Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 1 năm học 2017 2018 (chương trình cải cách)

4 214 0
Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 1 năm học 2017   2018 (chương trình cải cách)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ I - LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT Thời gian: 40 phút (Thời gian kiểm tra đọc vào tiết ôn tập) Họ tên:…………………………… Lớp:…… Trường: Tiểu học Thứ … ngày….tháng…năm 2017 ĐIỂM: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN: Đọc: Viết: Chung: I Kiểm tra đọc (10 điểm): A Đọc thành tiếng: 1, Đọc âm vần: anh, inh, uông, ênh 2, Đọc thành tiếng từ ngữ: Buổi sáng, cành chanh, ao chuôm, lưỡi liềm, cháy đượm 3, Đọc thành tiếng câu sau: Những hoa cải nở rộ nhuộm vàng cánh đồng Trên trời, bướm bay lượn đàn B Đọc hiểu: Chọn vần dấu thích hợp điền vào chỗ trống: iêu/ yêu: quý, cánh d 2: Điền từ thích hợp ngoặc đơn sau vào chỗ chấm cho thành câu văn hoàn nội dung đoạn văn trên: ( cánh đồng, bầu trời) Những hoa cải nở rộ nhuộm vàng Nối ô chữ cột A với cột B tạo thành câu có nghĩa cho phù hợp: A B Bé Cô giáo dạy em hát chăm học II Kiểm tra viết (10 điểm) A Chính tả: Vần: anh, ay, ươt, inh, ênh Từ ngữ: Cái giếng, đu quay, trắng tinh, diều sáo Câu: Tập chép Khi em hỏi Khi em chào Miệng em chúm chím Mẹ có u khơng nào? B Bài tập Ghép tiếng tạo thành từ có nghĩa:( M - điểm – Mỗi ý 0, điểm làng rau non xóm 2: Điền vào chỗ chấm thích hợp: (c/ k/q ): kính .ềnh (ng/ ngh ): ngợ .ênh ngang Gạch chân chữ viết tả: ( theo mẫu) ( M - điểm Mỗi ý 0, điểm) gấu/ ghấu trim câu / chim câu nuôi tằm/ luôi tằm ...A B Bé Cô giáo dạy em hát chăm học II Kiểm tra viết (10 điểm) A Chính tả: Vần: anh, ay, ươt, inh, ênh Từ ngữ: Cái giếng, đu quay, trắng tinh,

Ngày đăng: 19/10/2018, 11:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan