Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 4 năm học 2017 2018 (sưu tầm 1) _Có ma trận

6 1.2K 17
Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 4 năm học 2017   2018 (sưu tầm 1) _Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ma trận đề kiềm tra cuối học kì năm học 2017 - 2018 Mơn Tiếng Việt lớp Mạch kiến thức, kĩ Mức Số câu số điểm TN TL HT KQ khác Số câu Kiến thức Tiếng Việt, văn học Số điểm Đọc b) Đọc hiểu a) Chính tả b) Đoạn, Viết Tổng Số điểm TL HT khác TN KQ TL Mức HT khác TN KQ TL Tổng HT khác TN KQ TL HT khác 1,2 Số điểm Số câu TN KQ Mức Số câu a) Đọc thành tiếng Mức 1,25 1 2 3 0,7 0,75 Số câu 1 Số điểm 2,5 2,5 Số câu Số điểm 2,5 Số câu Số điểm 2 1 3,5 1 1 12câu 2,5 2,5 10 điểm Ma trận câu hỏi kiềm tra cuối học kì I năm học 2016 - 2017 Môn Tiếng Việt lớp Mạch kiến thức, kĩ Kiến thức Tiếng Việt, văn học Đọc thành tiếng Đọc hiểu Chính tả Số câu câu số Số câu Câu số Số câu Câu số Số câu Câu số Số câu Mức 4,5,6,7,8 10 1,2,3 Mức Mức Mức Cộng 4,5,6,7,8 10 1,2,3 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đoạn, Câu số Số câu Câu số PHÒNG GD&ĐT …… TRƯỜNG TH …… Họ tên:…………………………… Lớp: Điểm 11 1 12 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I Năm học 2017 - 2018 Mơn: Tiếng Việt - Lớp 11 9,12 Lời phê thầy cô giáo ………………………………………………………… …………………………………………………………… A/ Phần kiểm tra đọc: (5 điểm) I Đọc thầm làm tập (3,0 điểm) Cho văn sau: ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU Vào đời vua Trần Thái Tơng, có gia đình nghèo sinh cậu trai đặt tên Nguyễn Hiền Chú bé ham thả diều Lúc bé, biết làm lấy diều để chơi Lên sáu tuổi, học ông thầy làng Thầy phải kinh ngạc học đến đâu hiểu đến có trí nhớ lạ thường Có hơm, thuộc hai mươi trang sách mà có chơi diều Sau nhà nghèo quá, phải bỏ học Ban ngày, chăn trâu, dù mưa gió nào, đứng lớp nghe giảng nhờ Tối đến, đợi bạn học thuộc mượn học Đã học phải đèn sách sách lưng trâu, cát, bút ngón tay hay mảnh gạch vỡ; đèn vỏ trứng thả đom đóm vào Bận làm, bận học mà cánh diều bay cao, tiếng sáo vi vút tầng mây Mỗi lần có kì thi trường, làm vào chuối khô nhờ bạn xin thầy chấm hộ Bài chữ tốt văn hay, vượt xa học trò thầy Thế vua mở khoa thi Chú bé thả diều đỗ Trạng Nguyên Ông Trạng có mười ba tuổi Đó Trạng Nguyên trẻ nước nước Nam ta (Theo Trinh Đường) Khoanh tròn chữ trước ý trả lời cho câu hỏi đây: Câu (0,25đ) Tìm chi tiết nói lên tư chất thơng minh Nguyễn Hiền A Học đến đâu hiểu đến đó, có trí nhớ lạ thường B Có thể thuộc hai mươi trang sách ngày mà có chơi diều C Cả hai ý Câu (0,25 đ) Nguyễn Hiền ham học chịu khó học ? A.Nhà nghèo phải bỏ học ban ngày chăn trâu, Hiền đứng lớp nghe giảng nhờ B Tối đến, đợi bạn học thuộc mượn bạn học Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ C.Cả hai ý Câu 3.(0,25 đ) Vì bé Hiền gọi “Ơng Trạng thả diều” ? A Vì bé Hiền nhờ thả diều mà đỗ Trạng nguyên B Vì Hiền đỗ Trạng nguyên tuổi mười ba, bé ham thích chơi diều C Vì bé hiền ham thích thả diều học giỏi Câu 4.(0,25 đ) Tục ngữ thành ngữ nói ý nghĩa câu chuyện ? A Tuổi trẻ tài cao B Có chí nên C Cơng thành danh toại « » Câu (0,25 đ) Trong câu Rặng đào trút hết , từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trút ? A rặng đào B C hết Câu (0,25 đ) Điền từ vào chỗ trống câu sau “Mới dạo ngơ lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngơ … thành rung rung trước gió ánh nắng ” A B C Câu (0,25 đ) Trong câu ‘‘Chú bé ham thả diều’’, từ tính từ? A Ham B Chú bé C Diều Câu (0,25 đ) Từ “trẻ” câu “Đó Trạng nguyên trẻ nước Nam ta.” thuộc từ loại nào? A Động từ B Danh từ C Tính từ Câu 9: (1 điểm) Hãy viết đoạn văn ngắn (từ đến câu) Nói ước mơ em …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… II Đọc thành tiếng ( 2,0 điểm) Câu 10 Học sinh bốc thăm đọc đoạn văn khoảng 100 tiếng/phút trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc tập đọc sau: Bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Trang ( từ Một hơm .vẫn khóc) H: Chị Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp nào? Bài: Mẹ ốm Trang (4 khổ thơ đầu) H: Nêu ý nghĩa thơ Bài: Người ăn xin Trang 30 (từ Từ đầu khơng có ơng cả) H: Hình ảnh ơng lão ăn xin đáng thương nào? Những hạt thóc giống Trang 46 (từ đầu Không trả lời) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ H: Nhà vua chọn người để truyền ngơi? Bài: Ơng trạng thả diều Trang 104 (từ Sau nhà nghèo q học trò thầy) H: Vì chs bé Hiền đc gọi “ ông trạng thả diều”? Bài: “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi Trang 115 (từ Bạch Thái Bưởi bán lại tàu cho ông) H: Nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công? Bài: Văn hay chữ tốt - Trang 129 (Đọc từ đầu đến cho đẹp) H: Vì Cao Bá Quát hay bị điểm kém? Bài: Chú đất nung - Trang 134 (Đọc từ đầu Chú sợ lùi lại) H: Chú bé Đất đâu gặp chuyện gì? Bài: Cánh diều tuổi thơ - Trang 146 (Ban đêm bãi thả diều hết bài) H: Qua tác giả muốn nói lên điều gì? Bài: Tuổi Ngựa - Trang 149 (Đọc từ đầu đến hoa cúc dại) H: Ngựa theo gió rong choi đâu? Bài: Kéo co - Trang 155 (Đọc từ đầu đến người xem hội) H: Cách chơi kéo co làng Hữu Chấp nào? Bài: Rất nhiều mặt trăng Trang 163 (Đọc từ đầu ………của nhà vua) H: Cơ cơng chúa nhoe có nguyện vọng gì? B/ Kiểm tra viết (5 điểm) Câu 11: Chính tả: (2,5 điểm) a Giáo viên đọc cho học sinh (nghe viết) bài: “Đôi giày ba ta mầu xanh” Tiếng Việt – Tập 1, trang 81 (Từ Ngày bé …của bạn tôi) khoảng thời gian 15 phút …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… b Bài tập: Điền vào chỗ chấm n hay l Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ … ăm gian nhà cỏ thấp …e te Ngõ tối đem sâu đóm ập oè Câu 12: Tập làm văn: (2,5 điểm) Hãy tả đồ vật gia đình mà em u thích …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I Năm học 2017 - 2018 A Phần kiểm tra đọc Câu hỏi Đáp án Điểm C 0,25 C 0,25 B 0,25 A 0,25 B 0,25 A 0,25 A 0,25 C 0,25 Câu (1điểm) HS viết đoạn văn theo chủ đề,cấu trúc đủ phần,đặt câu dùng từ ngữ pháp tối đa điểm, tùy mức độ hoàn thành GV cho điểm - 0,75 - 0,5 - 0,25 B/ Kiểm tra viết: Câu 11: Chính tả (2,5 điểm) a Đánh giá cho điểm tả: - Bài viết khơng mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng trình bày đoạn văn xi: 2,0 điểm - Mỗi lỗi tả viết (sai - lẫn phụ âm đầu vần thanh; không viết hoa quy định), trừ 0,25 điểm * Lưu ý: chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn, bị trừ 0,5 điểm toàn b Bài tập Năm gian nhà cỏ thấp le te Ngõ tối đem sâu đóm lập loè Câu 12: Tập làm văn: (2,5 điểm) - Đảm bảo yêu cầu sau: + Viết văn tả người đủ phần mở bài, thân bài, kết yêu cầu đề độ dài viết khoảng 12 câu + Viết câu ngữ pháp, dùng từ thể loại văn miêu tả + Chữ viết rõ ràng, khơng mắc lỗi tả Trình bày viết Không liệt kê văn kể chuyện - Tuỳ theo mức độ sai sót ý, cách diễn đạt, chữ viết cho mức điểm: 2,5; 2,25; 2,0; 1,75; 1,5; 1,25; 1,0; 0,75; 0,5; 0,25 ... liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đoạn, Câu số Số câu Câu số PHÒNG GD&ĐT …… TRƯỜNG TH …… Họ tên:…………………………… Lớp: Điểm 11 1 12 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I Năm học 2017 - 2018 Môn:... …………………………………………………………………………………… Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN MƠN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I Năm học 2017 - 2018 A Phần kiểm tra đọc Câu hỏi Đáp án Điểm C 0,25 C 0,25 B... chủ đề, cấu trúc đủ phần,đặt câu dùng từ ngữ pháp tối đa điểm, tùy mức độ hoàn thành GV cho điểm - 0,75 - 0,5 - 0,25 B/ Kiểm tra viết: Câu 11: Chính tả (2,5 điểm) a Đánh giá cho điểm tả: - Bài

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan