan góc, gan lì, bạo gan, táo bạo, cảm, nhát, nhút nhát, e lệ, nhát gan, hèn nhát, đớn hèn, hèn mạt, hèn hạ, bạc nhược, nhu nhược, khiếp nhược … - Tinh thần dũng cảm, hành động dũng cảm, dũng cảm xông lên, dũng cảm nhận khuyết điểm, dũng cảm cứu bạn, dũng cảm chống lại cường quyền, dũng cảm trước kẻ thù, dũng cảm nói lên thật + Thành ngữ, tuc ngữ: - Vào sinh tử - Gan vàng sắt - GV nhận xét, chốt lại lời giải HĐ2: Cá nhân lớp * Bài tập 3: - Cho HS đọc yêu cầu BT - HS lên làm bảng - GV gọi HS làm - HS làm vào VBT - HS trình bày ý làm bảng phụ a) - Một người tài đức vẹn toàn - Nét trạm trổ tài hoa - Phát bồi dưỡng tài trẻ b) - Ghi nhiều bàn thắng đẹp - Một ngày đẹp trời - Những kĩ niệm đẹp đẽ c) - Một dũng sĩ diệt xe tăng - Có dũng khí đấu tranh - Dũng cảm nhận khuyết điểm - GV nhận xét, chốt lại lời giải - Lớp nhận xét đúng: - HS chép lời giải vào Củng cố, dặn dò - GV củng cố học - Dặn em chưa có điểm kiểm tra tập đọc kiểm tra chưa đạt yêu cầu nhà tiếp tục luyện đọc - GV nhận xét tiết học Mơn: Tốn Tiết 137 BÀI: GIỚI THIỆU TỈ SỐ I Mục tiêu Biết lập tỉ số hai đại lượng loại * Bài 1, II Đồ dùng dạy - học GV: Kế hoạch dạy học – SGK – bảng nhóm - Bảng phụ kẻ sẵn bảng có nội dung sau: Số thứ Số thứ hai Tỉ số số thứ số thứ hai HS: Bài cũ – III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Ổ định tổ chức Kiểm tra cũ + GV yêu cầu HS nêu qui tắc tính diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật? + Nhận xét Bài a) Giới thiệu b) Tìm hiểu HĐ1: Cả lớp Giới thiệu tỉ số : : VD: Một đội xe có xe tải xe khách + Coi xe phần số xe tải phần thế? + Số xe khách phần? - GV kết hợp vẽ sơ đồ phân tích lên bảng: - GV giới thiệu tỉ số + Để biết số xe tải phần số xe khách ta lấy : hay - HS đọc - HS bạn đọc - HS đọc đề + Số xe tải phần + Số xe khách phần - HS nghe giảng tỉ số số xe tải số xe khách * GV đọc: Năm chia bảy hay Năm phần bảy + Tỉ số cho biết số xe tải số xe + HS đọc tỉ số khách + Ta lấy : hay + Tương tự để biết số xe khách phần số xe tải ta làm nào? * : tỉ số số xe khách số xe tải + Đọc bảy chia năm hay bảy phần + HS đọc tỉ số năm + Tỉ số cho biết số xe khách số xe tải Giới thiệu tỉ số a : b (b khác 0) - GV treo bảng phụ kẻ sẵn nội dung phần Đồ dùng dạy – học nêu lên bảng + Số thứ 5, số thứ hai Hỏi - : hay tỉ số số thứ với số thứ hai bao nhiêu? 3 : hay + Số thứ 3, số thứ hai Hỏi 10 sau: - GV kết luận: - Các nhóm khác bổ sung chất vấn + Các việc làm tình - HS lắng nghe tập việc làm dễ gây tai nạn giao thông, nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng người + Luật giao thơng cần thực nơi lúc Củng cố ( Lồng ghép GDKNS) - Tìm hiểu biển báo giao thông - HS lớp thực nơi em thường qua lại, ý nghĩa tác dụng biển báo Dặn dò, nhận xét - Các nhóm chuẩn bị tập 4SGK/42: Hãy bạn nhóm tìm hiểu, nhận xét việc thực Luật giao thơng địa phương đưa vài biện pháp để phòng chống tai nạn giao thông ============================================= THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT (3 tiết) I Mục tiêu - Nghe - viết đoạn, tập đọc trình bày tả sẽ, tốc độ qui định - Viết đoạn văn miêu tả cối II Các hoạt động dạy học Tiết Hoạt động dạy Hoạt động học Bài dạy a) Giới thiệu b) Hướng dẫn nghe – viết tả - Yêu cầu HS đọc đoạn văn - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi - Hỏi: Nội dung nói lên điều gì? - HS TLCH * Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS nêu từ khó, dễ lẫn - HS lên bảng viết, HS lớp viết viết tả vào nháp * Viết tả - GV đọc cho HS viết yêu cầu - Nghe GV đọc viết * Sốt lỗi nhận xét tả - HS dùng bút chì, đổi chéo cho để sốt lỗi, chữa c) Tả bóng mát - Tổ chức cho HS đọc đoạn văn viết - HS làm vào - HS đọc viết trước lớp 25 - Nhận xét, góp ý Củng cố, dặn dò, nhận xét - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS - Nhắc HS viết sai tả ghi nhớ để khơng viết sai từ học; Tìm đọc tham khảo số văn mẫu - Nhận xét tiết học - Trình bày kết - nhận xét - sửa chữa ============================================= THỰC HÀNH TOÁN (2 tiết) I Mục tiêu Thực hành, vận dụng tìm hai số biết tổng tỉ số … II Các hoạt động dạy học Tiết Hoạt động dạy Hoạt động học Bài dạy a) Giới thiệu b) Thực hành Bài 1: TH viết tỉ số - HS tìm nêu hướng làm Bài 2: (BT 420/ T131) - HS làm tập vào Bài 3: (BT 422/ T131) - Chữa Củng cố, dặn dò, nhận xét - Dặn HS xem lại tính chất, ghi nhớ học - Nhận xét tiết học ================================== Thứ năm, ngày 17 tháng năm 2016 Mơn: Tiếng Việt BÀI: ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 7) Ơn tập theo mức độ cần đạt kiến thức, kĩ HKII (nêu Tiết 1, Ơn tập) ============================================= Mơn: Âm nhạc Tiết 28 ============================================= Mơn: Tốn Tiết 139 BÀI: LUYỆN TẬP I Mục tiêu 26 Giải tốn Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số * Bài 1, II Đồ dùng dạy - học GV: Kế hoạch học – SGK HS: Bài cũ – III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - GV gọi HS lên bảng, yêu cầu Giải: em làm BT Số lớn có hai chữ số 99 Do tổng hai số 99 Biểu thị số bé phần số lớn phần Tổng số phần là: + = (phần) Số bé là: 99 : x = 44 Số lớn là: 99 – 44 = 55 Đáp số: SB: 44 SL: 55 - GV nhận xét Bài a) Giới thiệu - HS lắng nghe b) Hướng dẫn luyện tập HĐ1: Cả lớp Bài 1: - Yêu cầu HS đọc đề tự làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm bài vào - GV đặt câu hỏi gợi mở để hướng Giải: dẫn HS Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ ta có, tổng số phần là: + = 11 (phần) Số bé là: 198 : 11 x = 54 Số lớn là: 198 – 54 = 144 Đáp số: SB: 54 - Nhận xét SL: 144 Bài - Yêu cầu HS nêu bước giải - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm tốn tìm hai số biết tổng tỉ số vào chúng, sau cho HS tự làm Giải: Biểu thị số cam phần số quýt phần Tổng số phần là: + = 27 (phần) Số cam bán là: 280 : x = 80 (quả) Số quýt bán là: 280 – 80 = 200 (quả) Đáp số: Cam: 80 - GV chữa HS bảng Quýt: 200 lớp, sau nhận xét Củng cố - GV tổng kết học Dặn dò, nhận xét - Nâng cao: Tổng số 50 - HS tính nêu nhanh kết - GV, HS nhận xét Biết số thứ hai số thứ nhất, số thứ ba gấp lần số thứ hai Tìm giá trị số - Dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học ============================================= Môn: Địa lí Tiết 28 BÀI: NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG I Mục tiêu - Biết người Kinh, người Chăm số dân tộc người khác cư dân chủ yếu đồng duyên hải miền Trung - Trình bày số nét tiêu biểu hoạt động sản xuất: trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản,… * Học sinh khiếu: Giải thích người dân đồng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, mía làm muối: khí hậu nóng, có nguồn nước, ven biển GDMT: Vai trị, ảnh hưởng to lớn sơng ngịi đời sống người (đem lại phù sa mang lại lũ lụt đe dọa sản xuất đời sống) Qua thấy tầm quan trọng hệ thống đê giáo dục ý thức trách nhiệm việc góp phần bảo đê điều - cơng trình nhân tạo phục vụ đời sống (Liên hệ) GD SDNL – TK HQ: Sử dụng tiết kiệm hiệu lượng trình sản xuất sản phẩm số ngành công nghiệp nước ta (Liên hệ) II Đồ dùng dạy - học GV: Kế hoạch học - SGK Bản đồ dân cư VN HS: Bài cũ- III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy 28 Hoạt động học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Hãy đọc tên ĐB duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam (Chỉ đồ) - GV nhận xét Bài a) Giới thiệu b) Tìm hiểu Hoạt động 1:Cả lớp cặp - GV thông báo số dân tỉnh miền Trung lưu ý HS phần lớn số dân sống làng mạc, thị xã TP duyên hải GV đồ cho HS thấy mức độ tập trung dân biểu kí hiệu hình tròn thưa hay dày.Quan sát BĐ phân bố dân cư VN, HS so sánh nhận xét miền Trung vùng ven biển có nhiều người sinh sống vùng núi Trường Sơn Song so sánh với ĐB Bắc Bộ dân cư khơng đơng đúc + Quan sát hình 1,2 nhận xét trang phục phụ nữ Chăm phụ nữ Kinh? - HS chuẩn bị - Đồng Thanh – Nghệ – Tĩnh,… - Nêu học - HS khác nhận xét, bổ sung Dân cư tập trung đông đúc: - HS lắng nghe - HS quan sát trả lời + Phụ nữ Kinh mặc áo dài, cổ cao; phụ nữ Chăm mặc váy dài, có đai thắt ngang khăn **GV: Trang phục hàng ngày người choàng đầu Kinh, người Chăm gần giống áo sơ mi, quần dài để thuận tiện lao động sản xuất Hoạt động 2: Cả lớp Hoạt động sản xuất - GV yêu cầu số HS đọc, ghi người dân: ảnh từ hình đến hình cho biết tên hoạt động sản xuất - GV ghi sẵn bảng bốn cột yêu cầu - HS đọc nói tên hoạt động HS lên bảng điền vào tên hoạt động sản sx xúât tương ứng với ảnh mà HS quan sát - GV cho HS thi “Ai nhanh hơn”: cho HS - HS thi điền lên bảng thi điền vào cột xem điền nhanh, điền đúng.GV nhận xét, khen Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng đánh bắt thủy sản Ngành khác - HS đọc lại kết làm việc bạn nhận xét - Mía - Gia súc - Tôm - Muối - Lúa - Cá ** GV: Tại hồ nuôi tôm người ta đặt 29 guồng quay để tăng lượng khơng khí nước, làm cho tôm nuôi phát triển tốt + Để làm muối, người dân (thường gọi diêm dân) phơi nước biển cho bay bớt nước lại nước biển mặn (gọi nước chạt), sau dẫn vào ruộng phẳng để nước chạt bốc nước tiếp, lại muối đọng ruộng vun thành đống ảnh - GV khái quát: Các hoạt động sản xuất người dân huyện duyên hải miền Trung mà HS tìm hiểu đa số thuộc ngành nơng – ngư nghiệp + Vì người dân lại có hoạt động sản xuất này? - GV đề nghị HS đọc bảng: Tên ngành sản xuất Một số điều kiện cần thiết để sản xuất, sau yêu cầu HS nhóm thay phiên trình bày ngành sản xuất (khơng đọc theo SGK) điều kiện để sản xuất ngành Củng cố (Lồng ghép GDMT; GD SDNL – TK HQ) + Nhắc lại tên dân tộc sống tập trung duyên hải miền Trung nêu lí dân cư tập trung đơng đúc vùng + Do điều kiện thuận lợi đất phù sa tương đối màu mỡ,… - HS trình bày + Các dân tộc sống Kinh, Chăm số dân tộc khác Do điều kiệnthuậnlợi cho sinh oạt sản xuất nên cư dân tập trung đông - HS khác nhận xét - GV kết luận: Mặc dù thiên nhiên thường gây bão lụt khô hạn, người dân miền Trung khai thác điều kiện để sản xuất nhiều sản phẩm phục vụ nhân dân vùng vùng khác Dặn dò, nhận xét - Về nhà học chuẩn bị - Nhận xét tiết học ======================================== Buổi chiều Môn: Lịch sử Tiết 28 BÀI: NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG (NĂM 1786) I Mục tiêu - Nắm đôi nét việc nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long diệt chúa Trịnh (1786): 30 + Sau lật đổ quyền họ Nguyễn, Nguyễn Huệ tiến Thăng Long, lật đổ quyền họ Trịnh (năm 1786) + Quân Nguyễn Huệ đến đâu đánh thắng đến đó; năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, mở đầu cho việc thống lại đất nước - Nắm công lao Quang Trung việc đánh bại chúa Nguyễn, chúa Trịnh, mở đầu cho việc thống đất nước * HS Năng khiếu: Nắm nguyên nhân thắng lợi quân Tây Sơn tiến Thăng Long: Quân Trịnh bạc nhược, chủ quan, quân Tây Sơn tiến vũ bảo, quân Trịnh không kịp trở tay,… II Đồ dùng dạy - học - Lược đồ khởi nghĩa Tây Sơn - Bản đồ Việt Nam - Gợi ý kịch bản:Tây Sơn tiến Thăng Long III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài:Thành thị kỉ XVI – XVII - Theo em, cảnh buôn bán sôi động + Cảnh bn bán sơi động thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thành thị nói lên tình hình kinh tế thời nào? nước ta thời phồn thịnh phát triển - GV nhận xét - HS đọc học Bài a) Giới thiệu - HS lắng nghe b) Tìm hiểu *Hoạt động1: Cả lớp Sự đời nghĩa quân Tây GV dựa vào lược đồ, trình bày phát Sơn: triển khởi nghĩa Tây Sơn trước tiến Thăng Long: Mùa xuân năm 1771, ba - HS theo dõi anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ xây dựng khởi nghĩa Tây Sơn đánh đổ chế độ thống trị họ Nguyễn Đàng Trong (1771), đánh đuổi quân xâm lược Xiêm (1785) Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Đàng Trong định tiến Thăng Long diệt quyền họ Trịnh - GV cho HS lên bảng tìm - HS lên bảng đồ vùng đất Tây Sơn - GV giới thiệu vùng đất Tây Sơn - HS theo dõi đồ *Hoạt động 2: lớp: (Trò chơi đóng vai) 2.Nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long - GV cho HS đọc kể lại tiến quân - HS kể đọc 31 Thăng Long nghĩa quân Tây Sơn - GV dựa vào nội dung SGK để đặt câu hỏi: + Sau lật đổ chúa Nguyễn Đàng + Nguyễn Huệ định tiến Trong, Nguyễn Huệ có định gì? Thăng Long, lật đổ quyền họ Trịnh, thống giang sơn + Nghe tin Nguyễn Huệ tiến quân Bắc, + Chúa Trịnh Khải đứng ngồi thái độ Trịnh Khải quân tướng không yên, quan tướng họ Trịnh sợ nào? hãi, cuống cuồng… + Cuộc tiến quân Bắc quân Tây Sơn + Quân thuỷ quân diễn nào? Nguyễn Huệ tiến vũ bão phía Thăng Long… - Sau HS trả lời, GV cho HS đóng vai - HS chia thành nhóm,phân theo nội dung SGK từ đầu đến đoạn … vai,tập đóng vai Quân Tây Sơn - GV theo dõi nhóm để giúp HS tập luyện.Tùy thời gian GV tổ chức cho HS đóng tiểu phẩm “Quân Tây Sơn tiến Thăng Long” lớp - GV nhận xét Hoạt động 3: Cá nhân Ý nghĩa: - GV cho HS thảo luận kết ý - HS thảo luận trả lời:Nguyễn nghĩa kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến Huệ làm chủ Thăng Long, lật Thăng Long đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị Đàng Ngoài cho vua Lê, mở đầu việc thống đất nước sau - GV nhận xét, kết luận 200 năm bị chia cắt Củng cố - GV cho HS đọc học SGK - Việc Tây Sơn lật đổ tập đoàn phong kiến - HS trả lời họ Trịnh có ý nghĩa gì? *Việc tiêu diệt họ Trịnh, tạo tiền đề quan trọng cho việc thống đất nước sau 200 năm chia cắt công lao vô to lớn nhà Tây Sơn Dặn dò, nhận xét - HS lớp - Về xem lại chuẩn bị trước bài: “Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789” - Nhận xét tiết học ============================================= THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT (3 tiết) I Mục tiêu - Nghe - viết đoạn, tập đọc trình bày tả sẽ, tốc độ qui định 32 - Viết đoạn văn miêu tả cối II Các hoạt động dạy học Tiết Hoạt động dạy Hoạt động học Bài dạy a) Giới thiệu b) Hướng dẫn nghe – viết tả - Yêu cầu HS đọc đoạn văn - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi - HS TLCH - Hỏi: Nội dung nói lên điều gì? * Hướng dẫn viết từ khó - u cầu HS nêu từ khó, dễ lẫn - HS lên bảng viết, HS lớp viết viết tả vào nháp * Viết tả - GV đọc cho HS viết yêu cầu - Nghe GV đọc viết * Soát lỗi nhận xét tả - HS dùng bút chì, đổi chéo cho để soát lỗi, chữa c) Tả bóng mát - Tổ chức cho HS đọc đoạn văn viết - HS làm vào - HS đọc viết trước lớp - Trình bày kết - nhận xét - sửa - Nhận xét, góp ý chữa Củng cố, dặn dị, nhận xét - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS - Nhắc HS viết sai tả ghi nhớ để không viết sai từ học; Tìm đọc tham khảo số văn mẫu - Nhận xét tiết học ============================================= THỰC HÀNH TOÁN (2 tiết) I Mục tiêu Thực hành, vận dụng tìm hai số biết tổng tỉ số … II Các hoạt động dạy học Tiết Hoạt động dạy Hoạt động học Bài dạy a) Giới thiệu b) Thực hành Bài 1: TH viết tỉ số - HS tìm nêu hướng làm Bài 2: (BT 420/ T131) - HS làm tập vào Bài 3: (BT 422/ T131) - Chữa Củng cố, dặn dò, nhận xét - Dặn HS xem lại tính chất, ghi nhớ học 33 - Nhận xét tiết học ================================== Thứ sáu, ngày 18 tháng năm 2016 Môn: Tiếng Việt BÀI: ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 8) Nội dung ôn tập: - Nghe-viết CT (tốc độ viết khoảng 85 chữ/15 phút), không mắc lỗi bài; trình bày hình thức thơ (văn xuôi) - Viết văn tả đồ vật (hoặc tả cối) đủ phần (mở bài, thân bài, kết bài), rõ nội dung miêu tả; diễn đạt thành câu, viết tả Mơn: Khoa học Tiết 56 BÀI: ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG I Mục tiêu Ôn tập về: - Các kiến thức nước, khơng khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt - Các kĩ quan sát, thí nghiệm, bảo vệ mơi trường, giữ gìn sức khoẻ II Đồ dùng dạy - học - Tất đồ dùng chuẩn bị từ tiết trước để làm thí nghiệm về: nước, khơng khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt như: cốc, túi nilơng, miếng xốp, xi lanh, đèn, nhiệt kế, … - Tranh ảnh tiết học trước việc sử dụng: nước, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, nguồn nhiệt sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất vui chơi giải trí - Bảng lớp bảng phụ viết sẵn nội dung câu hỏi 1, trang 110 III Các hoạt động dạy học Tiết Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định tổ chức Bài a) Giới thiệu b) Hướng dẫn ôn tập Hoạt động 3: Triển lãm Cách tiến hành: - GV phát giấy khổ to cho nhóm HS - u cầu nhóm dán tranh, ảnh - HS trình bày tranh theo nhóm nhóm sưu tầm được, sau tập thuyết minh, giới thiệu nội - Thuyết trình giải thích tranh ảnh dung tranh, ảnh nhóm **GV HS làm Ban giám khảo thống tiêu chí đánh giá 34 + Nội dung đầy đủ, phong phú, phản ánh nội dung học: + Trình bày đẹp, khoa học + Thuyết minh rõ, đủ ý, gọn + Trả lời câu hỏi đặt + Có tinh thần đồng đội triển lãm * Ban giám khảo đưa câu hỏi + Ban giám khảo đánh giá - Ban giám khảo thông báo kết - Nhận xét, kết luận chung - Cả lớp tham quan khu triển lãm nhóm nghe thành viên nhóm trình bày Ø Hoạt động 4: Thực hành - GV vẽ hình lên bảng - Yêu cầu HS: + Quan sát hình minh họa + Nêu thời gian ngày tương ứng với xuất bóng cọc - Các nhóm đưa nhận xét riêng - Nhận xét câu trả lời HS nhóm - Kết luận: Buổi sáng, bóng cọc dài ngả phía tây Buổi trứa, bóng cọc ngắn lại, chân cọc Buổi chiều, bóng cọc dài ngả phía đơng Củng cố - GV củng cố học Dặn dò - Chuẩn bị sau: Chia nhóm, nhóm HS giao nhiệm vụ cho HS nhóm Chuẩn bị lon sữa bò, hạt đậu, đất trồng HS 1: Gieo hạt đậu, tưới nước thường xuyên đặt góc tối HS 2: Gieo hạt đậu, tưới nước thường xuyên, đặt chỗ có ánh sáng dùng keo dán giấy bôi lên mặt HS 3: Gieo hạt đậu, để nơi có ánh sáng không tưới nước HS 4: Gieo hạt đậu, để nới có ánh sáng, tưới nước thường xuyên, sau lên nhổ trồng sỏi 35 rửa - Nhận xét tiết học ============================================= Mơn: Tốn Tiết 140 BÀI: LUYỆN TẬP I Mục tiêu Giải tốn Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số * Bài 1, II Đồ dùng dạy - học GV: Kế hoạch học – SGK HS: Bài cũ – III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - GV gọi HS lên bảng, yêu cầu - HS lên bảng thực yêu cầu em làm BT4 - Nêu bước giải toán - HS nêu bước giải toán HS lớp theo dõi để nhận xét - GV nhận xét bạn Bài a) Giới thiệu - HS lắng nghe b) Hướng dẫn luyện tập HĐ1: Cả lớp Bài 1: - Yêu cầu HS đọc đề tự làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm bài vào - GV đặt câu hỏi gợi mở Giải: Ta có sơ đồ: Tổng số phần là: + = (phần) Đoạn thứ dài là: 28 : x = 21 (m) Đoạn thứ hai dài là: 28 – 21 = (m) Đáp số: Đoạn 1: 21m Đoạn 2: m - GV chữa bảng lớp Có thể hỏi lại HS cách vẽ sơ đồ toán HĐ2: Cá nhân Bài - Gọi HS đọc đề toán - HS đọc trước lớp, lớp đọc thầm + Tổng hai số bao nhiêu? + Là 72 36 + Tỉ số hai số bao nhiêu? + Vì giảm số lớn lần số nhỏ nên số lớn gấp lần số nhỏ (số nhỏ số lớn) - HS lên làm vào - Yêu cầu HS làm - GV chữa HS bảng lớp, sau nhận xét Củng cố - Nâng cao: Chu vi hình chữ nhật - HS tính nêu nhanh kết 40m Biết chiều dài gấp lần - GV, HS nhận xét chiều rộng Chiều dài chiêu rộng hình chữ nhật - GV tổng kết học Dặn dò, nhận xét - Dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học ============================================= Tiết 28 SINH HOẠT LỚP TUẦN 28 I Mục tiêu - HS nhận xét ưu điểm, hạn chế hoạt động tuần 28, nắm phương hướng tuần 29 - Biết đưa biện pháp khắc phục hạn chế thân - Rèn luyện kĩ tự quản cho học sinh - Giáo dục HS thái độ học tập đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện thân; Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể II Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Ổn định tổ chức Các hoạt động a) Các Ban báo cáo thi đua tuần qua b) CT Hội đồng tự quản báo cáo thi đua lớp c) GV hướng dẫn HS góp ý nhận xét: - Sự tiến kết học tập theo Chuẩn KT-KN - Đánh giá hình thành phát triển số lực - Đánh giá hình thành phát triển số phẩm chất - Đánh giá số công việc: gương người tốt việc Hoạt động trò - Hát - Các Ban CT Hội đồng tự quản báo cáo thi đua tuần - Học sinh tham gia góp ý cho bạn - Lắng nghe giáo viên nhận xét chung - Ý kiến phát biểu HS 37 tốt, nói lời hay làm việc tốt, đơi bạn tiến, … - Nhận xét chung tuần: Phát biểu xây dựng bài; học làm nhà; rèn chữ giữ vở; đem đầy đủ tập học ngày theo thời khoá biểu; … - Nề nếp: Xếp hàng; hát; … - Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân; vệ sinh lớp;… - Tuyên dương; nhắc nhở: - Ý kiến phát biểu + Tuyên dương cá nhân học sinh, Ban có nhiều HS thành tích + Nhắc nhỡ học sinh hạn chế hướng khắc phục - Một số việc khác: … Công việc tuần tới a) Nề nếp - Phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế - Thực nội quy trường lớp - Tiếp tục trì SS, nề nếp vào lớp quy định - Nhắc nhở HS học đều, nghỉ học phải xin phép b) Học tập - Tiếp tục học tập tích cực, hồn thành tốt học lớp - Trong lớp chăm nghe giảng, hăng say phát biểu - Chuẩn bị đầy đủ trước đến lớp - Thực tốt nề nếp học tập sinh hoạt lớp c) Vệ sinh - Thực vệ sinh lớp - Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống d) Hoạt động khác - Thực tốt ATGT - Hát đầu giờ, cuối - HS ôn luyện hát, múa - Nhắc nhỡ HS thực phong trào chăm sóc xanh trồng ============================== 38 Kiểm tra Tuần: Số tiết : tiết Nội dung, phương pháp : Hình thức : Đề nghị: (nếu có) Ngày tháng .năm Tổ trưởng (phó) (Ký, ghi rõ họ tên) HIỆU TRƯỞNG 39 ... tưới nước thường xuyên, đặt chỗ có ánh sáng dùng keo dán giấy bôi lên mặt HS 3: Gieo hạt đậu, để nơi có ánh sáng không tưới nước HS 4: Gieo hạt đậu, để nới có ánh sáng, tưới nước thường xuyên, sau... là: + = (phần) Số bé là: 99 : x = 44 Số lớn là: 99 – 44 = 55 Đáp số: SB: 44 SL: 55 - GV nhận xét Bài a) Giới thiệu - HS lắng nghe b) Hướng dẫn luyện tập HĐ1: Cả lớp Bài 1: - Yêu cầu HS đọc đề tự... ============================================= Tiết 28 SINH HOẠT LỚP TUẦN 28 I Mục tiêu - HS nhận xét ưu điểm, hạn chế hoạt động tuần 28, nắm phương hướng tuần 29 - Biết đưa biện pháp khắc phục hạn chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lớp 4 Tuần 28 năm 2016,